Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 
Část 9. Pravá a falešná víra

 

Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Pravá a falešná víra

 

Beseda podobně smýšlejících lidí na palubě naší lodi pokračuje.

 

- Je možné žít bez víry - víry v Nejvyšší, Neviditelné a Rozumné?

- Je to možné, ale pak bude život prázdný a nesnesitelně těžký. Víra je naše jádro, osa, základ. Víra je naše podpora, ochrana a lék.

- To vše je pravda, víra nás podporuje ve zkouškách života. Jak ale bez důkazů věřit v To, co nelze vidět ani prozkoumat? 

 

 

- Když je v nás přítomna víra, nepotřebujeme důkazy rozumu, protože víra je úroveň intuitivního poznání, která nežije v mysli, ale v srdci člověka. 

Prostě víme, že Bůh je. 

 

- Pokud existuje Bůh, proč dopouští tolik neštěstí a utrpení?

 

- Již jsme řekli, že utrpení a katastrofy vytváří sám člověk. Co je v nás, je i zvenku. Jsme příliš náchylní ke strachu a skleslosti, nelibosti a hněvu. A tyto negativní stavy vědomí se nakonec usazují ve fyzické rovině v podobě mezistátních konfliktů, válek, epidemií a přírodních katastrof. 

Nesnažíme se poznat Zákony vesmíru, nepociťujeme souvislost mezi našimi vlastními činy a problémy, které na nás dopadají. 

Odtud - bezbožnost a morální degradace.

 

- A co církev? Po celém světě existuje obrovské množství chrámů, kostelů, mešit, synagog, datanů? Proč to náboženství nezvládají ?

 

- Náboženství a víra jsou dvě různé věci. Náboženství organizuje vnější uctívání Boha. 

Víra je vnitřní uznání Boží pravdivosti

Ale zeptáme se Mistrů, co pomůže světu v moderních podmínkách.

 

Milovaný Ježíš osvětluje téma náboženství a Víry.

 

 

"Instituce církve, která má udržovat lidi v mezích Božského zákona, ztrácí svůj význam, protože lidé ztrácejí víru a odklánějí se od morálních ideálů.

Jedinou spásou pro lidstvo v těchto podmínkách je návrat k Bohu a pravé víře jako stavu vědomí. Vnímání Boha ne jako staříka znázorněného na ikonách v kostele, ale jako vnitřní Světlo, které prostupuje celým Stvořením a přebývá ve všech bytostech na oltáři jejich srdcí, je schopné pomoci lidstvu v této fázi jeho vývoje. 

Koncept Boha, který nežije v chrámech, ale naplňuje sebou všechen okolní prostor, může být pochopen lidskou myslí v této fázi evolučního vývoje. A v tom chaosu, který nyní ve světě existuje, je jediným regulátorem a garantem stability vnitřní vládce - lidské svědomí nebo Bůh, který přebývá v každém člověku.“ (Milovaný Ježíš, 27. června 2013) 

 

Toto je úplně jiné chápání Boha, jiné než chápání dané náboženstvími. Bůh není v chrámech ani na ikonách. Je v našem srdci. To znamená, že Bůh je vždy s námi, můžeme se na něj kdykoli obrátit. Bůh je naše svědomí. A naše svědomí vždy ví, zda děláme správně nebo špatně.

Není důležitá forma, ani rituály a obřady náboženství, ale pouze upřímnost snahy, míra naší víry. Můžeme se obrátit k Bohu svými vlastními slovy, nebo - slovy jakékoli modlitby nebo mantry, které jsou nám známy, hlavní věc je, že to není na ukázku, ne mechanicky, ale jen z celého srdce.

 

 

Bůh „naplňuje sám sebou celý okolní prostor“, jak říkají Mistři. To znamená,  že Bůh není jen v nás, v našem srdci, ale jsme také v něm. Všichni jsme jeho

částmi, „buňkami“ jeho nekonečně velkého „těla“, Bůh se skládá z nás. Může jedna buňka těla ze své vlastní svobodné vůle nežít  v harmonii s ostatními buňkami, ale na jejich náklady? Když to buňka udělá, stane se rakovinou a pomalu, ale nevyhnutelně zničí celé tělo.

To znamená, že pokud nevidíme Boha v jiné osobě, jednáme-li nemravně, ne podle svědomí, pak zabíjíme Boha a celý Vesmír. 

A tehdy je to špatné pro všechny. 

 

- Ukazuje se, že pravá Víra je naše spása?
Mistři to potvrzují.

 

"Pokud věříte, věříte upřímně, jste již spaseni. Pouze ten nejsilnější ve víře je schopen překonat jakékoli nástrahy a pokušení fyzického světa.“

(Sanat Kumara, 20. června 2014)

 

„Jedinou spásou pro lidstvo v těchto podmínkách je návrat k Bohu a pravé Víře jako stavu vědomí.“ 

(Milovaný Ježíš, 27. června 2013)

 

Víra je lék na strach. Dává nám odvahu, oddanost našim ideálům, Bohu. 

Víra je štít. Dává dar nezranitelnosti - chrání před ničivými projevy světa v nejkritičtějších situacích.

Víra nám dává radost, lásku, důvěru, klid, pocit Blaženosti při kontaktu s Vyšším světem.

Víra nám dává sílu jednat. Žit smysluplně.

 

Elena Il´ina

Tat´ána Mikušina

 

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných moderních událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Autory knihy jsou spisovatelka Elena Il´ina a mystická filosofka Taťjana Mikušiná.

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračné, mystické způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Epochy - Epochy Vodnáře! 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net