Růženec "Srdce"

 

Růženec "Srdce" [1]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Rozpusťte brnění, ve kterém je vaše srdce

 

 

1. Vaše mysl a vaše srdce nejsou vždy v souladu. Je to vaše mysl, vaše tělesná mysl, která vám z větší části brání, když vás srdce volá vzhůru.

 

Zdrávas Maria

2. Rozum vám řekne, že to není možné, najde tisíce důvodů, proč ve vašich životech nic neměnit. A nejčastěji následujete svou mysl, ne vaše srdce. A hlas srdce se postupně stává tišším a tišším a nakonec zcela utichne.

 

Zdrávas Maria

3. A pak, když se natrápíte v životě, setkáte se s mnoha překážkami, získáte nehojící se rány ve vašich jemných tělech a psychické problémy, někde slyšíte nebo si vzpomenete, že by bylo dobré požádat o pomoc vaše srdce.

 

Zdrávas Maria 

4. Avšak v průběhu mnoha let, které žijete bez Boha, se vaše srdce pokryje takovými výrůstky a strupy, že nedokáže reagovat na vaše volání k němu. Jste zmateni. Koneckonců, žádáte o pomoc, opravdu potřebujete pomoc a nemůžete ji získat. Vaše srdce mlčí.

 

Zdrávas Maria 

5. A v tomto okamžiku mnoho lidí zoufá nebo ztrácí naději a upadne do nejhorších stavů vědomí. Nemusíte to dělat, milovaní. Vaše srdce vás slyší, ale vy ho neslyšíte, protože vy sami jste ho pokryli brněním. Setkali jste se s mnoha životními situacemi, které zranily vaše srdce, a vy jste se zatvrdili. Pro vaše srdce to znamená, že se pokrylo pancířem, krunýřem, za nímž se skrývalo před nárazy, krutými údery, které jste v životě potkali.

 

Zdrávas Maria

6. Proto musíte krok za krokem rozpustit tento krunýř, toto brnění, ve kterém je vaše srdce. Nemůžete rozpustit tento krunýř najednou a dokonce ani za měsíc. Může to trvat mnohem déle. Může to dokonce trvat stejný čas, který jste ignorovali vaše srdce.

 

Zdrávas Maria

7. Abyste se však mohli vrátit ke skutečnému Životu, nikoli k životu, který vás obklopuje, ale ke skutečnému Životu, věčnému Životu, který vás čeká, musíte postupovat krok za krokem, aniž byste se zastavili, a sundávat ze svého srdce jeden kryt za druhým.

 

Zdrávas Maria

8. Velmi mnoho zla, se kterým jste se v životě setkávali. Velmi mnoho věcí nutili vaše srdce se smršťovat. Promluvte si se svým srdcem, pociťte teplo v srdci. Představte si, že dýcháte srdcem. Besedy s vaším srdcem by se měly stát vaší každodenní praxí.

 

Zdrávas Maria 

9. A jak budete stále více a více pozornosti věnovat vašemu srdci, bude vám odpovídat. A nastane okamžik ve vašem životě, kdy uslyšíte hlas vašeho srdce v hloubce vaší bytosti. Bude to velmi jemný a laskavý hlas. Musíte se snažit neztratit tento hlas v hluku života a shonu, který vás obklopuje. Musíte se opravdu snažit uslyšet, co vaše srdce říká.

 

Zdrávas Maria

10. A pokud se vám to podaří jednou, pak podruhé, můžete si pogratulovat k obrovskému vítězství! Vrátili jste se k pravé, Božské podstatě, která je ve vás samých. A ve srovnání s tou něhou, vřelostí, Láskou a blažeností, které žijí ve vás, uvnitř vaší bytosti, se veškerá zábava vašeho světa zdá být hrubá a zbytečná. Získáte jemnější chuť, spojíte se s radostmi Božského světa.

 

Zdrávas Maria

 

 

Vaše srdce je jako křišťálová nádoba

 

 

1. Vaše srdce je jako křišťálová nádoba. Ale tato nádoba během vašich inkarnací na Zemi se zakalila a přestala propouštět Božské Světlo.

 

Zdrávas Maria

2. Vezměte svou nádobu, své srdce a představte si, že z ní smýváte vrstvu po vrstvě všechny nahromaděné negativní vlastnosti a pocity. Nenávist, nepřátelství, strach, zlobu, nevědomost, lenost, závist...

 

Zdrávas Maria

3. Každý z vás bude mít několik vlastností, se kterými je třeba se nejprve rozloučit. Umyjte své srdce od nánosů těchto negativních vlastností a projevů.

 

Zdrávas Maria

4. Opakujte tento postup každý den. Nemyslete si, že zvládnete tuto práci najednou a očistíte své srdce od staletého nánosu negativních energií.

 

Zdrávas Maria

5. Snažte se neustále držet ve své mysli obraz toho, jak se loučíte se svými negativními vlastnostmi. Představte si, jak vaše srdce je schopno provádět stále více a více Božské energie skrze sebe.

