Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Gautama Buddha
24. prosince 2014

 

Já jsem Gautama Buddha.

 

Přišel jsem tohoto dne, abych se vyslovil o tom hlavním, co může nyní znepokojovat a dělat starosti mnoha našim oddaným žákům.

 

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na naší planetě.

 

Navzdory tomu, že zasedání Karmického vedení je v plném proudu, je jenom málo věcí, které mohou mít vliv na jeho výsledek. Fakta a události za poslední období jsou zcela jasné na to, aby se přijalo také řešení, ke kterému dozrál čas a o kterém vás nebudu informovat.

 

Ale přece jenom vám musím sdělit nějaké podrobnosti o vzniklé situaci a jedním takovým detailem je naléhavá potřeba vašich rozhodnutí a skutků.

 

Můžete sami bez jakékoli naší pomoci posoudit situaci na planetě. A myslím si, že je nepravděpodobné, že by se někdo z vás odvážil tvrdit, že se situace mění k lepšímu. Spíše naopak...

 

Očekávali jsme to a vždy jsme vás varovali, že situace na planetě je velmi těžká a vyžaduje všechnu vaši oddanou službu a všechno vaše herkulovské úsilí, aby se nejenom situace změnila, ale aby se zvrátil i její průběh a nasměroval se pozitivním směrem.

 

Vynaložili jsme maximální úsilí pro stabilizaci situace na planetě, což nemohu však říci o vás.

Příliš zatěžko přijímáme fakt, že všechny naše snahy, které byly nasměrovány na to, aby naše Učení prorostlo v srdcích stále většího počtu lidí, se potýkaly s železobetonovou stěnou nedorozumění a odporu pocházejícího z kolektivního nevědomí lidstva.

 

Cyklický vývoj Vesmíru a lidského společenství předpokládá cykly vývoje a cykly úpadku. V závislosti na tom, jak lidstvo následuje Boží zákony a jak je ve své většině připraveno ve svých životech přiznat nejdůležitější místo a moc Nejvyššímu zákonu, může v kritických místech lidského vývoje dojít ke globálnímu zlomu,  nebo k částečnému pozastavení stability vývoje.

 

Řečeno přesněji, vstoupili jsme do období nepříznivého průběhu vnějších okolností pro planetu Zemi.

 

Víte, mnohokrát jsme přinesli toto Učení o tom, že vnější projevy přesně odpovídají vnitřním záměrům většiny lidstva na Zemi, nebo alespoň některému kritickému množství lidstva. Proto jsme se snažili přes naše Poselství mít vliv na vědomí nejvyspělejší části lidského společenství, aby na základě změny vědomí ovlivňovalo situaci na planetě.

Naše úsilí bylo stálé a neměnné, a vy si nemůžete stěžovat, že bychom vás alespoň na jeden rok  zanechali bez našich poučení a našeho vedení.

 

Poskytovali jsme vše do nejmenších detailů, při jejichž dodržování bylo možné snadno změnit svoje vědomí v co nejkratší čas.

 

Možnosti pro přenos našeho Učení se vyčerpaly.

 

Všechno v tomto světě má svůj začátek a svůj konec.

 

To však neznamená, že zanecháme lidstvo a přenecháme jej sobě samému. Ne, jistěže ne.

 

Ale vyhrazujeme si právo změnit podmínky naší účasti v procesech regulace evoluce planety Země.

 

Naše účast pomoci lidstvu pokračuje. Ale bude to úplně jiný druh pomoci.

 

Proto, aby se vědomí lidstva změnilo a změnilo se v souladu s požadavky Božího evolučního zákona, existují dva základní přístupy: přístup studia základů Boží vědy prostřednictvím přenosu Slova a přístup studia základů Boží vědy prostřednictvím návratu karmy za promarněné příležitosti a chyby.

 

První přístup se v současné době vyčerpal. Nemůžeme plýtvat Boží energií naprázdno, neboť výsledky našich snah se nedostavily.

 

Proto v blízké době si budete muset uvědomit Boží pravdy z druhé strany: přes utrpení a strádání.

 

Vždy existuje možnost si vybrat snadnější cestu. Ale tato možnost je otevřena jenom pro málo lidí, kteří upřímně následují Starobylé Učení a navždy spojili sebe s Bohem.

 

Zbytek lidstva, bohužel, musí čelit návratu té karmy, kterou vytvořilo cestou nesprávného používání Boží energie.

 

Mám mluvit o způsobech, jakými se bude lidstvu vracet karma?

 

Myslím, že každý z vás si může sám uvědomit tyto způsoby, nebo si o tom přečíst v našich předchozích Poselstvích, které jsme vám přinášeli za posledních 10 let.

 

Celé Učení jsme pečlivě nastavili a vy nemůžete říci, že se vám nedostalo v té hloubce, která byla k dispozici pro vaše chápání na dané fázi evolučního vývoje.

 

Nemůžeme více přinášet to, co není vaším požadavkem.

 

Proto v blízké budoucnosti budete schopni udělat pro sebe mnoho objevů, pokud si přečtete naše Poselství přes prizma těch událostí, které nastanou v blízké době.

 

Každý člověk má na výběr. A každý člověk podle svého výběru dostane i zasloužené ovoce. A ti z vás, kteří si zvolili iluzorní svět a jsou očarováni jeho ďábelskou přitažlivostí, zůstanou ve svém vybraném světě.

Ti z vás, kteří nepodlehli kouzlu iluzorního světa a zvolili si Boží svět, budou pokračovat svoji evoluci v nové energetické úrovni.

 

Všechno Učení o čase výběru a čase oddělení zrna od plev, a čase poslední bitvy mezi Světlem a tmou,  jsme už přinesli mnohokrát.

 

A nyní přichází čas, kdy důsledky vašeho výběru se musí projevit ve fyzické rovině.

 

Vždy na začátku se dělá výběr v rovině myšlenek a pocitů, následně je tento výběr uložen ve fyzické rovině.

 

Dnes jsem vám řekl mnohem víc, než je přípustné pro vaše vědomí.

 

A můj dnešní rozhovor byl nasměrován na pomoc pro mnohé, komu může být tato pomoc poskytnuta.

 

Já jsem Gautama Buddha.