О dispensaci 23 dne a dalších možnostech, jež jsou poskytnuty Nebeskou Říší

19.07.2006 09:30

Milovaný El Moria
19. července 2006

 

JÁ JSEM El Moria Chan, jenž přišel, aby vám sdělil Poselství. V tento den musím vám připomenout o dispensaci, která se tyká dvacátého třetího dne každého měsíce. Tato dispensace vám při správném vašem postoji a chování umožňuje během 23 dne obdržet možnost pro zpracování karmy dalšího měsíce. Vy znáte podmínky dispensace, dnes jsem chtěl zastavit se na okamžiku, který se tyká zpracování vaši vlastní karmy.Můžete používat danou dispensaci pro zpracování planetární karmy, karmy vaši krajiny. Ale chtěl bych Vám připomenout a vysvětlit ještě jednou, že můžete využit tuto možnost pro zpracování vaši vlastní karmy a karmy vašich příbuzných, jež jsou s vámi spojeni prostřednictvím karmy. Jestli 23 dne vy jednu hodinu budete věnovat modlitební praxi a uděláte odpovídající výzvu, tak všechna energie bude rozmnožena množstvím zúčastněných, kteří zúčastní v dispensaci daného dne. A tato energie především bude nasměrována na transmutaci té karmy, která braní stalému evolučnímu rozvoji na Zemi. Energie, jež zůstala bude směřována na řešení vaších vlastních problémů, na které upozorníte. Tato možnost pro vás – obdržet úlevu karmického břemena. Proto ji použijte, poprosíte a obdržíte to, o co jste usilovali nejen v podobě modlitby, ale všechno, co budete dělat v tento den, jakákoli vaše činnost může být věnována zpracování karmy dalšího měsíce.

Pouštějte skrz sebe Božskou energii a směrujte ji na rozpouštění vašich karmických problémů, jež jsou spojeny s vašim manželem, manželkou, dětmi, rodiči, vašimi kolegy v práci.

Je to velmi důležitá dispensace, která momentálně reálně funguje a pomáhá vám prodrat se skrz vaše karmické problémy. Jakýkoli mechanizmus, který poskytují Nebeská říše musíte plně použit.

Ted, když jsem vám připomněl vaše možnosti a Božskou milost, jež se tyká 23 dne každého měsíce, chtěl bych se dostat k tomu důležitému, kvůli čemu jsem přišel. Přišel jsem proto, aby poskytnout vám představu o vaši situaci. Situaci ne každého z vás konkrétně, ale situaci, která vznikla na Zemi, o současné situaci na Zemi. Z minulých poselství, jež jsme poskytovali skrz našeho poslance, dozvěděli jste se o tom, že se situace na planetě zlepšila. Ale nesmíte přestávat. Vzhledem k tomu, že proces již začal a jakékoli uvolnění nevhodné. Jen tehdy, kdy budete schopen každodenně něco dělat, můžete udržet stalé tempo přeměny planety. 

Ted´ vaše snahy ještě nejsou dostačující a rezerva energie, kterou používáme pro stabilizaci zatím se neplní. Plnění energií je možné pouze tehdy, kdy velké množství spolupracovníků může nám darovat energii svých srdcí. Velmi ceníme Lásku, kterou nám posíláte. Proto vaše Láska může doplnit chybějící množství energie. Také velmi ceníme vaše činy, jež obětavě uskutečňujete pro Bratrství. A ta pomoc, kterou díky Nebeské říši, během kritických okamžiků v jejich životě cítí naši spolupracovnici, stanoví se mírou oběti, jež byli schopni obětovat dříve, pracujíc na nás. Velmi ceníme ti lidé, kteří jsou schopni ve svém vědomí vyjít na úroveň uvědomělé spolupráci s Hierarchií. Posíláme vám myšlenky a přání a vy procitujete energii, jež nezbytná pro fyzickou činnost Bratrstva. A takových našich spolupracovníků, jež se nachází v ztělesnění čím dál tím více. Nemohu přijít ke každému z vás a poděkovat vám za tuto práci, kterou provádíte pro Bratrství, ale mohu projevit vděčnost skrz tohoto poslance. Klaním se vám. Upřímně skláním se před vašim Božským Světlem a vašimi Božskými vlastnostmi, které vám dovolují najít správnou cestu a postupovat v zájmu Bratrství, nacházejíc na Zemi v tomto těžkém období.

