Čtvrtý malý Růženec Matky Marie

Čtvrtý malý Růženec Matky Marie

Volám vaše vědomí do výšin

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen [2]

Ve jmenu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 

1.    Jsem tak blízko k pozemské rovině, jak je to jen možné. A každý den vyslechnu všechny vaše prosby a také výtky, které mi posíláte. Jsem připravena od vás vyslechnout i ne zrovna příjemné věci, které mi občas říkáte. Někdy abyste něco pochopili, tak to musíte slyšet nahlas. A když mně toto říkáte, slyšíte to i vy sami. Velmi hluboko uvnitř vás se usadily problémy mnohých vtělení.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Předstupujete před můj obraz a začíná váš vnitřní monolog. Neuvědomujete si, že slyším každé vaše slovo. A tehdy, pokud Božská možnost dovolí, vám okamžitě posílám na pomoc anděly. Pomoc na jemnohmotné rovině přichází okamžitě. A je potřeba určitý čas, aby se pomoc projevila i na vaší fyzické rovině.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Ale občas se nemůžete dočkat, než pomoc přijde a posíláte mi své výtky a vyjadřujete svoji nespokojenost. Proud Božské možnosti se v tom případě přeruší. A příště, když s pokorou a pláčem přicházíte znovu k mému obrazu, tak vám opět pomáhám. Ale znovu se vše opakuje. A proto, když prosíte po páté nebo po sedmé o jedno a to samé, už s pomocí nespěchám. Protože jste si neuvědomili tu veškerou zodpovědnost, kterou kladete na andělské sněmy s každou vaší prosbou. Buďte důslední ve vašich prosbách a činech.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.    Občas mě vaše karma nedovoluje zasahovat do vašeho osudu, ale vy mě prosíte o pomoc každý den, mnohokrát, po celý rok i déle. A vaše horlivost a snaha rozbije neviditelnou překážku a pomoc se širokým proudem vlije do vaší bytosti a vašeho života.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    Boží milost nezná hranic. A pomoc z jemnohmotné roviny přijde. Umějte tuto pomoc využít. Nebraňte Božské možnosti svými negativními výbuchy. O kolik jednodušší by bylo vám poskytovat naši pomoc, pokud byste mohli být většinu času v souladu s Božským světem. A o kolik úspěšněji bychom mohli pokračovat ve změně fyzické roviny planety Země.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Pokaždé, když ztratíte rovnováhu, jste podobní malému vulkánu. Všechno kolem vás se otřásá a elementální život se snaží od vás odejít dál, protože vaše vibrace jim nedovolují být vedle vás.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    Pokaždé, když zapnete hlučnou hudbu s trhavým rytmem, elementálové a andělské bytosti v panice opouštějí oblast, ve které je slyšet tato příšerná hudba. Rovnováha je narušena tak silně, že žádná z bytostí, jejichž úkolem je dělat pořádek na jemnohmotné rovině, nemůže v průběhu několika dní vstoupit do oblasti, kde zněla tato hudba. A jelikož pouštíte tuto hudbu každý den, tak vaše města a obce jsou podobné pustinám: všichni obyvatelé jemnohmotného světa opustili tyto pustiny a nemohou vám pomáhat.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Pomáháme vám ve většině případů přes elementální říše, přes živly vzduchu, ohně, vody a země. Jenže vy se svým chováním připravujete o možnost vám pomáhat. My potřebujeme na fyzické rovině harmonickou atmosféru. Na těch místech země, kde ještě vládne atmosféra klidu a harmonie, se uzdravujete pouze tím, že se do těchto míst dostanete. Tisíce elementálních bytostí jsou připraveny poskytnout vám pomoc a uzdravení.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Proto se zamyslete nad tím, jestli nepřišel čas vrátit se k té harmonii všech přírodních království, která vládla v dávných dobách, kdy lidé byli šťastní a prožívali radost jen ze života samého? Tehdy viděli elementální život, viděli anděly a bylo to tak přirozené, jako je dnes pro vás vidět psy, kočky a ptáky. Já volám vaše vědomí do výšin. Snažím se vnést do vašeho vědomí, že žijete v kleci, že jste se do této klece sami vsadili a umístili ji do pustiny vašich měst.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Přišel čas přehodnotit celý váš systém hodnot, všechny vztahy ve všech oblastech života. Jak máme vysvětlit vašemu vědomí, že se nacházíte v takových podmínkách, které jsou pro člověka nedůstojné? Směle se rozlučte s připoutaností k "statkům" vaší civilizace а naleznete skutečné a trvalé hodnoty. Příroda nestrpí prázdnotu a výměnou za každou vaši zápornou vlastnost přijde Božská vlastnost a místo vašich lidských připoutaností přijde stav Božského klidu, harmonie, míru, štěstí a radosti. Toto je právě to, co chybí ve vašich životech.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Ve jmenu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/4_maliy_rosary_materi_marii.htm