Růženec „Karma Jóga“

 

Růženec
„Karma Jóga“ [1]

 

OM NAMAH  ŠIVAJA! [2]


Milujte celé lidstvo a služte mu.
Pomáhejte všem.
Buďte šťastní.
Buďte zdvořilí.
Buďte zdrojem nehasnoucí radosti.
Poznávejte Boha a všechno dobré v každé tváři.
Není žádný svatý bez minulosti a hříšník bez budoucnosti.
Uctívejte všechny lidi. Pokud nemůžete někoho uctívat... nechte ho opustit váš život.
Buďte originální.
Buďte vynalézaví.
Buďte odvážní. Sbírejte svou odvahu znovu a znovu.
Nenapodobujte.
Buďte silní. Buďte vytrvalí.
Neopírejte se o cizí berle.
Přemýšlejte vlastní hlavou. Zůstaňte sami sebou.
Všechna dokonalost a všechny božské ctnosti
jsou skryté ve vás - odhalte je světu.
Ve vás je také obsažena moudrost - nechte ji zářit jasněji.
Kéž vás Boží milost osvobodí.
Ať je váš život jako život růže -
v tichosti mluví jazykem vůně.
 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! [3]

 DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

OM NAMAH ŠIVAJA!
Om

 

Karma Jóga - duchovní Cesta

 

OM NAMAH ŠIVAJA!

 

1. Práce, kterou budeme dělat, nemá jen hmotný účel. Bude s vámi, ať jste kdekoli, dokonce i poté, co opustíte toto tělo a dostanete se do jiného světa, tato práce zůstane s vámi, budete mít z ní prospěch. Bez ohledu na to, jakou zahradu zde vysadíte a  jaké semena zde vyséváte, získáte také i tam.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

2. Toto je duchovní práce, nikoli hmotná. To není moje práce ani vaše, toto je práce celé země, dokonce celého vesmíru. Věnujte tomu tolik času, kolik můžete, bude to pro vás v budoucnu užitečné. Čím více času a energie zde strávíte, tím užitečnější to pro vás bude. Díky tomu se zlepší i vaše zdraví, budete mít dobré trávení a zdravý spánek, vaše mysl se očistí.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

3. Je povinností každého být ohleduplný a nezabývat se zbytečnými záležitostmi. Splňte svou povinnost! Nebuďte líní .Toto je epocha Činnosti .Provádějte Karma Jógu. Ukažte světu dokonalou aktivitu. Služba lidstvu- to je služba a uctívání Boha.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

4. Proto byste se nikdy neměli bát tvrdé práce.  Musíme dělat všechno podle potřeby. Není v tomto světě špatná nebo ponižující práce, pokud se provádí se správným postojem k ní.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

5. Pouze pomocí karmy se můžete zdokonalit. Proto by člověk neměl váhat před žádnou prací - ať už důstojnou, nebo nedůstojnou, velkou nebo malou. Neexistuje žádná špatná práce - Práce je práce.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

6. Naučte se mluvit méně a pracovat více. Je to pole duchovní praxe. Karma je nejvyšší cestou zdokonalování.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

7. Získat lidské tělo je velká věc. Kdo přijde na Zem, musí pracovat. Lenoch, i když žije, je jako mrtvý. Všichni, kteří se narodili, musí pracovat, aby byli šťastní.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

8. Musíte být pilní, vytrvalí a pracovití. Nečinnost a lenost jsou destruktivní. Lenoch je jako mrtvola. Pouze ti, kteří aktivně pracují, skutečně žijí.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

 9. Být zaměstnán prací je povinností každého, ať už je chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, muž nebo žena. Pokud to chcete udělat, neměli byste pochybovat o tom, zda je tato práce důstojná nebo ne, musíte to udělat. Pokud je člověk, který zastává vysokou pozici, ochoten vykonávat jakoukoli práci, dokonce i nejnižší, berte si z něho příklad.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

10. Tvrdou prací člověk dosáhne míru uvnitř a v atmosféře kolem sebe. Pokud bude každý pilně a s láskou pracovat, bude na Zemi mír.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

OM NAMAH  ŠIVAJA!
Om

 

 

Pravda, Jednoduchost a Láska

 

OM NAMAH ŠIVAJA!

