Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

 
Část 7.  Konec Starého Světa je předurčen!

 

Obsáh knihy:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace 

 

Naše loď „Planeta Země“ se nadále pohybuje po trase Nové Epochy. 

Ale pohybuje se podivně, s některými trhnutími, jako by ji něco drželo.

Podívejme se přes palubu. Je to Starý Svět, který popadl tvrdě loď a nechce ji vypustit z přístavu stagnujících světonázorů. 

Takto se chová smrtelně zraněné zvíře, které předvídá bezprostřední smrt a zoufale odolává šílenému hněvu ze své bezmocnosti. 

Marně odolává - evoluční plán nelze zastavit, konec Starého Světa je předurčen. 

A nyní můžeme vidět pravou tvář zvířete - masky byly odloženy, staré síly jednají otevřeně a již nemaskují své nemorální činy pompézními ideologickými slogany.

 

 

Bez ohledu na to, jak moc bychom se chtěli vyhnout zpožděním, budeme muset zpomalit a pochopit, co ve skutečnosti je Starý Svět, ve kterém se zdálo, že žijeme jakoby celkem pohodlně. A porovnejte s tím, co nás v Novém Světě čeká. 

A uděláme konečnou volbu - pokud někdo ještě pochybuje. 

 

Náš průvodce Saint-Germain nás znovu povzbuzuje: 

 

 

 «Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože Nová Epocha bude založena na úplně jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, pak zůstanete pozadu, ujede vám vlak evoluce. Protože pro Novou Epochu bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce! V první řadě je nyní nejdůležitější změnit vědomí a myšlení!»  (Saint-Germain, 26.  června 2012)

 

Zapneme rozum a začneme porovnávat.

 

Staré a nové myšlení

 

Myšlení Starého Světa je založeno na lidských zákonech. Těch zákonů je spousta a každou chvíli se mění. 

Hranice morálky ve společnosti neustále klesá a zákony jsou stále nemorálnější, stále absurdnější a přizpůsobují se naší realitě. 

Tvorba lidských zákonů dnes připomíná ošklivého netvora, tisícerukého a mnohohlavého.

 

Božský Zákon, o kterém mluví Mistři Moudrosti, se nemění, je starý miliony let. Není v něm mnoho ustanovení.

 

Božský Zákon tvrdí, že člověk má kromě fyzického těla i vyšší nesmrtelnou část; že náš život, který nyní žijeme na Zemi, není první a není poslední a že naše nesmrtelná část je podle Zákona reinkarnace mnohokrát reinkarnována.

 

 

A události, které se nám dnes stanou a které se stanou v budoucnu, závisí na tom, co jsme dělali dříve - v současném životě a v minulých inkarnacích.

 To, co zaseješ,to sklidíš - to je Zákon karmy nebo Zákon příčiny a následku.

 

Tři pilíře Božského Zákona - to je  Nejvyšší Morální Zákon, Zákon karmy a Zákon reinkarnace. 

Všechno ostatní je důsledkem těchto třech ustanovení Božského Učení.

 

V moderní společnosti jsou všechny aspirace a úspěchy soustředěny kolem hmotného bohatství a potěšení fyzického světa, dominuje v něm myšlenka spotřeby.

 

V Novém Světě se všechno řídí Božským Zákonem. 

Koncentrace na Nejvyšší umožňuje člověku harmonicky se rozvíjet duchovně a morálně. 

Potřeby se stávají přirozenými, protože strach a touha po zisku jsou pryč.


Staré myšlení vidí ve všem nepřátele. 

Nepřítelem může být kdokoliv - soused, komunální služby, vláda, cizí země. A pokud je nepřítel, je potřeba s ním bojovat. 

Boj plodí hněv, agresi, nenávist. 

 

Pro nové myšlení bude prioritou nenásilí. Není třeba bojovat. 

Musíme se rozhlédnout kolem sebe a zjistit, kolik lidí potřebuje pomoc, kterou my můžeme poskytnout. 

Láska, milosrdenství, soucit - to jsou vlastnosti, které se stanou základem pro osobu s vysokou úrovní vědomí. 

Služba lidem se stane nejvyšším projevem: nežít pro sebe, ale pro ostatní.

 

 

Můžeme to dále porovnávat.

A pojďme přijít na to, v čem ještě Starý Svět nevyhověl evolučnímu plánu rozvoje.

 

 

Vytvoření tak zvaných „kozlíků“

 

Kuan Jin, Bohyně Milosrdenství a Soucitu, říká, že nedokonalost a sobectví starého myšlení se projevuje naprosto ve všech oblastech života.

 

"Ve všech sférách lidské činnosti existují odchylky od Božské cesty vývoje.