Pocit´te odpovědnost a stále se snažte. Vskutku, láskou ke stalému napětí a stalou snahou liší se naši žáci od vás. Nepláčou a nestěžují se na život, každodenně pokračují ve svých činech, kvůli kterým se ztělesňují. A žádné neúspěchy a zkoušky nemohou je zastavit. Protože jejich Víra je pevná a jejich vazba pomáhá jim jít správnou Cestou.

Naše spolupracovníci nikoho nenutí věnovat jim pozornost. Neříkají všem o tom, jakou práci provedli a co dělají. Ne, uskutečňují svou práci potichu a stalé, nevyvolávají zbytečný zájem ze strany opačných sil. Každý ví co dělá.

Naše spolupracovníci se nachází v různých státech a kontinentech. Zvláště je důležitá práce našich spolupracovníků v takových státech jako Rusko, Bulharsko, Lotyšsko, Německo, Ukrajina, Litva a Armenija.

Očekáváme, že se objeví na území Ameriky, kde také se probudí a obnoví svou ztracenou vazbu s Hierarchií. Každá nová dispensace a každá nová možnost, kterou dává Nebeská říše, poskytují nové perspektivy těm lidem a těm krajinám, jež používají tuto možnost a k ni se přidávají. Proto nestyďte se udržovat spojení s ruským poslancem. Neexistují národní a kontinentální hranice pro naše Učení. Učili jsme lidstvo Země i tehdy, kdy ještě ty kontinenty neexistovaly a teď existují na planetě. Pokračujeme ve své práci ohledně učení a vzdělanosti lidstva, protože věříme, že lidstvo Země vydrží všechny zkoušky a důstojně ukáže své Božské vlastnosti, jež se zatím u většiny lidí nachází ve stavu spánku.

Věříme v naši spolupráci a proto abyste začali spolupracovat s Hierarchií můžete používat moje kouzlo, můj obraz a denně se na mne obracet s dotazy, problémy a s přáními. Dělitelnost mého vědomí a možnost, kterou mi daroval Bůh, dovolují mi být ve mnohých místech a poskytovat poučení a doporučení. Slyším každého, kdo se na mne obrací. Naučte i vy mne poslouchat. Přicházím za vámi a mluvím z ticha vašeho srdce. Zkuste mne uslyšet. Zapomeňte na zmatek, posaďte se přede mnou nebo jednoduše mne představujte, slibuji vám, že jestli vaše snaha mne slyšet je silná, tak vy jednoznačně uslyšíte můj hlas ve hloubce svého srdce. Ale nebude to obyčejný lidský hlas. Bude to odpověd´ na vaše otázky. Obdržíte odpověď a pochopíte, že to jsem byl já, kdo ji vám poskytl.

Trénujte se. Nemusíte slyšet poprvé. Rozvíjejte v sobě vlastnost komunikace s jemným světem.
Jsem vždy s vámi v tichu vašich srdcí, ale já s vámi nemohu být, jestliže nepřipravujete své chrámy pro komunikaci se mnou a nezbavujete se většiny lidských zlozvyků. Vyjmenuji některé z nich: аlkohol, kouření, poslech rokové hudby, negativní stavy vašeho vědomí – uražení, zloba, smutek, litování sebe samotného a jiných, – toto všechno mi braní se s vámi spojit a vy mne neslyšíte.

Nezoufejte, jestli mate mnoho nedostatků. Vybrali-li jste Cestu a neúnavně jdete po ni, tak velmi brzy všechno, co je zbytečné, všechno, co vám vadí, odhodíte jako něco zbytečné a obtížné.

A zůstanou pouze ty vaše vlastnosti, jež jsou Božské a stalé. A vy překvapivě za několik let podíváte se na sebe - jak jste se změnili.

Odcházím a těším se na nová setkání ve váších srdcích.

Takže, na shledanou!

 

JÁ JSEM El Moria, vždy s vámi!