Malý Růženec Matky Marie - 1

 
 
První malý Růženec Matky Marie
 
 
Potřebují energii vaší modlitby [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

Milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1. Přišla jsem za vámi, abych s vámi pohovořila. Beze spěchu... Upřímně... Citlivě a něžně. Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvlášť těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte na průsečíku, ve střetu nových energií, přicházejících do vašeho světa, a energií starých, které ve vašem světě stále převažují. A to je vždy velmi těžké: žít v přechodné době. Vaše fyzická a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Nedá se nic dělat.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Mnozí andělé-léčitelé i mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytnout vám veškerou možnou pomoc, která je v našich silách. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se o pomoc na Mistry, anděly, elementály a na mě osobně.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Nesu na sobě břemeno mnoha vtělených synů a dcer Boha. Snažím se ulehčit vám váš úděl. Ale i vy pomozte mně. Potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku. Můžeme a musíme pomáhat jeden druhému. Já v této přechodné době odlehčím vaše břemeno a vy mi, prosím, dejte dodatečnou zásobu energie.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Poslouchám vaše prosby a někdy stačí jedna modlitba, vyslovená upřímně z vašeho srdce, aby byla pomoc poskytnuta. Ale vy se neobtěžujete poslat mi energii vaší modlitby. Nemohu vám poskytnout pomoc tehdy, kdy ji ode mě žádáte. Mohu pomoci jen zkroušeným srdcím, srdcím kajícím se.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Pro někoho, aby získal správný stav vědomí, je nutný půst, modlitba, pokání, zpověď a přijímání. Jiným stačí upřímné slzy pokání. A k ránu po probdělé noci, omyti těmito slzami, se mé drahé děti jsou schopny upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, mně dává možnost poskytnout pomoc.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Vidím vaše utrpení. Soucítím s vámi. Ale i vy pochopte mě. Existují některé druhy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny pouze utrpením.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě. Vidím to. A vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... A mé srdce se chvěje, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy sami se odsuzujete k mnohým, mnohým utrpením.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, abyste mě neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás, až když je celý váš život u konce a vy jste obtěžkáni velkým množstvím chorob a psychických problémů. Přála bych si, aby se ke mně mládež obracela s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit pro Slávu Hospodina a vykonávat Boží práci na fyzické rovině.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Nyní jste všichni povinni zaměřit svoji pozornost na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Božskou Pravdu v té nebo jiné míře, jsou schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat. Ale udělat to je nutné, říkám vám já.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/1_maliy_rosary_materi_marii.htm

_______________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec  sestaven podle Diktátu Matky Marie 27. prosince 2007

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Matky Marie, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net