Směleji vstupujte do Nové Epochy – Epochy Vodnáře!

Směleji vstupujte do Nové Epochy – Epochy Vodnáře!

Saint Germain

30. prosince 2011

 

JÁ JSEM Saint Germain, a znovu jsem k vám přišel, dámy a pánové!

 

Přišel jsem v předvečer nového roku, abych vám oznámil, že mám v úmyslu v příštím roce aktivněji převzít kontrolu nad situací na planetě!

 

Přicházím vám připomenout, že jsem to právě já, kdo je Hierarchou nadcházející epochy. Proto jsem přišel právě dnes, abych vám řekl, že nové energie, nadcházející epocha Vodnáře, se konečně naprosto a  úplně ujaly svých práv!

 

Konečně se lidstvo téměř zcela ponořilo do nových energií!

 

Bude se vám to zdát neobvyklé a nové. Budete překvapeni a ohromeni. Protože se všechno začne měnit. Přišel jsem ti říct, že naléhavou potřebou doby je vaše připravenost na nadcházející změny.

 

Ti, kdo dokáží udržet svou mysl ve vibracích Radosti, Lásky, harmonie a štěstí, se budou moci radovat z nadcházejících změn naplno. Ti z vás, kteří jsou ještě postaru naladěni k nepřátelství, pochybnostem, strachu, se budou moci brzy lehce s těmito energiemi minulé éry rozloučit.

 

Přišel jsem ohlásit počátek Nové Epochy - Epochy Vodnáře! A jako Hierarcha nadcházející epochy pro vás chystám překvapení! Toto překvapení se týká vás všech, kdo se dotkne energií, obsažených v mém novoročním poselství! Pro vás přichází čas, kdy bude stačit jediné vaše přání, ať už vyjádřené jen pro sebe, nebo nahlas, přání rozloučit se starými energiemi, aby jste ve své mysli přešli na jinou vibrační úroveň.

 

Právě teď je tato možnost otevřena! Právě teď nastala ta Božská doba, kdy můžete změnit své myšlení a svůj přístup k životu. Jediné, co potřebujete, je vyjádřit své přání nahlas nebo potichu.

 

Všechny Zástupy Nebeské jsou připraveny vám pomoci! A já, jako Vládce, odpovědný za příchod Nové Epochy, jako Vládce, který přebírá štafetu od svého předchůdce, aby se zaměřil do budoucna, převezmu péči o vaše duše. Právě teď, neváhejte a obraťte se ke mně! Pomoc bude poskytnuta všem těm, kteří jasně vyjádří svou touhu opustit minulost a získat nové energie , energie obnovy,  energie odhodlání a radosti!

 

Nová Epocha se bude vyznačovat tím, že každý z vás, kdo si to bude přát, dostane možnost bezbolestně a téměř okamžitě zvýšit své vibrace na takovou úroveň, která je nutná pro kvalitní existenci v Novém Světě.

 

Otevírá se vám možnost rozloučit se s minulostí! Právě teď!

 

Teď, když jsem vám udělal radost novou výjimkou, jsem připraven říci ještě několik více radostných slov, týkajících se naší budoucí spolupráce.

 

Nemyslete si, že Vznešené Zástupy jsou někde daleko a neslyší vás. Já slyším každou vaši prosbu, se kterou se na mne obracíte. A tehdy, když budete zakoušet jakýkoliv negativní, špatný stav mysli, prosím vás, abyste si vzpomněli, že existuji, a obrátili se na mě s vroucí žádostí – prosbou o zbavení  se tohoto negativního stavu. Tak budeme moci  postupně překonávat jedno vaše nekvalitní rozpoložení po druhém.

 

Odhalím vám veliké tajemství. I když toto tajemství už všichni dávno znáte i beze mne. Toto tajemství spočívá v tom, že si vy sami, každý z vás sám, pro sebe určuje podlehne-li negativnímu stavu mysli, nebo ne. Existuje okamžik, kdy se vnitřně rozhodnete podlehnout špatné náladě, nebo ne, začít odsuzovat toho či onoho člověka, nebo ne, podlehnout urážkám nebo ne, poddat se smutku, nebo ne.