 

1. Ti, kteří sem přišli, by neměli být líní. Musíte být připraveni pracovat. Opravdu chci, aby byli všichni odvážní, energičtí a pracovití. Nikdy neztrácejte odvahu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

2. Protože jste se narodili, musíte usilovat o úspěch a abyste byli úspěšní, musíte tvrdě pracovat. Práce vyžaduje vytrvalost. Staňte se odvážnými a veďte ostatní k odvaze.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

3. Nepotřebuji tisíce nebo miliony následovníků. I jeden bude stačit. Ke změně světa stačí jedna dokonalá bytost. Ráma, Krišna a Kristus - nebylo jich mnoho. Byl jen jeden Ráma, jen jeden Krišna a jen jeden Kristus, a oni změnili svět.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

4. Buddha byl také jen jeden a změnil svět. Říkám vám tyto věci, abyste pochopili, že množství není hlavní věc. Jedna jiskra Světla stačí k osvícení celého vesmíru.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

5. Časy se budou měnit, takže se musíte rozhodnout být pilní a odvážní. Ti, kteří jsou vytrvalí v duchu, jsou blízko úsvitu. Být pevným duchem, to vůbec neznamená být krutý nebo bezcitný. Stát se silným znamená růst za hranice bolesti a potěšení, tepla a chladu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

6. Stvoření je obrovské a existuje mnoho učení. Vždy se držte jedné věci - Pravda, Jednoduchost a Láska. Žijte v Pravdě, Jednoduchosti a Lásce a praktikujte Karma Jógu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

7. Tato éra (juga[1]) je větší než ostatní, éra zkázy. Člověk se stal zotročen svou nižší podstatou. Přišel jsem, abych přivedl lidstvo na světelnou cestu. Nepatřím k žádnému konkrétnímu náboženství, ale respektuji všechna náboženství. Usiluji o znovuzrození celého lidstva.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

8. Vyšší Já v člověku musí být vyvinuto a postaveno na trůn, zatímco nižší já  zničeno. Bude zničeno ve všech zemích světa a srdce lidí se změní.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

9. Nyní musíte pochopit, že musíte žít v Pravdě, Jednoduchosti a Lásce a šířit tuto zprávu po celém světě.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

10. Následovat sám a svým příkladem ukazovat cestu Pravdy, Jednoduchosti a Lásky je nejvyšší lidská povinnost a nejvyšší Jóga.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

OM NAMAH ŠIVAJA!
Om

 

 

Karma Jóga je vaše prvořadá povinnost

 

OM NAMAH  ŠIVAJA! 

1. Chci vám znovu vysvětlit, jak pilní byste měli být v práci. Svět potřebuje tvrdou a kreativní práci, takže se práci musíte plně věnovat. Neustupujte, ale naopak jděte kupředu. Celý svět potřebuje každý váš krok.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

2. Plnit svou povinnost je nejvyšší úspěch, vyšší než kterákoli sádhana. Váše povinnost je na prvním místě. Výsledkem tvrdé práce je štěstí, výsledkem lenosti - utrpení.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

3. Problémy ve světě jsou způsobeny nečinností. Znovu vám připomínám, buďte pilní a budete za to odměněni.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

4. Chci, abyste se stali statečnými bojovníky a pečlivě se věnovali svým povinnostem. To je pro vás výhoda. Chci vidět svět plný statečných a odvážných lidí. Ve skutečnosti, tvrdě pracující skeptik je nyní ještě lepší než líný věřící pokrytec. Chci vidět všechny lidi, kteří jsou závislí na iluzích hmotného světa, osvobozenými.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

5. Síla lidského rozlišování a jeho pravá podstata se zvrhla při hledání falešných cílů. Ti, kteří zneužívají odpočinkem, ztrácejí smysl života a stávají se pošetilými osly, kteří nesou zátěž na zádech.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

6. Každý z vás musí v sobě vychovávat obrovskou odvahu, k překonávání negativních sil. Na světě nebyly stovky Ramů, Krišnů, Kristů a Mojžíšů. Ale Oni měli obrovský vliv na celý svět.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

7. Neúnavná práce je jednou z vlastností této cesty. Lenost na Zemi je smrt. Jen tím, že pracujete, můžete zvítězit nad karmou. Každý musí bojovat za to, aby svou povinnost co nejlépe zvládl a neodchýlil se od kurzu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

8. Služba lidstvu je první povinností. Během těchto časů se značně zvýšila nelidskost a lenost, takže je důležité, abyste neúnavně pracovali a neztratili ducha. Buďte odvážní, pracovití – tvrdě pracujte a mějte odvahu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

9. Hledám společné blaho pro všechny lidi na světě. Všechno, co děláte, by mělo být přínosem pro lidstvo. Záchranou lidstva se každý zachrání sám.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

10. Ještě jednou vám říkám, že nečinnost, jako smrt vás zničí. Flákač je břemeno pro zemi, takže každý musí tvrdě pracovat. Trávit čas v práci. Práce je život. Práce je služba Bohu. Člověk, který tráví svůj čas nečinně, je jako mrtvý. Přichází čas, kdy musíte pracovat, abyste byli zachráněni.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

OM NAMAH  ŠIVAJA!
Om

 

 

Práce je vaše služba

 

OM NAMAH  ŠIVAJA!

