Směle vstupte do Nového Věku – Věku Vodnáře!

Saint-Germain
30. prosince 2011

 

JÁ JSEM Saint-Germain, a znovu jsem k vám přišel, dámy a pánové!

Přišel jsem v předvečer nového roku, abych vám oznámil, že v příštím roce mám v úmyslu aktivněji převzít kontrolu nad situací na planetě!

Přicházím vám připomenout, že jsem to právě já, kdo je Hierarchou nastupujícího věku. Proto právě já jsem vám dnes přišel říct, že nové energie, energie nastupujícího Věku Vodnáře, konečně plně vstoupily v platnost!

Konečně se lidstvo téměř zcela ponořilo do nových energií!

Bude se vám to zdát neobvyklé a nové. Budete překvapeni a ohromeni. Protože se všechno začne měnit. Přišel jsem vám říct, že naléhavou potřebou doby je vaše připravenost na nadcházející změny.

Ti, kteří dokáží udržet svoje vědomí ve vibracích Radosti, Lásky, harmonie a štěstí, budou schopni si plně vychutnat přicházející změny. Ti z vás, kteří jsou ještě postaru naladěni k nepřátelství, pochybnostem a strachu, se brzy budou moci s těmito energiemi minulé éry lehce rozloučit.

Přišel jsem vás informovat o počátku Nového Věku – Věku Vodnáře! A jako Hierarcha nastupujícího věku pro vás chystám překvapení! Toto překvapení se týká každého z vás, kdo se dotkne energií, obsažených v mém novoročním poselství! Pro vás přichází doba, kdy bude stačit jediné vaše přání – přání rozloučit se se starými energiemi – vyřčené v duchu nebo nahlas, abyste ve svém vědomí přešli na další úroveň vibrací.

Právě teď je tato možnost otevřena! Právě teď nastala ta Božská doba, kdy můžete změnit své myšlení a svůj přístup k životu. Jediné, co potřebujete, je vyjádřit své přání nahlas nebo potichu.

Všechny Zástupy Nebeské jsou připraveny vám pomoci! A já, jako Mistr, zodpovědný za příchod Nového Věku, jako Mistr, který přebírá štafetu od minulosti, aby se vrhl do budoucnosti, převezmu péči o vaše duše. Právě teď neváhejte a obraťte se na mne! Pomoc bude poskytnuta všem těm, kteří jasně vyjádří svou touhu opustit minulost a získat nové energie, energie obnovy, energie odhodlání a radosti!

Nový Věk je charakteristický tím, že každý z vás, kdo si to bude přát, dostane možnost bezbolestně a téměř okamžitě zvýšit své vibrace na takovou úroveň, která je potřebná pro plnohodnotnou existenci v Novém Světě.

Otevírá se vám možnost rozloučit se s minulostí! Právě teď!

Teď, když jsem vám udělal radost novou dispenzací, jsem připraven říci ještě pár radostných slov, týkajících se naší budoucí spolupráce.

Nemyslete si, že Vzestoupené Zástupy jsou někde daleko a neslyší vás. Já slyším každé vaše volání, se kterým se na mě obracíte. A tehdy, až budete prožívat jakýkoliv negativní, nekvalitní stav vědomí, prosím vás, vzpomeňte si, že existuji, a obraťte se na mě s vroucím voláním-prosbou o zbavení se vašeho negativa. Tak postupně překonáme jeden váš nekvalitní stav vědomí za druhým.

Odhalím vám veliké tajemství. I když toto tajemství už všichni dávno znáte i beze mě. Toto tajemství spočívá v tom, že vy sami, každý z vás sám uvnitř sebe určuje, podlehne-li negativnímu stavu vědomí nebo ne. Existuje okamžik, kdy se uvnitř sebe rozhodujete: podlehnout špatné náladě nebo ne, začít odsuzovat toho či onoho člověka nebo ne, podlehnout urážkám nebo ne, poddat se smutku nebo ne.

Vy děláte toto rozhodnutí, a ne někdo jiný. A když se rozhodnete podlehnout starým energiím, ponoříte se do nich i s hlavou, a pak už ani já vám nemohu pomoci. Proto jakmile se k vám jen přiblíží jakákoliv negativní energie, okamžitě se ke mně obraťte s prosbou o pomoc a já vám pomohu zvýšit stav vašeho vědomí! Pošlu vám svůj úsměv a podám pomocnou ruku! V nejtěžších okamžicích vašeho života. Tak budeme schopni překonat staré energie. A protože příroda nesnese vzduchoprázdno, okamžitě jako náhradu za negativní stav vašeho vědomí proste o opačný, pozitivní stav.

Strach je největším zlem vašeho světa. Dokonalá Láska překonává všechen strach. Vůbec jakákoliv negativní vlastnost může být rozpuštěna tímto univerzálním rozpouštědlem. Prakticky všechny negativní energie kolem vás mohou být pohlceny a rozpuštěny energií Lásky.

Radost a Láska k vám přicházejí tehdy, když je vaše víra pevná. Když se ve svém vědomí opíráte o Boha a Vzestoupené Zástupy.

Proto vám připomínám, že je nezbytné, abyste se neustále obraceli o pomoc ke mně. Protože teď jsem právě já tou bytostí, která je zodpovědná za přechod vědomí lidstva na novou kvalitativní úroveň.

Já a vy, společně, jsme schopni uskutečnit ten zázrak, který se nevyhnutelně stane! A teď vám odhalím tajemství! Toto nové tajemství se týká nové dispenzace, kterou získala planeta Země.

Právě teď bylo na zasedání Karmické Rady přijato rozhodnutí dát planetě Zemi k dispozici další energii. Další porci Božské energie. A všemu, co bude vibrovat na frekvencích Radosti, Lásky a Božské Svobody, se v příštím roce i v letech následujících dostane nevídané podpory Nebes. Vše, co odmítne přijmout nové energie, bude postupně ztrácet své výsadní postavení ve světě. Staré společenské instituce, které jsou založeny na minulých energiích a vibracích odcházející epochy, budou postupně nahrazeny novými institucemi.

Já podporuji ty, kteří se nebojí změn, ty, kteří jsou ochotni ve svém životě hájit zásady Božské Svobody a kolektivismu. Podporuji všechny, kteří jsou připraveni na spolupráci, která je založena ne na principech osobních výhod, ale na principech Obecného Blaha a Dobra.

Do vašeho světa přicházejí nové principy. Pro jejich ukotvení jsou potřeba připravená srdce. Srdce lidí, beze strachu oddaných evoluci. Pevně věřím, že se mezi vámi, kteří čtete řádky tohoto mého poselství, najde několik set lidí, skrze které budu moci osobně pracovat a předávat svoje energie do vašeho světa!

Jsem připraven pracovat a spolupracovat s evolucemi planety Země!

A vy jste připraveni? Pevně doufám, že i když nejste připraveni dnes a nemůžete vstoupit do řad průkopníků, tak už zítra budete moci překonat zbytky energií minulosti a směle oznámit Nebesům, že jste připraveni stát se spolupracovníkem Hierarchie Sil Světla, spolupracovníkem Vzestoupených Zástupů, spolupracovníkem Mistrů Moudrosti!

Loučím se s vámi. Ale prosím vás, abyste nezapomněli na toto moje poselství a přečetli si jej pokaždé, když se energie minulosti budou snažit proniknout do vašeho vědomí.

Opatrujte se a chraňte se před jakýmikoliv negativními energiemi minulosti.

Směle vstupte do Nového Věku – Věku Vodnáře!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!