Malý Růženec Matky Marie - 8

 
 
 
Osmý malý Růženec Matky Marie
 

 
Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá  Bohorodičko, milovaná Matko Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 

1.    Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé růžence, v čase nočního spánku přicházejí ke mně do příbytku. A já mám příležitost mluvit s vámi. I když zapomenete po probuzení na naše rozhovory, přece jen mají pro vaše duše citelnou podporu v této těžké době.


 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Duše mnoha z vás nejsou schopné vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, obvykle si stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších se nijak nemůže přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost se s vámi setkat, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, takový je stav světa nyní, když i nejlepší duše se cítí ve světě ubité a nechtějí žít. Zatímco ti lidé, jenž nejsou v tomto čase zatíženi velkými dobrými skutky, cítí se výborně v tom prostředí, které je obklopuje

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.    Milovaní, vaše duše přijaly na sebe těžké břímě vtělení v této době složité pro Zemi. A já vám mohu pouze připomenout a říci o tomto slova útěchy a utřít vaše slzy. A vy máte povinnost pokračovat v plnění vaší mise. Každý z vás je velmi drahý mému srdci a toto zvláštní spojení se mnou vždy prokáže pomoc v tom okamžiku, kdy se vám bude zdát, že nemáte více síly a možnosti přenést hrubost a nevychovanost kolem vás.
 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    V těch nejtěžších chvílích vašeho života najděte v sobě sílu, abyste vešli v myšlenkový kontakt se mnou. Jednoduše pomyslete na mne a já můžu ukázat svou přítomnost vedle vás a sdílet váš čas. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít dál v životě a plnit svou Službu až do konce.Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, přenést přes sebe všechnu hrubost, která kraluje kolem vás. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Yin, vás učím k soucitu pro duše těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné obrazce v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebeZdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto vám nepřestanu mluvit o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás Bůh ustanovil. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále spěcháte tam, kam vás nasměrovávají vaše prostředky masové komunikace.Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše prostředky masové komunikace. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být bližší jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše podstata naplněna Boží energií, jste šťastni, protože Boží energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejpřekrásnějších, pro vás dostupných stavů: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Jistěže, váš souzvuk s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se tento souzvuk nepřerušoval kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít v míru a pociťovat vliv světa. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souzvuk s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým. Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slzí a stěžovat si na život. Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás. Proč se jím neřídíte?Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. 

Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

    Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/8_maliy_rosary_materi_marii.htm
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 11. června 2010

[2] Text molitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net