Malý Růženec Matky Marie - 10

Desátý malý Růženec Matky Marie
 
 
Vpusťte Boha do vašeho života [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1. JÁ JSEM Matka Marie. Dnes jsem nepřišla pro to, abych si vámi pokojně povídala. Dnes jsem rázně naladěna a připravena k vážnému rozhovoru, který nás čeká. Přeji si s vámi promluvit o vaší službě a o vašich závazcích. Velmi mnoho z vás před vtělením na sebe vzalo mnohé závazky, spojené s vaší službou světu. Ale teď jste na tyto závazky zapomněli. A to je moc smutné. Obzvlášť je to smutné teď, kdy se situace ve světě stále zhoršuje, kdy tma oslepuje oči lidí a brání jim nadechnout se z plných plic a zamířit ke světlým a radostným energiím obrození.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Hovořím především k obyvatelům mého milovaného Ruska. Ale také jsem připravena k rozhovoru s mnohými z mých milovaných dětí, rozptýlených po celém světě. Mám radost, když spojujeme naše úsilí ve společné modlitbě za mír. A je mi smutno, když řady modlících řídnou a momentální zájmy odvádí vaši pozornost od hlavního – od modlitebního čelení jakýmkoli negativním silám a projevům vašeho světa. Naší společnou modlitbou jsme schopni změnit jakoukoli situaci v jakékoli zemi světa. Naší společnou modlitbou jsme schopni otočit i tu nejtěžší situaci a nasměrovat ji na lehkou a radostnou, Božskou cestu.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

3. Jsem připravena být s vámi ve vaší modlitbě. Jsem připravena připojit se k lidem, kteří v upřímné modlitbě na mne apelují a obracejí se ke mně o pomoc. Pán Bůh dává všem neskutečné příležitosti. Pán Bůh je připraven přijít ke každé duši během upřímné modlitby. A já spolu s Ním budu s každým z vás. Toužím po okamžiku vaší upřímné modlitby, abych přišla a posílila ji. Někdy přicházím k těm z vás, kteří jste na sebe přijali závazky každodenně číst mé Růžence. A jaké je mé překvapení a mrzutost, když se místo modlitby ponoříte do jiných zájmů, které považujete za důležitější. Přicházím přesně v době vaší modlitby, abych ji posílila a pomodlila se s vámi. A nenacházím vás. Je to velmi smutné.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Milovaní, netrapte mě vaší nestálostí a leností. Pochopte, že nyní pouze vaše modlitby mohou zachránit a napravit tu situaci, která se vytvořila v Rusku a ve světě. Jedině vaší modlitbou můžete zabránit tomu nejhoršímu. Žádám vás a prosím vás.

Je to tak jednoduché, milovaní: i když nemáte čas pro čtení Růžence, stačí jenom na mě pomyslit se vší láskou vašeho srdce. Uvidím váš pohled a pochopím, že si na mě pamatujete, ale tento den vám okolnosti neumožňují věnovat čas modlitbě. Přijdu za vámi následující den, a spolu vynaložíme naše modlitební úsilí pro Společné Dobro.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Síla naší společné modlitby je znásobena jako nikdy. A chci vás ujistit, že dokážeme odvrátit ty nejhroznější následky chybných činů lidí v minulosti a v přítomnosti, pokud proti negativním energiím postavíme naši víru a svornost. Představte si, jak mohutná modlitební vlna prochází z jednoho konce země na druhý. Představte si, jak se hlasy modlících se lidí spojují do jednoho hlasitého hlasu. A tento hlas je slyšet po celé planetě.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

6. Spolu vydržíme! Říkám vám, že situace je tak obtížná, že je těžké tomu uvěřit. A jediné, o co vás dnes prosím – je dát mi energii vaší modlitby. Abych s ní mohla naložit dle svého uvážení. Svěřte mi vaše modlitební úsilí. Proste mě o pomoc, a pošlu vám své anděly na pomoc do těch situací, které se zdají být neřešitelné.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Představte si, jak já a moji andělé vejdeme do vašich úřadů. Svou přítomností změníme situaci a vytvoříme převahu sil při jakémkoli rozhodování. Představte si mě během jednání na státní úrovni, jako kdybych také seděla u jednacího stolu, a já vezmu pod kontrolu všechna rozhodnutí ve vašem světě, ať už se týkají politiky či ekonomiky, vzdělávání či zdravotnictví, kultury nebo sociálního zabezpečení. Vaše vizualizace a modlitby umožní mně a dalším Vzestoupeným Mistrům zapojit se do rozhodování na jakékoli státní úrovni. Díky takové jednoduché praxi budeme schopni zvrátit jakoukoli situaci a nasměrovat její řešení na Božskou cestu.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Vím, že velmi mnoho lidí v dnešní době trpí depresemi, vím, že v srdcích velmi mnoha lidí se usadil strach a nenávist. To vše se děje, milovaní, kvůli nedostatku přítomnosti Boha ve vašich životech. Božská energie je blokována vámi samými a pomocí masových sdělovacích prostředků, které vás uvádí do negativních stavů vědomí. Pouze proudy Božské energie, které přitahujete během modlitby, jsou schopny očistit vaše těla, vaše vědomí a podvědomí a navždy vás zbavit strachu, deprese a nenávisti. Všechny nekvalitní stavy vašeho vědomí se dají rozpustit pomocí Božské energie, kterou budete každý den přitahovat do vašeho života s pomocí vašich modliteb.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Budu s každým z vás ve vaší modlitbě. Zesílím její účinek a pomohu vám. Ale nemohu pro vás nic udělat, pokud mi nedáte ani energii vaší modlitby, ani energii vaší lásky, kterou mi posíláte během meditace na můj obraz. Pak nenadávejte nikomu, že prožíváte negativní stavy vědomí, že neštěstí a trápení vás pronásledují. Bůh je tak milosrdný, že někdy postačí jedna modlitba nebo plamenné provolání, aby se změnila jakákoli situace. Všechny vaše modlitby a provolání musíte pronášet pouze ve jménu Boha. Dokážeme změnit jakoukoli situaci! Uděláme to! Božský zázrak je přímo vedle vás. A je připraven se projevit, ale pro uskutečnění zázraku je zapotřebí energie vaší modlitby a vaše pozitivní zaměření na štěstí, Blaho a Dobro.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Dostáváte to, na co jste zaměření. A pokud každý den nadáváte na všechno, nadáváte na vaši vládu, na všechny kolem vás, dokonce na samotného Boha, pak se stěží dočkáte pozitivních výsledků a sotva někdy budete šťastni ve vašem životě. Ale pokud jste, nehledě na nic, schopni chránit ve svém srdci víru a lásku, pokud jste připraveni svou modlitbou a láskou bránit sebe a vaše blízké, pak to nejhorší a nenapravitelné vás a vaše blízké mine. A pokud takových lidí, kteří na první místo staví Boha a Jeho Zákon, bude rok od roku více, pak žádné těžkosti, kataklyzmata a krize nehrozí vaší zemi a jejím lidem. Vidíte, že Bůh se o vás neustále stará. Vpusťte Boha do vašeho života. JÁ JSEM Matka Marie.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/10_maliy_rosary_materi_marii.htm

____________________________________________________________

[1] Růženec sestaveno podle Diktátu Matky Marie 23. června 2013

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Matky Marie, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net