Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

      Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen!

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

 

Tři základní Božské zákony, kterými je náš Vesmír udržován:

- je to Nejvyšší Morální Zákon,

- Zákon Karmy, nebo-li Zákon příčin a následků,

- a Zákon reinkarnace, nebo také Zákon vývoje duše.

 

 

Uvědomění si těchto Zákonů nám umožňuje učinit krok kupředu ve svém evolučním vývoji, doslova vletět do Nové Epochy. Trýznivé hledání smyslu života proměnit v pochopení své skutečné povahy. V pochopení toho, odkud a proč jsme přišli na tento svět a k čemu máme směřovat, abychom se stali tvůrci svého vlastního osudu a obnovili naši jednotu s Bohem uvnitř nás.

 

 

Bez povědomí o těchto základních Vesmírných Zákonech nejsme schopni se posunout ve svém vývoji, naopak budeme postupně degradovat z inkarnace do inkarnace, dokud Vyšší síly nedefinují, že naše duše zatím nejsou vhodný k dalšímu postupu ve vývoji a dokud nás ne pošlou do „přetavení“. Ale proč bychom měli ztratit všechny úspěchy své duše, které jsme za miliony let nashromáždili a začínali znovu od nuly? A pak další miliony let procházeli stejnými kruhy evoluce? Ale, ne! Je lepší držet krok s pravidly Nové Epochy a dozvědět se více o Božských Zákonech.

 

Vyšší Mravní Zákon

 

Mistři bijí na poplach. Říkají, že náš čas je kritickým bodem ve vývoji lidstva. Buď budeme pokračovat v uspokojování svých zvířecích instinktů a zahyneme v příštím kataklizmatu, nebo budeme směřovat své vědomí k věčným hodnotám a pokračovat v naší cestě do Nového Světa.

Teď je nejdůležitější volba každého z nás. Ale abychom pochopili, jaká by měla být volba v každé situaci našeho života, musíme rozlišovat. Už máme nástroj rozlišování, protože Bůh v nás, naše svědomí, žije v našem srdci.

 

"...vaše volba... určuje průběh vašeho individuálního vývoje a průběh evoluce, která probíhá na Zemi.

Nedostáváte zákazy, ale morální Zákon, který ve vás existuje.  Ten sám by měl určit, co je pro vás užitečné, 

Заратустраale co ne. A dar rozlišování, který je nyní na prvním místě, potřebujete jako vzduch, jako jídlo. Musíte se naučit činit rozlišování. Tento váš život je klíčový v průběhu vývoje vaší duše. Protože na vaší volbě v tomto životě závisí celý další vývoj vaší duše. 

 

Buď budete pokračovat ve velkém tempu, nebo budete nuceni plivat do ocasu evoluce. A já bych se nedivil, kdyby v jedné z příštích inkarnací váš život připomínal život papuánce někde na Nové Guinei.

 

 Protože ty preference, které upřednostňujete v tomto životě, nesahají dále, než je úroveň rozvoje papuánců. A pokračujete ve své slepé větvi evoluce tím, že budete sedět u táboráku a požírat vaši porci masa." (Milovaný Zarathuštra, 20. července 2006)

 

Nezáviděníhodná perspektiva ... je třeba naléhavě udělat něco, co by zahrnovalo svůj dar rozlišování v plné síle. Mistři radí začít ... s tichem.

Кутхуми

"Nastal čas, kdy budete muset oddělit zrno od plev ve všem, co vás obklopuje, a vzdát se všeho, co je nebožské. Chápu, že když se nacházíte v neustálém tlaku všech moderních vyspělých technologií, které při plné kapacitě 24 hodin denně na stovkách televizních a rozhlasových kanálů zatěžují vaše vědomí, je pro vás obtížné se orientovat a pochopit, jak jednat v této situaci.


Učíme vás rozlišovat a dělat správné volby. A první a nejrozumnější je omezit vliv všech médií na vaše vědomí a podvědomí. Když tento tlak ustoupí, získáte schopnost orientovat se a rozlišovat. Vaše Vyšší Já, Bůh uvnitř vás, nemůže s vámi mluvit, Vzestoupení Mistři s vámi nemohou mluvit, pokud jste v těsném kruhu informačního odpadu, který tunami se sype a lije na vás po celý den z televizních obrazovek, z rádií, z novin, z Internetu. Máte pocit, že jste v kurzu všech nejnovějších událostí na světě, získáváte informace o všech novinkách ve všech oblastech. 

 

Nicméně, nejdůležitější zprávy, které nejsou vysílány v žádném vašem rozhlasovém nebo televizním kanálu, jsou pro většinu obyvatel Země nedostupné. A nejdůležitější zprávou je signál "sos", který vám posílá planeta a vše živé na planetě.

