Malý Růženec Matky Marie - 8

 
 
 
Osmý malý Růženec Matky Marie
 

 
Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá  Bohorodičko, milovaná Matko Marie, 

pospíchám před Tebou padnout na kolena. 

Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. 

Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě.

Amen 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 

1.  Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé Růžence, přicházejí během nočního spánku ke mně do příbytku. Mám příležitost mluvit s vámi. I když na naše rozhovory po probuzení zapomenete, přece jsou pro vaše duše citelnou podporou v této těžké době.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.  Duše mnoha z vás nejsou schopny vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, si obvykle stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších, se nemůže nijak přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost setkat se s vámi, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.  Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, v současnosti je stav světa takový, že nejlepší duše se ve světě cítí sklíčeně a nechtějí žít. Zato lidé, kteří velkými ctnostmi příliš neoplývají, se v tomto prostředí cítí skvěle.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.  Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. já vám to mohu jen připomenout , říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.  V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.  Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, přenést přes sebe všechnu hrubost, která kraluje kolem vás. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Jin, vás učím soucitu k duším těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné vzory v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebe.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.   Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy pro sebe vytvořili zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celou tíhu toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto k vám nepřestávám mluvit o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.  Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud budete tuto cestu přesně následovat, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás ustanovil Bůh. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále spěcháte tam, kam vás směřují vaše hromadné sdělovací prostředky.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.  Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše hromadné sdělovací prostředky. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být bližší jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše podstata naplněna Božskou energií, jste šťastni, protože Božská energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejkrásnějších stavů, které jsou vám dostupné: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Jistěže, vaše souznění s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se toto souznění nepřerušovalo kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít v míru a nebýt tímto světem ovlivněn. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souznění s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem, odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým. Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slz a stěžovat si na život. Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás. Proč ho nepoužíváte?


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

 Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/8_maliy_rosary_materi_marii.htm
 

* * *

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 11. června 2010

[2] Text molitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

5.  V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.