Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!
 
Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Když  se vydáváme  na cesty, nemůžeme s jistotou říci, co nás čeká vepředu. 

Proto se snažíme připravit předem: zkoumáme trasu, čteme brožury cestovních kanceláří, obracíme se ke službám zkušeného průvodce.

 

 

Nyní si představte, že nám byla nabídnuta velkolepá trasa s názvem „Nová Epocha“! 

Cestování se navíc nelze vyhnout - loď s názvem „Planeta Země“ se již začala pohybovat a může plout pouze jedním směrem, v nové a neznámé. 

Již jsme zažili " bod, odkud není návratu", když jsme s hrůzou očekávali v roce 2012 konec světa. 

A nyní máme jen jednu cestu ven - vydat se na cestu dobrodružství a alespoň zhruba pochopit, v čem tato dobrodružství mohou spočívat.

 

 

A tady je náš průvodce - čilý a vždy optimistický Saint-Germain, Hierarcha Nové Epochy. 

Ví, co nás čeká a jak nejlépe překonat novou trasu. 

Ví, jak inspirovat a povzbudit ty, kteří mají obavy před nadcházejícím putováním. 

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-05-06 в 11.59.45.jpg

 

"Nový Věk plně vstoupil v platnost!

 

A já, jako jeho Hierarcha, vás chci ujistit, že lidstvo jako celek je připraveno uskutečnit přechod do Nového Věku cestou změny svého vědomí.

Divíte se tomu, protože se vám zdá, že se nic nestalo, a že je kolem vás vše při starém. Ale tak to není, moji milovaní. Mohu vás ujistit, a mnozí z vás už to i sami pochopili, že na planetě Zemi došlo ke globální změně energií.

 

Samozřejmě, někteří z vás nejsou připraveni nové energie přijmout. Mnozí se snaží vrátit do minulosti, v níž zažívali pohodlí a přepych.

 

Ale, milovaní, bylo vám tak opravdu dobře? Není snad vaše nostalgie po minulosti vlastně pouhým strachem z budoucnosti?

 

Odvaha – to je vlastnost, která vám nesmí chybět!

 

Radost – ta vás musí provázet neustále!

 

Vaše bytost musí být přístupná změnám. Cožpak vás nezajímá, co pro vás připravil Nový Věk?

 

V Novém Věku nebude místo pro takové projevy egoismu, jako je nesnášenlivost, nemravnost, nenávist a nevraživost.

 

Pro Nový Věk bude typická tolerance, svoboda a nezávislost.

 

Nezávislost na vnějších podmínkách. Budete moci svobodněji a rázněji projevovat svou Božskou podstatu. Ovšem vše, co je v rozporu s Božským Zákonem, bude na své cestě narážet na stále větší a větší obtíže.

 

A jestli jste připoutáni k minulosti, jestli jste si zvykli žít ve strachu, budete se muset s těmito vašimi zvyky rozloučit. Neprodleně!

 

Teď se budete muset důkladně zamyslet nad tím, co ve vás samotných neodpovídá požadavkům doby.

 

Všechny projevy egoismu budou smeteny kolektivismem, kolektivní odpovědností za osud světa a rodné planety.

Strach, ať už se projevuje jakkoli, musí být nahrazen jistotou zítřka a nezávislostí na vnějších podmínkách.

 

Co se může stát na vaší cestě, spojíte-li nerozlučně svůj život s Bohem a Mistry, bude-li vašemu životu vládnout Božský Zákon?

 

S lehkostí zdoláte všechny překážky a potíže. Dokonce i „dinosauři” včerejšího stylu života, kteří se snaží zuby nehty zachytit minulosti, budou muset opustit světovou scénu. Starou generaci lídrů přijdou nahradit noví lidé, jejichž světový názor koresponduje s Novým Věkem. I ve světovém vedení velmi brzy proběhnou změny a přeskupení, které umožní stále většímu počtu zemí uplatnit Božské principy ve správě státu.

<…>

… pro Nový Věk bude typické okamžité šíření všeho pozitivního, co se bude dít na nejrůznějších místech zeměkoule, v myslích nejlepších představitelů lidstva.

Pokrok a všechno s ním spojené se bude neprodleně šířit po celé zeměkouli, a to nejenom díky internetu.

Na jemnohmotné rovině planety Země začíná právě teď fungovat vynález podobný internetu!

 

Je to globální síť pozitivního myšlení. Globální síť, ve které se šíří pouze Božské principy a metody, a to rychlostí světla po celé zeměkouli.

K této globální síti se můžete okamžitě připojit. Přístup vám hned přidělím.

Login pro vaše připojení: Nová Epocha.

Heslo pro vaše připojení: Nová Úroveň Vědomí.

 

Jakmile v nitru své bytosti vyplníte údaje potřebné pro připojení k nové globální síti, hned budete moci využívat všechny její přednosti.

Vaše vědomí, vaše Božské vědomí, na jemnohmotné rovině vstoupí do součinnosti se stejnými vědomími, upřenými k Bohu a oddanými Mistrům. A nové vědomí, znásobené počtem členů této nové globální sítě, se bude čím dál úspěšněji šířit po celé planetě Zemi.

Jsem s vámi!

Jsme spolu!

Důstojně vstupme do Nového Věku!

Vpřed!"

(Saint-Germain, 24. prosince 2012)

 

 

No tak, inspirativní řeč je vyslovená

Předpokládá se pro nás grandiózní transformační program. Ukázalo se, že přečkat se nezdaří a budeme muset jednat.

Od čeho začít, jak se přidat

Je snadné říci - nahradit strach důvěrou v budoucnost a nezávislostí na vnějších okolnostech, když se nás tyto okolnosti stále snaží zbavit jistoty a navíc omezit naši svobodu.

A jak pochopit, co je skutečná svoboda? 

A jak se rozloučit se starými roztomilými zvyky a získat novou úroveň vědomí? 

V čem nová úroveň vědomi spočívá? 

A co se s námi stane, když se připojíme k síti globálního pozitivního myšlení? 

Otázek je hodně. Odpovědi budeme zjevně nuceni hledat během cesty.  

Toto budeme dělat. 

 

Elena Il´ina, spisovatelka

 

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Nikolajevnu Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným, mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net