Jste jako šílený kapitán, který řídí loď v bouři. Kolektivní vědomí a kolektivní nevědomí lidstva je jako tento šílený kapitán. A v každém okamžiku může
loď - vaše planeta - narazit na ostré útesy a ztroskotat." (Milovaný Kuthumi, 2. července 2009)

 

Teprve když očistíme své vědomí, naučíme se oddělovat zrna od plev a odcházet z okolní iluze do Božské reality. Až v sobě najdeme věrné orientační body, budou nás jako zvuk ladičky vést životem. A to, co není v souladu se zvukem našeho srdce, projde kolem našeho vnějšího vědomí a nepušpiní duši.

 

Jak říká Sanat Kumara: 

"Buddha prochází životem potichu, aniž by si toho někdo všiml, a žádná špína života se nedotýká zlatého roucha jeho aury."

(27. prosince 2011)

 

Nejvyšší Mravní Zákon je lidstvu dávno znám. 

Všechna morální měřítka již byla dána před tisíci lety. 

Mistři nám připomínají Božské Pravdy, které doplňují zvláštními podmínkami typickými pro naši dobu.

 

 

«Připomínám vám, jak se máte chovat:

 

Na prvním místě ve vašem životě musí být Bůh a dodržování Jeho Zákona.

 

Nesmíte mít v životě žádné jiné idoly, které byste uctívali více než Boha.

 

Nesmíte se chovat k ostatním tak, jak nechcete, aby se ostatní chovali k vám.

 

Nesmíte činit žádné skutky, které jsou v rozporu s Božským Zákonem, existujícím v tomto vesmíru.

 

A první nejhlavnější přikázání – je to Láska k vašim bližním, a nejen k lidem vám blízkým, ale i Láska ke všemu Stvoření, ke všemu, co Bůh stvořil: ke kameni, rostlině, ke každému zvířeti a živočichu. Nesmíte činit škodu přírodě. Nesmíte činit škodu Zemi.

 

Musíte milovat veškeré Stvoření.

 

A nejvíce ze všeho musíte chránit ve svých srdcích Mravní Zákon: nesesmilnit, 

 

nežádat statku bližního svého[3], nelhat, nezávidět, být upřímnými a čestnými.

 

Takové hříchy, jako je vražda člověka nebo zvířete, vám zakazuji činit navždy. Nesmíte zabít živého tvora pod žádnou záminkou.

 

Mějte na paměti karmu, která ode dneška, po tomto mém upozornění, vzrůstá desetkrát.

 

Ale i vaše kladná karma, vaše dobré skutky budou desetkrát znásobeny.

 

Přišel jsem, abych vám připomněl Zákon, který jsem dal Mojžíšovi a všem prorokům minulosti.

 

Ted´ vám říkám Své Slovo proto, abyste mohli lépe pochopit, co bylo napsáno a přepisovalo se ve Svatém Písmu, a bylo zkresleno přepisovateli.

 

Nyní je nová doba a vaše závazky před Bohem a před vším Stvořením mnohonásobně vzrůstají.» 


(JÁ JSEM TO, CO JSEM. ОМ. 8. ledna 2008)

 

To, o čem mluví Mistři, už známe. 

Nové je, že naše odpovědnost se zvyšuje desetinásobně. 

Ale zároveň desetinásobně narůstají i naše možnosti, naše energie z řádných voleb a dobrých skutků.

K tomu potřebujeme jen naše vnitřní úsilí. Stejně jako sportovci trénují svaly těla, musíme trénovat svaly své duše.

 

Pokud v životě nedáme přednost Bohu a dodržování Mravního Zákona, nebude pro nás žádný vývoj. Totéž platí pro stát.

Pokud v základním právu státu není Bůh, pak postupně ve společnosti dochází k morální degradaci, všechny nejvyšší pojmy se rozostřují a mění se ve své protiklady. Bez morální složky rodina přestává plnit svou funkci pokračování rodu, manželé dovolují nevěru a zkaženost, rodiny se rozpadají. Bez morální složky se vlastenectví mění na nacionalismus a pak na fašismus. Bez morální složky se daří korupci a krádežím – peníze nejdou na zlepšení života lidu, ale do kapsy jednotlivých osobností. Lidé, kteří se zaměřují výhradně na hmotné statky a zapomínají na Boha, nebudou bránit svou zemi a takový stát zanikne.

 

Zachránit naši civilizaci před zničením může jen dodržování Vyššího Mravního Zákona.

 

"Jediná věc, která může zachránit stávající civilizaci před zničením, je stoupání na novou úroveň vědomí co nejvíce jedinců.

Deset svatých může zachránit město. 

Tisíc svatých je schopno zachránit svět."

Milovaný Serapis Bey, 31. prosince 2008

 

 

Elena Il´ina

Tat´jana Mikušina

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež. 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net