Já dávám příležitost a Já otevírám perspektivu

06.01.2006 22:55

Milovaný Alfa
6. ledna 2006JÁ JSEM Alfa, který k vám dnes opět přišel, abychom si popovídali nebo vedli rozhovor, který nasměruje vaše myšlenky a naladí vás k tomu, abyste se zamysleli a učinili rozhodnutí ve vašich srdcích. Ve skutečnosti je váš záměr velmi důležitý. O co usilujete a s jakým srdcem to děláte. Jak jste upřímní a jak jste obětaví. V závislosti na tom přitahujete z prostoru určité příležitosti, určité perspektivy.

A pokud budete i nadále žít, jako by se v těchto dnech konce starého a začátku nového ročního cyklu nic nestalo, jako by se tyto diktáty a setkání s Mistry nekonaly, pak se tím odsuzujete ke zpomalení svého vývoje. A naopak, pokud jste celou svou duší a celým svým srdcem přijali informace, které jsou obsaženy v diktátech Mistrů, předaných prostřednictvím našeho posla, vytváříte pro sebe okno příležitosti. Dáváte si příležitost jednat v rámci onoho časového a energetického koridoru, který vám otevíráme.

Já dávám příležitost a Já otevírám perspektivu. A jako vždy, dokud jste ve hmotě a podléháte časovým a prostorovým cyklům, máte na výběr, zda tuto příležitost využijete, nebo budete nadále stagnovat.

Vaše touhy budou naplněny energií a vaše činy získají potřebnou podporu, pokud se rozhodnete jednat v souladu s vesmírnou příležitostí, která vám byla dána. A tato příležitost vám poskytne zrychlení, rozvoj a překonání všech překážek na vaší Cestě.

Je důležité, abyste se ve své mysli dokázali naladit na tuto příležitost. Na naše vibrace. Protože naše vibrace nelze slyšet vaším fyzickým sluchem, ani je nelze cítit vašimi fyzickými smysly. Je to volání, které zní v hloubi vašeho srdce, je to touha po Domově, ze kterého jste odešli, a je to touha vrátit se Domů.

Naslouchejte volání svého srdce.

Odlučte se o samotě a naslouchejte tomu, co vám vaše srdce šeptá.

To nemůžete neslyšet. Odstraňte ze svého života vše, co je zbytečné, vše, co vám nedává příležitost zůstat sami se sebou a poslouchat hlas vašeho srdce. Slyšet jeho něžný šepot, cítit jeho Lásku.

Milujete. Ať už svou lásku skrýváte jakkoli a předstíráte, že si na svou Lásku nepamatujete, stále je ve vás přítomna. Vaší základní vlastností je Láska. Odstraňte ze svého života vše nepotřebné, co vám brání prožívat Božskou Lásku ve svém srdci.

Vy sami si volíte a vy sami vytváříte všechny okolnosti svého života.

Nejste už unaveni z podléhání stereotypům a zvykům, které vás obklopují? Není na čase vzdát se všeho toho povyku, který vás obklopuje, a obrátit se celou svou bytostí k Věčnému, nekonečnému.

Přišel jsem vám znovu připomenout místo, odkud vaše duše do tohoto světa přišly. A přišel jsem vám znovu připomenout váš Dům a pozvat vás Domů.

Slyšíte mě? Ó, děti moje.

Jsem připraven věnovat vám veškerou péči svého Otcovského Srdce. A jsem připraven vám dávat a darovat Lásku svého Srdce. Potřebuji jen vaše rozhodnutí, pevné rozhodnutí, které přijmete ve svém srdci a od kterého se nikdy neodchýlíte. Tímto rozhodnutím je vrátit se Domů a udělat vše, co je nutné, abyste se vrátili domů, do Domova Otce. Tam, odkud jste odešli a kam se musíte vrátit.

Všichni jste částečky Jednoho. A vaše oddělení a bloudění ve vašem chladném a nepříjemném světě se chýlí ke konci. Všichni se vrátíte Domů. Čekám na vás. Těším se na každého z vás, mé milované a ne vždy poslušné děti.

Přijměte mou Otcovskou Lásku.

Každému z vás posílám dar své Lásky. Přímo z mého srdce do vašich srdcí.

Nastavte pohár svého srdce a Já ho naplním až po okraj svou Láskou.

A tehdy, když vám bude ve vašem světě těžko, vzpomeňte si na mou Lásku. Budete moci zavolat a Já přijdu, abych vás zahrnul svou Láskou a pomohl vám překonat vaše těžkosti a obtíže a projít nejtěžší částí Cesty.

Musíte prostě ve svém srdci říci: "Otče, jsem tvůj. Přijď, pomoz mi."

A já přijdu. V nejtěžších chvílích vašich zkoušek.
Nemohu vás nechat v nesnázích. A nemohu nemilovat vás. Každého z vás... Svou láskou. Láskou, která nic nevyžaduje na oplátku.


JÁ JSEM Alfa,
váš Nebeský Otec.