Ti, kteří jsou s Bohem, se nemusí ničeho bát!

Saint Germain

26. června 2012

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

Dámy a pánové, opět jsem přišel za vámi, abych potvrdil svou přítomnost a prokázal úctu vám, kteří na sobě neúnavně pracujete pravidelným čtením našich Poselství.

A to je opravdu velkolepá práce, kterou děláte, milovaní!

Nastal čas, kdy pouze vaše každodenní úsilí, které vynakládáte na osvojení si Božského učení, může změnit situaci ve světě. Nyní nadešla doba, kdy se všechno vaše úsilí zmnohonásobí! A nebuďte v rozpacích, že se všechno kolem vás nemění tak rychle, jak byste chtěli. Bohužel, materiální svět je velmi inertní, a vaše úsilí se projeví teprve ke konci tohoto desetiletí. Na oplátku vám slibuji, že nová porce Božské energie bude pro planetu Zemi vydělena už v nejbližší době! Již velmi brzy vibrace planety přejdou na novou úroveň!

Co se stane, milovaní, když začnete vynakládat své úsilí, abyste uklidili váš dům nebo kancelář? Ano, zpočátku vše vypadá velmi nevzhledně. Přesouváte věci na nová místa a vyhazujete to, co nepotřebujete. Totéž se děje s vaší planetou a s vámi samotnými. Energie a vibrace Nového věku doslova vytlačují z vašich čtyř jemnohmotných těl karmické nánosy, které se zde nahromadily v průběhu miliónů let. Všechna veteš starého vědomí a starého myšlení leží nevzhledně kolem vás. A samozřejmě, na prvním místě se nachází strach. Protože ta část vás samých a kolektivního nevědomí lidstva, která srostla s temnými, negativními energiemi, prožívá strach. V novém světě není a nemůže být místo pro staré energie, pro staré myšlení, založené na strachu! Proto, pod vlivem všepohlcující Božské energie Lásky, všechno staré zažívá strach. A velmi brzy celý starý svět padne vysílením! A nové myšlení a nové vědomí vstoupí v platnost.

To je zákon! A nový řád přichází na svět, ať chcete nebo nechcete, ať to přijímáte svým vnějším vědomím, či nikoliv!

Ale teď se všechno zdá být špinavé a nevzhledné. Musím vás ujistit, že je to všechno jenom dočasné! A jsem připraven poskytnout vám rady, jak s minimem těžkostí přejdete do nové fáze rozvoje. K tomu je třeba v sobě znovu objevit odvahu a opírat se o tu část vás samých, která se nebojí změn! Musíte se vrátit k souznění s Božskou částí vás samých. Pouze v tomto stavu, kdy souzníte s Božím světem, můžete vidět ze správného úhlu pohledu to, co se děje ve vašem světě.

Když uklízíte ve svém bytě, vše nejprve vypadá velmi neúhledně. Ale podle toho, jak vynakládáte své úsilí, vše získává nový vzhled a nový řád.

To se děje i na přelomu věků. Zpočátku vše vypadá nevzhledně a zdá se nemožné oddělit od sebe to, co se vám bude hodit v nové době, od toho, co patří do staré doby a čeho byste se měli vzdát. Ale pokud jste vyzbrojeni znalostmi probíhajících procesů, je pro vás snadnější orientovat se a snáze přežít ten chaos, který existuje, a který bude brzy nahrazen novým pořádkem.

Přišel jsem v tento den, abych vám přinesl víru v zítřejší den! Protože od toho, nakolik budete uvnitř sebe přesvědčeni o tom, že na vás čekají mnohem radostnější a světlejší časy, se odvíjí trvání přechodného období.

Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože nová éra bude založena na úplně jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, pak zůstanete pozadu, ujede vám vlak evoluce.

Protože pro novou éru bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce!

V první řadě je nyní nejdůležitější změnit vědomí a myšlení! A čím rychleji budete schopni změnit své vědomí, tím menší počet pohrom a těžkostí postihne lidstvo v blízké době. Protože všechny vnější problémy jsou způsobeny pouze vaší neochotou změnit se a přijmout energii nové éry.

Velmi jasně jsem popsal úkoly, které před vámi stojí. A teď musím věnovat trochu času tomu, co pro vás nastupující doba připravuje.

Tehdy, když se vám bude zdát, že všechno kolem vás je uzavřeno nepřekonatelným kruhem překážek, právě v tomto okamžiku budete muset zvednout hlavu a obrátit se k Bohu. Protože pro novou éru bude charakteristický návrat od nevíry k víře, od ateismu k víře v Boha.

Měli byste si znovu přečíst naše Poselství, všechna do posledního. Musíte pochopit, že tato Poselství jsou pro vás průvodcem při přechodu do nového věku – Věku Vodnáře. Můžete je považovat za bibli pro nový věk nebo jen jako doporučení pro dobu přechodu. V každém případě ti z vás, kteří dokážou překonat svůj vnitřní odpor a vážně se ponoří do studia našich doporučení pro nový věk, budou mít výhody oproti ostatním lidem, kteří jsou tak nevědomí, že se pokoušejí do nového věku aplikovat měřítka předchozích epoch.

Rád nabízím svou pomocnou ruku a poskytuji podporu těm statečným průkopníkům, kteří se odvážili řídit se našimi radami a odvážně se vrhli do Nového věku, nechajíce plachty svého bytí větrům změn napospas.

Ničeho se nebojte! Ti, kteří jsou s Bohem, se nemusí bát ničeho!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!