Růženec Pána Maitréji - 2

 

Musíte se ke svým dětem chovat tak, 
jako bych k vám v podobě vašeho dítěte přišel já, Pán Maitréja
 

Krátký Růženec z Poselství Pána Maitréji 6. prosince 2009

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 


Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i navždy
a na věky věků. Amen.
 

 

1. JÁ JSEM Maitréja. Jsem tak rád, že mám znovu možnost přijít do vašeho světa. Mám radost jako dítě, protože je mou velikou touhou podívat se do vašeho světa. Vždy si přeji přijít, Vesmírný Zákon mi to však nedovoluje. Protože úroveň vašeho vědomí mne není schopna poznat, když přijdu. Očekáváte, že přijde všemohoucí Bůh, ale já jsem jenom malé dítě s Velkou Moudrostí

 

Zdrávas, Maria

2.  Pohleďte na své děti. Tváře mnohých z nich připomínají tváře velkých mudrců. Pohleďte na jejich oči. Právě narozené dítě přichází z našeho světa. Pamatuje si náš svět. A co vidí kolem sebe? Vidí zmatek. Vidí chaos. Hodně hluku. Ale nevidí, že si přejete jeho prostřednictvím přijmout Boha, že si přejete poznat to tajemství, které dítě přišlo sdělit světu. 

 

Zdrávas, Maria

3.  První měsíce svého života se dítě napůl nebo i z větší části nachází v našem světě. V té době se od něho máte čemu učit. Samozřejmě vás nemůže učit slovy nebo skutky. Může vám však předávat stav našeho světa. Tento stav se nachází v jeho auře. Mnoho lidí se intuitivně snaží dotknout malého dítěte, vzít jej do náručí, pohladit ho po hlavě. A tyto podvědomé skutky i vám dovolují dotknout se skrze dítě našeho světa.

 

Zdrávas, Maria

4.  Ale zapomněli jste, že vaše dítě je posel z našeho světa a oddali jste se svým obvyklým činnostem. Díváte se na televizi, telefonujete, posloucháte hudbu. Divíte se tomu, proč je vaše dítě neklidné, proč pláče, škube sebou. Ale to, co děláte vy, se tak zásadně liší od našeho světa, že se dítě prostě dostává do neustálého stresu. Vždyť ono vám nemůže říci, abyste vypnuli hudbu nebo televizor, abyste přestali vést zbytečné hovory po telefonu. Svou nespokojenost s tím vším  vyjadřuje pláčem a tím vám ukazuje, že si toto všechno nepřeje. Ale vy si myslíte, že dítě chce jíst či pít, nebo je prostě unavené a chce spát. 

Zdrávas, Maria

5.  Váš vztah k vašim dětem potřebuje přehodnotit. Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych to byl já, Pán Maitréja, kdo k vám přišel v podobě vašeho dítěte. Budete snad v mé přítomnosti dělat všechny ty věci, které děláte v přítomnosti vašeho dítěte, protože si myslíte si, že nic nechápe? Budete se snad chovat tak, jak se chováte? Já přijdu ve vtělení, přeji si to, ale nemohu to udělat, dokud vy nezměníte vztah ke svým dětem.


Zdrávas, Maria

6.  V prvních měsících života dítěte může být jeho aura tak velká, jako celé město. Setkáváte se skutečně s poslem Nebes. Děláte však to, co je nutné při setkání s poslem Nebes? Myslíte si, že vaše děti ničemu nerozumí. Myslíte si, že jsou hloupé a nevnímají skutečnost tak jako vy. Děti, přicházejí do vašeho světa a nesou obraz jiného světa. Velmi mnoho z nich jsou moudré duše, které prošly pozemskou školou zasvěcení. A co vidí? Vidí šišlající rodiče a příbuzné. Nikdo z celého světa se k nim nechová jako k moudrým duším, které už od narození znají vše.

 

Zdrávas, Maria

7.  Aura dítěte do sebe postupně vstřebává okolní situaci rodiny, města, státu, do něhož se narodilo. Ve třech letech u dítěte mizí vzpomínky na náš svět. Vstřebává vaše zvyky, vaše vazby, stereotypy vašeho chování. Okolo třetího roku má dítě ve své auře všechny vaše negativní stavy, ve kterých jste se nacházeli a nacházíte. A pokud má dítě možnost dívat se na televizi nebo poslouchat rádio, když vy si myslíte, že spí, nebo že ničemu nerozumí, nasává všechny ty hrůzy, které vytékají proudem z vašich veřejných sdělovacích prostředků. Okolo třetího roku už před sebou nevidíte anděla, který přišel do vašeho světa, ale duši zatíženou všemi hříchy světa, která bude do konce svého pozemského života odpracovávat karmu rodiny, karmu rodu, karmu země i karmu světa. 
 

Zdrávas, Maria

8.  Nemohu přijít do vašeho světa do té doby, dokud svět nebude připraven mě přijmout. A pokud si myslíte, že to, co vám říkám, neodpovídá skutečnosti, že zveličuji nebo přeháním, tím víc ještě oddalujete čas mého příchodu do vašeho světa. Dokud nevědomost řídí váš svět, dokud prosté pravdy považujete za pohádky, do té doby nemám ve vašem světě co dělat.
 

Zdrávas, Maria

9.  Velice se snažím co nejdříve přejít do vtělení. A jen vy sami můžete uspíšit můj příchod. Láskyplný vztah je nutné mít nejen ke svým dětem. Každý člověk ve fyzickém světě má právo být milován. „Miluj bližního svého jako sebe samého” – jak dávno vám bylo dáno toto přikázání milovaným Ježíšem. Kolik se už toho od té doby v pozemském světě událo. Jak jste ve svých životech zaneprázdněni. Jste prostě neustále čímsi zaneprázdněni. Nepřišel už čas zastavit se a poslechnout Ježíšova slova, určená vám?


Zdrávas, Maria

10. Kolikrát je třeba opakovat přikázání, aby byla naplněna? Kolikrát je třeba přijít s Poselstvími, abyste se je naučili nejen číst a poslouchat, ale také následovat přijaté Učení ve svých životech. Velmi doufám, že se na zeměkouli najde alespoň sto lidí nacházejících se ve vtělení, kteří má Poselství budou nejen číst, ale budou je také proměňovat v život. JÁ JSEM Maitréja.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i navždy
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_maitreya-2.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net