Doporučení na konci roku

27.12.2007 19:35
 
Milovaná Matka Marie

27. prosince 2007

 

JÁ JSEM vaše Matka Marie, přicházející pro to, abych Vám odevzdala své poselství.

Přišla jsem v jeden z posledních dní tohoto roku s tím, abych vám přinesla některé výsledky a nadeslala budoucí směrování ve vašem vědomí.

 

Přišla jsem za vámi, abych si s vámi pohovořila. Nespěchavě ... Upřímně ... Citlivě a něžně.

 

Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvláště těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

 

Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte v čase zasvěcení, na křižovatce nových energií, přicházejících do vašeho světa, a starých energií, které stále převažují ve vašem světě. A to je vždycky velmi těžké: žít v době přechodu. Vaše fyzická těla a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Jinak to nemůže proběhnout. Mnozí andělé-léčitelé a mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytovat vám veškerou přiměřenou a možnou pomoc. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se o pomoc na Mistry, anděly, elementály a osobně na mne.

 

Já nesu břemeno mnohých inkarnovaných Božích synů a dcer. Snažím se ulehčit vám váš osud. Při tom všem i vy pomozte mně. Já potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku.

 

My můžeme a musíme si navzájem pomáhat. Já odlehčím vaše břemeno v tento přechodný čas, ale vy, prosím, dejte mi dodatečné rezervy energie.

 

Poslouchám vaše prosby, ale někdy ani jedna modlitba není vyslovena dostatečně upřímně, aby mohla být pomoc poskytnuta. Nicméně, nezatěžujetese tím, abyste poslali mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tedy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím, kajícím se a připraveným na to, aby se podřídila jakémukoliv očekávaní z naší strany.

Jako vždy, vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Někomu pro to, aby získal správný stav vědomí je nevyhnutelný půst, modlitba, pokání, zpověď a příjímání.

 

Pro jiné velmi upřímné slzy lítosti. A umytí těmito slzami, ráno po probdělé noci mé drahé děti jsou schopny se upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, dává mně možnost poskytnout pomoc.

Vidím vaše utrpení. Já spolutrpím s vámi. Ale i vy pochopte mne. Existují některé typy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny jen utrpením.

 

Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě.

 

Já to vidím. A  vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... I mé srdce umírá v záchvěvech, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy se sami odsuzujete na mnohá a další utrpení.

 

Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, aby jste mně neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás až tehdy, když váš celý život je u konce a vy jste obtěžkáni ohromným množstvím chorob a psychickými problémy. Přála bych si, aby se mládež obracela ke mně s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit na Slávu Hospodina a vykonávat Boží službu na fyzické rovině.

Nyní jste všichni povinni upřít váš pohled na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Boží pravdu v té nebo jiné podstatě, jste schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat, ale udělat to je nevyhnutelné, - hovořím vám já.

 

Starám se o budoucí pokolení, protože já předvídám rychlé velké změny především v mém milovaném Rusku. A na tu mládež, která se nyní potlouká ulicemi a nezná, čím by se zaměstnala, leží ohromná práce a obrovská zodpovědnost. Proto, prosím Vás, nepřehlížejte vaši povinnost. Nechť mládež dostane znalosti o Božím Zákoně, existujícím v tomto vesmíru. Nechť tyto znalosti budou doneseny do mladých srdcí. Není nutné využívat instituci církve proto, aby mládež byla nucena plnit pravidla toho,  nebo jiného náboženství. Nikoli nevyhnutelně. Je důležité, aby Bůh přebýval v srdci každého člověka, který žije na světě. Je důležité, aby každý člověk žil v souladu se Zákonem.

 

A pokud si myslíte, že náboženské obřady jsou zastaralé a odrazují mládež, dejte jí sbírku morálních pravidel a předpisů v podobě přednášek, filmů, seminářů. Dejte mládeži správný směr v životě. Je to vaše povinnost, povinnost každého, kdo nyní čte toto moje poselství.

 

Přišla jsem k vám tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání Nového roku vede k zamyšlení. Snažte se sledovat vnitřní potřebu přemýšlení ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou hovořit opak a zvát k hlasité hostině a tradičnímu silvestrovskému a vánočnímu stolu.

 

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste si nekomplikovali celý příští rok. A na konci příštího roku si nestěžujte mně, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte z roku na rok ty rady, které já vám přináším a každý následující rok bude šťastnější a šťastnější, než ten předcházející.

 

Bůh vám pomáhej v Novém roce!

 

JÁ JSEM Matka Marie, která byla s vámi v tento den.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/dek2007-ianv2008/2007.12.27.htm