Malý Růženec Matky Marie - 8

 
 
 
Osmý malý Růženec Matky Marie
 

 
Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! 

 

1.  Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé Růžence, přicházejí během nočního spánku ke mně do příbytku. Mám příležitost mluvit s vámi. I když na naše rozhovory po probuzení zapomenete, přece jsou pro vaše duše citelnou podporou v této těžké době.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2.  Duše mnoha z vás nejsou schopny vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, si obvykle stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších, se nemůže nijak přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost setkat se s vámi, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3.  Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, v současnosti je stav světa takový, že nejlepší duše se ve světě cítí sklíčeně a nechtějí žít. Zato lidé, kteří velkými ctnostmi příliš neoplývají, se v tomto prostředí cítí skvěle.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4.  Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. já vám to mohu jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5.  V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6.  Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, snášet veškerou hrubost, která kolem vás vládne. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Jin, vás učím soucitu k duším těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné vzory v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebe.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7.   Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy pro sebe vytvořili zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celou tíhu toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto vám neustále říkám o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8.  Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud budete tuto cestu přesně následovat, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás ustanovil Bůh. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále míříte tam, kam vás směřují vaše hromadné sdělovací prostředky.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9.  Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše hromadné sdělovací prostředky. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být blíž jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše bytost naplněna Božskou energií, jste šťastni, protože Božská energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejkrásnějších stavů, které jsou vám dostupné: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10.  Jistěže, vaše souznění s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se toto souznění nepřerušovalo kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít ve světě a nebýt tímto světem ovlivněn. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souznění s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem, odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým. Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slz a stěžovat si na život. Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás. Proč ho nepoužíváte?

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

* * *

 

 Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/8_maliy_rosary_materi_marii.htm
 

________________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 11. června 2010

[2] Text molitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Matky Marie, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

5.  V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.