 

1. Karma jóga je nejvyšší duchovní praxe této doby, osvobodí vás. Písma svatá říkají, že na konci každé Jugy vám pomůže pouze Karma Jóga.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

2. Každý by měl přísahat, že bude vždy pracovat a sloužit, mít dobré myšlenky a dělat dobré skutky. Mějte dobré myšlenky ve své mysli.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

3. Pokud se věnujete konání dobrých skutků, budete mít dobrý spánek, dobrou chuť k jídlu a špatné myšlenky vám nepřijdou na mysl. Jinak budete vždy kritizovat ostatní. V nečinnosti bude vaše mysl vždy zaneprázdněna kritickými myšlenkami na ostatní. Karma, činnost je jediná věc, která může odvrátit všechno zlo.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

4. Každý musí zapomenout na národnost-jsme tu jeden celek. Jsme světová rodina. Nemyslete si na rozdělení, na vytvoření osobnosti - zbavte se pocitu samostatnosti. Snažte se lidem sloužit duší, tělem, mysli - čím jen můžete. Není tu ani kast, ani určitého náboženského vyznání. Neexistují žádné překážky.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ! 

 

5. Nejlepší je pracovat, mít dobré úmysly a věnovat svůj život službě lidstvu. Jediným požadavkem této cesty k Bohu je Karma Jóga prostřednictvím služby.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

6. Každý by měl šířit toto poselství. Stále více lidí se musí seznámit s těmito myšlenkami a tímto poučením.  Každý kout světa by se měl těmito slovy probudit.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

7. Mým přáním je, aby ve vesmíru byla harmonie. Můj plán je plán lásky, kdy lev a koza mohou pít ze stejné louže.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

8. Nejprve vám dám Karma Jógu. Můžete se zlepšovat pouze prostřednictvím Karma Jógy, prostřednictvím Karma Jógy můžete mít prospěch i pro ostatní. Lenoch se nedopustí karmy, takže je jako mrtvý člověk. Dejte Karma Józe velký význam a rozvíjejte se. Když bude z tohoto světa vyhnána nečinnost, všechny světské trápení a starosti se rozptýlí.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

9. Pouze tvrdá práce může člověka udělat silným a energickým. Karma má ve vašem životě hlavní a nejdůležitější význam. Mnohokrát jsem vám říkal, že osvobození dosáhnete pouze pomocí Karma Jógy. V tomto století je to jediný druh jógy, který lze praktikovat, je to jediná cesta k pokroku a seberealizaci.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

10. Karma Jóga je jediná Jóga, která přináší úspěch. Tato Jóga je tak silná, že i její malé použití zbaví člověka bolestí a nemocí. Jen ta práce, která prospívá většině lidí, má právo nazývat se Karma Jóga.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

OM NAMAH  ŠIVAYA!
Om

 

 

Karma Jóga - nejvyšší Jóga

 

OM NAMAH  ŠIVAJA!

 

1. Vědecký pokrok je také dosažen pouze karmou, tvrdou prací. Ti, kteří objevili atom a vynalezli vodíkové bomby, také pracovali nezištně, aniž by se starali o jídlo, spánek, teplo a chlad. Jedině tak bylo možné dosáhnout jejich cíle. Také vykonávali jógu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

2. Prostřednictvím Karma Jógy lze dosáhnout obrovských výsledků. Můžete přinést nebe na zemi. Můžete změnit všechno tvoření. 

