Přebývání v Bohu – to je prostě stav vašeho vědomí

Veliký Božský Směrovatel

25. června 2013

 

JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel.

Přišel jsem v tento den proto, abych vás vedl po vaší Božské Cestě. Pevně doufám, že vy všichni, kteří čtete toto moje Poselství, kráčíte po Cestě k Bohu.

Pro začátek bych si přál, abyste napřímili záda, z plných plic se nadechli a uvítali mne s tak širokým úsměvem, kterým vítáte krásné slunečné letní ráno.

A je to! Nyní jsme připraveni k našemu rozhovoru. A musím vám s naprostou jistotou říci, že odpovědnost za vaši dobrou náladu je jenom ve vašich rukou. Jestliže pořád jenom krčíte obočí, zatínáte zuby a výraz vaší tváře je přísný a bolestný, pak přesně toto k vám z okolí přitahuje stejné zachmuřené tváře a bolestínské pohledy.

Pamatujte, že z okolí přitahujete totéž, co do něj vysíláte. A pouze na vás závisí, jakou energii vysíláte do světa, a v jakém stavu se nalézáte.

Sami se programujete každý den. Můžete se naprogramovat na štěstí, úspěch, zdraví a radost, ale můžete se také naprogramovat na utrpení, smutek, depresi, zlost a dokonce na nenávist.

Všechno, moji milovaní, je určováno vámi samotnými. Není na světě nikdo, kdo by vás nutil zažívat negativní stavy vědomí. Jediným člověkem na celém světě, který je toho schopen, jste vy sami. A nikdo jiný.

Proto bych vám doporučil začínat každý den tím, že přijdete k zrcadlu a usmějete se na sebe. Je to ten nejjednodušší způsob, a je dostupný i těm z vás, kteří se domnívají, že jsou ubozí, nešťastní a opuštění.

Stáváte se tím, kým si myslíte, že jste. To je zákon prostředí, ve kterém žijete. Pro začátek je nezbytné, abyste změnili představy o sobě. Musíte přesvědčit sami sebe, že je s vámi všechno v pořádku. A, a to je nejdůležitější, musíte přesvědčit sami sebe, že s vámi je Bůh. Co se s vámi ve vašem životě může stát, jestliže sám Bůh s vámi přebývá a stará se o vás?

Přebývání v Bohu, vědomí Božského – to je prostě stav vašeho vědomí. A pokud si přejete neustále přebývat v Bohu, pusťte jej nejprve do svého srdce, a On se po nějakém čase zmocní celého vašeho bytí. Stejně jako slunce ozařuje celou zemi a vše okolo, bude skrze vás Bůh  zářit světu.

Je nezbytné, aby si každý z vás osvojil tento mechanismus, jak v sobě objevit Boha. Přebývání v Bohu neznamená rozvíjení nadpřirozených sil, přijímání našich poselství, nebo čtení myšlenek. Přebývání v Bohu znamená neustále dobrou, vyrovnanou náladu, radost a lásku, která z vás přetéká.

Vaše oči vás prozradí. Jestliže přebýváte v Bohu, vaše oči se lesknou a září vnitřním světlem. Jestliže si zvolíte žít bez Boha, váš pohled potemní a vyhasne.

Všimli jste si, kolik je kolem vás nešťastných lidí, zatížených množstvím problémů, s neustále špatnou náladou a zamračeným pohledem?

Řeknu vám, že všechno to, čeho si všímáte u druhých lidí, je i ve vás samotných.

Když si dovolíte změnit se, dovolíte si radost a dobrou náladu, potom se k vám lidé, kteří vás obklopují, obrátí druhou stranou, a vy si všimnete, jak mnoho je kolem překrásných lidí se zářícíma očima a milým úsměvem.

Uvnitř vaší bytosti existuje centrum ovládání vaší přítomnosti a budoucnosti. Samozřejmě, naprosto správně namítnete, že vaši přítomnost a budoucnost řídí Zákon Karmy, a všechno, co jste kdy udělali, se k vám vrací, například v podobě nedobrých stavů vašeho vědomí. Máte naprostou pravdu! Nicméně zkuste neustále myslet na špatné věci, obklopte se v každém pokoji televizory, na kterých 24 hodin denně poběží horory, akční filmy a zprávy o přírodních katastrofách a teroristických útocích. Co si myslíte, zlepší to váš stav? Nicméně jedna jednoduchá věc může váš stav zlepšit: vypněte televizory. Přestaňte vést rozhovory o negativních projevech ve vašem světě. Soustřeďte svoji pozornost na positivní věci: květiny, přírodu, zvířata, slunce, tváře Mistrů. Obklopte se doma i v práci krásnými vzory, světlými tóny.

Odstraňte ze svého života všechny projevy ubohosti. A svoji pozornost soustřeďte na sebe. Nebude vám tak lépe?

Pusťte si klidnou harmonizující hudbu, nebo tiché melodické mantry, které doslova pohladí váš sluch. Naplňte své okolí positivní energií.

Ve svém životě byste neustále měli kontrolovat pouze dvě věci: svůj vnitřní stav a vnější okolí. Odstraňte ze svého vědomí negativní myšlenky a pocity, a ze svého okolí odstraňte všechny nesprávné, bezbožné vzory.

Pouze tyto dvě věci jsou schopny vám vrátit radost ze života, naplnit vaši bytost harmonií a láskou.

Věřte mi, jestliže se vám podaří udržet se v dobré náladě, podaří se vám načerpat do svojí bytosti více Božské energie. A Božská energie, která protéká neustálým, mohutným a rovnoměrným proudem skrze vaši bytost, je schopna smýt z vašich čtyř nižších těl mnoho negativní karmické energie. A vy si ani nevšimnete, o co lehčeji budete překonávat jakékoliv nepříjemné karmické situace ve svém životě.

Není snad pravda, že už jste tato doporučení mnohokrát slyšeli? Je dokonce možné, že jste je četli v našich Poselstvích?

Odpovězte mi na jednoduchou otázku: Jestliže je tak jednoduché změnit svůj život k lepšímu, proč to neděláte?

Pro mne a ostatní Vznešené Mistry je to veliká záhada. Nepřipomíná vám tato situace to podobenství, ve kterém Bůh v čase záplav posílá pro vaši záchranu tu loďku, tu vor, ale vy vždycky tuto pomoc odmítnete s nadějí, že vás zachrání Bůh.

Jak je možné vás zachránit, když neustále odmítáte naši pomoc?

Je to nemožné. Nicméně pevně doufám, že dnešní Poselství vás pohne k tomu, abyste přezkoumali mnohé věci ve vašem okolí a přezkoumali váš vztah k tomu, co vás v životě obklopuje.

Bůh je neustále blízko vás. Nebuďte tvrdohlaví jako malé děti – pusťte Boha do svého života!

Teď!
 

JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel.

                                                                         *   *