Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, 
tudy teče naše energie
 

Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu! 

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

 
 

 

Jste připraveni vydat se na cestu? Takže se nepřed zaregistrujeme. 

Mistr Saint-Germain už nám sdělil login pro přihlášení: Nová Epocha. 

A heslo: Nová úroveň vědomí. 

Pro vstup do globální sítě pozitivního myšlení nepotřebujeme žádná elektronická média - stačí v myšlenkách nebo i nahlas vyjádřit svůj záměr stát se částí nového společenství.

 

 

Dokončili jsme tedy vstup. Hele! Jak je zde vše objemné, krásné a harmonické! 

A všude přátelští lidé. Všechno je plné otevřenosti, přívětivosti, radosti a úspěchu každého člověka. 

A oslovuji nás jen „milovaní“.

 

Před našima očima se objevují rolovací řádky:

"Děje se přesně to, milovaní, co si připouštíte ve svém vědomí."

"Kam je zaměřena vaše pozornost, tudy teče vaše energie."

"Vy sami máte vliv na vše, co vás obklopuje."

"Uvnitř vaší bytosti je centrum řízení vaší současnosti i budoucnosti."  

"Vy sami můžete regulovat proces změn na planetě. To vyžaduje, abyste se soustředili na vše pozitivní, na Boha, na Vyšší rovinu bytí."

 

 

Skvělé! Takže my sami můžeme řídit přítomnost a budoucnost?! Jak se to však děje?

 

 Kam otočíme přepínač?
 
 

V této globální síti je vše tak skvěle zařízeno, že jakmile nám přijde na mysl otázka, hned na ni dostaneme odpověď.

 

"Nenechte se vtáhnout do negativních stavů vědomí, neustále udržujte své vědomí v pozitivu,

 odstraňujte  ze svého života všechny nebožské projevy a obklopte se jasnými Božskými obrazy.

 

To, co absorbujete, tím se taky stáváte. 

 

Pokud se bez rozmyšlení vystavujete informačním tokům, stávate se translátorem negativu, která replikují média.

 

Jakmile  se negativa zahnízdí ve vašem vědomí, po nějakém čase se usadí i na fyzické rovině ve formě různých negativních projevů. Tímto způsobem se to negativ reprodukuje sam sebe.

 

Ale přesně stejně se může reprodukovat i pozitiv. 

 

Mechanismus řízení všech procesů, probíhajících na zeměkoule, je uvnitř vaší bytosti. V každém z vás má jáko přepínač, ventil, který vás nutí dělat Božská rozhodnutí, nebo následovat nebožskou  cestu. 

 

A každý den můžete několikrát otočit svým přepínačem - buď v Božském směru nebo v nebožském."

(Gautama Buddha, 24. června 2014)

 

Stáváme se tím, co absorbujeme. Je to pochopitelné. Pokud jíme čerstvé jídlo a pijeme čistou vodu, je náš organismus zdravý. 

Když jíme škodlivá jídla, jsme nemocní. Totéž platí o informacích: pozitivní informace nám dávají radost ze života, důvěru v budoucnost, ale pokud jsme přesyceni negativními informacemi, začneme žít ve strachu a podráždění, jsme se vším nespokojeni, ve všem vidíme jen špatné stránky. 

Jáko důsledek pak nemůžeme efektivně pracovat, být kreativní, budovat dobré vztahy s příbuznými, kolegy, sousedy.

Ale náš stav však ovlivňuje hlavně nás. Nebo ne?

Ukazuje se, že pokud je náš přepínač otočen na zápornou stranu, staneme se překladateli negativních emocí, které se pak určitě usadí ve fyzické rovině. 

A pokud přepneme přepínač na to pozitiv, staneme se zdrojem dobra, světla, radosti a lásky k životu.

 

 

Jaké je spojení mezi naším myšlením a kataklyzmaty?

 

Mistři tvrdí, že je přímé a stálé spojení mezi stavem vědomí lidí a různými katastrofami na planetě.

