Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Гаутама БуддаGautama Buddha
24. prosince 2014

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Přišel jsem tohoto dne, abych vyslovil to hlavní, co může nyní znepokojovat a dělat starosti mnoha našim oddaným žákům.

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na naší planetě.

Navzdory tomu, že zasedání Karmického Vedení je v plném proudu, již jenom málo věcí může mít vliv na jeho výsledek. Fakta a události za poslední období zcela jasně hovoří pro to, aby se přijalo to řešení, které nazrálo, a o kterém vás nebudu informovat.

Ale musím vám sdělit nějaké podrobnosti o vzniklé situaci a z toho vyplývající naléhavou potřebu pro vaše rozhodnutí a skutky.

Můžete sami bez jakékoli naší pomoci posoudit situaci na planetě. A je málo pravděpodobné, že by se někdo z vás odvážil tvrdit, že se situace mění k lepšímu. Spíše naopak...

Očekávali jsme to a vždy jsme vás varovali, že situace na planetě je velmi těžká a vyžaduje všechnu vaši oddanou službu a všechno vaše herkulovské úsilí, aby se situace nejenom změnila, ale aby se celý její průběh zvrátil a nasměroval se pozitivním směrem.

My jsme pro stabilizaci situace na planetě vynaložili maximální úsilí, to však nemohu říci o vás.

Příliš těžko přijímáme fakt, že všechny naše snahy, které byly nasměrovány na to, aby naše Učení prorostlo do srdcí stále většího počtu lidí, se potkaly se železobetonovou stěnou neporozumění a odporu pocházejícího z kolektivního nevědomí lidstva.

Cyklický vývoj Vesmíru a lidského společenství předpokládá cykly rozvoje a cykly úpadku. V závislosti na tom, jak lidstvo následuje Božské Zákony a jak je ve své většině připraveno ve svých životech přiznat nejdůležitější místo a moc Nejvyššímu Zákonu, může v kritických okamžicích lidského vývoje dojít ke globálnímu zlomu, nebo k částečnému pozastavení stability vývoje.

Řečeno přesněji, vstoupili jsme do období pro planetu Zemi nepříznivého průběhu vnějších okolností.

Víte to sami, a my jsme mnohokrát dávali Učení o tom, že vnější projevy přesně odpovídají vnitřním záměrům většiny, nebo alespoň určitého kritického množství lidstva Země. Proto jsme se snažili našimi Poselstvími ovlivnit vědomí nejvyspělejší části lidského společenství, abychom prostřednictvím změny vědomí ovlivnili situaci na planetě.

Naše úsilí bylo stálé a neměnné, a vy si nemůžete stěžovat na to, že bychom vás byť na jediný rok nechali bez našich poučení a bez našeho vedení.

Poskytovali jsme vše do nejmenších detailů, při jejichž dodržování bylo možno snadno změnit své vědomí v co nejkratším čase.

Možnosti pro přenos našeho Učení se vyčerpaly.

Vše v tomto světě má svůj začátek a svůj konec.

To však neznamená, že opustíme lidstvo a ponecháme jej sobě samému. Ne, jistěže ne.

Ale vyhrazujeme si právo změnit podmínky naší účasti v procesech regulace evoluce planety Země.

Naše účast na pomoci lidstvu pokračuje. Ale bude to úplně jiný druh pomoci.

Proto, aby se vědomí lidstva změnilo a změnilo se v souladu s požadavky Božského evolučního Zákona, existují dva základní přístupy: přístup studia základů Božské vědy prostřednictvím přenosu Slova a přístup studia základů Božské vědy prostřednictvím návratu karmy za promarněné příležitosti a chyby.

První přístup se v současné době vyčerpal. Nemůžeme plýtvat Božskou energií naprázdno, neboť výsledky našich snah se nedostavily.

Proto si v blízké době budete muset uvědomit Božské Pravdy druhým způsobem: přes utrpení a strádání.

Vždy existuje možnost vybrat si snadnější cestu. Ale tato možnost je otevřena jen pro málo lidí, kteří upřímně následují Starobylé Učení a navždy spojili sebe s Bohem.

Zbývající část lidstva, bohužel, musí čelit návratu té karmy, kterou vytvořila cestou nesprávného používání Božské energie.

Mám mluvit o způsobech, jakými se bude lidstvu vracet karma?

Myslím, že každý z vás si může sám uvědomit tyto způsoby, nebo si o tom přečíst v našich předchozích Poselstvích, které jsme vám neúnavně přinášeli posledních deset let.

Celé Učení jsme pečlivě vyměřili a vy nemůžete říci, že se k vám nedostalo v tom rozsahu, který by byl vhodný pro vaše chápání na dané fázi evolučního vývoje.

Nemůžeme už více přinášet to, co nechcete brát.

Proto v blízké budoucnosti budete moci objevit mnoho pro vás nového, pokud si přečtete naše Poselství přes prizma těch událostí, které nastanou v blízké době.

Každý člověk má na výběr. A každý člověk podle svého výběru dostane i zasloužené ovoce. A ti z vás, kteří si zvolili iluzorní svět a jsou očarováni jeho ďábelskou přitažlivostí, zůstanou v tomto zvoleném světě.

Ti z vás, kteří nepodlehli kouzlu iluzorního světa a zvolili si svět Božský, budou pokračovat ve své evoluci na nové energetické úrovni.

Všechno Učení o čase výběru, čase oddělení zrna od plev a čase poslední bitvy mezi Světlem a tmou jsme přinesli už mnohokrát.

A nyní přichází čas, kdy se důsledky vašeho výběru musí projevit ve fyzické rovině.

Vždy na začátku se dělá výběr v rovině myšlenek a pocitů, následně je tento výběr uložen v rovině fyzické.

Dnes jsem vám řekl mnohem více, než je pro vaše vědomí přípustné.

A můj dnešní rozhovor byl zaměřen na pomoc nemnohým, kterým může být tato pomoc poskytnuta.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *