Malý Růženec Matky Marie - 1

 

 
Potřebují energie vaší modlitby[1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, milovaná Matko Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen [2]

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1.    Přišla jsem za vámi, abych si s vámi pohovořila. Beze spěchu... Upřímně... Citlivě a něžně. Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvláště těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

 

 Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte v čase zasvěcení, na křižovatce nových energií, přicházejících do vašeho světa, a starých energií, které stále převažují ve vašem světě. A to je vždy velmi těžké: žít v přechodné době. Vaše fyzická a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Jinak to nemůže proběhnout.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Mnozí andělé-léčitelé a mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytovat vám veškerou přiměřenou a možnou pomoc. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se pro pomoc na Mistry, anděly, elementály a osobně na mne.

 

Zdrávas, Maria Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.    Já nesu břemeno mnohých vtělených Božích synů a dcer. Snažím se ulehčit vám váš osud. Při tom všem i vy pomozte mně. Já potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku. My můžeme a musíme si navzájem pomáhat. Já odlehčím vaše břímě v tento přechodný čas, ale vy, prosím, dejte mi dodatečné rezervy energie.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    Poslouchám vaše prosby, a někdy stačí jedna modlitba, upřímně vyslovená z vašeho srdce, aby pomoc byla poskytnuta. Ale vy se neobtěžujete poslat mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tehdy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím kajícím se.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Jako vždy, vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Pro někoho, aby získal správný stav vědomí, je nevyhnutelný půst, modlitba, pokání, zpověď a přijímání. Pro jiné stačí upřímné slzy lítosti. A ráno po probdělé noci mé drahé děti, umytí těmito slzami, jsou schopny se upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, dává mně možnost poskytnout pomoc.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    Vidím vaše utrpení. Já spolutrpím s vámi. Ale i vy pochopte mne. Existují některé typy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny jen utrpením.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě. Já to vidím. A vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... I mé srdce umírá v záchvěvech, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy sami se odsuzujete k mnohým a mnohým utrpením.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, abyste mne neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás až tehdy, když váš celý život je u konce a vy jste obtěžkáni ohromným množstvím chorob a psychickými problémy. Přála bych si, aby se ke mně mládež obracela s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit pro Slávu Hospodina a vykonávat Boží službu ve fyzické rovině.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Nyní jste všichni povinni upřít váš pohled na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Boží pravdu v té nebo jiné podstatě, jste schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat, ale udělat to je nevyhnutelné, - říkám vám já.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. 

Amen.


        Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/1_maliy_rosary_materi_marii.htm

_______________________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 27. prosince 2007

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net