Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!

25.04.2005 20:44

Milovaný El Moria
25. dubna 2005

 

JÁ JSEM El Moria, přišel jsem znovu prostřednictvím tohoto posla.

Pospíchám ukotvit svoje momentum Světla v energetickém poli Taťány. V souladu s povinností, která mi byla dána, jsem pomazával všechny posly během posledních sta let.

A teď, v tuto chvíli, umisťuji svoji elektronovou přítomnost nad Taťánu, jako znak mého patronátu.

Nemohu přidělit svoje sponzorství organizaci, jelikož na fyzické rovině organizace neexistuje. Je pouze posel.

Proto ode dneška přiděluji svoje sponzorství Taťáně a kotvím ochranné vlákno do její aury.

Dělám to přímo teď.

Stalo se!

Počínaje tímto okamžikem, přiděluji Taťáně plnou moc reprezentovat mě na fyzické rovině a beru ji pod svou ochranu.

Jsem rád, že mám opět svého zástupce na Zemi, na fyzické rovině planety Země.

Víte o tom, že se snažím pracovat s lidmi. Není žádný jiný Mistr, který by měl tolik učedníků jako já.  Ale svoje osobní sponzorství uděluji jen málokdy a ve výjimečných případech.

Možná nechápete, co to znamená.

Jakmile se Bratrství naskytne možnost mít stálý fokus Světla v auře posla, který se nachází v jakémkoliv státě, a dokud je tento fokus Světla funkční, je pod naším patronátem nejen posel, ale i celý stát.

Proto chci obrátit vaši pozornost na dnešní události. A uvidíme, jak to dopadne. Nakolik budou naše naděje a důvěra potvrzeny.

A tyká se to nejenom posla, ale všech světlonošů, kteří jsou vtělení v Rusku. Je to šance pro vás všechny dostat mimořádnou podporu a pomoc Nebes pro veškeré vaše počínání.

A slibuji těm z vás, kteří přijali našeho posla celým svým srdcem, že od dnešního dne se ozvu na jakékoliv vaše volání. A poskytnu vám veškerou pomoc, která může být poskytnuta, v každém vašem počínání. Jedinou podmínkou je čistota vašich úmyslů, a aby vaše iniciativy byly v souladu s Boží Vůlí.

Milovaní, uvědomujete si vůbec všechny ty možnosti, které dostáváte? Netají se vám dech z možnosti dostávat pomoc a podporu Vznešených Mistrů na vaše první volání?

Dovedete si představit, jak rychle se změní všechno kolem vás?

Všechno, co potřebujete udělat, je přistoupit k oltáři nebo vstoupit do svého srdce a udělat toto prohlášení:

„Ve jménu JÁ JSEM, TO CO JSEM, ve jménu mé Mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého Svatého Já Krista, v souladu s milostí, darované milovaným El Moriem přes Posla Velkého Bílého Bratrství Taťánu Mikušinu, prosím, aby Vůle Boha byla projevena v mých skutcích, které konám ve jménu Boha na fyzické rovině“.

Dále popište podstatu akce nebo činu, ve které chcete obdržet mou osobní pomoc a pomoc Vznešených Mistrů.

Můžete napsat vaši prosbu na papír a spálit ho. Tímto způsobem, dokonce i bez existující organizace, dostáváte přímou pomoc ve vašich Božských činech, ať jste kdekoliv.

Není rozdíl v tom, jestli konáte samostatně nebo se skupinou společníků.

Proto, abyste mohli využít také přímluvy posla pro pomoc při vašem počínání, doporučuji zaslat kopii vaší prosby přímo mému poslu.

Od tohoto dne dostává Taťána kromě taláru Posla Velkého Bílého Bratrství, který jí byl přidělen před rokem, navíc ještě talár mého osobního posla.

Tímto způsobem se velice rychle dozvíme o všech světlonoších, kteří jsou připraveni připojit se k této nové dispenzaci a jednat v mezích této dispenzace.

Rozdíl oproti našim předešlým dispenzacím ale existuje. Dříve jsme ustanovili fokus Světla v konkrétní organizaci, která se nacházela v konkrétní zemi. Zpravidla byl posel vedoucím této organizace a veškerá organizační činnost padala na jeho bedra. Teď jsme zvolili jinou cestu. Budeme dle vašich proseb udělovat sponzorství těm organizacím, které založíte vy sami ve vašich obcích.