 

Vzdělávací systém neposkytuje tolik vzdělání, jako by připravoval budoucí generaci o touhu učit se a zlepšovat se v Bohu. Systém zdravotnictví okrádá lidi o jejich poslední zdraví. 

 

Finanční systém není vázán na výsledky tvůrčí práce, ale na mentální a emocionální změny lidí, kteří hazardují na burzách cenných papírů a spravujícím kapitálem.

 

Politický systém je zcela oddělen od potřeb lidí a služba slabým a znevýhodněným členům společnosti je nahrazena službou osobním zájmům jednotlivců. 

 

Média šíři cokoli jiného než informace (klepy, drby, skandály a kriminální příběhy).

 

Všechny sféry lidské činnosti musí být přestavěny v souladu s Božským Zákonem, jinak prostě nemohou existovat. 

 

Lidstvo se dostalo na hranici svého vývoje, za kterou je vidět nebytí.“ (Kuan Jin, 24. června 2011).

 

Proč se stalo, že došlo k selhání ve všech sférách společnosti?

Naše uvažování by mělo začít otázkou, kdo je hlavním režisérem aktuálního scénáře? 

Nejedná se o prezidenty, ani o politiky ani specialisty, ale o síly, v jejichž rukou jsou soustředěny hlavní fondy a které přerozdělují toky zisku výhradně ve svůj  prospěch. Právě ony mají skutečnou moc.

 

Předvojem těchto sil jsou média, která obratně manipulují mysli mas, zasévají strach a paniku. 

Média vyvolávají hysterii mezi zeměmi a emocionálně terorizují světovou populaci zprávami o koronaviru a dalších „hrůzách“.

Filmy jsou plné násilí, jejich hrdinové, zdánlivě hájící principy dobra, zabíjejí všechny napravo i nalevo. 

Dokonce i v animovaných filmech jsou děti poskvrněné. 

Pod silným informačním (ve skutečnosti dezinformačním) tlakem lidé vycházejí ze cviku myslet, dostávají deprese a neurózy a v panice si kupují televizory, pohanku a toaletní papír.

 

Jak si nevzpomenout na ruskou lidovou pohádku o sestře Aljonušce a bratru Ivanuškovi. 

"Nepij vodu z kopyta, stane se z tebe kozlík," varovala bratra Aljonuška, ale neposlechl a proměnil se v kozlíka.

 

A v každém domě máme vlastní „vodu v kopytu“ - obrazovku trvale zapnuté televize, notebooku nebo smartphonu. 

Vytváření „kozlíků“ uvedeno do provozu.

 

 

Nadměrná spotřeba způsobuje změnu klimatu na planetě i hory odpadků, které už není kam dávat. 

 

Z této situace existují pouze dvě cesty:

- buď snížit počet spotřebitelů, což přímo uvádí globální finanční elita,

- buď nebo snížit hladinu spotřeby, změnit naše myšlení a jednat vědomě v souladu s přírodou - právě o tom mluví Mistři. 

 

 

Vnitřní ovládá vnější 

 

Svět se řidí buď Láskou, nebo strachem. Co je v nás, to bude i venku. 

My sami jsme tvůrci naší současnosti a budoucnosti.

"Vnější poslušně opakuje váš vnitřní stav." <…>

... pouze míra vašich vnitřních úspěchů vám otevírá cestu k dalšímu vývoji.

 

Odpor vnějším iluzorním silám musíte překonat ve vašem vědomí.

Když lidé nejsou rozvinutí, vycházejí do ulic, organizují revoluce, svrhují vládu.

Učím vás změnit vnější změnou uvnitř. 

 

A toto je Cesta, kterou vás vedou Vzestoupení Mistři.

Uklidnění vašich vnitřních bouří vede k uklidnění vnějších hurikánů. 

 

Vnitřní ovládá vnější. Síla Ducha vládne světu. Proto síly, které jsou proti nám, dělají vše pro to, aby váš Duch mlčel. A tato válka proti vašemu ​​Duchu nepřestává ani na minutu.“ (Mojžíš, 21. prosince 2013).

 

Když zůstaneme ve starém světě, prostě ztratíme svou duši.

Který svět si tedy vybereme: starý nebo nový? Odpověď je zřejmá.

Konec Starého Světa je předurčen!

 

 

Elena Il´ina

Tat´ána Mikušina

 

Při vytváření článku byly použity následující zdroje:  

1. Učení o vysoké Mravnosti // Mravnosti je ideologie nové epochy. - MOD „Pro Mrávnost!“, 2015. - https://www.youtube.com/watch?v=3vrywoxBL7E

článek v češtině "O Mrávnosti" - https://www.sirius-cz.net/o-mravnosti/ 

2. Staré a nové myšlení // Etika univerzity života. Přednášející O.A. Ivanova - https://www.youtube.com/watch?v=3vrywoxBL7E

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež. 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net