Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!
 
Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Když vydávame se na cesty, nemůžeme s jistotou říci, co nás čeká ve předu. 

Proto se snažíme připravit předem: zkoumáme trasu, čteme brožury cestovních kanceláří, obracíme se ke službám zkušeného průvodce.

 

 

Nyní si představte, že nám byla nabídnuta velkolepá trasa s názvem „Nová Epocha“! 

Cestování se navíc nelze vyhnout - loď s názvem „Planeta Země“ se již začala pohybovat a může plout pouze jedním směrem, v nové a neznámé. 

Jsme již zažili „bod nenávratu“, když jsme s hrůzou očekávali v roce 2012 konec světa. 

A nyní máme jen jednu cestu ven - vydat se na cestu dobrodružství a alespoň zhruba pochopit, v čím tato dobrodružství mohou spočívá. 

 

 

A tady je náš průvodce - čilý a vždy optimistický Saint-Germain, Hierarcha Nové Epochy. 

Ví, co nás čeká a jak nejlépe překonat novou trasu. 

Ví, jak inspirovat a povzbudit ty, kteří obává se před nadcházejícím putováním. . 

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-05-06 в 11.59.45.jpg

 

"Nový Věk plně vstoupil v platnost!

 

A já, jako jeho Hierarcha, vás chci ujistit, že lidstvo jako celek je připraveno uskutečnit přechod do Nového Věku cestou změny svého vědomí.

Divíte se tomu, protože se vám zdá, že se nic nestalo, a že je kolem vás vše při starém. Ale tak to není, moji milovaní. Mohu vás ujistit, a mnozí z vás už to i sami pochopili, že na planetě Zemi došlo ke globální změně energií.

 

Samozřejmě, někteří z vás nejsou připraveni nové energie přijmout. Mnozí se snaží vrátit do minulosti, v níž zažívali pohodlí a přepych.

 

Ale, milovaní, bylo vám tak opravdu dobře? Není snad vaše nostalgie po minulosti vlastně pouhým strachem z budoucnosti?

 

Odvaha – to je vlastnost, která vám nesmí chybět!

 

Radost – ta vás musí provázet neustále!

 

Vaše bytost musí být přístupná změnám. Cožpak vás nezajímá, co pro vás připravil Nový Věk?

 

V Novém Věku nebude místo pro takové projevy egoismu, jako je nesnášenlivost, nemravnost, nenávist a nevraživost.

 

Pro Nový Věk bude typická tolerance, svoboda a nezávislost.

 

Nezávislost na vnějších podmínkách. Budete moci svobodněji a rázněji projevovat svou Božskou podstatu. Ovšem vše, co je v rozporu s Božským Zákonem, bude na své cestě narážet na stále větší a větší obtíže.

 

A jestli jste připoutáni k minulosti, jestli jste si zvykli žít ve strachu, budete se muset s těmito vašimi zvyky rozloučit. Neprodleně!

 

Teď se budete muset důkladně zamyslet nad tím, co ve vás samotných neodpovídá požadavkům doby.

 

Všechny projevy egoismu budou smeteny kolektivismem, kolektivní odpovědností za osud světa a rodné planety.

Strach, ať už se projevuje jakkoli, musí být nahrazen vírou v zítřek a nezávislostí na vnějších podmínkách.

 

Co se může stát na vaší cestě, spojíte-li nerozlučně svůj život s Bohem a Mistry, bude-li vašemu životu vládnout Božský Zákon?

 

S lehkostí zdoláte všechny překážky a potíže. Dokonce i „dinosauři” včerejšího stylu života, kteří se snaží zuby nehty zachytit minulosti, budou muset opustit světovou scénu. Starou generaci lídrů přijdou nahradit noví lidé, jejichž světový názor koresponduje s Novým Věkem. I ve světovém vedení velmi brzy proběhnou změny a přeskupení, které umožní stále většímu počtu zemí uplatnit Božské principy ve správě státu.

<…>

… pro Nový Věk bude typické okamžité šíření všeho pozitivního, co se bude dít na nejrůznějších místech zeměkoule, v myslích nejlepších představitelů lidstva.

Pokrok a všechno s ním spojené se bude neprodleně šířit po celé zeměkouli, a to nejenom díky internetu.

Na jemnohmotné rovině planety Země začíná právě teď fungovat vynález podobný internetu!

 

Je to globální síť pozitivního myšlení. Globální síť, ve které se šíří pouze Božské principy a metody, a to rychlostí světla po celé zeměkouli.

K této globální sítí se můžete okamžitě připojit. Přístup vám hned přidělím.

Login pro vaše připojení: Nová Epocha.

Heslo pro vaše připojení: Nová Úroveň Vědomí.

 

Jakmile v nitru své bytosti vyplníte údaje potřebné pro připojení k nové globální síti, hned budete moci využívat všechny její přednosti.

Vaše vědomí, vaše Božské vědomí, na jemnohmotné rovině vstoupí do součinnosti se stejnými vědomími, upřenými k Bohu a oddanými Mistrům. A nové vědomí, znásobené počtem členů této nové globální sítě, se bude čím dál úspěšněji šířit po celé planetě Zemi.

Jsem s vámi!

Jsme spolu!

Důstojně vstupme do Nového Věku!

Vpřed!"

(Saint-Germain, 24. prosince 2012)

 

 

No tak, inspirativní řeč je vyslovená

Předpokládá se pro nás grandiózní transformační program. Ukázalo se, že přečkat se nezdaři a budeme museť jednat. 

Od čeho začít, jak se přidat

Je snadné říci - nahradit strach důvěrou v budoucnost a nezávislostí na vnějších okolnostech, kdýž se tyto okolnosti furt snaží zbavit jistoty a navíc omezit naši svobodu. 

A jak pochopit, co je skutečná svoboda? 

A jak se rozloučit se starými roztomilými zvyky a získat novou úroveň vědomí? 

V čím je nová úroveň vědomí spočívá? 

A co se s námi stane, když se připojíme k síti globálního pozitivního myšlení? 

Otázek je hodně. Odpovědi se zjevně budeme výnucený hledát během cesty. 

Toto a budeme dělat. 

 

Elena Il´ina, spisovatelka

 

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných moderních událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Autory knihy jsou spisovatelka Elena Il´ina a mystická filosofka Taťjana Mikušiná.

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračné, mystické způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Epochy - Epochy Vodnáře! 

 
 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net