Doporučení na konci roku

27.12.2007 19:35

Milovaná Matka Marie
27. prosince 2007

 

JÁ JSEM vaše Matka Marie, přicházím proto, abych vám předala toto své Poselství.

Přišla jsem v jeden z posledních dní tohoto roku, abych shrnula některé výsledky a naznačila budoucí směr ve vašem vědomí.

Přišla jsem za vámi, abych s vámi pohovořila. Beze spěchu... Upřímně... Citlivě a něžně.

Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvlášť těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte na průsečíku, ve střetu nových energií, přicházejících do vašeho světa a energií starých, které ve vašem světě stále převažují. A to je vždy velmi těžké: žít v přechodné době. Vaše fyzická a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Nedá se nic dělat. Mnozí andělé-léčitelé i mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytnout vám veškerou možnou pomoc, která je v našich silách. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se o pomoc na Mistry, anděly, elementály a na mě osobně.

Nesu na sobě břemeno mnoha vtělených synů a dcer Boha. Snažím se ulehčit vám váš úděl. Ale i vy pomozte mně. Potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku.

Můžeme a musíme pomáhat jeden druhému. Já v této přechodné době odlehčím vaše břemeno a vy mi, prosím, dejte dodatečnou zásobu energie.

Poslouchám vaše prosby a někdy stačí jedna modlitba, vyslovená upřímně z vašeho srdce, aby byla pomoc poskytnuta. Ale vy se neobtěžujete poslat mi energii vaší modlitby. Nemohu vám poskytnout pomoc tehdy, kdy ji ode mě žádáte. Mohu pomoci jen zkroušeným srdcím, srdcím kajícím se a připraveným na to, aby se podřídila jakémukoliv požadavku z naší strany.

Jako vždy, vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Pro někoho, aby získal správný stav vědomí, je nutný půst, modlitba, pokání, zpověď a přijímání.

Jiným stačí upřímné slzy pokání. A k ránu po probdělé noci, omyti těmito slzami, se mé drahé děti jsou schopny upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, mně dává možnost poskytnout pomoc.

Vidím vaše utrpení. Soucítím s vámi. Ale i vy pochopte mě. Existují některé druhy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny pouze utrpením.

Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě.

Vidím to. A vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... A mé srdce se chvěje, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy sami se odsuzujete k mnohým, mnohým utrpením.

Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, abyste mě neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás, až když je celý váš život u konce a vy jste obtěžkáni velkým množstvím chorob a psychických problémů. Přála bych si, aby se ke mně mládež obracela s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit pro Slávu Hospodina a vykonávat Boží práci na fyzické rovině.

Nyní jste všichni povinni zaměřit svoji pozornost na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Božskou Pravdu v té nebo jiné míře, jsou schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat. Ale udělat to je nutné – říkám vám já.

Starám se o budoucí pokolení, protože předvídám brzké velké změny, především v mém milovaném Rusku. A na tu mládež, která se nyní potlouká ulicemi a neví, čím by se zabavila, dolehne ohromná práce a obrovská zodpovědnost. Proto, prosím vás, nezanedbávejte svoji povinnost. Ať mládež získá znalosti o Božím Zákoně, existujícím v tomto vesmíru. Ať jsou tyto znalosti předány do mladých srdcí. Není nutné využívat instituci církve proto, aby mládež byla nucena plnit pravidla toho nebo jiného náboženství. Vůbec to není nutné. Je důležité, aby Bůh přebýval v srdci každého člověka, který žije na světě. Je důležité, aby každý člověk žil v souladu se Zákonem.

A pokud si myslíte, že náboženské obřady jsou zastaralé a odrazují mládež, dejte jí sbírku morálních pravidel a předpisů v podobě přednášek, filmů, seminářů. Dejte mládeži správný směr v životě. Je to vaše povinnost, povinnost každého, kdo nyní čte toto moje Poselství.

Přišla jsem k vám v tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání roku nového napomáhá k zamyšlení. Snažte se následovat vnitřní potřebu rozjímat ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou říkat opak a zvát vás k hlasité hostině a tradičnímu vánočnímu a silvestrovskému stolu.

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste ji nemuseli rozplétat celý příští rok. A na konci příštího roku si u mne nestěžujte, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte rok od roku ty rady, které vám předávám, a každý následující rok bude šťastnější než ten předcházející.

Bůh vám pomáhej v novém roce!

 

JÁ JSEM Matka Marie, která byla v tento den s vámi.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie