Učení o alchymii transformace vědomí

24.12.2007 19:06

Milovaný Saint-Germain 

24. prosince 2007

 

JÁ JSEM Saint-Germain a znovu k vám dnes přicházím!

JÁ JSEM ten Saint-Germain, o němž jste možná hodně slyšeli, protože zvěsti o mém posledním vtělení mě značně přežily. A když teď přicházím, dá mi velkou práci vymazat z vašich hlav všechny ty bajky a výmysly, které se tradují o mém posledním vtělení na Zemi.

Už je to bohužel tak, že lidé si přikrášlují a přibarvují veškeré dění, které nechávají projít prizmatem svého vlastního vnímání.

Proto vám musím říci, že ne všechno to, co o mně víte, je pravda, ale skutečná pravda je, že celou svou poslední inkarnaci jsem vírou a pravdou sloužil Vzestoupeným Mistrům, Bratrstvu, kterému mám čest sloužit dodnes. A moje charakteristická výjimečnost je v tom, že sloužím především Hierarchii a řídím se jejími Zákony. A potom už byly všechny ty zázraky, o kterých si vyprávějí laici, předávající si tyto povídky mezi sebou a vytvářející jeden výmysl za druhým.

Věřte mi, nemůžete dosáhnout žádných úspěchů, dokud nevstoupíte na stupně Hierarchie a nepodřídíte svůj život Velkému Zákonu, existujícímu v tomto vesmíru. Žalostná snaha mnohých získat zázračné síly, ale nerozloučit se ani se svým egem, ani s jedním ze svých mnohých zvyků, k ničemu dobrému nevede, jenom k vytvoření karmy, kterou pak samozřejmě bude třeba odpracovat.

Nic ve vesmíru neprobíhá náhodně. Všechno se řídí přísným Zákonem. A pouze v případě, že se zcela rozloučíte se svým egem a přáním získat něco jen pro sebe, začnou k vám proudit síly, díky nimž můžete tvořit zázraky nejen na jemnohmotné úrovni, ale přenášet tyto zázraky i na rovinu fyzickou.

Tuto alchymii tvoření učím své učedníky. A pokračuji v tom dodnes.

Mou milovanou zemí, které jsem zasvětil mnoho a mnoho let svého vtělení, a které jsem zasvětil celého sebe samého v době služby ve funkci Vládce Sedmého Paprsku, mou milovanou zemí je Amerika!

Dámy a pánové, může vás napadnout otázka, jak to, že jsem přišel prostřednictvím posla, který žije v Rusku, a za dobu svého posledního pobytu na Zemi dokonce ani jednou nebyl v Americe? Otázka je to zcela logická. A jsem připraven ji beze spěchu zodpovědět.

Přišel jsem prostřednictvím toho posla, který je maximálně připraven převzít moje Poselství. A přišel jsem prostřednictvím takového posla, který v tuto chvíli aktivně slouží Velkému Bílému Bratrstvu. Má milovaná Amerika zůstává zatím ve stínu. Víte, že fokus Světla byl z Ameriky odebrán a odtud přenesen do Ruska. To ovšem zdaleka neznamená, že nejsme ochotni pracovat prostřednictvím lidí, vtělených v Americe. Jednoduše čekáme na vhodnou příležitost, abychom pak obnovili naše snahy a znovu zahájili činnost na americké půdě.

Všechno je v kolektivním vědomí národa. Teď tento národ trpí jednou z dětských nemocí, konkrétně sebejistotou a neochotou poslouchat rady dospělých. Což o to, toto období pomine, a my pevně věříme, že tahle puberta nebude mít tak dlouhého trvání, jako období komunismu, které v Rusku trvalo 70 let.

Silně věřím v americký lid. A upřímně doufám, že vědomí tohoto národa bude schopno se transformovat a přijmout naše Poselství, která dáváme na území Ruska, a použít námi poskytované poznatky a učení ve svém životě.

Nejsou žádné hranice na jemnohmotné úrovni. A když se podíváte na zeměkouli z kosmu, také žádné hranice neuvidíte, kromě hranic kontinentů. Všechny hranice jsou v našem vědomí a veškerá ohraničení vašeho vědomí musí být překonána. Věřte mi, že není jiné cesty, než překonání všech a všelijakých ohraničení vašeho vědomí.

Dnes jsem k vám přišel, abych vám pověděl o alchymii transformace, která proběhla předchozího dne. Tato alchymie transformace se uskutečnila s vaší pomocí, s pomocí těch, kdož se připojili k mеditaci 23. dne[1] a poslali svoji Lásku planetě Zemi. Obdrželi jsme 10000 impulsů Lásky, vyslaných do samého srdce planety Země. Nedovedete si představit, jaká je to moc a síla!

Karmická Rada teď na svém zasedání promýšlí, jak naložit s touto energií, získanou z vašich srdcí, a já jsem přišel proto, abych vám vyslovil svoje poděkování a uznání.

Děkuji vám za vaši Službu, za vaši Víru a za vaši Lásku!

Není důležité, z jaké země pocházeli účastníci meditace. Láska nemá hranic a vlny Lásky, jestliže se spojí, vytvoří podivuhodnou symfonii, kterou slyší všichni Vzestoupení Mistři.

Zdravím vás, každého z vás, dámy a pánové, kteří jste se zúčastnili této meditace.

Jako mistr-alchymista jsem naprosto spokojen s vykonanou prací.

Teď bych ještě chtěl nasměrovat vaši pozornost k jednomu důležitému momentu. Tento moment souvisí s alchymií transformace vašeho vědomí. Víte, že váš svět je světem odrazů. Váš svět poslušně odráží všechny mentální modely a obrazy, které se rodí v lidském vědomí. Proto, budete-li stále v souznění s Božským světem, nevyhnutelně to najde odraz ve vašem světě.

Někteří lidé jsou neustále pod vlivem obrazu masové kultury. Takových lidí je mezi obyvateli zeměkoule většina. Jednotlivci jsou schopni generovat vysoké obrazy a nést vysoké vibrace. Je tu ovšem zákon, a tento zákon souvisí s tím, že nízké obrazy mají velmi nízkou energetickou úroveň, protože takové obrazy nejsou nasyceny Božskou energií. Naopak ty obrazy, které v sobě mají Božské projevy, jsou Božskou energií nasyceny do té míry, že dokáží přetvářet všechno kolem.

Proto ať vás ani v nejmenším neuvádí do rozpaků momentální zdánlivá převaha sil na Zemi. Jediné, co se od vás žádá, je nepoddávat se vlivu nízkých, nebožských vzorů a projevů, a naplňovat váš život Božskými vzory a projevy. A Božská alchymie na sebe nenechá dlouho čekat. Věřte mi a věřte mým zkušenostem s transformací planety Země.

Přišel jsem dnes s ještě jednou důležitou misí. Přišel jsem, abych daroval obrovský krystal ametystu našemu poslu Taťáně. Nechávám tento krystal na jemnohmotné rovině Ašramu a věřím, že se velmi brzy projeví na fyzické rovině a bude sloužit jako doplňkový zdroj Světla, schopný ukazovat Cestu mnoha světlonošům světa.

JÁ JSEM Saint-Germain, vámi milovaný a s láskou k vám!

 

[1] Jedná se o celosvětovou meditaci „Já miluji tebe, Země!“, která se uskutečnila 23. prosince roku 2007.

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!