Růženec "Vzestup"

 
Růženec

    "Vzestup" [1]

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

 

Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,
Který přebývá ve veškerém Životě.
Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,
a v pokoře se podřizuji Moudrosti Jeho Zákona.
Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.
Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha.
Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
 

 

Zamýšlete se nad svým vědomím

 

Otče náš

 

1. Předmětem naší dnešní besedy bude vaše vědomí. Ve vašem každodenním shonu nepřemýšlíte o tom nejdůležitějším – o vašem vědomí. Přemýšlíte o věcech, o jídle, o práci, o rodině, o zábavě. Přemýšlíte o spoustě věcí, ale málokdy se zamyslíte nad svým vědomím.
 

Zdrávas Maria

2. Chci vám říci, že vaše vědomí je stejně důležité téma jako téma Boha. Protože vaše vědomí je to, co přežívá vaše tělo, je to to, co si uchovává všechny životní zkušenosti, získané v celé řadě vašich životů.
 

Zdrávas Maria

3. A ve skutečnosti úroveň vašeho vědomí určuje vše, co se s vámi v životě děje. Úroveň vašeho vědomí je velmi úzce spjata s vaší karmou a karmou lidí, kteří vás obklopují.

 

Zdrávas Maria

4. Čím vyšší je procento odpracování vaší karmy, tím vyšší je úroveň vašeho vědomí a tím blíže jste k Bohu.
 

Zdrávas Maria

5. Úroveň vašeho vědomí souvisí i s vašimi vibracemi. Čím vyšší je úroveň vašich vibrací, tím vyšší je úroveň vašeho vědomí. A proto úroveň vašeho vědomí vás přitahuje k tomu či jinému prostředí. Podobné přitahuje podobné.

 

Zdrávas Maria 

6. Proto, pokud skutečně chcete ve svém životě něco změnit, musíte se častěji zamýšlet nad svým vědomím.

 

Zdrávas Maria

7. Ke každé věci, ke každé události v okolním fyzickém světě lze přistupovat ze dvou stran. Na všechno existují dva základní úhly pohledu. Veškerá mnohotvárnost života, různorodost životních voleb směřuje k vaší volbě: který svět si zvolíte? Zvolíte si iluzorní svět nebo Skutečný svět Boha.
 

Zdrávas Maria

8. Představte si, že jste v absolutně harmonickém stavu vědomí. Určitě jste někdy prožívali podobné stavy. Cítíte hluboký vnitřní klid, rovnováhu, bezdůvodnou radost a lásku ke všemu, co je kolem vás.
 

Zdrávas Maria

9. Bůh vám posílá takové chvilky, abyste se pak ve složitých životních situacích mohli vracet k pocitům, které jste prožívali v těchto blažených okamžicích života.

 

Zdrávas Maria

10. Doporučuji vám vzpomenut si na tyto stavy. Nebo si zkuste takový stav napevno udržet v paměti, když se vám v nejbližší době přihodí. Je to právě ten vzor, se kterým budete porovnávat vaše stavy vědomí v jiných okamžicích života.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Odmítněte investovat své energie do nedokonalosti
 
 
Otče náš

 

1. Teď si představte, že se ve svém životě setkáte s jakoukoliv neharmonickou situací. Muže to být dunící rocková hudba nebo neharmoničtí lidé. Každý den se setkáváte se spoustou nebožských projevů.
 

Zdrávas Maria

2.  A při vašem setkání s těmito neharmonickými situacemi nastává velmi důležitý okamžik. Můžete se zapojit do situace nebo můžete zůstat v rovnováze.
 

Zdrávas Maria

3.  Dám vám konkrétní příklad. Urazili vás v práci, v rodině nebo na ulici. Urazili vás, jak se vám zdá, zcela neoprávněně. Můžete reagovat dvěma způsoby, které jsem zmínil výše.
 

Zdrávas Maria

4. Můžete se zapojit do situace a začít dokazovat, že jste v právu a urazili vás neoprávněně, nebo se můžete do této situace nezapojovat. Jednoduše zaregistrovat tuto situaci ve svém vědomí, ale nevkládat do ní svou energii.

 

Zdrávas Maria

5. Pamatujte si, že celý tento iluzorní svět je udržován výhradně vaší energií. A jen vy sami si každou minutu a každou vteřinu volíte, kam svou energii vynaložíte.
 

Zdrávas Maria

6. A pokud se do nepříjemné situace zapojíte, začínáte do ní vkládat energii, která do vaší aury přichází z Božského světa po křišťálovém vlákně. A co se při tom děje? Vkládáte svoji energii do nedokonalosti a tím znásobujete iluzi.

 

Zdrávas Maria

7. A většina lidí, žijících na zemi, to dělá stejným způsobem. Tento svět je udržován pouze vaší energií. A vy svou energií živíte veškerou nedokonalost tohoto světa.

 

Zdrávas Maria

8. Jinou volbou, kterou můžete udělat, když se dostanete do neharmonické situace, je odmítnout vynakládat svoji energii do nedokonalosti. Ano, označujete tuto situaci za nespravedlivou, ale chápete, že vše, co se děje ve vašem fyzickém světě je iluze.
 

