Malý Růženec Matky Marie - 4

 
 
Čtvrtý malý Růženec Matky Marie
 

Volám vaše vědomí do výšin [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 

1. Jsem tak blízko k pozemské rovině, jak je to jen možné. A každý den vyslechnu všechny vaše prosby a také výtky, které mi posíláte. Souhlasím od vás vyslechnout i ne zrovna příjemné věci, které mi občas říkáte. Někdy abyste si něco uvědomili, tak to musíte slyšet nahlas. A když mně toto říkáte, slyšíte to i vy sami. Velmi hluboko uvnitř vás se usadily problémy mnohých vtělení.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Předstupujete před můj obraz a začínáte svůj vnitřní monolog. Neuvědomujete si, že slyším každé vaše slovo. A pokud to Božská možnost dovolí, okamžitě vám posílám na pomoc anděly. Pomoc na jemnohmotné rovině přichází okamžitě. A je potřeba určitý čas, aby se pomoc projevila i na vaší fyzické rovině.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Ale občas se nemůžete dočkat, než pomoc přijde a posíláte mi své výtky a vyjadřujete svoji nespokojenost. Proud Božské možnosti se v tom případě přeruší. A příště, když s pokorou a pláčem přicházíte znovu k mému obrazu, tak vám opět pomáhám. Ale znovu se vše opakuje. A když prosíte po páté nebo po sedmé o jedno a to samé, už s pomocí nespěchám. Protože jste si neuvědomili tu veškerou zodpovědnost, kterou kladete na andělské sněmy s každou vaší prosbou. Buďte důslední ve vašich prosbách a činech.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Občas mi vaše karma nedovoluje zasahovat do vašeho osudu, ale vy mě prosíte o pomoc každý den, mnohokrát, po celý rok i déle. A vaše horlivost a snaha rozbije neviditelnou překážku a pomoc se širokým proudem vlije do vaší bytosti a vašeho života.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Boží milost nezná hranic. A pomoc z jemnohmotné roviny přijde. Umějte tuto pomoc využít. Nebraňte Božské možnosti svými negativními výbuchy. O kolik jednodušší by bylo poskytovat vám naši pomoc, pokud byste mohli být většinu času v souladu s Božským světem. A o kolik úspěšněji bychom mohli pokračovat ve změně fyzické roviny planety Země.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Pokaždé, když ztratíte rovnováhu, podobáte se malé sopce. Všechno kolem vás se otřásá a elementální život se snaží od vás odejít dál, protože vaše vibrace jim nedovolují být vedle vás.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Pokaždé, když zapnete hlučnou hudbu s trhavým rytmem, elementálové a andělské bytosti v panice opouštějí oblast, ve které je slyšet tato příšerná hudba. Rovnováha je narušena tak silně, že žádná z bytostí, jejichž úkolem je dělat pořádek na jemnohmotné rovině, nemůže v průběhu několika dní vstoupit do oblasti, kde tato hudba zněla. A jelikož pouštíte tuto hudbu každý den, tak vaše města a obce jsou podobné pustinám: všichni obyvatelé jemnohmotného světa opustili tyto pustiny a nemohou vám pomáhat.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Pomáháme vám ve většině případů přes elementální říše, přes živly vzduchu, ohně, vody a země. Jenže vy nás svým chováním připravujete o možnost vám pomáhat. My potřebujeme na fyzické rovině harmonickou atmosféru. Na těch místech země, kde ještě vládne atmosféra klidu a harmonie, se uzdravujete pouze tím, že se do těchto míst dostanete. Tisíce elementálních bytostí jsou připraveny poskytnout vám pomoc a uzdravení.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Proto se zamyslete nad tím, jestli nepřišel čas vrátit se k té harmonii všech přírodních království, která vládla v dávných dobách, kdy lidé byli šťastní a prožívali radost jen ze života samého? Tehdy viděli elementální život, viděli anděly a bylo to tak přirozené, jako je dnes pro vás vidět psy, kočky a ptáky. Volám vaše vědomí do výšin. Snažím se vnést do vašeho vědomí, že žijete v kleci, že jste se do této klece sami vsadili a umístili ji do pustiny vašich měst.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Přišel čas přehodnotit celý váš systém hodnot, všechny vztahy ve všech oblastech života. Jak máme vysvětlit vašemu vědomí, že se nacházíte v takových podmínkách, které jsou pro člověka nedůstojné? Směle se rozlučte s připoutaností k "statkům" vaší civilizace а získáte skutečné a trvalé hodnoty. Příroda nestrpí prázdnotu a výměnou za každou vaši zápornou vlastnost přijde Božská vlastnost a místo vašich lidských připoutaností přijde stav Božského klidu, harmonie, míru, štěstí a radosti. To je právě to, co ve vašich životech chybí.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/4_maliy_rosary_materi_marii.htm

 

_____________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 9. července 2009

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Matky Marie, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net