Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 
Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

 

Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Láska…

Nový Zákon říká: "Bůh je Láska".

 

Do pojmu láska však lidé vkládají zcela odlišné významy. A to, co je dnes myšleno jako láska, se nějak neslučuje s Bohem. Do tohoto posvátného pojmu bylo vloženo mnoho zkreslení. Náš svět je dvojí. Do jakékoli kvality bylo vneseno zkreslení. Láska není výjimkou.

Když někoho milujeme - naše rodiče, muže a ženy, děti nebo naše domácí mazlíčky, děláme to především pro sebe. Čekáme od nich odvetné pocity a určité činy. 

Snažíme se ovládat život milovaných, proto  často naše vzájemné vztahy připomínají přetahování lana. Předkládáme podmínky a požadavky v lásce, tím potlačujeme naše blízké. 

A když si uvědomíme, že nás nemilují tak, jak chceme, tak se rozčilujeme. Ale kdo je to na vině? My sami.

 

Požádáme o vysvětlení Mistry. 

 

 "...to, co mnozí z vás myslí Láskou, není ve skutečnosti láska vůbec. Ten pocit je ... podobný pohlavnímu instinktu... A tento pocit se nijak neliší od pocitů, které k sobě zažívají zvířata nebo ptáci. Proto především je třeba se zamyslet nad tím, jaké kvality je Láska, kterou prožíváte. Skutečná Láska nemá náklonnost ani k určitému pohlaví, ani k předmětu své Lásky. Je to vnitřní pocit ... je to Láska ke všem, ke všemu Stvoření, k celému Životu, k celému Vesmíru." (Milovaný Súrja, 4. července 2006).

 

Je úplně jedno, jestli nás milují nebo nemilují. Skutečná Láska nemá žádnou náklonnost - prostě se vylévá do světa bez podmínek, bez očekávání. Neomezeně se rozšiřuje na všechny a vše, co nás obklopuje. Pocit skutečné lásky je podobný stavu blaženosti a harmonie.

 

 "Když je člověk ... naplněn Božským pocitem Lásky, prožívá bezpříčinný stav štěstí, naplnění života smyslem, pokojem, harmonií. <...> Jste připraveni obejmout celý svět a jste připraveni pomoci celému světu. Zahrnuje vás bezpříčinná velkorysost, radost, touha rozdávat, rozdávat a rozdávat vaše Světlo, vaši Lásku. Darujte svou Lásku světu, aniž byste na oplátku něco požadovali." (Pán Majtréja, 27.  května 2005)

 

Kdyby lidé zažívali jen takové pocity, byl by na Zemi skutečný zázrak. Naše planeta by se velmi rychle vyčistila a přeměnila. Protože neexistuje síla silnější než Láska. To dobře chápe Starý Svět, a proto vyvíjí neuvěřitelné úsilí zavést do našeho vědomí stereotypy, které zcela deformují význam skutečné Lásky.

 

"Celý sexuální průmysl, pornografie, stereotypy vzájemných vztahů mezi pohlavími, které propagují a šíří média, jsou zaměřeny právě na to, aby vás udržovaly dále od projevu Božské Lásky. Zdá se být neškodné, když se díváte na film, který kultivuje vaši touhu uspokojit pohlavní pud. Zdá se být neškodné dívat se na nahé ženské tělo v reklamách, které nabízí předměty úplně nepotřebné pro váš duchovní pokrok.

Ale ve vašem vědomí se usazuje nenávist k Božské Lásce. Dobrovolně upevňujete filtry, zabudované do vašeho vědomí, jež vám zabraňují projevit kvalitu opravdové Lásky ve vašem životě. Zamyslete se nad tím, zda je pro vás natolik neškodné, když … jste přítomni ve společnosti lidí, kteří se dopouští špinavých myšlenek a činů vůči ženám a vztahům mezi pohlavími. Každá taková negativní vibrace přispívá k vašemu oddělení se od  vlastnosti Božské Lásky." (Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005).


 Rozdíl mezi Božskou Láskou a tou náhradou "svobodné lásky", která je nám vnucována zvenčí - je jako život a smrt.

 

 

Jsme vodiči Boží energie na Zemi. Získáváme energii nejvyšší kvality, barvíme ji svými úspěchy nebo svými nedokonalostmi a pak ji dáváme světu.

Kvalita lásky, kterou můžeme předat světu, je dána naší úrovní vědomí, naší duchovní úrovní, výchovou, vzděláním. Když přivedeme na svět dokonalejší lásku, zlepšíme tím své okolí. 

 

Tak jednoduché! Vždyť Bůh je Láska. 

Když prožíváme bezpodmínečnou Božskou Lásku, naplňujeme náš svět dokonalostí Vyšších Světů.

 

 

Je možné v sobě rozvíjet dokonalejší Lásku?

Je to možné. Stejně jako trénujeme naše svaly v tělocvičně, můžeme v sobě pěstovat opravdovou Lásku.

 

Alespoň 2-3 minuty denně můžete věnovat tomu, abyste zažili pocit bezpodmínečné Lásky. Nejprve k někomu jednomu - k milovanému člověku, k dítěti, domácímu mazlíčku nebo dokonce k rostlině. Pak, po tréninku, tento pocit může být rozšířen na celou rodinu, oblíbený kout přírody, město, zemi, celou planetu.

 

"Nejdůležitější úkol ve vašem životě je za každou cenu získat zpět sobě pocit Lásky. Pokud jste mezi lidmi, pokuste se zažít lásku k lidem, kteří vás obklopují. Milujte lidi ne proto, co vám udělali nebo mohou udělat, zažívejte ničím nepodmíněnou Lásku. <...>

 

 

A přijde den, kdy budete moci zažít takový všeobjímající, bezdůvodný pocit Lásky ke všemu, co vás obklopuje, ke všem lidem, žijícím na Zemi, k samotné Zemi, k přírodě, k oblakům, nebi, dešti, slunci. Naplní vás pocit Lásky a pocit Jednoty se vším, co vás obklopuje." (Milovaný Džwhal Khul, 18. dubna 2005)

 

Když se soustředíme na sebe a své problémy, nemůžeme se dostat nad sobeckou lásku. 

Když jsme naplněni Láskou bezpodmínečnou, staráme se o blahobyt a harmonii 

na celé planetě a všechny osobní problémy odlétají jako slupky samy o sobě. 

 

Tak funguje Zákon Nejvyšší, pravé Lásky. 

A pokud chceme od Boha a Mistrů něco žádat, nechť je to bude především přání naučit se 

skutečné Lásce.

 

Láska je zdrojem štěstí pro všechny.

Svět bude spasen Láskou!

  

Elena Il´ina

Tat´jana Mikušina

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež. 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net