 

Vy děláte toto rozhodnutí, a nikdo jiný. A když uděláte rozhodnutí podlehnout starým energiím, ponořuje se do nich i s hlavou, a ani já už nejsem schopen vám pomoci. Proto se ihned,  jakmile se k vám přiblíží jakákoliv negativní energie, obraťte ke mně s prosbou o pomoc. Já vám pomohu zlepšit stav vašeho vědomí! Pošlu vám můj úsměv a podám pomocnou ruku! V nejtěžším okamžiku vašeho života. Tak budeme schopni překonat staré energie. A protože příroda nesnese vzduchoprázdno, okamžitě jako náhradu za negativní stav vašeho vědomí proste o opačný, pozitivní, stav.

 

Strach je největším zlem vašeho světa. Dokonalá láska překonává všechen strach. Vůbec každá negativní věc může být rozpuštěna tímto univerzálním rozpouštědlem. Téměř všechny negativní energie kolem vás můžete pohltit a rozpustit energií lásky.

 

Radost a Láska k vám přicházejí tehdy, když  je silná vaše víra. Když se ve své mysli spoléháte ve na Boha a Vznešené Zástupy.

 

Proto vám připomínám, že je nezbytné, abyste se neustále obraceli ke mně pro pomoc. Protože teď jsem právě já tou bytostí, která je zodpovědná za přechod lidského vědomí na kvalitativně novou úroveň.

 

Já a vy jsme společně schopni dokázat ten zázrak, který se nevyhnutelně stane! A teď vám vyjevím tajemství! Toto nové tajemství se týká nové výjimky, kterou získala planeta Země.

 

Právě teď bylo na zasedání Karmické Rady přijato rozhodnutí poskytnout planetě Zemi k dispozici další energie. Další porce Božské energie. A vše, co bude vibrovat na frekvencích Radosti, Lásky a Božské svobody se bude příštím roce i v následujících letech nevídané podpoře Nebes. Vše, co odmítne přijmout novou energii, bude postupně ztrácet své výsadní postavení ve světě. Staré instituce, orgány společnosti, které jsou založeny na minulých energií a vibracích odcházející epochy, budou postupně nahrazeny novými institucemi.

 

Já podporuji ty, kteří se nebojí změn, ty, kteří jsou ochotni hájit zásady Božské Svobody a kolektivismu ve svém životě. Podporuji všechny, kdo jsou ochotni spolupracovat, a to ne na základě osobních výhod, ale na základě Obecné Blaha a Dobra.

 

Nové principy přicházejí do vašeho světa. Pro jejich zakotvení je třeba připravených srdcí, srdcí lidí, beze strachu oddaných evoluci. Pevně věřím, že se mezi vámi, kteří čtou řádky této mojí zprávy, najde několik set lidí, skrze něž budu moci osobně působit a předávat svou energii do vašeho světa!

 

Jsem připraven pracovat a spolupracovat s evolucí planety Země!

 

Jste připraveni? Pevně doufám, že i když nejste připraveni dnes a nemůže vstoupit do řad průkopníků, už zítra budete moci překonat zbývající energie minulosti a směle prohlásit před Nebesy, že jste připraveni stát se spolupracovníkem Hierarchie Světelných Sil, spolupracovníkem Vznešených Zástupů, spolupracovníkem Vládců Moudrosti.

 

Loučím se s vámi. Ale prosím vás, abyste nezapomněli na tento můj vzkaz a přečtěte si jej pokaždé, když se energie minulosti budou snažit proniknout do vašeho vědomí.

 

Opatrujte se a chraňte se před jakýmikoliv negativními energiemi minulosti.

 

Odvážněji vstupte do Nové Epochy - Epochy Vodnáře!

 

JÁ JSEM Saint Germain!