Vpusťte Boha do vašeho života

Matka Marie
23. června 2013

 

JÁ JSEM Matka Marie.

Přišla jsem. Co myslíte, o čem budeme dnes hovořit?

Jsem si jista, že byste se mnou chtěli promluvit o mnohém. A na mnohé byste se chtěli zeptat. Ale dnes jsem nepřišla pro to, abych s vámi pokojně povídala. Dnes jsem rázně naladěna a připravena k vážnému rozhovoru, který nás čeká.

Přeji si s vámi promluvit o vaší službě a o vašich závazcích. Velmi mnoho z vás před vtělením na sebe vzalo mnohé závazky, spojené s vaší službou světu. Ale teď jste na tyto závazky zapomněli. A to je moc smutné. Obzvlášť je to smutné teď, kdy se situace ve světě stále zhoršuje, kdy tma oslepuje oči lidí a brání jim nadechnout se z plných plic a zamířit ke světlým a radostným energiím obrození.

Hovořím především k obyvatelům mého milovaného Ruska. Ale také jsem připravena k rozhovoru s mnohými z mých milovaných dětí, rozptýlených po celém světě.

Mám radost, když spojujeme naše úsilí ve společné modlitbě za mír. A je mi smutno, když řady modlících řídnou a momentální zájmy odvádí vaši pozornost od hlavního – od modlitebního čelení jakýmkoli negativním silám a projevům vašeho světa.

Naší společnou modlitbou jsme schopni změnit jakoukoli situaci v jakékoli zemi světa. Naší společnou modlitbou jsme schopni otočit i tu nejtěžší situaci a nasměrovat ji na lehkou a radostnou, Božskou cestu.

Jsem připravena být s vámi ve vaší modlitbě. Jsem připravena připojit se k lidem, kteří v upřímné modlitbě na mne apelují a obracejí se ke mně o pomoc.

Pán Bůh dává všem neskutečné příležitosti. Pán Bůh je připraven přijít ke každé duši během upřímné modlitby. A já spolu s Ním budu s každým z vás.

Toužím po okamžiku vaší upřímné modlitby, abych přišla a posílila ji. Někdy přicházím k těm z vás, kteří jste na sebe přijali závazky každodenně číst mé Růžence. A jaké je mé překvapení a mrzutost, když se místo modlitby ponoříte do jiných zájmů, které považujete za důležitější. Přicházím přesně v době vaší modlitby, abych ji posílila a pomodlila se s vámi. A nenacházím vás. Je to velmi smutné.

Milovaní, netrapte mě vaší nestálostí a leností. Pochopte, že nyní pouze vaše modlitby mohou zachránit a napravit tu situaci, která se vytvořila v Rusku a ve světě. Jedině vaší modlitbou můžete zabránit tomu nejhoršímu.

Žádám vás a prosím vás.

Je to tak jednoduché, milovaní: i když nemáte čas pro čtení Růžence, stačí jenom na mě pomyslit se vší láskou vašeho srdce. Uvidím váš pohled a pochopím, že si na mě pamatujete, ale tento den vám okolnosti neumožňují věnovat čas modlitbě. Přijdu za vámi následující den, a spolu vynaložíme naše modlitební úsilí pro Společné Dobro.

Síla naší společné modlitby je znásobena jako nikdy. A chci vás ujistit, že dokážeme odvrátit ty nejhroznější následky chybných činů lidí v minulosti a v přítomnosti, pokud proti negativním energiím postavíme naši víru a svornost.

Představte si, jak mohutná modlitební vlna prochází z jednoho konce země na druhý. Představte si, jak se hlasy modlících se lidí spojují do jednoho hlasitého hlasu. A tento hlas je slyšet po celé planetě.

Spolu vydržíme!

Říkám vám, že situace je tak obtížná, že je těžké tomu uvěřit. A jediné, o co vás dnes prosím – je dát mi energii vaší modlitby. Abych s ní mohla naložit dle svého uvážení.

Svěřte mi vaše modlitební úsilí. Proste mě o pomoc a pošlu vám své anděly na pomoc do těch situací, které se zdají být neřešitelné.

Představte si, jak já a moji andělé vejdeme do vašich úřadů. Svou přítomností změníme situaci a vytvoříme převahu sil při jakémkoli rozhodování.

Představte si mě během jednání na státní úrovni, jako kdybych také seděla u jednacího stolu, a já vezmu pod kontrolu všechna rozhodnutí ve vašem světě, ať už se týkají politiky či ekonomiky, vzdělávání či zdravotnictví, kultury nebo sociálního zabezpečení. Vaše vizualizace a modlitby umožní mně a dalším Vzestoupeným Mistrům zapojit se do rozhodování na jakékoli státní úrovni. Díky takové jednoduché praxi budeme schopni zvrátit jakoukoli situaci a nasměrovat její řešení na Božskou cestu.

Vím, že velmi mnoho lidí v dnešní době trpí depresemi, vím, že v srdcích velmi mnoha lidí se usadil strach a nenávist.

To vše se děje, milovaní, kvůli nedostatku přítomnosti Boha ve vašich životech. Božská energie je blokována vámi samými a pomocí masových sdělovacích prostředků, které vás uvádí do negativních stavů vědomí.

Pouze proudy Božské energie, které přitahujete během modlitby, jsou schopny očistit vaše těla, vaše vědomí a podvědomí a navždy vás zbavit strachu, deprese a nenávisti. Všechny nekvalitní stavy vašeho vědomí se dají rozpustit pomocí Božské energie, kterou budete každý den přitahovat do vašeho života s pomocí vašich modliteb.

Budu s každým z vás ve vaší modlitbě. Zesílím její účinek a pomohu vám. Ale nemohu pro vás nic udělat, pokud mi nedáte ani energii vaší modlitby, ani energii vaší lásky, kterou mi posíláte během meditace na můj obraz.

Pak nenadávejte nikomu, že prožíváte negativní stavy vědomí, že neštěstí a trápení vás pronásledují. Bůh je tak milosrdný, že někdy postačí jedna modlitba nebo plamenné provolání, aby se změnila jakákoli situace.

Všechny vaše modlitby a provolání musíte pronášet pouze ve jménu Boha.

Dokážeme změnit jakoukoli situaci! Uděláme to! Božský zázrak je přímo vedle vás. A je připraven se projevit, ale pro uskutečnění zázraku je zapotřebí energie vaší modlitby a vaše pozitivní zaměření na štěstí, Blaho a Dobro.

Dostáváte to, na co jste zaměření. A pokud každý den nadáváte na všechno, nadáváte na vaši vládu, na všechny kolem vás, dokonce na samotného Boha, pak se stěží dočkáte pozitivních výsledků a sotva někdy budete šťastni ve vašem životě.

Ale pokud jste, nehledě na nic, schopni chránit ve svém srdci víru a lásku, pokud jste připraveni svou modlitbou a láskou bránit sebe a vaše blízké, pak to nejhorší a nenapravitelné vás a vaše blízké mine. A pokud takových lidí, kteří na první místo staví Boha a Jeho Zákon, bude rok od roku více, pak žádné těžkosti, kataklyzmata a krize nehrozí vaší zemi a jejím lidem.

Vidíte, že Bůh se o vás neustále stará.

Vpusťte Boha do vašeho života.

 

JÁ JSEM Matka Marie.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie