Připravte své chrámy na příchod mesiáše

11.04.2005 17:05

Jan Křtitel

11. dubna 2005

 

JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista.

JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ JSEM přišel vám předat některá ponaučení pro vaše současné životy.

Od dob mého vtělení se na Zemi mnohé změnilo. Mnohé se změnilo v běžném životě, ve všem, co se týká způsobu života lidí, jejich práce. Mnoho novinek. Mnoho vynálezů, které se využívají ve vnějším světě.

Avšak pokud obrátíme pozornost ke světonázoru člověka, k jeho pohledu na Boha a uspořádání Vesmíru, tak ty změny nebudou tak velké. Ano, změnila se terminologie, bylo uděláno mnoho vědeckých objevů, které odhalují strukturu Vesmíru, zákony fyzického světa.

Ale zároveň vědomí člověka jako dřív, tak i dnes zůstává připoutáno k vnějším projevům fyzického světa, k vnějšímu uctívání Boha, k vnějším rituálům. Jako kdyby od dob mého vtělení neuběhlo 2000 let.

Člověk se záviděníhodnou rychlostí používá jakékoliv vědecké znalosti a objevy, ale ne pro své přiblížení se k Bohu, ale pro oddělení se od Boha.

Zdá se vám pokrokové, když používáte moderní hudbu během bohoslužeb. Zdá se vám moderní, když používáte vědeckou terminologii pro vysvětlení principů vesmíru.

Jakýkoli vědecký objev a jakýkoliv úspěch lidského vědomí se okamžitě používá k dalšímu oddělení se od Boha.

Jednoduchost Božského pocitu a jednoduchost Božského života je vámi obalována do spousty moderních termínů a pojmů.

Používáte spoustu technických termínů, když přemýšlíte o Bohu. Pokud byste vynaložili stejné úsilí k tomu, abyste skutečně zbourali vše, co vás ve vašem vědomí odděluje od Boha, život na Zemi by se změnil jako mávnutím kouzelného proutku.

Většina moderních vynálezů staví mezi vámi a Bohem nepřekonatelnou bariéru.

Při mém vtělení, jak víte, jsem žil v poušti. Živil jsem se medem divokých včel a kobylkami. Mnozí mě považovali za podivína. Ale pouze tím, že jsem se odloučil od lidí a jejich shonu, jsem se mohl spojit s Bohem. A nevyměnil bych toto spojení za žádné lidské bohatství a pocty.

Málo jsem komunikoval s lidmi. A základní učení, které jsem jim předával, se týkalo očištění jejich duší a jejich přípravy na příchod mesiáše.

Lidé chápali má slova tak, že se týkají příchodu vnějšího mesiáše, člověka, který je musí zachránit před jejich trápením a neštěstím.

Ale já jsem měl na mysli nejenom příchod vnějšího mesiáše, ale i příchod mesiáše vnitřního, který je v každém člověku. A připravoval jsem vědomí lidí na příchod tohoto vnitřního mesiáše.

Nemyslím si, že by někdo z lidí pochopil to, o čem jsem hovořil. Přesto se vědomí lidí trochu změnilo a oni čekali na příchod Krista. A On přišel a se ctí naplnil svou misi.

Moje kázání mě stálo život. Na rozdíl od většiny lidí, vládnoucí duchovní velmi rychle pochopili, že moje učení, pokud by bylo lidmi pochopeno, by navždy odvrátilo jejich věřící od vnějšího uctívání a vnějších rituálů a nasměrovalo by je k setkání se skutečným mesiášem, skutečnou částí jich samých, k vnitřnímu setkání s Bohem uvnitř nich.

A když získají toto vnitřní spojení, získají přístup k blaženosti uvnitř nich samých, lidé by již nikdy nebyli schopni uvěřit žádnému vnějšímu náboženství, vnějším učitelům.

Lidé, kteří se dostali do Božského stavu vědomí, by se velmi rychle sjednotili se sobě podobnými. Božský stav vědomí je stejně nakažlivý jako projev nebožských stavů vědomí u většiny lidí dnes.

