Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

21.12.2016 21:25

Milovaný Alfa
21. prosince 2016

 

JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích.

Dnes, milovaní, Bych s vámi chtěl udělat besedu, zaměřenou na vaše duchovní spasení.

Všechno ve světě se mění velmi rychle a tato změna se nevyhnutelně projevuje na vaší duši.

Ve světě je Pravda. A tato Pravda spočívá v Bohu.

Když Bůh opouští váš život, tak se to nevyhnutelně projevuje na vaší duši.

Duše teskní a neví, jak se osvobodit z iluzorního zajetí.

Proto, milovaní, Já přicházím.

Starost o každou duši, nacházející se ve vtělení, je pro Mne naléhavá nutnost. Každého z vás Já miluji otcovskou Láskou. A každého z vás Já čekám na Nebesích.

Omyly, chyby, velké i malé, jsou nevyhnutelné na Cestě Domů. Ale Já jsem vás přišel varovat před nebezpečím, které vyvstává na vaší Cestě v tento okamžik.

Hlavní starostí Vzestoupených Zástupů je záchrana vašich duší.

Tehdy, když duše podléhají smrtelnému nebezpečí, tak to vyvolává znepokojení celé Hierarchie Světla.

Váš svět se dostal do vlivu sil temnoty. Tato fáze je nevyhnutelná při změně kosmických cyklů.

Ještě před několika lety Jsem byl ohledně evoluce lidstva klidný. Protože jsme udělali veškerá opatření pro bezpečné překonání této fáze.

Ale proto, že mnohé děti Světla udělaly nesprávné volby, situace se stávala čím dál tím horší. A teď už mám starost o ty světlé duše, které jsou vtěleny a nemusí se vrátit do Mého světa.

Může se to stát.

Svět, který se oddělil od Boha, je odsouzen k zániku. K postupné degradaci a smrti. Zároveň se se smrtí starého světa uvolňuje místo pro Svět Nový, Božský.

Ale právě okamžik přechodu od starého k Novému je doba pro duše nejnebezpečnější. Protože duše ztrácejí Božské orientační body, mohou zabloudit a zemřít, a nenajít cestu ven z iluze.

Svět, který vás obklopuje, vstoupil do rozporu s Božským záměrem.

Energie obnovení se širokým proudem vlévá do vašeho světa. Ale do cesty těchto energií se postavilo dogma starého světa, založené na vládě materiálních energií a prioritě materiálních hodnot nad duchovními.

Není možné nijak zvlášť významnou dobu klást odpor Božským energiím.

Čím větší je odpor, tím více jsou následky destruktivní.

Čím více úsilí vynakládají nám protikladné síly k tomu, aby vzdorovaly Božskému světu, evoluční Božské Cestě rozvoje pro lidstvo, tím ničivější důsledky tohoto odporu mohou být.

Proto Jsme se s předstihem snažili předat naše instrukce pro tuto těžkou dobu.

Aby se předešlo obětím.

Aby se zmenšilo utrpení.

Ale My nemůžeme porušit Zákon svobodné vůle. Lidstvo ve své většině zvolilo cestu odmítnutí Boha.

Je to ničivá cesta. Cesta boje proti Bohu.

Konec boje je jasný.

Starý svět bude neodvratně zbourán.

Našim cílem je zachránit co nejvíce duší v této složité době.

Proto se předává Učení.

Milovaní, Já velmi dobře chápu, jak těžké je se zorientovat ve tmě, když protikladné síly činí všechno možné, aby před vámi utajili Božskou Pravdu.

Všechny oblasti života jsou zkreslené.

Nikde není Pravda.

V žádném náboženství.

V žádné víře.

V žádné vědě.

Strašná doba.

Temná doba.

Nicméně právě teď musíte vynaložit maximální úsilí pro záchranu svých duší.

Možnost spasení existuje pro všechny, kteří bez ohledu na veškeré vnější podmínky chrání vnitřní souznění s Božským světem.

Je čím dál tím složitější udržovat toto souznění.

Je potřebná obrovská síla Víry a Lásky, abyste to vydrželi.

Je nutná kontrola každého přání.

Je nutné kontrolovat svým Vyšším Já každou svoji volbu.

Je nutné projít po pavučince nad propastí.

Prosím, neberte Naše rady na lehkou váhu.

Přečtěte všechna Poselství, předané naším Poslem.

Všechny do jednoho.

Právě tam je skryta nit, která vás vyvede z labyrintu iluze do Božského světa.

A Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

Musíte zachránit Víru a věrnost.

Čekám na vás!

JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích.

* * *