Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 
Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

 

Obsáh:

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Naše loď „Planeta Země“ se začala pohybovat po trase Nové Epochy. Pomalu, ale jistě nabývá rychlosti. Usilujeme o krásnou budoucnost a víme, jak ji vytvořit. My sami jsme kapitáni našich životů! Každý den můžeme naplnit naše sny o světlé budoucnosti novými detaily. A obraz vytvořený rostoucím počtem podobně smýšlejících lidí se bude každým dnem rozšiřovat a sílit, dokud se neusadí na fyzické rovině. 

Samotné sny však nestačí. Aby se splnil sen, je třeba k němu podniknout konkrétní kroky právě na fyzické rovině. 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-07-11 в 15.34.17.jpg

 

Jak jednat?

 

V mnoha Poselstvích Mistři říkají, že nastal čas na skutečnou činnost. 

Co bychom měli dělat, kudy běžet? 

Obraťme se pro radu k Mistru Moriovi, který nás vždy vyzývá k činnosti. 

 

 

"Žádám vás, abyste začali opravdu jednat na fyzické rovině! Možná úplně nerozumíte, o jakých akcích mluvím. Nežádám vás, abyste svrhli systém, který existuje ve vašem státě, v němž žijete, nežádám vás, abyste provedli revoluci nebo shromáždění. Žádám vás, abyste dělali obyčejné lidské záležitosti, což většinou děláte. 

 

Ale žádám vás, abyste dělali tyto věci vědomě a každou činnost, kterou podniknete, nechali projít prizmatem morálního Zákona, Božského Zákona existujícího v tomto Vesmíru. Žádám vás, abyste každý den přemýšleli o důsledcích svých činů a přemýšleli nad každým svým krokem

 

Přemýšlejte o tom, nakolik si můžete svou existenci v hmotě usnadnit, pokud by byl každý váš krok, který jste podnikli, v plném souladu s Božím Zákonem existujícím v tomto Vesmíru. Nevytvořili byste novou karmu a svou karmu z minulosti byste mohli odpracovat zrychleným tempem, dělajíc správné volby. Jak snadné! Geniálně jednoduché!“ (Milovaný El Moria, 23. prosince 2007).

 

Ukazuje se, že nemusíme nikam běžet. Budeme prostě muset učinit správná rozhodnutí, každý den kontrolovat své činy, pocity a myšlenky.

Ach jo, to je přesně ta nejtěžší část. Jsme líní a zapomnětliví. Dnes jsme inspirováni Poselstvím Mistra, slibujeme a zítra již přejdeme na potěšení.

Bez nás však nic nebude fungovat! Pouze s pomocí našeho vědomí se mohou objevit pozitivní změny, nejen v našem osobním životě, ale také v osudu naší lodi "Planeta Země". 

 

"Klíč, který vám dnes dám, leží na povrchu.Vaše každodenní volby, které děláte, každé vaše rozhodnutí a skutky během dne, jestli mají Božský charakter, vykonávají přesně tu práci, kterou jste povoláni vyplnit. Pokud se stále chcete soustředit na iluzi, na potěšení a zábavu, na rozmary svého ega, ať už jsou vyjádřeny jakkoli, stojíte v opozici vůči Bohu a Jeho plánům. 

Každá vaše myšlenka má význam.                                                                

Každý váš pocit má význam. 

Každá vaše akce má význam. 

Nyní začíná vaše práce pro Boha." (Pán Šiva, 22.června 20 12) 

                                                        

Klíčové slovo je „každé“. To znamená, že všechny naše činy, i ty nejběžnější, naše reakce na různé události, některá z našich slov a dokonce myšlenky - všechno se odkládá a eviduje v nějaké „pokladničce“. Všechno dobré a pozitivní, spojující se ve vlastní "pokladničce", pracuje na přiblížení lepších časů.  

Tomu brání všechno negativní, které také plní vlastní "pokladničku". Chtě nechtě musíte přemýšlet o odpovědnosti. 

 

 
Co dělat, když naše vnitřní změny potkává vnější odpor?