Zdrávas Maria

9. Proto jednoduše odstraníte tuto situaci ze svého vědomí a nedovolíte svému vědomí nad touto situací přemýšlet.
 

Zdrávas Maria

10. Neznamená to, že jste lhostejní k nebožským projevům vašeho světa. Můžete se vyjádřit. Určitě se k těmto projevům vyjádříte, dokonce můžete sdělit vaše hodnocení pochopitelným způsobem ostatním lidem, ale nevkládáte do svého hodnocení energii. Připomenete si harmonické stavy, které jste prožívali, a tím odvedete vaše vědomí od okolní neharmonické situace na tuto úroveň.
 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Iluze se vytváří nedokonalým vědomím

  

Otče náš

 

1. Naprosto si uvědomuji, že to o čem teď mluvím, může splnit adept velmi vysoké úrovně, ale pro většinu lidí, kteří čtou tyto řádky, bude podobná reakce v životních situacích nemožná.
 

Zdrávas Maria

2. Nicméně musíte vědět, na co se máte zaměřit. A musíte se snažit svoje vědomí změnit.
 

Zdrávas Maria

3. Veškerá Božská dokonalost je uvnitř vás. A pouze vy sami rozhodujete, jestli zůstanete v této dokonalosti nebo se oddáte iluzi tohoto světa.
 

Zdrávas, Maria

4. Na závěr vám chci ukázat obraz Buddhy, který sedí na břehu řeky. Buddha sedí v meditaci a sleduje řeku. Vidí, jak po řece pluje tříska, pak kláda.

 

Zdrávas Maria

5. Dále vidí, jak kolem pluje loďka s lidmi. Buddha toto všechno vidí. Zaregistruje každou věc nebo jev, se kterým se setkává, ale svoje energie do žádné z těchto věcí nevkládá. Prostě nazývá věci svými jmény a to je vše.

 

Zdrávas Maria

6 . Pokud bude na místě Buddhy sedět obyčejný člověk, jeho myšlenky se budou chytat každé věci, kterou vidí.

 

Zdrávas Maria

7. Když se bude dívat na třísku, bude přemýšlet, jak jsou lidé nezodpovědní, že znečišťují řeku. Když se bude dívat na kládu, bude přemýšlet, jak by ji mohl doma využít. A vnitřně bude posuzovat každého člověka, který sedí v proplouvajícím člunu. 
 

Zdrávas Maria

8. Dal jsem vám tento příklad, abych zcela vysvětlil, jak svým vědomím vytváříte okolní iluzi.
 

Zdrávas Maria

9. Když nepřetržitě udržujete v hlavě negativní situace, se kterými se v životě setkáváte, a přemíláte vaše reakce na tuto situaci a reakce okolních lidí na vaše reakce, tak posíláte svou Bohem danou energii na zvětšení iluze, která vás obklopuje. To samé se týká i jakéhokoliv nedokonalého pocitu, který připouštíte ve svém vědomí.

 

Zdrávas Maria

10. Musíte nepřetržitě analyzovat všechny svoje myšlenky a pocity a porovnávat je se vzorem dokonalého stavu, který musíte neustále udržovat ve své paměti.
 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Kontrola nad výdaji Božské energie

 

Otče náš

 

1. Je nezbytné, abyste se ve svém vědomí vzdali takového pocitu, jako je pocit boje. Když jste naladěni na boj, přitahujete předmět boje do svého světa.
 

Zdrávas Maria

2. Týká se to vámi tak oblíbeného boje s padlými anděly. Pokud jste naladěni na boj, vždy najdete v lidech kolem sebe důvod pro svůj boj.
 

Zdrávas Maria

3. Pokud neprožíváte touhu bojovat, nepotkáte na své cestě lidi, se kterými je nutno bojovat. Navíc, když stále udržujete svoje vědomí na vysoké úrovni, můžete „nakazit“ tímto vaším stavem každého, s kým se v životě setkáte.
 

Zdrávas Maria

4. Nyní vyvstává otázka kontroly nakládání s Božskou Energií. A hlavním motivem téměř všech těchto Poselství, pokud je pozorně čtete, je kontrola nakládání s Božskou Energií, kterou vy, milovaní, musíte provádět samostatně.
 

Zdrávas Maria

5. Každý z vás je zdrojem Božské Energie pro váš fyzický svět. Vy sami, jako bytosti se svobodnou vůlí, si vybíráte, na co používáte Bohem darovanou Energii.
 

Zdrávas Maria

6. Nemůžete tuto energii nikam neposílat. Božská Energie proniká do vaší aury z Božského světa nepřetržitým proudem každou minutu a každou sekundu vaší existence na Zemi. A jen na vás závisí, jak naložíte s vaší Božskou Energií. 
 

Zdrávas Maria

7. Síly temnoty nemají přístup k Božské Energii, ale jsou zběhlé v metodách přivlastňování vaší Božské Energie. Odebírají vaši energii, kterou jim tak bezhlavě odevzdáváte skrze jakoukoliv nebožskou činnost, kterou si volíte ve vašem světě vykonávat.