 

Zdrávas Maria

6. Uplyne určité množství času a vaše srdce se zcela očistí od všech nahromadění minulosti a budete moci plně vstřebávat vibrace Božské Lásky, které pronikají celým světem, celým Stvořením, ale vy prostě nemůžete tyto vibrace vnímat kvůli vaší vlastní nedokonalosti a neochotě se s touto nedokonalostí rozloučit.

 

Zdrávas Maria

7. Představte si, že sedíte na břehu řeky nebo jezera nebo potoka a jasné slunce vám svítí přímo do tváře. Jste potěšeni dotykem láskyplných paprsků slunce. Každý den slunce proniká hlouběji a hlouběji do vás a vy sami se jednoho dne stanete sluncem a darujete své Světlo, svou Lásku každému, kdo potřebuje Světlo a Lásku.

 

Zdrávas Maria

8. Přijde den, a slunce vašeho Božského vědomí zazáří skrze vás a dá své teplo mnoha lidem, kteří se dosud nedokázali osvobodit od toho, co jim brání proniknout k slunci Božské přítomnosti v nich.

 

Zdrávas Maria

9. Jste podobní slunci. A musíte jednoduše vyčistit staletou vrstvu nečistot z vaší nádoby, aby znovu získala svou čistotu a průhlednost. A naplníte svou nádobu Božskou energií a dáte každému, kdo touží, příležitost pít z vaší nádoby.

 

Zdrávas Maria

10. Božská energie nikdy nekončí. Pouze lidské vědomí omezuje tok Božské energie ve vašem světě. Nový Den přichází a pro tento Den je charakteristická absence omezení, Božská Svoboda a Božská Láska.

 

Zdrávas Maria

 

 

Vstupte do ticha svého srdce
 

 

1. Přítomnost Boha ve vašem světě je vždy, nicméně měli byste pozorovat. Bůh je přítomen uvnitř každého z vás. Musíte pozorovat.

 

Zdrávas Maria

2. Ve vašem životě jsou velmi tiché, laskavé okamžiky, kdy vše jakoby utichne. Slyšíte ticho v hluku města. Všechno utichá.

 

Zdrávas Maria

3. A v tuto chvíli se k vám tiše přibližuje Bůh. Objevuje se z hlubin vaší bytosti a rozšiřuje svůj vliv na všechno kolem vás.

 

Zdrávas Maria

4. A pokud byste mohli častěji pociťovat tyto okamžiky přítomnosti Božství ve vašem světě a vychutnat ten pocit blaženosti, navždy byste se odvrátili od těch náhražek, které vám vaše civilizace nabízí.

 

Zdrávas Maria

5. Nelze splést tu blaženost, kterou Bůh dává, a ty náhražky, které potkáte všude ve vašem světě.

 

Zdrávas Maria

6. Přál bych si, abyste dokázali zachytit tyto stavy vnitřního ticha a klidu ve vašem světě. A přál bych si, abyste si mohli pamatovat tyto stavy, i když se všechno kolem vás hroutí.

Zdrávas Maria

7. Existují skutečné stavy, když jste v Bohu. A měli byste se snažit zůstat v těchto stavech.

 

Zdrávas Maria

8. Z vašeho nitra může Božský svět proudit do vašeho projeveného světa. A tak nedokonalost vašeho světa bude postupně utichat podobně jako oheň, který už pro sebe nenachází žádnou potravu.

 

Zdrávas Maria

9. Kolik různých věcí lidstvo vymyslelo, aby všechny tyto věci postavilo proti jediné Pravdě - Bohu, který přebývá v tichu vašeho srdce.

 

Zdrávas Maria

10. Vstupte do ticha svého srdce. A budete mít měřítko, s nímž budete porovnávat to, s čím se setkáváte ve svých životech. Budete porovnávat stavy, které vznikají při styku s cetkami vašeho světa, s tímto stavem Božské harmonie a ticha.

 

Zdrávas Maria

 

   

Vstup do reality Boží se nachází ve vašem srdci

 

1. Zaměřte se na své srdce. Jen vy a vaše srdce. Ve vašem světě není nic jiného. Jediný vstup do reality Boha se nachází ve vašem srdci.

 

Zdrávas Maria

2. Vše, co vás obklopuje ve vašem fyzickém světě, je jen to, co vám pomáhá rozvíjet se, růst, překonávat se a zvyšovat vaše vědomí, vaše úspěchy.

 

Zdrávas Maria

3. Jste poutníci, kteří jsou neustále v pohybu. Dokonce i tehdy když jste v klidu ,překonáváte  obrovské vzdálenosti ve vašem světě, letíte tisíce a miliony kilometrů spolu s vaší planetou, vaší sluneční soustavou a vaší galaxií.

 

Zdrávas Maria

4. Toto je vnější vesmír. A existuje další vesmír, vnitřní, vstup do tohoto vesmíru se nachází uvnitř vás, ve vašem srdci.

 

Zdrávas Maria

5. Vaším dalším krokem je objevit tento vstup do jiného světa, Božského světa. Světa bez času a bez prostoru. Světa vševědoucnosti a veškeré dokonalosti. Světa, odkud všechno pochází a kam se všechno vrací. Je to váš svět, váš domov, vaše skutečná realita, odkud jste přišli do fyzického světa a vytvořili svůj fyzický svět.

