Růženec Pána Šivy

 
«Nyní začíná vaše práce pro Boha»

Krátký Růženec Pána Šivy podle diktátu Pána Šivy 22. června 2012

 

 

Jsem připraven, Páne. Vezmi si mě, Páne, vezmi si mé znalosti, mé schopnosti.

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. JÁ JSEM tady, Páne.

S pokorou přijimám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Už ve mně není nic, co není od Boha.

Není nic, co by nás rozdělovalo. Jsme jedním.[1]

 

1. JÁ JSEM Šiva! Já jsem přišel! S každým přijetím a přečtením Poselství dostáváte možnost být požehnáni. A to je něco, co se nedá předat slovy. Je to něco, co se předává beze slov z mého srdce do vašich srdcí. Buďte požehnáni. Přijměte dar mého srdce.

OM

2. Musíte toho hodně dokázat. Právě nyní nastal ten čas, kdy na každém z vás, kdo se nacházíte ve vtělení, závisí veškeré další směřování evoluce na planetě Zemi. Protože u vás nastává rozhodující obrat energií. A to, co sestupovalo dolů, nyní musí začít stoupat nahoru, do našeho světa, světa Vzestoupených Mistrů. Vašima rukama a vašima nohama musí být v blízké době uskutečněn tento veliký obrat kosmického cyklu. A já, jako Pán, zodpovědný za zhroucení iluze, jsem připraven vám předat znalosti dávných věků.

OM

3. Každý z vás je nepostradatelný. Každý z vás, kdo je schopen a připraven přijmout má slova a mou energii. Protože nastal čas. Protože v tento okamžik všechny Nebeské Bytosti dohlížejí na evoluci planety Země. Přišel nejkritičtější moment v historii planety. Volba každého z vás v této chvíli určí budoucnost celé planety. Tuto volbu však musíte provést nyní. A říkám vám, že není ve vašem životě nic důležitějšího, co byste mohli udělat.

OM

4. Dejte stranou všechny zbytečnosti, které vás obklopují.
Zaměřte své vědomí na nejvyšší úroveň, které jste schopni dosáhnout.
Přemýšlejte o věčnosti.
Přemýšlejte o nekonečném a neohraničeném Bohu.
Přemýšlejte o Jeho Velikosti.
Jste částí Boha.
V každém z vás může být On.
S vaší pomocí Tvůrce tohoto vesmíru bude schopen převrátit kosmické cykly.
Vmyslete se do velikosti nadcházející mise. Každý z vás může a je schopen splnit grandiózní Boží záměr vymanění se z iluze.

OM

5. Nastal čas a cykly se převrátily. Nastala doba pro zrušení iluzorního světa. A teď, stejně jako v počátku Stvoření, přišel zlomový moment, kdy Stvoření musí být svrženo. Prostor a čas začínají nový cyklus. Iluze začíná couvat. Každý z vás je přizván k účasti na tomto procesu zhroucení iluze. Není možné, abych mohl být já, nebo někdo z Nejvyšších Mistrů, nyní ve vašem světě. Svět je příliš hrubý a jeho vibrace jsou příliš nízké. Takže jen vy můžete udělat tuto práci pro svět. Jen vy jste schopni svými volbami a činy, zahájit tuto práci na vymanění se z iluze. Jenom s pomocí vašeho vědomí je Bůh schopen udělat tuto práci. Grandiózní práci, která vyžaduje ke svému uskutečnění miliony let. Máte nyní možnost přidat se k této misi.

OM

6. Pokud si přečtete všechna Poselství, která jsme vám předávali v průběhu několika let prostřednictvím našeho Posla, najdete v nich všechny rady potřebné k tomu, abyste mohli tuto svou práci uskutečnit a vyplnit tak své Boží předurčení. Každé z Poselství obsahuje znalosti a informace, které nyní potřebujete. Mezi řádky jsou skryté znalosti, které vám vytanou na mysli mezi spánkem a bděním v průběhu mnoha let.

OM

7. Klíč, který vám dnes dám, leží na povrchu. Vaše každodenní rozhodnutí, každá vaše volba a čin v průběhu dne, pokud má Boží podstatu, koná právě tu práci, kterou je nutné uskutečnit. Pokud se ale stejně jako dřív raději soustřeďujete na iluzi, na potěšení a zábavu, na rozmary svého ega, ať už jsou vyjádřeny jakkoliv, stojíte v opozici vůči Bohu a Jeho plánům.

OM

8. Každá vaše myšlenka má význam.

Každý váš pocit má význam.

Každý váš akce má význam.

Nyní začíná vaše práce pro Boha. Jakýkoliv čin nebo pozornost zaměřená na iluzorní svět bude stát v opozici vůči plánům Boha. Jakýkoliv čin zaměřený na Společné Blaho, Dobro, bude vítán Nebesy a bude pro nás znamením, že lidstvo je schopno evolučního vývoje a nové fáze svého rozvoje.

OM

9. Na vašem uvědomění, na vašem úsilí a na vaší víře nyní mnohé závisí. Dnes  jsem přišel za vámi, abych vás upozornil na váš dluh, na vaši práci, kterou není schopen udělat nikdo jiný než vy – grandiózní práci na vymanění se z iluze. A to je vaše nejdůležitější práce – oddělit ve svém vědomí to, co je věčné, a to, co je pomíjivé. Vaše nejdůležitější práce nyní je oddělit skutečnost od iluze  - ve svém nitru i okolo vás.

OM

10. Kam je zaměřena vaše pozornost, tam proudí vaše energie. Pokud jste neustále soustředěni na iluzorní svět, pak pracujete proti Bohu a znásobujete iluzi. Pokud jste neustále soustředěni na Vyšší svět, na Boží svět, pak vás budou velebit celá Nebesa. Nastal čas, kdy Nebesa vyžadují vaši práci. Prosím, uvědomte si svou odpovědnost a začněte hned teď. Všechny vědomosti již máte. Začněte! V každém okamžiku tvoříte. Svou energii máte pod kontrolou. Musíte se jen naladit na Boha, aby vaše proudy energie byly navždy v Božím proudu.

 

Jsem připraven, Páne. Vezmi si mě, Páne, vezmi si mé znalosti, mé schopnosti.

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. JÁ JSEM tady, Páne.

S pokorou přijimám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Už ve mně není nic, co není od Boha.

Není nic, co by nás rozdělovalo. Jsme jedním.[1]

 

_____________________________________________________________________________

[1] Na začátku a na konci Růžence se používá vzývání z Poselství Sanat Kumary ze 7. května 2005: "Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii světla a být její základnou tam, kde právě teď jste.“

 

 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net