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

3. Pouze prostřednictvím Karma Jógy můžete uspět ve svém životě, vaše srdce bude očištěno, budete mít také čisté myšlenky. Karma Jóga je také dobrá pro vaše zdraví: budete dobře spát a budete mít zdravou chuť k jídlu. Člověk s dobrou chutí a zdravým spánkem je vždy zdravý. A zdravý člověk může v životě dosáhnout všeho.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

4. Předtím jsem vám řekl, že existuje mnoho druhů jógy, ale Karma Jóga má největší význam. Karma Jóga by měla jít první, pak mohou být přidány další druhy jógy. Ve jménu Rámy se zlepšujte, rozvíjejte se prostřednictvím Karma Jógy.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

5. Od doby Rámy a Krišny bylo napsáno mnoho svatých písem. Všechna popisují význam Karma Jógy a učí její velikosti. Kristus byl Karma Jogín a prorok Mohamed následoval cestu Karma Jógy.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

6. Vzbuďte se! Všichni!  Ve jménu Rámy vás Karma Jóga učí žít správně. Svět může změnit pouze Karma Jóga. Nečinnost je příčinou utrpení a úzkosti.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

7. Práce je Maha Jóga, Nejvyšší Jóga. Nepůjdete-li touto cestou, jen si budete dělat problémy.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

8. Činnost je zdrojem veškeré radosti. Pokračujte v práci! Posunujte se vpřed a pracujte až do posledního dechu.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

9. Svět je prchavý. Stálost najdete pouze na cestě Karma Jógy. Pouze aktivita může vést člověka k Bohu a osvobodit ho. Zákon karmy je tak hluboký, že ho nelze popsat žádnými slovy. Ten den, kdy se na planetě ukončí karma, bude dnem jejího zničení (pralaya).

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

10. Hej vy, mocní duchem! Pokračujte v práci! Jedině karmou můžete změnit svět. To je jediná cesta.

 

DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!

 

OM NAMAH ŠIVAJA!

Om

Milujte celé lidstvo a služte mu.
Pomáhejte všem.
Buďte šťastní.
Buďte zdvořilí.
Buďte zdrojem nehasnoucí radosti.
Poznávejte Boha a všechno dobré v každé tváři.
Není svatý bez minulosti a hříšník bez budoucnosti.
Uctívejte všechny lidi. Pokud nemůžete někoho uctívat... nechte ho opustit váš život.
Buďte originální.
Buďte vynalézaví.
Buďte odvážní. Sbírejte svou odvahu znovu a znovu.
Nenapodobujte.
Buďte silní. Buďte vytrvalí.
Neopírejte se o cizí berle.
Přemýšlejte vlastní hlavou. Zůstaňte sami sebou.
Všechna dokonalost a všechny božské ctnosti
jsou skryté ve vás - odhalte je světu.
Ve vás je také obsažena moudrost - nechte ji zářit jasněji.
Kéž vás Boží milost osvobodí.
Ať je váš život jako život růže -
v tichosti mluví jazykem vůně.

 

OM NAMAH ŠIVAJA!
Om

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Růženec je založen na Babadžiho výrokech, které byly zaznamenány během jeho života v Ašramu v Heirakhanu a publikovány v knize „Babajiho Učení“. Překlad knihy je obsažen na webových stránkách https://babaji.ru/

 

[2] Starověká mantra OM NAMAH ŠIVAJA v sanskrtu znamená „podrobuji se Bohu a hledám v něm útočiště“ nebo „Buď Vůle Tvá.“ Zpívání OM NAMAH ŠIVAJA je Cesta k jednotě s Nejvyšším Bohem. (Božím Jménem použitým v této mantře je Šiva, který v hinduismu představuje Nejvyššího). 

 

[3] „Klíč Džej Mahamaya!“ znamená „Sláva Božské Moci!“ nebo „Sláva Velké Primární Tvůrčí Energii!“ nebo „Vítězství Nejvyšší Matky, Božské Moci!“ Mahamaya je obrovská energie vesmíru. Při čtení ve skupině motto „DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!“ moderátor Růžence čte první tři slova „DŽEJ MAHAMAYA KI DŽEJ!“, poslední slovo „Džej“ by se mělo číst společně .


Babadži učil, jak se vyslovuje džejkara (oslavování Velkých Učitelů a Bohů) takto: „Když řeknete Džej, udělejte to tak, aby se země zachvěla a Nebesa padla dolů! Nemusíte to vyslovovat jako mrtví, neochotně a bez života. Až zemřete, budete mít čas být bez života. Vyslovte džejkaru s láskou a nadšením, aby lidé pochopili, že existuje někdo naživu. Zatímco jsi naživu, buď jasný, buď nadšený, buď odvážný!“

 

[4] Juga je epocha. Celkově existují čtyři Jugy Krita Juga nebo Satya Juga - „Zlatý věk“, Treta Juga - „Stříbrný věk“, Dvapara Juga - „Měděný věk“, Kali Juga - „Železný věk“. S každou Jugou oslabují základy Dharmy (univerzálního Zákona) a zvyšuje se utrpení.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/karma.htm

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net