Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Sanat Kumara, 20. června 2014

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

 
Přišel jsem tímto dnem v přesně námi určeném čase.


I jako vždy mám v úmyslu využít Boží příležitost pro to, abych dnes žijícímu lidstvu Země sdělil naše Poznání a pochopení transformací, které se dějí na Zemi.


My v našich předchozích Poselstvích jsme nejednou ohlašovali, že vibrace fyzického plánu planety Země rostou. Mluvili jsme o tom, že třeba učinit, aby vaše vlastní vibrace, úroveň vašeho vědomí, odpovídalo nové realitě.


Ti z vás, kteří neustále sledovali naše doporučení, získali bezprecedentní skok ve svém rozvoji. Před vámi se otevřeli nevídané možnosti a perspektivy vnitřního rozvoje. Dostali jste se na hřbet vlny Boží příležitosti a to umožňuje vaší duši pokračovat svou evoluci na nové úrovni.

 
Vám byla dána příležitost! Mohli jste se chytit naší pomocné ruky a využít naší rady!

 
Nestalo se tak u větší části lidstva. Lidé se dostali do víru energií a neuvědomují si všechny dějící se procesy.


Dostali se do situace, kdy nové energie vytěsňují z jejich podstaty všechny karmické usazeniny, všechna ložiska starých energií. Je to jako generální úklid, který provádíte ve svém domě. Přehrabujete staré věci, zametáte smetí a kolem vás na nějaký čas vládne chaos a nepořádek.

 
Nečekejte, že někdo přijde a udělá pořádek ve vašem domě. Pořádek ve vnitřku vaší podstaty jste schopni udělat jen vy sami a nikdo jiný.

 
Proto jsme upozorňovali, že každý z vás, kdo žije na planetě v tento přechodný čas, bude povinen si vybrat a výběr i učinit.

 
Nyní při celé nepřízni celkové situace na planetě, jste získali bezprecedentní příležitost pro vlastní rozvoj.

 
To, co dříve v minulých stoletích spokojeně leželo v hlubině vaší podstaty, nyní díky energiím změn se protlačilo na povrch.

 
Můžete si toho všimnout na sobě a můžete to pozorovat doslova všude.

 
Je to dobré nebo špatné? Nepochybně pro úspěšnou existenci na fyzickém plánu to příliš dobré není. Ale pro rozvoj vašich duší je to ohromná příležitost.

 
My jsme předem, před deseti lety k současnosti, dostali ohromnou Boží milost při přenosu našich Poselství. Naše Poselství byla předurčena k tomu, aby připravila vaši duši k energetickému skoku.
A skutečně, mnoho z nich dostalo pomoci. Můžeme jen litovat, že množství lidí, kterým se dostalo naší pomoci a podpoře, není příliš velké.

 
A dokonce mezi těmi lidmi, kteří podle své karmy a vibrační úrovně byli schopni zachytit naše poselství, dokonce mezi těmi lidmi je nevelké procento jedinců skutečně následujících naše doporučení.

 
Čtete naše Poselství a pokračujete v žití  zaběhnutého způsobu života. Možná nevěříte, že jednoduše následováním našich doporučení je možné značně ulehčit své existenci a zcela určitě zachránit svou duši.

 
Nedostatek víry bráni lidstvu přijmout naše doporučení vážně. Nedostatek víry je kámen úrazu pro mnohé duše.

 
Já vám objasním, proč se bojíte uvěřit, proč se ostražitě stavíte k jakémukoliv novému učení a dokonce i k starým náboženstvím.

 
Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik překroucení,  jako v oblasti víry. A to je pochopitelné a zcela odůvodněné. Ve skutečnosti je otázka víry nejdůležitější otázkou pro každého lidského jedince. Pokud věříte, věříte upřímně, jste spaseni.

  
Proto vůči nám protikladné síly dělají všechno, aby zdiskreditovali jakýkoliv zdroj Pravdy ve vašem světě a jakékoliv pravdivé Učení. Nejrozšířenějším způsobem je vytváření spousty falešných učení a sekt. V takovém množství lží se ztrácí nejen víra, ale i naděje na lepší budoucnost.

 
Další metodou, kterou používají vůči nám protikladné síly, je lež a pomluva. Celá pravda je poplivávána a mísí se se špínou. To odpuzuje mnoho upřímných hledačů Pravdy a odvádí od Boží cesty rozvoje.

 
Cože nabízí na oplátku? Na oplátku nabízí masu pokušení, masu pastí na fyzickém plánu, v níž jsou lidé odříznuti od evoluční cesty rozvoje.

 
Vaše Cesta je Cestou Zasvěcení. Na této Cestě vás čekají nejtěžší zkoušky a překážky.

 
Jenom nejsilnější ve víře je schopen překonat jakékoliv pasti a pokušení fyzického světa.

 
Proto vždy po celou délku vašeho života si připomínejte Boha a Nejvyšší realitu.

 
Ani jediná hodina ve vašem životě by neměla probíhat bez Boha. Pouze tehdy, když se neustále zaměřujete na Nejvyšší realitu, stanete se imunní vůči protikladným silám, dostanete dar rozlišování toho, co je užitečné pro rozvoj vaší duše a co způsobuje nenapravitelné škody.

 
Ještě jednou chci upozornit, že nastávající čas je především časem oddělení těch duší, které jsou schopny další evoluce od těch duší, které toto učinit schopny nejsou.

 
Váš čas vám nabízí obrovské příležitosti k duchovnímu růstu. Snadno budete moci rozeznat, kdo je na straně jakých sil. Protože i politici, i finanční matadoři, i představitelé moci více již nemůžou držet hezké masky na svém obličeji.

 
Všechny masky budou strženy a bude zřejmé, kdo na které straně stojí.

 
A pak, když budete vidět a znát, kdo stojí na straně nebožských sil a budete pokračovat v jejich podpoře ze strachu nebo kvůli svému prospěchu, jste ve skutečnosti na straně těchto sil.

 
Proto před tím, než přijmete jakékoliv rozhodnutí ve svém životě, dobře si zvažte všechny důsledky, které to ponese především pro vaši duši.

 
Fyzické tělo zůstává v zemi, vaším úkolem je zachránit vaši duši.

 
Proto všichni mudrci po celé věky raději upřednostňovali ztrátu svého těla, ale zachránili svou duši.

 
Popřemýšlejte nad tím mým Poselstvím.

 

 
JÁ JSEM Sanat Kumara. Óm.