Růženec Pána Maitréji

 
Ukazuji vám Cestu z labyrintu iluze

Krátký Růženec dle Diktátu Pána Maitréji 23. prosince 2013


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 


Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
 

 

1. JÁ JSEM Maitréja, který k vám dnes přišel, aby znovu zažil pocit komunikace s lidstvem Země. Je slastí přicházet k vám a přemýšlet o tom, že každý můj příchod přibližuje Nový Čas, kdy se lidstvo může konečně vydat na světlou cestu svého vývoje. Dříve nebo později temná doba zůstane za námi. Dříve nebo později přijde ten radostný čas, kdy se budete moci ohlédnout zpět a uvědomit si celou propast klamů, v nichž lidstvo pobývalo po mnoho tisíc let. Je čas. Nastal čas probouzení. Vy ještě dřímete a nespěcháte s probouzením se ze spánku, sladkého spánku v iluzi. Přichází čas probudit se do nové reality! A tuto realitu odděluje od vašeho současného stavu vědomí jen jeden krok vpřed. Jediný krok. A vy tento krok určitě uděláte!

 

Zdrávas, Maria

 

2. Dnes  jsem přišel proto, abych vás podpořil na obtížné části vaší Cesty. Přišel jsem vám říci něco o vás samotních. O vašem postavení ve světě. Přišel jsem vám připomenout, že se všichni musíte v nejbližší budoucnosti rozhodnout pro svou konečnou volbu. Ta volba se týká toho, zda toužíte jít dále cestou evoluce, nebo chcete raději zůstat v minulosti a následovat cestu neúspěšných civilizací dřívějších dob. Ano, milovaní, v minulých stoletích existovalo mnoho civilizací, které se rozhodly jít svou vlastní cestou. A to nejen na vaší planetě, ale také v jiných planetárních systémech.

 

Zdrávas, Maria 

 

3. Celý proces evoluce se skládá z vašich voleb, které uděláte vy sami, ze své svobodné vůle. Pokud byste neměli svobodnou vůli, jednali byste podle vůle Mistrů. Ale pak byste se nemohli rozvíjet. Protože byste byli odsouzeni podřídit se cizí vůli. Když se dítě narodí, je po určitou dobu zcela závislé na svých rodičích. Nemůže se pohybovat samo, vzít si jídlo. Ale pak přijde fáze, kdy odrůstající děti opouštějí rodný dům, jednají samostatně a přebírají plnou odpovědnost za svůj život. Avšak moudré děti svých rodičů zůstávají v kontaktu se svou rodinou a rodiči. Přijímají rady a pomoc. Vy jste do určité míry našimi dětmi, dětmi Vzestoupených Mistrů. V každém z vás je obsažena naše částice jako zárodek vaší budoucí Božskosti.

 

Zdrávas, Maria

 

4. Existují některé neposlušné děti, které zapomněly na své příbuzenství, na své nebeské patrony a natolik se utápějí v iluzi, že si ve svém postavení jen obtížně pamatují, kdo ve skutečnosti jsou, jak se ocitly ve své žalostné pozici sirotků a hlavně, co musí udělat, aby se vrátily do Domu Otce.  Kromě mnoha osiřelých duší, které se ve vašem světě ztratily, existuje i určitý počet duší, které si pamatují své Božské předurčení, svůj Božský původ. Právě k těmto duším se dnes obracím a přejímám na sebe jejich vedení na Cestě Zasvěcení. Je vás velmi málo, dobře znám každého z vás, protože s vámi pracuji během mnoha a mnoha vašich inkarnací.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Současná situace ve světě vytváří další překážky naší vzájemné komunikaci a našemu spojení s vámi. Mnozí z vás na mne zapomněli. Ale já si na vás pamatuji. Na každého z vás. Proto občas přicházím, abych obnovil naši komunikaci a naše spojení, které se nepřerušilo ani během tisícovky let. Dokonce i tehdy, když jste tak ponořeni do iluze, že zapomenete na Boha, na Mistry, pokračuje naše spojení v jemnějších rovinách existence.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Mnozí z vás znovu absolvují zkoušky na své Cestě. Mnozí z vás možná ani nechápou, že všechno, co se jim v životě děje, jsou jen zkoušky, jimiž procházejí znovu a znovu, od vtělení ke vtělení. Ta hlavní zkouška spočívá v odpoutání se od čehokoliv materiálního. Pokud jste příliš připoutaní ke svým dětem, svým rodičům, svým blízkým, k věcem, pak vás životní okolnosti připraví o předmět vaší závislosti. Ta hlavní volba, kterou ve svém životě a taky od života k životu uděláte, je buď volba ve prospěch Božského světa nebo volba ve prospěch  světa iluzorního. Když si vyberete iluzorní svět, připoutáte se k němu a pokračujete v inkarnacích v iluzorním světě. Pokud zvolíte Vyšší svět, pak přejdete do Vyššího světa.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Náš Vesmír má takovou vlastnost, že každý člověk zaujímá na evolučním žebříčku to místo, které odpovídá úrovni rozvoje jeho vědomí. Takže skutečnost, že jste se objevili ve vašem světě, hovoří o tom, že se kvůli závislosti na tomto světě neustále rozhodujete ve prospěch vašeho světa. Mým úkolem, jako vašeho Zasvětitele, je objasnit vám vaše připoutání, vaše závislosti, a překážky na vaší Cestě. Pokud v sobě překonáte jakékoli připoutání a nedokonalosti vaší bytosti, pouze v tomto případě můžete přejít do jiného, dokonalejšího světa.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Energetickou hranici mezi světy lze překonat pouze zvýšením vašich vibrací. Váš svět však dělá vše pro to, aby vás připoutal k sobě. A vy věříte své iluzi, ta iluze se pro vás stává realitou. S každou novou inkarnací se hra stává obtížnější, ocitáte se ve stále horších podmínkách, abyste prokázali svou snahu a odhodlání vymanit se konečně z pasti iluze.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Vaše iluze vám nyní poskytuje co nejdokonalejší způsoby k neustálému udržování vašeho vědomí na nízké vibrační úrovni. Všechno, co vás v životě obklopuje, vytváří překážky na vaší Cestě ke vznešenějším světům. Celý moderní průmysl vás nutí snižovat své vibrace a doslova násilím vás odtrhne od Vyšších světů. Proto je vaším úkolem nepoddávat se trikům iluze a pomocí osvědčených duchovních postupů a technik trénovat své duchovní svaly, abyste si v nejtěžších životních situacích udrželi nezávislost na iluzorních silách.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Jste v pyramidě zasvěcení. A já vám ukazuji Cestu z labyrintu iluze. Kolik lidí mne dokáže vyslyšet? Vím, že moji oddaní bódhisattvové mě dokážou vyslechnout a následovat mne, ať už se nacházejí v jakékoli iluzi. Tam, kde projde jeden, projdou miliony duší. JÁ JSEM Maitréja.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

___________________________________________________________________________________

[1] Hlavní věcí při čtení Růženců, jako každé modlitby, je naše úplná oddanost Boží vůli, dosažení tohoto modlitebního stavu vědomí, který nám umožňuje zapomenout na sebe, rozpustit se v Bohu. Pokud modlitby „Otče náš“ a „Pozdravení andělské“ zasahují do vašeho vědomí, aby se soustředilo na Boha, použijte verzi těchto modliteb, která je pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_maitreya.htm

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net