Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 12. Tři pilíře Vesmíru. Zákon Karmy
 
Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy 

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

 
Zákon Karmy

 

Naši Mentoři tvrdí, že znalost Zákona Karmy je prvním krokem, který člověk potřebuje k životu podle svého svědomí. Kdybychom se od malička učili tomuto Zákonu, nedopustili bychom se mnohých skutků, kterých nyní litujeme.

 

БумерангVýchodní slovo "Karma" je široce používáno po celém světě - obvykle ve slovním spojení "dostihla karma ". Co je karma a proč nás dostihuje?

Karma znamená "čin" nebo "činnost". Každý čin má svůj důsledek, důsledek. Proto je jinak Zákon Karmy chápán jako Zákon příčin a následků. Lidová moudrost zachovala význam tohoto Zákona v přísloví "co zaseješ, to sklidíš".

 

Колесо кармыZnalost Zákona Karmy pochází ze starověkých indických Véd, které jsou mnohem starší než křesťanská Bible. Jak je známo, křesťanství neuznává ani Zákon Karmy, ani Zákon reinkarnace, což velmi brzdí vývoj svých stoupenců.

Žádný kněz nás nezachrání od našich hříchů –  Zákon Karmy je nestranný a neúprosný, a pokud jsme se dopustili nebožských činů, dostaneme odplatu. To znamená, že  trestáme sami sebe. Ale stejně tak můžeme sami sebe vytáhnout z bažiny negativní karmy.

Karma představuje souhrn všech našich činů a jejich důsledků, a to jak v současné, tak i v předchozích inkarnacích. Celá karma, kterou jsme vytvořili, určuje naši budoucnost.

Karma není nějaká nevyhnutelná fatalita. Nejsme oběti pronásledujícího nás osudu. Utrpení je odplata za vlastní hříchy.

 

Карма возвращаетсяKaždý člověk si svůj osud vytváří sám tím, že jedná podle své svobodné vůle. Pokud budeme dělat dobré skutky, vytvoříme základ pro svou lepší budoucnost. Budeme hřešit - sklidíme přiměřené  důsledky a k nám se budou  chovat stejně, jako jsme se kdysi chovali k jiným lidem. 

"Člověk má velmi krátkou paměť a zpravidla je pro něj velmi obtížné vysledovat přímou souvislost mezi činy, které dělá ve svém životě, a následky těchto činů. Jenže to je přesně to, co tvoří základ Zákona Karmy, neboli Zákona Odplaty, neboli zákona o příčinně-následné souvislosti mezi činem a následkem tohoto činu.. <…>

 

Každý váš čin, který není v souladu s Vůlí Boha, vede k tomu, že Božská Energie, kterou používáte neustále a bez které prostě nejste schopni existovat, se zabarvuje tímto vaším nedokonalým jednáním. A čím více nedokonalých činů děláte, tím nižší vibraci Božská Energie dostává. Tato energie se nikam neztrácí, ukládá se do vaší aury. <…>

 

A tato energie slouží jako magnet, který k vám přitahuje podobné energie z vnějšího světa kolem vás.

 

Proto pokud jste někoho urazili, pak dříve či později vám tato energie ve vašem životě přitáhne situaci, kdy zase někdo urazí vás."

(Milovaný Hillarion, 10. dubna 2005).

 

Ukazuje se, že za všechny naše nespravedlivé činy budeme muset zaplatit.

A je možné se nějakým způsobem od karmy osvobodit? 

Ovšem, je to možné, tento mechanismus je předvídán Vesmírem.

Mistři říkají, že můžeme karmu na polovinu zmírnit uvědomením a upřímným pokáním. 

V tomto případě je důležité rozhodnout se, že už nikdy nebudeme opakovat takové činy, kterých jsme litovali, a pevně se řídit svým rozhodnutím.

