Jaké metody a jaké postupy jsou doporučeny, a které je třeba uplatňovat v součastnosti

05.08.2005 19:19

Sanat Kumara, 5. srpna 2005

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

K otázce, jaké metody a postupy jsou doporučeny a které je třeba v současnosti uplatňovat, mohu vysvětlit následující:

Jakmile lidstvo dosáhne určité fáze svého vývoje, není třeba vykonávat službu ve formě přísně doporučovaných postupů.

Každý jednotlivec je schopen sám rozhodnout, která technika je pro něho přijatelnější a kterou praxí se má řídit.

Není tvým úkolem dávat určité metody. Objeví se lidé, a oni se už objevují, kteří budou schopni vést ostatní pomocí těch metod, které dostávají přímo prostřednictvím svého Vyššího JÁ.

Hlavní podmínkou je udržovat harmonii s hierarchií a udržovat komunikaci mezi světy prostřednictvím těch průvodců, které jsme vybrali pro splnění našich cílů. A ty jsi jedním z těchto průvodců.

Proto každý člověk, který tě přijme v roli našeho posla, našeho zástupce ve fyzické rovině, zároveň vystoupí na úroveň hierarchie a využívá veškeré momentum tvých úspěchů a veškerou naši podporu, která mu bude poskytována přímo prostřednictvím jeho Vyššího JÁ.

Podle toho, jak budeme sledovat vyvíjející se situaci a analyzovat ji, my můžeme dát podrobnější rady a doporučení.

Prozatím je nutné využít ty získané zkušenosti, které lidé již vlastní, a aplikovat je.

A zvláště upozorňuji na to, že hlavní službou jsou praktické činnosti na fyzické rovině.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.