 

«Když vědomí lidí upadá, zvyšují se kataklyzmata. Je to součástí procesu propojení všech žijící. <…>

Ják je možná ze statistik vypozorovat, že se každým rokem zvyšuje počet katastrof, sopečných erupcí, zemětřesení, katastrof způsobených člověkem, neobvyklých povětrnostních podmínek.

A protože kataklyzmata, která se nyní vyskytují, byla vytvořena na úrovni vědomí, které lidstvo mělo před několika lety a dokonce před několika desetiletími, není těžké předvídat do budoucna pokračující růst kataklyzmat, katastrof a dalších potíží, neštěstí a nemocí.

Jediným východiskem z této slepé uličky a beznadějné situace je rychlá změna vědomí ztělesněného  lidstva. Rychlý kvalitativní pozitivní skok vědomí, přechod velké části lidstva na novou úroveň vědomí.

To je žádoucí a dosažitelný cíl. <...>  Čím více bude lidských individuí, která se dokážou vyrovnat nejen sami se sebou, ale i s lidmi kolem sebe a s okolnostmi, čím větší bude jejich úsilí a touha, tím rychleji se lidstvo vydá na cestu vyváženého stabilního rozvoje.»

(Milovaná Kuan Jin, 24. června 2011)

 

 Takže my sami vlastně způsobujeme zemětřesení a povodně! Svými přízemními touhami, strachem, hněvem, špatnými myšlenkami.

Proč tedy média šíří pouze negativní zprávy? Chtějí, abychom si sami vytvořili takovou budoucnost? 

Abychom žili uprostřed mezistátních konfliktů, kataklyzmat a pandemií?

Lidé, kteří žijí ve strachu, jsou snadno ovladatelní. Takoví lidé ztrácejí schopnost rozlišovat a střízlivě anylyzovat probíhající situaci, jakoukoliv ideu, předloženou vrcholnou mocí  pak přijímají s otrockou pokorou. Ale k čemu je nám taková budoucnost?

Pokud je ale naše vědomí spojeno s tím, co se děje na planetě, zamená to, že můžeme tyto procesy sami regulovat! 

Pamatujete? Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie.

Jeden pozitivně naladěný člověk může zlepšit atmosféru ve své rodině nebo v malém kolektivu. 

O tom jsme se už mnohokrát přesvědčili. A pokud bude hodně takových lidí? 

Pak budou schopni zlepšit situaci ve svém městě, ve své zemi a dokonce i na celé planetě. 

Čím více pozitivních lidí, tím lépe.

 

 

Kolik je třeba pozitivně naladěných lidí?
 

Když se myšlenka zmocní vědomí kritického procenta obyvatelstva té které země, pak spadne do kolektivního nevědomí národa. A ve skutečnosti určuje celý průběh událostí. Ale jak velké je toto kritické procento? A znovu dostáváme odpověď na naši otázku. 

 

«Změna vědomí alespoň jednoho procenta lidstva na Zemi může zcela změnit průběh vývoje na planetě» (Pán Maitréja, 13. září 2006)

 

Ukazuje se, že ke změně situace je zapotřebí pouze 1% lidí. Představte si konkrétní čísla. 

Pokud ve vašem městě žije 1 milion lidí, pak jedno procento z milionu bude 10 000 lidí.

Pokud v zemi, jako je Rusko, žije 147,5 milionu lidí (podle oficiálních údajů), pak jedno procento bude asi 1,5 milionu. 

Celosvětovou populaci tvoří asi 7 miliard lidí, takže jedno procento bude 70 milionů lidí.  

 

 

Hmmm ... Pro jednu zemi nebo celou planetu jsou ta čísla obrovská. 

Kde najdeme sedmdesát milionů pozitivně smýšlejících lidí na planetě, na níž probíhají závody ve zbrojení, hospodářské krize, pandemie?.. 

Nebo alespoň 1,5 milionu trvale přátelských lidí v Rusku?

 

 

Mimochodem - naši moudří Učitelé považují toto číslo za zcela dosažitelné.

 

Elena Il´ina, spisovatelka

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných moderních událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Autory knihy jsou spisovatelka Elena Il´ina a mystická filosofka Taťjana Mikušiná.

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračné, mystické způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Epochy - Epochy Vodnáře! 

 
 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net