 

Začneme-li zaujímat vědomější přístup ke každé z našich myšlenek, pocitů a jednání, všimneme si změn v našich životech. Zprvu se mohou jevit smutně a dokonce tragicky - příbuzní, přátelé, kolegové nám nerozumí a začínají odporovat našim změnám. Zdá se, že se na nás potíže sypou jako z rohu hojnosti. Co dělat?

 

- Učte se překonávat negativní stavy a měnit postoje k situaci! - 

radí řešení náš optimistický pomocník Saint-Germain.

 

"... jste ve svém vědomí schopni přetvořit situaci. Samozřejmě, že tím nezměníte nic, co je vně vás, ale změníte svůj postoj k situaci. Jednoduše v této situaci naleznete nějaký kladný moment, pak ještě další. Pak se krátce rozptýlíte nějakou vám příjemnou činností a pak, když se vrátíte k té situaci, už vám nepřipadá tak špatná a beznadějná. Dokonce se změnila i situace samotná, protože jste ji změnili svým správným postojem

 

A ta velmi hutná energie, která vyvolala negativní situaci, kterou jste procházeli, se mohla trochu uvolnit díky vašim správným vnitřním dějům.

Umějte se na jakoukoliv situaci podívat z té pozitivní strany. Je důležité si na svou situaci zvolit správný úhel pohledu." (Saint-Germain, 10. prosince 2009).

 

A v minutách, kdy je to pro nás nesnesitelně těžké, musíme udělat jednu velmi jednoduchou věc, říká Mistr Saint-Germain:

 

"Stačí, když si v tom okamžiku, kdy vám vše připadá beznadějné a nesmyslné, na mě vzpomenete. Jednoduše si představte můj obraz, umožněte si odpoutat se od právě probíhající situace. Já vím, že jakmile jste ponořeni do své iluze, která vám připadá tak reálná, je těžké vzpomenout si na Mistry, na Učení a na mě. To je to, co se musíte naučit.“ (Saint-Germain, 10. pros ince 2009).

 

 

Můžete si vzít obraz Saint-Germaina nebo si ho jen v mysli představit a říci: 

„Drahý Saint-Germain! Pomoz mi!" A bude poskytnuta pomoc. 

A bude pro nás snazší mít trpělivost a čekat na toto přirozené období změn - svět potřebuje jen čas, aby se nám přizpůsobil.

 

 

První vítězství 

 

Zůstaneme-li věrní zvolenému směru, za nějakou dobu zjistíme, že blízcí lidé začali projevovat větší porozumění, a pokud se k nám ještě nepřipojili, alespoň nás přestali rušit žít novým způsobem. A okruh přátel se změnil - k nám jsou přitahováni lidé, kteří chtějí, stejně jako my, žít více vědomě. 

Nový životní styl začal přinášet radost!  

 

Mistr Lanello vysvětluje, co se stalo, a blahopřeje nám k vítězství.

 

"... dovolte mi poblahopřát vám k vítězství!" <...>

Lidé, kteří dosáhli nového stádia vědomí, budou díky vlastnostem získaným v této fázi, úspěšnější ve všech svých záležitostech a ve všech svých snahách. Protože to, co v nich odporovalo před jejich úspěšnou prací, nyní neexistuje nebo vytváří mnohem méně překážek v jejich životě a činnosti.. 

 

Vaše pýcha a všechny vaše nedostatky již nebudou mít žádný vliv na vaše záležitosti a na všechno, co děláte. Protože jste to dokázali překonat v soběPocítíte to v měnící se atmosféře ve svých týmech. Budete mít pocit, že existují lidé a celé skupiny, se kterými je vám lehce a klidně.

 

... Víte, že podobné je přitahováno k podobnému. A to, co nebude schopno vydržet vaše vibrace, postupně od vás odejde.“

 (Milovaný Lanello, 11. června 2005).

 

Život se zlepšuje. Před námi se otevírají nové perspektivy. Radujme se z toho!

 

Elena Il´ina, spisovatelka

Tat´ána Mikušina 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net