Prosba Sanat Kumary pro čtení Růžence Matky Marie

 

 

"20. září 2005 mi během meditace Sanat Kumara vnukl myšlenku, že bude třeba napsat nový Růženec, který by se skládal nikoliv z textu Evangelia, střídaného modlitbou "Zdrávas" (princip, podle kterého jsou vytvořeny katolické růžence), ale aby byl tento nový Růženec složen z úryvků Poselství, předáných Mistry skrze mně v tomto roce.

A první Růženec že má být sestaven z prvních tří Poselství, předáných Sanat Kumarou.

Další den, před tím, než jsem začala psát text Růžence, jsem se během meditace zeptala, zda-li to má být Růženec Sanat Kumary?

Odpověď zněla: "Ne, musí to být běžný Růženec Matky Marie."

Pak jsem se zeptala: "Jak to může být Růženec Matky Marie, když jej dáváš Ty?"

V odpovědi mne Sanat Kumara požádal, abych vzala tužku a zapsala nevelký Diktát.

Níže uvádím text tohoto Poselství."

 

Taťána Mikušina

 

Sanat Kumara

21. září 2005

 

Bez ohledu na to, že jsem dal myšlenku vytváření Růžencu, nijak se neodchýlíme tradiční formy Růžence, používané mnohými křesťany. Musím říci, že není žádného rozporu mezi mnou a Matkou Marií. Společně sloužíme lidstvu Země, a energie vašich Růženců, ať už bude směřovat k Matce Marii, nebo ke mně, se zaměří na cíle, kterým věnujete modlitbu svých Růženců.

Těmito Růženci zákládám fundament, základ, a část energie těchto Růženců, bez ohledu na cíle, kterým věnujete modlitbu svých Růženců, bude zaměřena na realizaci našich plánů pro vaši fyzickou oktávu.

A čím upřímněji budete naplňovat svou službu modlitby Růžence, tím rychleji můžeme dosáhnout naplnění našich cílů.

A Zlatý Věk přijde do Ruska a po něm do všech ostatních zemí, kde je dostatečný počet Kristobytostech.

 

Chci vás upozornit, že když budete čist modlitbu "Zdrávas", musíte chránit ve svém vědomi nejen obraz Matky Marie. Každý z vás se musí stát Bohorodicí a porodit Krista, vašeho vědomí Krista. Zkuste se identifikovat se s Bohorodicí, bez ohledu na to, zda jste muž, nebo žena. Bez ohledu na své pohlaví, jste všichni matky, a všichni byste měli porodit Krista, váš Rozum Krista, váši Božskost.

 

Bůh Otec, Matka, Syn a Duch Svatý přebývá v každém z vás.

Žádám vás, abyste do své každodenní duchovní práce přidali čtení těchto Růženců, které vám předáme prostřednictvím našeho Posla Taťány.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

JÁ JSEM váš Otec a vaše Matka na Nebesích.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/prosba.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net