Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

21.12.2016 21:25

Milovaný Alfa
21. prosince 2016

 

JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích.

Dnes, milovaní, Bych s vámi chtěl udělat besedu, zaměřenou na vaše duchovní spasení.

Všechno ve světě se mění velmi rychle a tato změna se nevyhnutelně projevuje na vaší duši.

Ve světě je Pravda, která spočívá v Bohu.

Když Bůh opustí váš život, tehdy se to nevyhnutelně projeví na vaší duši.

Duše teskní a neví, jak se osvobodit z iluzorního zajetí.

Proto, milovaní, Já přicházím.

Starost o každou duši, nacházející se ve vtělení, je pro Mne naléhavá nutnost. Každého z vás miluji otcovskou Láskou. A každého z vás Já čekám na Nebesích.

Omyly, chyby, velké i malé, jsou nevyhnutelné na Cestě Domu. Ale Já jsem vás přišel  varovat před nebezpečím, které v tento okamžik vyvstává na vaší Cestě.

Hlavní starostí Vzestoupených Zástupů je záchrana vašich duší.

Tehdy, když duše podléhají smrtelnému nebezpečí, to vyvolává znepokojení celé Hierarchie Světla.

Váš svět se dostal pod vliv sil temnoty. Tato fáze je nevyhnutelná při změně kosmických cyklů.

Před několika lety jsem byl z evoluce lidstva klidný. Protože jsme udělali veškerá opatření pro bezpečné překonání této fáze.

Ale proto, že mnohé děti Světla udělali nesprávné volby, situace se stávala čím dál tím horší. A teď už mám starost o ty světlé duše, které jsou vtěleny a nemusí se vrátit do Mého světa.

Může se to stát.

Svět, který se oddělil od Boha, je odsouzen k zániku. K postupné degradaci a smrti. Zároveň se se smrtí starého světa uvolňuje místo pro Svět Nový, Božský.

Ale právě okamžik přechodu od starého k Novému je nejvíce nebezpečná doba pro duše. Protože ony ztrácejí Božské orientační body, mohou zabloudit a zemřít, a nenajít cestu ven z iluze.

Svět, který vás obklopuje, vstoupil do rozporu s Božským záměrem.

Energie obnovení se širokým proudem vlévá do vašeho světa. Ale do cesty těchto energii se postavilo dogma starého světa, založené na vládě materiálních energii a prioritě materiálních hodnot nad duchovními.

Není možné nijak zvlášť významnou dobu klást odpor Božským energiím.

Čím větší je odpor, tím více jsou následky destruktivní.

Čím více úsilí vynakládají protikladné nám síly k tomu, aby vzdorovaly Božskému světu, evoluční Božské Cestě rozvoje pro lidstvo, tím ničivější výsledky tohoto odporu mohou být.

Proto Jsme se s předstihem snažili předat naše instrukce pro tuto těžkou dobu.

Aby se předešlo obětím.

Aby se zmenšilo utrpení.

Ale My nemůžeme porušit zákon svobodné vůle. Lidstvo ve své většině zvolilo cestu odmítnutí Boha.

Je to ničivá cesta. Cesta boje proti Bohu.

Konec boje je jasný.

Starý svět bude neodvratně zbourán.

Našim cílem je zachránit co nejvíce duši v tomto složitém čase.

Proto se předává Učení.

Milovaní, Já velice dobře chápu, jak těžké je se zorientovat ve tmě, když protikladné sily činí všechno možné, aby před vámi utajili Božskou Pravdu.

Všechny oblasti života jsou zkreslené.

Nikde není Pravda.

V žádném náboženství.

V žádné víře.

V žádné vědě.

Strašná doba.

Temná doba.

Nicméně právě teď musíte vynaložit maximální úsilí pro záchranu svých duší.

Možnost spasení existuje pro všechny, kdo bez ohledu na veškeré vnější podmínky chrání vnitřní souznění s Božským světem.

Je čím dál tím složitější udržovat toto souznění.

Je potřebná obrovská sila Víry a Lásky, aby jste to vydrželi.

Je nutná kontrola nad každým přáním.

Je nutné kontrolovat svým Vyšším Já každou svoji volbu.

Je nutné projít po pavučině nad propasti.

Prosím, neberte Naše rady na lehkou váhu.

Přečtěte všechny Poselství, předané naším Poslem.

Všechny do jednoho.

Právě tam je skryta nit, která vás vyvede z labyrintu iluze do Božského světa.

A Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

Musíte zachránit Víru a věrnost.

Čekám na vás!

JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích.

* * *