Nečekejte na žádný jiný příkaz než na příkaz vašich srdcí.

Přišli jste do vtělení, každý se svou misí. A víte, co máte dělat.

Nemusíte zakládat organizaci, která by mohla pokrýt všechny aspekty činnosti. Navíc to nemusí být ani veřejná nebo náboženská organizace.

Můžete například založit obchodní organizaci, abyste upevňovali Božské principy při vedení obchodu ve vašich zemích. Můžete otevřít své zdravotnické nebo vzdělávací zařízení.

Jediným požadavkem je, aby prioritou a základem vaší organizace byly Božské principy a pomoc lidem ve vašem okolí.

Nehoňte se za penězi. Peněz bude přesně tolik, kolik budete potřebovat pro naplnění vašich plánů.

Peníze, energie peněz je druhotný faktor. Nejhlavnější je čistota vašich srdcí a přání naplnit Vůli Boha.

Je to vaše služba, kterou jste přišli uskutečnit do tohoto světa. Přišel čas konkrétních činů. A neříkejte mi, že nevíte, co máte dělat. Podívejte se kolem sebe.

Opravdu vaše oči nevidí to, kde můžete uplatnit vaše schopnosti a úsilí, vaše ruce a nohy?

Přišel čas konkrétních činů. Přišli jste do tohoto světa, abyste jednali. Tak buďte tak laskavi a plňte svůj závazek.

Už dost bylo planých řečí a zjišťování, kdo z vás dosáhl větších výsledků na Cestě! Chci vidět, co opravdu dokážete vykonat ve fyzickém světě kolem vás.

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!

A pokud stále nerozumíte tomu, o čem mluvím, budu muset sestoupit k vám, vyhrnout si rukávy a ukázat vám, co musíte dělat.

Podívejte se, kolik je kolem vás odpadu.

A to není jen fyzický odpad. Je to odpad, který zahlcuje vaše hromadné sdělovací prostředky, televizi, rádio, internet, noviny.

Začněte uklízet odpadky kolem vás i ve vašem vědomí.

A pokud někdo z vás neví, kde přiložit ruku k dílu, zbývá vám jen se modlit a prosit Boha o prosvětlení, protože jste příliš odtrhnuti od Božské Reality a ani si nemůžete plně uvědomit, nakolik je váš svět od Božské Reality odtrhnut.

Čas se změnil a zároveň se změnou cyklů my volíme jiný způsob počínání.

Nebudeme zakládat jedinou organizaci, která by se stala pamlskem a lákadlem pro ty, kteří chtějí vládnout ostatním.

Naopak, umístíme náš fokus Světla v každé organizaci, která odpovídá našim principům a která se obrátí s prosbou o naše vedení přímo na nás nebo prostřednictvím tohoto posla. A budeme konat pomocí každého, kdo připravil svůj chrám pro naši přítomnost. Prostě využijeme vaše pozvání vejít do vašich chrámů a vaši nabídku, abyste se stali našima rukama a nohama na fyzické rovině.

A my vejdeme do vašich chrámů. A stane se to tak přirozeně, že naši přítomnost ani nepostřehnete a my vám ukážeme nejlepší způsob, jak si počínat, co je prvořadé a kde přiložit ruku k dílu.

A pokud někdo z vás řekne, že nemá možnost založit svou organizaci nebo svůj byznys, že nemá společníky a přívržence a je úplně sám, dovolte mi vám nevěřit.

Žijete mezi lidmi a tito lidé potřebují vaši pomoc. Máte čtyři nižší těla a tato těla se potřebují očistit.

Proto mi neříkejte, že nevíte, co máte dělat.

Přišel čas aktivních činů. Dostanete pomoc Nebes v jakémkoliv počínání, pokud odpovídá Vůli Boha!

Na co ještě čekáte?

Opravdu musím přijít k vám a ukázat vám, co máte dělat? V tom případě nastavte svá bedra a já na vás přehodím část svých povinností a své práce.

Každý musí dělat svou práci. Začněte pracovat a budete překvapeni pomocí, kterou obdržíte.

JÁ JSEM El Moria,
a vždy jsem s vámi tam, kde děláte konkrétní činy ve jménu Boha.

* * *