 

Zdrávas Maria

8. Všechen moderní průmysl z 90% pracuje pro uspokojení energetických potřeb temných sil. Zamysleli jste se někdy nad tím, milovaní? Možná vám přijde neškodné, pokud jdete na koncert rockové hudby nebo se díváte na horory, seriály, filmy, které přispívají k propagaci násilí. 
 

Zdrávas Maria

9. Možná vám přijde neškodné, pokud následováním módních trendů nakupujete předměty a věci pro vás naprosto nepotřebné. Každá koupená věc v sobě nese určité vibrace. 
 

Zdrávas Maria

10. A jsou věci, které v sobě nesou Světlo, ale jsou i věci, které odebírají vaše Světlo. Zamýšlíte se nad tím, když utrácíte vaše peníze, jiný ekvivalent vaší Božské Energie, k získávání nebožských věcí?

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 


Jste zodpovědní za každou jednotku Božské energie  

 

Otče náš

 

1. Každý okamžik vašeho života děláte volbu, a tato vaše volba nasměruje vaši Božskou Energii buď na znásobení iluze tohoto světa, nebo na rozpad této iluze.
 

Zdrávas Maria

2. Obarvujete vaši Božskou Energii překrásnými pocity naplněnými radostí a láskou, a zvyšujete vibrace tohoto světa. Ale když jste naplněni negativními myšlenkami a pocity, pak naplňujete tento svět těžkou energií, mazlavou hmotou vaší negativity.

 

Zdrávas Maria

3. A jenom vy sami můžete provádět kontrolu nad každou částečkou vámi vydané Božské Energie. My to nemůžeme udělat za vás. My bychom moc chtěli, abyste se každý z vás proměnil v elektrodu Světla, která naplňuje okolní svět vibracemi harmonie, krásy, lásky, radosti. A my bereme na sebe povinnost pomáhat každému z vás, kdo nám chce upřímně pomáhat v naší práci při čištění vaší oktávy od temných sil. Ale nemůžeme vás nutit udělat tuto volbu, milovaní.
 

Zdrávas Maria

4. Nabízíme vám velmi jednoduché řešení, které od vás nevyžaduje ani dodatečný čas potřebný k modlení. Ačkoliv modlitby jsou teď nevyhnutelné více než kdy jindy, jsou dodatečným zdrojem Světla pro fyzickou oktávu. 
 

Zdrávas Maria

5. Ale pokud budete kontrolovat sami sebe, jak nakládáte se svou Božskou Energií, nevyžaduje to od vás žádné dodatečné výdaje. A naopak, pomůže vám to ušetřit vaše peněžní prostředky.
 

Zdrávas Maria

6. Pokud se zamyslíte nad tím, kde všude utrácíte vaše peníze, pak se ukáže, že 90% věcí a výrobků, které si kupujete, nejsou vůbec potřebné k zachování vašeho fyzického těla. Právě naopak, přispívají ke zničení vašeho těla a vy se stáváte závislými na celém průmyslu, který vás vtahuje nejdříve do procesu ničení vašeho fyzického těla a vaší psychiky, a pak ochotně nabízí širokou škálu drahých nástrojů, které jakoby pomáhají obnovit vaše zdraví.
 

Zdrávas Maria

7. Kontrolujte se během dne. Následujte vaše myšlenky, vaše pocity. Kam směřujete vaše myšlenky, tam proudí vaše energie. Pohleďte na to, o čem přemýšlíte. Přemýšlíte o nespravedlivé vládě a tím posíláte vaši energii členům vaší vlády; přemýšlíte o tom, jak nespravedlivě s vámi jednal váš šéf v práci, a tak mu posíláte vaši energii; přemýšlíte nad námětem právě dosledovaného seriálu, a tím posíláte svou energii na znásobení celého egregora uměleckých myšlenek a pocitů nacházejících se na astrální rovině. 
 

Zdrávas Maria

8. Jste zodpovědní za každou jednotku energie, kterou bezhlavě utrácíte. A pokaždé, když plýtváte vaší energií v rozporu s Božskými principy, vytváříte karmu. A tehdy, když jste si vědomi karmického zákona, a přesto nadále porušujete Božské principy kvůli svému egu, vaše karma má mnohem závažnější charakter.
 

Zdrávas Maria

9. Pokusil jsem se dnes soustředit vaši pozornost na vaše vědomí. Protože to je to, s čím musíte stále pracovat.

 

Zdrávas Maria

10. A jistě souhlasíte, že pro práci s vaším vědomím, nepotřebujete nic kromě vašeho přání a snahy svoje vědomí změnit. Budu rád, pokud dnešní besedu přijmete ne jako abstraktní úvahu, ale jako návod k práci.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

Amen.

__________________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec sestáven podle Diktátu Milovaného Súrji 27. dubna 2005 a Milovaného El Moryi 28. dubna 2005

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_voshogdenie.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net