Lidé jsou mezi sebou těsně propojeni na jemnohmotné rovině. A bohulibá mysl, bohulibé myšlení, zrozené v několika hlavách a srdcích, je schopno rozšířit se od srdce k srdci, stejně tak, jak od jedné svíčky je možno zapálit miliony dalších. Samozřejmě jsem neměl možnost předat svoje učení velkému počtu lidí. Učil jsem pár těch, kteří měli odvahu ke mně přijít a poslouchat mě. Lidé se báli ode mě obdržet vědomosti, protože duchovní jim zakázali se mnou komunikovat. Pro mě bylo složité předávat lidem vědomosti.

Podívejte se, jak se dnes všechno změnilo. Předávám toto poselství a v ten samý den máte možnost se s tímto poselstvím seznámit, i když se nacházíte na opačné straně zeměkoule. Je to opravdu doba velkých možností. Nemusíme také vynakládat vaše i naše úsilí, abychom shromáždili lidi připravené přijmout naše učení na určitém místě na zeměkouli. Dostáváte naše učení a naše vibrace díky požehnanému daru, který Saint-Germain daroval lidstvu. Mluvím o Internetu. A toto je jeden z těch mála případů používání Internetu, který přináší citelný prospěch a pro který byl tento vynález ve skutečnosti dán na fyzickou rovinu.

Požehnaná srdce, máte možnost slyšet učení velkých Bytostí Světla, které přišly do vtělení vyučovat lidstvo během posledních několika tisíc let.

Máte možnost dostávat přes tato poselství nevídaný proud Božské Energie. A tato výjimka, tento dar Nebes, se stala skutečností díky nové možnosti. Važte si této možnosti. Pijte nektar Božské Energie. A pamatujte si, že žádná kapka této energie nesmí přijít nazmar. Energie je vám dána pro konání dobrých skutků. Ne pro objasnění, kdo z vás je důležitější a kdo je více božský. To nemůžete vědět svým lidským vědomím. Mezi vámi je velký ten, který slouží životu více než jiní, slouží všem živým bytostem a nevyžaduje nic na oplátku. Protože v tomto životě není nic, co by se dalo vyměnit za dar Spojení s Bohem, za příležitost sloužit Bohu po celý život. Proto využívejte poskytovanou Energii dle naznačeného. Připravte své chrámy na příchod mesiáše, dovolte vašemu mesiáši, vašemu Vyššímu Já, vašemu Já Krista k vám přijít, být s vámi, mluvit a konat přes vás.

O, milovaní, jsem tak šťastný, že milovaný Alfa pro vás otevřel tuto možnost v tento těžký, ale pro tuto planetu vskutku požehnaný čas.

Budu se rád setkávat s každým z vás, kdo zvýší své vibrace na mou úroveň, abych k vám mohl přijít osobně a rozmlouvat s vámi ve vašem srdci.

Milovaní, požehnaní, věřte mi, všechno se stane přesně tak, jak bylo předpovězeno. Vaše oči prozřou a vy nás budete moci vidět a komunikovat s námi, procházet se s námi a rozmlouvat s námi.

V Božském světě nejsou žádná omezení. Sami jste si vybudovali tato omezení ve svém vědomí a teď přišel čas se jich konečně zbavit.

Nemůžu udržet příval radosti při pomyšlení na možnost přímo s vámi mluvit. A vím, že mnoho, velmi mnoho těch, kdo čtou tyto řádky, už je připraveno se mnou komunikovat.

Dovedete si představit, jak se změní svět, až bude každý schopen přímo komunikovat se Vzestoupenými Zástupy? A to se stane. Bude to dříve nebo později. A bude to stejně tak nevyhnutelné, jako když po zimě přijde jaro a pak léto.

JÁ JSEM Jan Křtitel, prorok Eliáš, a předávám vám toto proroctví. Moje proroctví se určitě uskuteční a vy to ve svých srdcích také víte.

JÁ JSEM Jan Křtitel.

* * *