Důstojně vstupme do Nového Věku!

Saint-Germain

24. prosince 2012

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

JÁ JSEM znovu přišel za vámi, dámy a pánové!

Cílem mé dnešní návštěvy je, abych potvrdil naše společné úspěchy!

Ano, moji milovaní, jako Hierarcha Nového Věku s potěšením konstatuji fakt, že se nám společnými silami podařilo posunout obrovský kolos fyzického světa do bodu, odkud se nedá vrátit k energiím minulosti!

Stalo se tak doslova před pár dny.

Zatímco lidstvo očekávalo další konec světa, odvedli jsme velkolepou práci, která posunula energii fyzické oktávy planety Země.

A teď si nelze nevšimnout, jak se změny fyzické roviny stále čím dál tím zřetelněji projevují.

Prošli jsme bodem nenávratu!

Co to pro lidstvo znamená? To znamená, moji milovaní, že vám nehrozí návrat k energiím, které se vyčerpaly během předchozí epochy.

Už vám nehrozí takové hrůzy, jaké lidstvo zakusilo za posledních 2000 let.

Nový Věk plně vstoupil v platnost!

A já, jako jeho Hierarcha, vás chci ujistit, že lidstvo jako celek je připraveno uskutečnit přechod do Nového Věku cestou změny svého vědomí.

Divíte se tomu, protože se vám zdá, že se nic nestalo, a že je kolem vás vše při starém. Ale tak to není, moji milovaní. Mohu vás ujistit, a mnozí z vás už to i sami pochopili, že na planetě Zemi došlo ke globální změně energií.

Samozřejmě, někteří z vás nejsou připraveni nové energie přijmout. Mnozí se snaží vrátit do minulosti, v níž zažívali pohodlí a přepych.

Ale, milovaní, bylo vám tak opravdu dobře? Není snad vaše nostalgie po minulosti vlastně pouhým strachem z budoucnosti?

Odvaha – to je vlastnost, která vám nesmí chybět!

Radost – ta vás musí provázet neustále!

Vaše bytost musí být přístupná změnám. Cožpak vás nezajímá, co pro vás připravil Nový Věk?

V Novém Věku nebude místo pro takové projevy egoismu, jako je nesnášenlivost, nemravnost, nenávist a nevraživost.

Pro Nový Věk bude typická tolerance, svoboda a nezávislost.

Nezávislost na vnějších podmínkách. Budete moci svobodněji a rázněji projevovat svou Božskou podstatu. Ovšem vše, co je v rozporu s Božským Zákonem, bude na své cestě narážet na stále větší a větší obtíže.

A jestli jste připoutáni k minulosti, jestli jste si zvykli žít ve strachu, budete se muset s těmito vašimi zvyky rozloučit. Neprodleně!

Teď se budete muset důkladně zamyslet nad tím, co ve vás samotných neodpovídá požadavkům doby.

Všechny projevy egoismu budou smeteny kolektivismem, kolektivní odpovědností za osud světa a rodné planety.

Strach, ať už se projevuje jakkoli, musí být nahrazen vírou v zítřek a nezávislostí na vnějších podmínkách.

Co se může stát na vaší cestě, spojíte-li nerozlučně svůj život s Bohem a Mistry, bude-li vašemu životu vládnout Božský Zákon?

S lehkostí zdoláte všechny překážky a potíže. Dokonce i „dinosauři” včerejšího stylu života, kteří se snaží zuby nehty zachytit minulosti, budou muset opustit světovou scénu. Starou generaci lídrů přijdou nahradit noví lidé, jejichž světový názor koresponduje s Novým Věkem. I ve světovém vedení velmi brzy proběhnou změny a přeskupení, které umožní stále většímu počtu zemí uplatnit Božské principy ve správě státu.

Vy víte, že v době mého posledního vtělení, jako hrabě Saint-Germain, jsem se zaměřil právě na to, abych optimálním způsobem reguloval politickou situaci ve světě a zejména v Evropě.

Mohlo by se zdát, že moje snažení nepřineslo velký prospěch, ale Vzestoupené Zástupy získaly obrovskou zkušenost, s jejíž pomocí mohou uskutečnit současné změny. Detaily všech probíhajících změn nedojdou až k vám. Vy budete pouze s každým dalším rokem pociťovat stále silnější a silnější pronikání Božských principů do vašich životů a do života celé planety.

Staré bude pochopitelně vzdorovat. Tyto žalostné snahy už ale pro větší část lidského společenství, která bude se stále větší jistotou upírat svůj pohled k zítřkům, nebudou nikterak děsivé!

Je smutné, že naše instrukce a návody nejsou pro převážnou část populace planety Země přístupné. Ovšem pro Nový Věk bude typické okamžité šíření všeho pozitivního, co se bude dít na nejrůznějších místech zeměkoule, v myslích nejlepších představitelů lidstva.

Pokrok a všechno s ním spojené se bude neprodleně šířit po celé zeměkouli, a to nejenom díky internetu.

Na jemnohmotné rovině planety Země začíná právě teď fungovat vynález podobný internetu!

Je to globální síť pozitivního myšlení. Globální síť, ve které se šíří pouze Božské principy a metody, a to rychlostí světla po celé zeměkouli.

K této globální sítí se můžete okamžitě připojit. Přístup vám hned přidělím.

Login pro vaše připojení: Nový Věk.

Heslo pro vaše připojení: Nová Úroveň Vědomí.

Jakmile v nitru své bytosti vyplníte údaje potřebné pro připojení k nové globální síti, hned budete moci využívat všechny její přednosti.

Vaše vědomí, vaše Božské vědomí, na jemnohmotné rovině vstoupí do součinnosti se stejnými vědomími, upřenými k Bohu a oddanými Mistrům. A nové vědomí, znásobené počtem členů této nové globální sítě, se bude čím dál úspěšněji šířit po celé planetě Zemi.

Jsem s vámi!

Jsme spolu!

Důstojně vstupme do Nového Věku!

Vpřed!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!