Malý Růženec Matky Marie - 9

 
 
Devatý malý Růženec Matky Marie
 
 
 
Blíží se konec tmy, a na vás čeká pouze Světlo! [1]

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 1. JÁ JSEM Matka Marie. Můj dnešní příchod nebude tak radostný jako dřív. Protože jsem zarmoucená. A můj smutek je spojen s mnoha projevy protichůdných sil, které zmátly lidstvo a neumožňují vidět perspektivu Božské Cesty. Pozoruji mládež a pozoruji lidi zralého věku a seniory. Každá generace přichází do tohoto světa, aby splnila svůj účel. A je smutné sledovat, jak lidé trpí bez Boha, hledají ho, ale nemohou najít za soumraku, do kterého je planeta nyní ponořena.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Radostnější průběh evoluce se snaží vstoupit do vašich životů. Všichni potřebujete projev Božských energií, včetně mateřských energií Boha, které já vám nesu. Moje naděje neutichá a nemůže utichnout. Snažím se ukázat svou přítomnost všude, kde je to možné. Pokud půjdete do lesa, uvidíte mě mezi stromy, pokud půjdete na pole, uvidíte mě na obloze uprostřed mraků. Pokud se podíváte na svíčku, pak jsem s vámi a mou přítomnost pocítíte při praskání knotu a hře plamene. Pokud máte zvyk dívat se na mou ikonu, nebo můj obraz, pak moje přítomnost pokaždé se stává stále citelnější a hmatatelnější, podle toho, jak stále více a více  času věnujete meditaci na můj obraz.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Jsem s vámi ve vašich životech. A nejsou mezi námi žádné překážky. Projevuji svou přítomnost každému oddanému, každému, kdo svou láskou dokáže kolem sebe vytvořit harmonickou atmosféru, v níž mohu projevit svou přítomnost. Pokaždé, když na mě myslíte a obracíte se ke mně, tak se k sobě přibližujeme. A naše komunikace je možná i přes vnější nepříznivé okolnosti, navzdory nadvládě nekvalitních energií ve vašem světě.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Jsem s vámi navzdory všemu. V tom se projevuje moje služba. A pokaždé, když věnujete čas modlitbě nebo modlitebnímu bdění, mohu zvýšit vaše úsilí tisíckrát. Tímto způsobem budeme schopni překonat jakýkoli odpor temných sil. A jakkoli je to těžké, ať už jsou všechny projevy temnoty a chaosu běsnící naposled, vím, že všechny mé děti budou dříve nebo později se mnou. 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Jasně vidím den, kdy každý z vás, mých milovaných dětí, bude spasen a zachráněn ze zajetí temnoty a iluze. Jasně vidím den, kdy budete schopni překonat všechny vaše nekvalitní stavy vědomí a důsledky nesprávných činů v minulosti. Jasně vidím okamžik, kdy se vaše tváře rozzáří Božským Světlem a tento stav Božské Milosti vás už nikdy neopustí.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Jsem s vámi vždy ve všech nejtěžších situacích, ve kterých jste ve svých životech. A teď, když jsem vám mohla dát část své lásky a péče, chci se znovu obrátit na vás s prosbou. Milovaní, nezoufejte, nebuďte smutní a neupadejte do stesku. Uvnitř vás je ukrytý mechanismus, který vám umožní najít cestu z nejtěžší situace. Uvnitř vás oslnivě září částice Boha. Měli byste neustále věnovat čas během dne vaší komunikaci s Bohem. Měli byste neustále kultivovat pocit Božství.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Není třeba se nutit silou k modlitbě. Modlitební stav vědomí je přirozený. A měli byste jen neustále pamatovat na naše souznění s vámi a na naši Jednotu s vámi. Tehdy, když o mně přemýšlíte, už se blížíte k Bohu. Měli byste více času během dne věnovat vašemu kontaktu s Bohem. Když Bůh může být stále přítomen vedle vás, ať jste kdekoli: na ulici, v práci, doma, v obchodě – vše kolem vás se začne měnit, a váš život změní směr a zamíří k Božské cestě rozvoje.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Je třeba vynaložit trochu úsilí, milovaní. Trvám na tom, abyste neustále udržovali své vědomí v souladu s Božskou realitou. Použijte celý arzenál prostředků, které máte k dispozici: moje obrazy, božská hudba, modlitba, Růžence. Vše, co může povznést vaše vědomí a zvednout ho nad rozruch vládnoucí ve vašem světě, vás přiblíží k Světlé Cestě, která na vás čeká a která se otevře před vaším zrakem okamžitě, jakmile se připravíte.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Už není možné bloudit ve tmě. Je třeba vydat se na Světlou Cestu, Božskou Cestu. Přestaňte obviňovat ostatní lidi, jiné země a národy, vaše vlády a státní orgány a struktury za vaše problémy a neštěstí.  Vše, co vás obklopuje, odpovídá vaší úrovni vědomí. Změňte své vědomí, přibližte ho k Bohu a vše ve vašich životech se změní v průběhu života jedné generace lidí.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Říkám vám, že Světlá Božská příležitost je přímo před vaším nosem, ale nevidíte ji. Měli byste osvětlit prostor kolem vás Božským Světlem vycházejícím z hlubiny vaší bytosti, a pak získáte porozumění a poznání, které potřebujete, abyste vyšli ze tmy ke Světlu. Dnes jsem za vámi přišla, abych vám připomněla, že s Bohem je všechno možné. A vaše touha po Společném Blahu a Dobru bude podpořena všemi Nebesy a samotnými energiemi nadcházející Nové Epochy. Není třeba truchlit a vyvolávat vášně beznaděje. Říkám vám, že se blíží konec temnoty a na vás čeká pouze Světlo!

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/9_maliy_rosary_materi_marii.htm

 

______________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 25. června 2012

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net