Pro ty, kteří jsou s Bohem, nebojte se ničeho!

Pro ty, kteří jsou s Bohem, nebojte se ničeho!

Saint Germain

26. června 2012


 

Já jsem Saint Germain!

Dámy a pánové, opět jsem přišel za vámi, abych svojí přítomností potvrdil a prokázal úctu vám, kteří neúnavně pracujete na sobě pročítáním našich Poselství.

A to je skutečně velkolepá práce, kterou uskutečňujete, milovaní!

Nastal čas, kdy pouze vaše každodenní úsilí, které vynakládáte na osvojení Božího učení, může změnit situaci na světě.  Nyní nadešla ta doba, kdy všechno vaše úsilí se zmnohonásobí! A nebuďte v rozpacích, že se všechno kolem vás nezmění tak rychle, jak jste si přáli. Bohužel, materiální svět je velmi inertní, a vaše úsilí se projeví pouze až ke konci tohoto desetiletí.  A já vám zase slibuji, že nová část Boží energie bude  v blízké době poslána planetě Zemi!  Již velmi brzy vibrace planety přejdou na novou úroveň!

A co se stane, milovaní, když začnete vynakládat své úsilí, abyste uklidili váš příbytek nebo kancelář?  Ano, zpočátku vše vypadá velmi nepěkně.  Přesouváte věci, vyhazujete to, co nepotřebujete, a přendaváte věci na nová místa. Totéž se děje s vaší planetou a s Vámi samými.  Energie a vibrace Nového věku doslova vytlačují z vašich čtyř jemněhmotných těl ty karmické sedimenty, které se zde nahromadily v průběhu miliónů let. Všechna veteš starého vědomí a starého myšlení leží  nepěkně kolem vás. A samozřejmě na prvním místě se nachází strach. Protože ta část vás samých a kolektivního nevědomí lidstva, která srostla s temnými energiemi, negativními energiemi, prožívá strach. Není a nemůže být místa v novém světě pro staré energie, pro staré myšlení, založeném na strachu! Proto pod vlivem všudypřítomné Boží energie Lásky všechno  staré zažívá strach.  A velmi brzy se celý starý svět nemohoucně rozpadne! A nové myšlení a nové vědomí vstoupí do platnosti.

To je zákon! Ať chcete, či nechcete, ať přijímáte svým vnějším vědomím, či nikoliv, ale nový pořádek přichází na svět!

Ale teď se všechno zdá být špinavým a nevzhledným. Ujišťuji vás, že je to všechno jenom dočasně! Já jsem připraven poskytnout vám rady, jak s minimem těžkostí přejdete do nové fáze rozvoje. K tomu je třeba znovu objevit v sobě odvahu a opírat se na tu část vás samých, která se nebojí změn! Musíte se vrátit k souhře s Boží části vás samých. Pouze z tohoto místa souznění s Božím světem můžete vidět, co se děje ve vašem světě ze správného pohledu.

Když uklízíte ve vašem bytě, pak nejprve vše vypadá velmi neúhledně. Ale podle toho jak vynakládáte své úsilí, vše získává nový vzhled a nový pořádek.

Tak se děje i na pokraji změny věků. Zpočátku vše vypadá nevzhledně a nezdá se možným rozdělit to, co se vám bude hodit v nové době, od toho, co patří do staré doby a čeho by jste se měli vzdát.  Ale pak, když jste vyzbrojeni znalostmi probíhajících procesů, je pro vás snadnější orientovat se a snáze přežít chaos, který existuje, ale který bude brzy nahrazen novým pořádkem.

Přišel jsem v tento den, abych vám přinesl důvěru v zítřek! Protože od toho, jak budete uvnitř sebe přesvědčeni o tom, že na vás čekají mnohem radostnější a světlejší časy, se odvíjí trvání  přechodného období.

Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože nová éra bude založena na jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, zůstanete pozadu, odkloníte se ze směru evoluce.

Protože pro novou éru bude typický kolektivizmus, svoboda a také vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce!

Změnit vědomí a myšlení je tím, co je nyní důležité udělat jako první! A čím rychleji budete schopni změnit své vědomí, tím s menším počtem pohrom a starostí přijde do styku lidstvo v blízké době. Protože všechny vnější problémy jsou způsobeny pouze vaší neochotou obnovit a přijmout energii nové éry.

Já jsem jasně popsal před vámi stojící problémy. A teď musím věnovat trochu více času tomu, co pro vás připravuje nastupující doba.

Pak, když se vám zdá, že všechno kolem vás je uzavřeno nepřekonatelným kruhem překážek, právě v tomto okamžiku budete muset zvednout hlavu a obrátit se k Bohu. Protože pro novou éru bude charakteristický návrat z nevíry k víře, od ateismu k víře v Boha.

Měli by jste si pročítat znovu všechna naše Poselství. Musíte pochopit, že tato Poselství jsou pro vás průvodci na přechodu do nového věku - Věku Vodnáře. Můžete je zkoumat jako bibli pro nový věk nebo jednoduše jako doporučení pro dobu přechodu.  V každém případě ti z vás, kteří dokážou překonat svůj vnitřní odpor a vážně se ponoří do studia našich doporučení pro nový věk, budou mít výhody oproti ostatním lidem, kteří jsou tak nevědomí, že se pokoušejí do nového věku aplikovat míru předchozích epoch.

Jsem rád, že jsem rozšířil svou pomocnou ruku a podpořil ty statečné průkopníky, kteří se odvážili řídit se našimi radami a pokusili se beze strachu vrhnout do nového věku, nechajíc napospas plachty svého bytí větrům změn.

Nebojte se! Pro ty, kteří jsou s Bohem, nebojte se ničeho!


 

Já jsem Saint Germain!