 

 

"Milovaní, Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste si uvědomili své chyby a v budoucnu je více neopakovali. Neexistuje hříšník bez budoucnosti. A někdy člověk, který si uvědomil své chyby a kál se za ně, o mnoho více může vykonat pro lidstvo, než člověk, který ze strachu před Božím trestem neučiní žádné špatné skutky." (Kuthumi, 17. června 2011)

 

Druhou polovinu karmy můžeme překonat nezištnou činností, která není vázána na výsledky naší práce, tedy službou, nezištnou prací bez myšlenek na sebe. Takže na prvním místě je motiv, který nás pohání v každé naší činnosti.

 

"...tehdy, když máte správný motiv a pohybujete se správným směrem, máte možnost velmi rychle odpracovat vaši karmu" (Milovaný Súrja, 7. července 2007).

 

Гаутама Будда

"A chtěl bych vám dát jednu velmi důležitou radu, která vám pomůže velmi rychle zvýšit procento odpracované karmy. Pokaždé, když se v životě rozhodujete, jak postupovat, snažte se pochopit motiv, který vás při této volbě vede. A pokud se snažíte udělat něco tak, aby to bylo dobré pro vás osobně, pak je to špatný motiv a důsledek vaší volby zvýší vaši karmickou zátěž.

 

Pokud se budete řídit ve svých volbách tím motivem, aby bylo dobře ostatním lidem, jiným živým bytostem, pak i když se vám zdá, že vaše volba vám způsobí škodu a bude nevýhodná dle všech lidských zákonů a z hlediska elementární lidské logiky – nezoufejte. Z hlediska Božské logiky uděláte správnou volbu a tato volba nevyhnutelně způsobí, že se vaše karmické břemeno zmírní. Prohrajete v malém, ale vyhrajete ve velkém.

 

Například jedete po horské silnici a před vámi na silnici se objeví člověk, který potřebuje vaši pomoc. Zastavíte, abyste mu pomohli, a ztrácíte čas. Slunce zapadá a vy se zdržíte na cestě. Ale pokud nepodlehnete pocitu lítosti nad ztraceným časem, zítra se před vámi otevře nová cesta, o které jste předtím netušili, a tato cesta bude mnohem rychlejší a dostanete se do svého cíle mnohem dříve, než jste sami plánovali. Takto funguje Zákon Karmy."  (Gautama Buddha, 1. ledna 2007).

 

Ukazuje se, že Zákon Karmy není krutý a nemilosrdný soudce, ale především poskytuje našim duším ty nejlepší možnosti pro rozvoj a urychlení pohybu. 

Pán Súrja nás na Cestě povzbuzuje:

 

„Ano, milovaní, vaše karma, pokud se vám toto tvrzení nebude zdát divným, vytváří pro vaše duše velmi dobré podmínky rozvíjení se.

Карма наш тренерKarma pro vás představuje trenéra, který na vás neustále klade požadavky a nepovoluje relaxovat. Tímto způsobem se postupně dostáváte do dobré formy a jste připraveni k neustálému překonávání sebe sama a vytváření Božských vlastností.“ (Pán Súrja, 26. května 2005)

 

"Nebojte se žádných potíží, se kterými se setkáte ve svém životě. Jakékoli potíže a nepředvídatelné situace jsou nutné a potřebné pro rozvoj vaší duše. Nemůžete se vyvíjet, pokud nebudete každodenně čelit nepředvídatelným situacím a překonávat životní potíže. Pouze mrtvé není schopno prožívat radost ze života a utrpení z jednotlivých projevů života. Proto se radujte ze všeho, čemu ve svých životech čelíte, a nebojte se změn." (24. dubna 2006)

 

Přijmeme s vděčností rady Mistrů a budeme jednat:  osvobozovat se od negativní karmy a napracovat dobrou karmu pomocí uvědomění a pokání za své chyby, a také s pomocí správných voleb a nezištné starosti o lidi a o vše živé na naší planetě.

Milosrdný Božský Zákon Karmy dává i poslednímu hříšníkovi naději, že vše je možné opravit. Jen se musíme vynasnažit.

 

Надежда всегда есть

 

Elena Il´ina

Tat´jana Mikušina

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež. 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net