 

Zdrávas Maria

6. Všechny světy, přístup do vzdálených světů a jiných světů ,se nachází  ve vašem srdci. Klíčem ke dveřím, nacházejícím se ve vašem srdci, je Láska. A otevřete tyto dveře pomocí vašeho vědomí, vašeho Božského vědomí.

 

Zdrávas Maria

7. Vaše vnější vědomí a vaše vnější mysl vám budou překážet. A posílat vám stále nové a nové překážky na vaší cestě.

 

Zdrávas Maria

8. Ale teď víte, kde se nacházejí tajné dveře do světa, odkud jste přišli a kam byste se měli vrátit. Snažte se ve svých životních zkouškách neztratit klíč od těchto dveří. A snažte se odstranit z vašeho vědomí vše, co vám brání protlačit se těmito úzkými dveřmi.

 

Zdrávas Maria

9. Musíte naslouchat sami sobě. Musíte cítit sami sebe, pochopit sami sebe. Nejste to, co vidíte v zrcadle – jste mocné duchovní bytosti a přichází fáze, kdy to musíte všichni pocítit.

 

Zdrávas Maria

10. Proto prvním krokem na vaší Cestě bude pokora před těmi okolnostmi, ve kterých začínáte svou Cestu, a rozhodnutí následovat Cestu vedoucí zpět k Bohu navzdory všem vnějším okolnostem vašeho života.

 

Zdrávas Maria

 

 
Božská Pravda vyklíčí v srdcích lidí

 

1. Božská Pravda přichází na Zemi, aniž by žádala o povolení od jakýchkoliv náboženských vůdců a vedoucích. Božská Pravda vyklíčí v srdcích lidí a nezáleží na vaší pozici, na vašem společenském postavení a na vašem sociálním postavení.

 

Zdrávas Maria

2. Cesta k Bohu vždy spočívá pouze ve vás, ve vašich srdcích. A v tichu svého srdce můžete slyšet hlas Boha. Proto vaším hlavním úkolem bude slyšet vaše srdce .Učit se slyšet sebe, Vyšší část vás samých . A postupně se vzdát všeho, co vás zatěžuje a brání navázání tohoto spojení.

Zdrávas Maria

3. Vy sami si vybíráte mezi všemi věcmi tohoto světa a vaší možností slyšet tichý vnitřní hlas uvnitř vás.

 

Zdrávas Maria

4. Jak dlouho budete pobíhat po svém ubohém světě a hledat smysl života? Ve světě kolem vás nikdy nemůžete najít smysl života! Protože smrtelné nemůže následovat nesmrtelné. Váš původ je v podstatě Božský. A musíte se vrátit ke své Božské podstatě.

 

Zdrávas Maria

5. Vaše hledání smyslu života na fyzické rovině je od začátku odsouzeno k neúspěchu. Jediná pravá Cesta spočívá ve vás, ve vašich srdcích.

 

Zdrávas Maria

6. Existuje mnoho cest na tomto světě, po kterých si lidé volí jít ze vtělení do vtělení, ze života do života. A jedinou správnou cestu odmítají.

 

Zdrávas Maria

7. Bůh je trpělivý, milovaní. A bez ohledu na to, jak dlouho  budete bloudit po vnějším světě, přijde čas a vy se vrátíte Domů.

 

Zdrávas Maria

8. Tento svět existuje pouze ve vašem vědomí, vy svým vědomím podporujete existenci tohoto světa. Proto musíte přejít na novou úroveň vašeho vědomí a porozumění realitě kolem vás, abyste opustili fyzický svět a získali Božskou Svobodu.

 

Zdrávas, Maria

9. Nikdo, ani jeden člověk vás nemůže přinutit udělat vaši volbu. Jen vy sami se sebou v tichu svého srdce můžete učinit toto osudové rozhodnutí.

 

Zdrávas Maria

10. Jediné, co potřebujete, je jednoduše se rozhodnout a vstoupit do nekonečna, vzdát se včerejšího slavnostního pozlátka, udělat krok k realitě. Nejdřív jeden, pak druhý. A jít, bez zastavení, směrem k vašemu skutečnému Bytí tím, kým skutečně jste. Není nic mimo vás, co vám brání ve vašem postupu k vyšší realitě. Jen vy sami bráníte sobě.

 

Zdrávas Maria
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

___________________________________________________________________________

 

[1] Růženec je sestaven na základě těchto Poselství: 

   - Milovaný Ježíš, 11. prosince 2009;
   - Svatý Michael Archanděl, 5. ledna 2010;
   - Pán Šiva, 24. června 2009;
   - Milovaný Alfa, 1. června 2005
   - Mocný Vítezství, 10. června 2005;
   - Sanat Kumara, 4. března a 20. května 2005;
   - Milovaný Lanello, 24. května 2005;
   - El Morya, 25. května 2005;
   - Kuthumi, 29. června 2005.

 

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_serdce.htm