Růženec Pána Šivy

 
«Nyní začíná vaše práce pro Boha»

Krátký Růženec Pána Šivy podle diktátu Pána Šivy 22. června 2012

 

 

Jsem připraven, Páne. Vezmi si mě, Páne, vezmi si mé znalosti, mé schopnosti.

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. JÁ JSEM tady, Páne.

S pokorou přijímám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Už ve mně není nic, co není od Boha.

Není nic, co by nás rozdělovalo. Jsme jedním.[1]

 

1. JÁ JSEM Šiva! Já jsem přišel! S každým přijetím a přečtením Poselství dostáváte možnost být požehnáni. A to je něco, co se nedá předat slovy. Je to něco, co se předává beze slov z mého srdce do vašich srdcí. Buďte požehnáni. Přijměte dar mého srdce.

OM

2. Je toho hodně, co musíte učinit. Právě nyní nastal ten čas, kdy na každém z vás, kdo se nacházíte ve vtělení, závisí veškeré další průběh evoluce na planetě Zemi. Protože ve vaší oktávě nastává rozhodující obrat energií. A to, co sestupovalo dolů, nyní musí začít stoupat nahoru, do našeho světa, světa Vzestoupených  Zástupů. Vašima rukama a vašima nohama musí být v blízké době uskutečněn tento veliký obrat kosmického cyklu. A já, jako Pán, zodpovědný za smotání iluze, jsem připraven vám odevzdat znalosti starobylosti.

OM

3. Každý z vás se stává nepostradatelným. Každý z vás, kdo je schopen a připraven přijmout má slova a mou energii. Protože nastal čas. Protože v tento okamžik všechny Zástupy Nebeské dohlížejí na evoluci planety Země. Přišel nejkritičtější moment v historii planety. Volba každého z vás v této chvíli určí budoucnost celé planety. Tuto volbu však musíte provést nyní. A říkám vám, že není ve vašem životě nic důležitějšího, co byste mohli udělat.

OM

4. Dejte stranou veškerý shon, který vás obklopuje.
Zaměřte své vědomí na na nejvyšší bod, které jste schopni dosáhnout. Přemýšlejte o věčnosti.
Přemýšlejte o nekonečném a neohraničeném Bohu.
Přemýšlejte o Jeho Velikosti.
Jste část Boha.
V každém z vás On má možnost přebývat.
S vaší pomocí Tvůrce tohoto Vesmíru bude schopen převrátit kosmické cykly.
Vmyslete se do velikosti nadcházející mise. Každý z vás může a je schopen splnit grandiózní Boží záměr pro smotání iluze.

OM

5. Nastal čas a cykly se převrátily. Nastala doba pro smotání iluzorního světa. A teď, stejně jako v počátku Stvoření, přišel zlomový moment, kdy Stvoření musí být smotáno. Prostor a čas začínají nový cyklus. Iluze začíná otáčet. Každý z vás je přizván k účasti na tomto procesu smotání iluze. Není možné, abych mohl být já, nebo někdo z Nejvyšších Mistrů, nyní ve vašem světě. Svět je příliš hrubý a jeho vibrace jsou příliš nízké. Takže jen vy můžete udělat tuto práci pro svět. Jen vy jste schopni svými volbami a činy zahájit tuto práci pro smotání iluze. Jenom s pomocí vašeho vědomí je Bůh schopen udělat tuto práci. Grandiózní práci, která vyžaduje ke svému uskutečnění miliony let. Máte nyní možnost přidat se k této misi.

OM

6. Pokud si přečtete všechna Poselství, která jsme vám předávali v průběhu několika let prostřednictvím našeho Posla, najdete v nich všechny rady potřebné k tomu, abyste mohli tuto svou práci uskutečnit a vyplnit tak své Boží předurčení. Každé z Poselství obsahuje znalosti a informace, které nyní potřebujete. Mezi řádky jsou skryté znalosti, které vám vytanou na mysli mezi spánkem a bděním v průběhu mnoha let.

OM

7. Klíč, který vám dnes dám, leží na povrchu. Vaše každodenní rozhodnutí, každá vaše volba a čin v průběhu dne, pokud má Boží podstatu, koná právě tu práci, kterou je nutné uskutečnit. Pokud se ale stejně jako dřív raději soustřeďujete na iluzi, na potěšení a zábavu, na rozmary svého ega, ať už jsou vyjádřeny jakkoliv, stojíte v opozici vůči Bohu a Jeho plánům.

OM

8. Každá vaše myšlenka má význam.

Každý váš pocit má význam.

Každá vaše akce má význam.

Nyní začíná vaše práce pro Boha. Jakýkoliv čin nebo pozornost zaměřená na iluzorní svět bude stát v opozici vůči plánům Boha. Jakýkoliv čin zaměřený na Společné Blaho, Dobro, bude vítán Nebesy a bude pro nás znamením, že lidstvo je schopno evolučního vývoje a nové fáze svého rozvoje.

OM

9. Nyní na vašem uvědomění, na vašem úsilí, na vaší víře záleží mnoho. Dnes  jsem přišel za vámi, abych vás upozornil na váš dluh, na vaši práci, kterou není schopen udělat nikdo jiný než vy – grandiózní práci pro smotání iluze. A to je vaše nejdůležitější práce – oddělit ve svém vědomí to, co je věčné, a to, co je pomíjivé. Vaše nejdůležitější práce nyní je oddělit skutečnost od iluze  - ve svém nitru i okolo vás.

OM

10. Kam je zaměřena vaše pozornost, tam proudí vaše energie. Pokud jste neustále soustředěni na iluzorní svět, pak pracujete proti Bohu a znásobujete iluzi. Pokud jste neustále soustředěni na Vyšší svět, na Boží svět, pak vás budou velebit celá Nebesa. Nastal čas, kdy Nebesa vyžadují vaši práci. Prosím, uvědomte si svou odpovědnost a začněte hned teď. Všechny vědomosti již máte. Začínejte! V každém okamžiku tvoříte. Svou energii máte pod kontrolou. Musíte se jen naladit na Boha, aby vaše proudy energie byly navždy v Božím proudu.

 

Jsem připraven, Páne. Vezmi si mě, Páne, vezmi si mé znalosti, mé schopnosti.

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. JÁ JSEM tady, Páne.

S pokorou přijímám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Už ve mně není nic, co není od Boha.

Není nic, co by nás rozdělovalo. Jsme jedním.[1]

 

_____________________________________________________________________________

[1] Na začátku a na konci Růžence se používá vzývání z Poselství Sanat Kumary ze 7. května 2005: "Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii světla a být její základnou tam, kde právě teď jste.“

 

 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net