Jen víra v Boha a láska k veškerému Stvoření jsou schopny spasit lidstvo v nejbližší době

Jen víra v Boha a láska k veškerému Stvoření jsou schopny spasit lidstvo v nejbližší době

Bůh Šiva, 21. prosince 2015


JÁ JSEM Šiva!

Dnes! Přišel jsem!

S velkou lítostí, přišel jsem, abych se s vámi podělil o neradostné novinky.

Nu což! Všechno v tomto světě je pouze iluze.

A vy sami si vybíráte tu iluzi, ve které budete přebývat.

Vaše iluze se formuje vaším vědomím. A jestli si přejete být neustále ve strachu, v nenávisti, zlobě, tak okolní iluze se přizpůsobí vašemu vědomí a vy získáte ve vnějším světě odraz nedokonalosti vašeho vědomí ve formě válek, terorismu, sociálního napětí a finanční nestability.

Všechno toto si vybíráte sami, milovaní.

Je to vaše volba.

Naším úkolem je vás pouze pozvat k Našemu stolu a nabídnout vám Naše pokrmy.

Ale vy můžete odmítnout a nesouhlasit.

V tom spočívá Zákon svobodné vůle.

Během posledních deseti let existovala dispenzace, která Nám dovolovala nejen přicházet a dávat svoje učení ve formě Poselství, ale i přivádět Naše energie do vašeho světa.

Od vás byl zapotřebí souhlas k výuce a následování našich doporučení.

Já osobně jsem daroval ohromnou dispenzaci, která sama byla schopna výrazně změnit situaci v celém světě.

Souhlasíte s tím, že po 10 letech výuky Jsme měli právo poprosit vás, abyste udělali něco pro Blaho lidstva.

A tak Já jsem dal dispenzaci, která sama byla schopna změnit všechno k lepšímu. Poprosil jsem našeho Posla k otevření hnutí „ZA MRAVNOST!“

A co? Tisíce lidí po celém světě, kteří četli naše Poselství, se vrhli plnit moji prosbu: šířit ve světě ideu mravnosti?

Ne. Právě v tom půlroce, kdy jsem Já udržoval tok energie a směřoval ho na rozšíření této dispenzace, naši následovníci uvažovali a oddávali se pochybnostem.

Zmeškali jste grandiózní příležitost. Nejlepší představitelé lidstva neudělali závěrečnou zkoušku Naší školy.

Zpackali jste test.

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Když se odvracíte od Božských vzorů, protichůdné tendence ve světě se okamžitě zesilují.

Odvracíte se od mravnosti a získáváte naprosto bezmravní projevy vašeho světa: lživé politiky a ekonomy, posílení terorismu a rozpoutání válek.

Dovolte mi, abych vám připomněl, že jste ve světě následků. Každé vaší volbě odpovídá výsledek, ke kterému vaše volba vede.

Promarněné příležitosti se obrací proti vám humanitární katastrofou, kterou jste všemožně podporovali.

Tímto způsobem přední linie lidstva, která četla celou tuto dobu naše Poselství, udělala svoji volbu.

Prohráli jsme.

A samozřejmě, budete muset čelit důsledkům vaší volby.

Když se nerealizuje plán Mistrů, když nenásledujete hlas svého svědomí a volíte pochybnosti a lenost, dostáváte následky, a tyto následky, počínaje příštím rokem, se budou prohlubovat a prohlubovat.

Chtěl bych vám objasnit ještě jeden bod našeho Učení, týkající se karmy vůči našemu Poslu.

Tehdy, když je náš Posel vystaven pronásledování, pomluvám, útokům, vytváří to ohromnou karmu, srovnatelnou s karmou vůči Bohu.

Jak známo, koho chce Bůh potrestat, toho On zbaví rozumu.

Šílenství může postihnout nejen jednotlivce. Šílenství může postihnout celé státy nebo národy.

Viděli jste to mnohokrát v historii lidstva. Fašismus a komunismus jsou podobná onemocnění národů a národností šílenstvím.

Karma bezbožnosti, karma obviňování na adresu našeho Posla je jednou z nejtěžších druhů karmy.

Dnes jsem přišel proto, abych vašemu vnějšímu vědomí objasnil příčiny těch událostí, které se blíží a k vytvoření kterých, každý z vás, kdo čte naše Poselství, přispěl svým úsilím.

Šílenství zemí rodí války a jejich následky: hlad, humanitární katastrofy…

Může tomu být zabráněno?

Může. Pro toto je nezbytné přijmutí nadřazenosti Božského Zákona ve vašich životech.

Existuje jen jedna Pravda. A všichni praví proroci, poslové a mesiáši v celé historii lidstva šířili pouze jednu Božskou Pravdu: o Bohu, který je vše, co vás obklopuje.

O Bohu uvnitř vás a o Bohu vně vás.

Jen víra v Boha a láska k veškerému Stvoření mohou spasit lidstvo v nejbližší době.

A nyní Já vás musím opustit.

Břímě karmy musí klesnout na lidstvo jak rouška tmy.

Utrpení je schopno očistit vědomí stejně jako modlitby a pokání.

JÁ JSEM Šiva!