Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

 
Část 1. Přišla Nová Epocha!

 

 

Mnoho moderních astrologů tvrdí, že začátek 21. století je spojen s nástupem Epochy Vodnáře. Prvek Vodnáře je vzduch. Vzdušný prvek je nejen mobilní, proměnlivý a citlivý na vlivy, což vede k narušení zavedených postojů a způsobů, ale proces přechodu do Nové Epochy je spojen s nestabilitou a chaosem.  Proto je lidem  tak obtížně v dnešních životních podmínkách..

Avšak je možné vztahovat se ke změnám různě. Tyto změny jsou nevyhnutelné a předvídané evolucí. A Božská cesta vývoje VŽDY zahrnuje změny k lepšímu. Nemůžeme jít proti Vůli Stvořitele, to by pro nás bylo horší. 

Proto zbývá tedy pouze jedna věc - změnit náš přístup k aktuálním událostem. Vyšší Síly nás doslova tlačí k rychlé restrukturalizaci našeho myšlení, abychom mohli co nejdříve vystoupit ze starého přežitého systému ...

 

Milovaný Saint-Germain, Hierarcha Nové Epochy, 30. prosince 2011 ve svém Poselství "Směle vstupte do Nového Věku – Věku Vodnáře!" oznámil příchod nových energií.

«Přicházím vám připomenout, že jsem to právě já, kdo je Hierarchou nastupujícího věku. Proto právě já jsem vám dnes přišel říct, že nové energie, energie nastupující Epochy Vodnáře, konečně plně vstoupily v platnost! ..

 

Budete překvapeni a ohromeni. Protože se všechno začne měnit. Přišel jsem vám říct, že naléhavou potřebou doby je vaše připravenost na nadcházející změny. Ti, kteří dokáží udržet svoje vědomí ve vibracích Radosti, Lásky, harmonie a štěstí, budou schopni si plně vychutnat přicházející změny. Ti z vás, kteří jsou ještě postaru naladěni k nepřátelství, pochybnostem a strachu, se brzy budou moci s těmito energiemi minulé éry lehce rozloučit.

 

<…> …všemu, co bude vibrovat na frekvencích Radosti, Lásky a Božské Svobody, se v příštím roce i v letech následujících dostane nevídané podpory Nebes. Vše, co odmítne přijmout nové energie, bude postupně ztrácet své výsadní postavení ve světě. Staré společenské instituce, které jsou založeny na minulých energiích a vibracích odcházející epochy, budou postupně nahrazeny novými institucemi.»

 

Astrologové nám říkají totéž - https://youtu.be/QdlGxIW7dwM (titulky jsou dole po zapnutí). 

Tvrdí, že je položen základ Nového Světa. 

Zejména v období od března 2020 do března 2023 začne rychlá duchovní transformace nás, každého člověka a všech komunit a institucí. 

Všechny staré systémy řízení a vztahy budou minulostí. 

Vlády vyspělých zemí světa proto musí být opatrné a flexibilní, jinak mohou jejich chybná jednání vést k sociálnímu výbuchu a krizi moci https://youtu.be/9DtJIoqNRwE (titulky jsou dole po zapnutí).

 

Doba předvídatelných turbulencí bude podle astrologa trvat tři roky.

Navenek to bude chaos, ale lidstvo povzbudí k dalšímu růstu a rozvoji. 

A čím dříve se lidé začnou probouzet a pochopí co je Stvořitelův plán, tím snazší bude procházet nebezpečnou zónou.

 

 

Tajemství Saint-Germaina
 

Je snadné zůstat ve stavu harmonie a radosti, pokud jsou kolem nás příznivé podmínky. 

A co máme dělat, když je příjem nestabilní, když máte omezený pohyb v souvislosti s vnějšími okolnostmi, když je kolem je tolik negativity?

Jak nespadnout do beznaděje nebo zoufalství? V našich životech však stále existují nepříznivé podmínky. Ale vždy máme na výběr, jak je vnímat.

 

A Mistr Saint-Germain nám odhaluje „tajemství“, co musíme dělat:  

 

"Odhalím vám veliké tajemství. I když toto tajemství už všichni dávno znáte i beze mě. Toto tajemství spočívá v tom, že vy sami, každý z vás sám uvnitř sebe určuje, podlehne-li negativnímu stavu vědomí nebo ne. Existuje okamžik, kdy se uvnitř sebe rozhodujete: podlehnout špatné náladě nebo ne, začít odsuzovat toho či onoho člověka nebo ne, podlehnout urážkám nebo ne, poddat se smutku nebo ne.

 

Vy děláte toto rozhodnutí, a ne někdo jiný. A když se rozhodnete podlehnout starým energiím, ponoříte se do nich i s hlavou, a pak už ani já vám nemohu pomoci. Proto jakmile se k vám jen přiblíží jakákoliv negativní energie, okamžitě se ke mně obraťte s prosbou o pomoc. Já vám pomohu zvýšit stav vašeho vědomí! Pošlu vám svůj úsměv a podám ruku pomoci! V nejtěžších okamžicích vašeho života. Tak budeme schopni překonat staré energie. A protože příroda nesnese vzduchoprázdno, okamžitě jako náhradu za negativní stav vašeho vědomí proste o opačný, pozitivní stav.

 

Strach je největším zlem vašeho světa. Dokonalá Láska překonává všechen strach. Vůbec jakákoliv negativní vlastnost může být rozpuštěna tímto univerzálním rozpouštědlem. Prakticky všechny negativní energie kolem vás mohou být pohlceny a rozpuštěny energií Lásky.

Radost a Láska k vám přicházejí tehdy, když je vaše víra pevná. Když se ve svém vědomí opíráte o Boha a Vzestoupené Zástupy."

30. prosince 2011

 

 Mistr Saint-Germain nás vyzývá obrátit se k němu o pomoc v obtížných chvílích našeho života. 

Mistři Moudrosti nám vždy nabízejí svou ruku pomoci.

A každé vzývání nebo žádost o pomoc vždy budou uslyšeny.

 

Elena Il´ina, spisovatelka

Obrázek Saint-Germaina je dílem umělkyně Světlany Žukovské, Minsk, Bělorusko

 

Obsáh knihy:

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Nikolajevnu Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným, mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2020/2020-04-05.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net