Růženec dle knihy „Agni Jóga. Komunita“. XI. Školní vzdělání.

XI
 
Školní vzdělání
 
Krátký Růženec

(na základě knihy „Agni Jóga. Komunita“)

 

 

AUM TAT SAT. AUM

Rozptylujeme pověry, nevědomost a strach. Vykováváme odvahu, vůle a znalosti.
Každá touha k osvícení je vítána.
Je odhalen každé předsudek nevědomosti.
Pracující, máš li ve své mysli základy spolupráce a komunity?
Pokud tento plamen již osvítil tvůj mozek, nauč´ se příznaky Učení našich hor.
Pracující, neunav´ se hádankou některých výrazů.
Každý řadek je konečným měřítkem jednoduchosti.
Zdravím pracujících a hledači!

 

AUM TAT SAT. AUM

 

 

1.  Školy by měly být základem znalostí jako celku. Každá škola, od základní školy, by měla být živým spojením mezi všemi školami až po nejvyšší. Znalosti musí být doplňovány po celý život. Je třeba učit   aplikování znalostí , neodlučovat od historické a filozofické vědy. Umění myšlení musí být rozvíjeno u každého pracovníka. Pouze tehdy pochopí radost ze zdokonalování a dovede využívat svůj volný čas. (103) [ 1 ]

 

AUM

 

2. Každá škola musí být opravdovým vzdělávacím sdružením. Školy by měly mít užitečné muzeum, ve kterém by se měli účastnit  samotní žáci. Musí existovat družstvo a studenti se musí učit i této spolupráci. Musí se konat všechny projevy umění. Bez cest krásy nemůže být vzdělání. (104) 

AUM

 

3. Učení bude nejpříjemnější období, kdy učitel vyhodnotí schopnosti studentů. Pouze uznáním schopností bude možné přistupovat k budoucím pracovníkům spravedlivě. Samotní studenti často nerozumí svému předurčení. Učitel je jako přítel vede nejlepším směrem. Ve školách se nepoužívá žádné násilí. Pouze přesvědčení může vyhovovat poznání. Více experimentů, více besed, tolik radosti z použití své síly! Malí milují práci „velkých“. (105)

AUM

 

4. Když to rodina neumí, necht´ škola naučí čistotě v celém životě. Špína není z chudoby, ale z nevědomosti. Čistota v životě je prahem čistoty srdce. Kdo nechce, aby národ byl čistý? Je nutné vybavit školy tak, aby byly živnou půdou pro ozdobu života. Každý předmět může být s láskou promyšlen. Každá věc musí být součástí šťastného života. Kooperace vám pomůže najít tvar pro každodenní život. Tam, kde nelze najít řešení, komunita pomůže. Ne pěstní zápas, ale tvůrci budou hrdost země. (106)

AUM

 

5. Škola musí pojmout nejen lásku ke knize, ale musí  naučit číst a to druhé není o nic jednodušší než to první. Je potřeba umět soustředit myšlenku, abyste vnikli do podstaty knihy. Ne oko, ale mozek a srdce čtou. Kniha  v mnohých domácnostech nezaujímá čestné místo. (107)

AUM

 

6. Povinností komunity - utvrdit knihu jako přítele domu. Společenství má především knihovnu, jejíž obsah je velmi rozsáhlý. Bude povídáno o hodnotách vlasti a jejím spojení se světem; budou představeni hrdinové, tvůrci a pracující. A pojem cti a závazků a povinnosti k svému bližnímu se utvrdí stejně jako milosrdenství. Je mnoho příkladů, volajících k poznání a objevům. (107)

AUM

7. Mezi učební předměty nechť´ budou dány základy astronomie, ale stanovit je jako bránu do vzdálených světů. Školy tak rodí první myšlenky o životě  ve vzdálených světech.  Prostor se oživí, astrochemie a paprsky naplní představu o velikosti Vesmíru. Mladá srdce se nebudou cítit jako mravenci na zemské kůře, ale nositelé ducha a zodpovědní za planetu. Zastavujeme pozornost na školách, protože od nich se utvrdí spolupráce. Nebude žádná tvorba  bez spolupráce. Nebude pevnost státu a svazu, když bude vládnout vetché sobectví. (110) 

AUM

 

8. Je absurdní myslet si, že pot je pouze fyzický jev. Během mentální práce vyzařuje zvláštní emanace, která je cenná pro nasycení prostorů. Pokud pot těla může oplodnit zeminu, pak pot ducha obnoví pránu a chemicky se promění v paprscích Slunce. Práce je korunou Světla. Je nutné, aby si student školy pamatoval důležitost práce jako faktoru činitele světa. Výsledkem práce bude pevnost vědomí. Pracovní atmosféra musí být jasně zdůrazněna. (117)

AUM

9. Nechť učitel ostražitě rozpozná ty, kteří jsou schopni rychle jít. Není potřeba jich chválit, ale měli byste jim vyčistit cestu. Měly by být vytvořeny přechodné kurzy,po těchto schodech rychlí mohou běžet. Neskrývejte před nimi potíže. Pro určitý typ vědomí každý pohyb, podobný hrdinskému činu, už je světlem a radostí. (207)

AUM

 

10. Záleží také na učiteli, aby rychle určil směr myšlení žáka, protože chybné ponaučení je závažným zločinem, může dojít ke ztrátě nejlepších pracovníků. Každý nehybný program je mrtvola, která je nesnesitelná na slunci poznání. Co nedřív je potřeba posílit školu kontrolou vědomí učitele. Vytvořte mu lepší pozici, aby pověřte ho zodpovědností za vědomí pracovníků komunity. (207) 

AUM

 

AUM TAT SAT. AUM

 

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

1 ] V závorkách za odstavcem je číslo položky z knihy „Agni Jóga. Komunita".

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_agni_ioga_11.htm