Nyní začíná vaše práce pro Boha

Pán ŠivaГосподь Шива

22. června 2012

 

JÁ JSEM Šiva!

Já jsem přišel za vámi!

Dnes si přeji, abyste mne vyslechli. Ne proto, že to chci já, ale proto, že přišel čas, kdy vám toto musím povědět.

Tak tedy, pokaždé když za vámi přicházím, stejně tak, jak přicházejí jiní Mistři, se stane zázrak kontaktu mezi našimi světy. Pokaždé dojde v místě přijímání našich Poselství k vysvobození Světla. A tato požehnání, která osvětlují zemi v okamžiku předání mého poselství, se neprodleně projeví na osudech národů Země. 

Přišel jsem dnes právě v tento čas, kdy se náš Posel nachází v Lotyšsku. A přišel jsem v ten moment, kdy samotné slunce přeje maximálnímu šíření mých energií v této krajině.

S každým přijetím a přečtením poselství dostáváte možnost být požehnáni.  A to je něco, co se nedá předat slovy. Je to něco, co se přenáší mimo slova z mého srdce do vašich srdcí.

Buďte požehnáni. Přijměte dar mého srdce.

Máte mnoho před sebou. Právě nyní nastal ten čas, kdy na každém z vás, kdo se nacházíte ve vtělení, závisí veškeré další směřování evoluce na planetě Zemi. Protože ve vaší oktávě nastává rozhodující obrat energií. A to, co sestupovalo dolů, nyní musí začít stoupat nahoru, do našeho světa, světa Vzestoupených Mistrů.

Vašima rukama a vašima nohama musí být v blízké době uskutečněn tento veliký obrat kosmického cyklu. I Já, jako Pán, zodpovědný za stažení iluze, jsem připraven vám odevzdat dávné znalosti.

Každý z vás je nepostradatelný. Každý z vás, kdo je schopen a připraven přijmout moje slova a moji energii. Protože čas nastal. Protože v tento okamžik všechny Nebeské Zástupy dohlížejí na evoluci planety Země. Nastoupil nejkritičtější moment v historii planety. A volba každého z vás v této chvíli určí budoucnost celé planety.

Tuto volbu je však potřeba provést nyní.

A říkám vám, že není ve vašem životě nic důležitějšího, co byste mohli udělat. Dejte stranou všechny zbytečnosti, které vás obklopují.

Zaměřte své vědomí na nejvyšší úroveň, které jste schopni dosáhnout. Přemýšlejte o věčnosti.

Přemýšlejte o nekonečném a neohraničeném Bohu.

Přemýšlejte o Jeho Velikosti.

Vy jste částí Boha.

V každém z vás On může být.

A s vaší pomocí Tvůrce tohoto vesmíru bude schopen převrátit kosmické cykly.

Vmyslete se do velikosti nadcházející mise. Každý z vás může a je schopen splnit grandiózní Boží záměr svinutí iluze.

Nastal čas a cykly se převrátily. Nastala doba pro stáhnutí se iluzorního světa. A teď, stejně jako v počátku Stvoření, přišel zlomový moment, kdy Stvoření musí být staženo. Prostor a čas začínají nový cyklus. Iluze se začíná svinovat.

Každý z vás je přizván k účasti na tomto procesu stažení iluze. Není možné, abych já nebo někdo z Nejvyšších Mistrů nyní mohl být ve vašem světě. Svět je příliš hrubý a jeho vibrace jsou příliš nízké. Jen vy můžete tuto práci pro svět udělat. Jen vy, vašimi volbami a vašimi činy, jste schopni zahájit tuto práci pro stažení iluze.

Jenom s pomocí vašeho vědomí je Bůh schopen udělat tuto práci. Grandiózní práci, která vyžaduje pro své uskutečnění miliony let.

Je vám dána možnost přistoupit k této misi nyní. A pokud si přečtete všechna Poselství, která jsme vám dávali v průběhu těchto let prostřednictvím našeho posla, najdete v nich všechny potřebné rady pro to, abyste mohli tuto vaši práci uskutečnit a vyplnit tak vaše Boží předurčení.

Každé z Poselství obsahuje znalosti a informace, které nyní potřebujete. Mezi řádky jsou skryté znalosti, které se rozbalují ve vašem vědomí mezi spánkem a bděním v průběhu mnoha let.

Klíč, který vám dnes dám, leží na povrchu. Vaše každodenní volbykteré děláte, každé vaše rozhodnutí a skutky během dne, jestli mají Božský charakter, vykonávají přesně tu práci, kterou jste povoláni vyplnit. Pokud se stále chcete soustředit na iluzi, na potěšení  a zábavu, na rozmary svého ega, ať už jsou vyjádřeny jakkoli, stojíte v opozici vůči Bohu a Jeho plánům. 

Každá vaše myšlenka má význam.

Každý váš pocit má význam.

Každý váš akce má význam.

Nyní začíná vaše práce pro Boha. Jakýkoliv čin nebo pozornost zaměřená na iluzorní svět bude stát v opozici vůči plánům Boha.

Jakýkoliv čin zaměřený na Společné Blaho, Dobro, bude vítán Nebesy a bude pro nás vzorem, že lidstvo je schopno evolučního rozvoje a nové fáze svého vývoje.

Nyní na vašem uvědomění, na vašem úsilí, na vaší víře závisí mnoho. A já jsem dnes přišel za vámi, abych vás upozornil na váš dluh a vaši práci, kterou není schopen uskutečnit nikdo jiný než vy – grandiózní práci pro stahování iluze. A to je vaše nejdůležitější práce – rozdělit ve svém vědomí to, co je věčné, a to, co je pomíjivé.

Vaše práce, která je nyní nejdůležitější, je oddělit skutečnost od iluze uvnitř vás a vně vás. Kam je nasměrována vaše pozornost, tam proudí vaše energie. A pokud jste neustále soustředěni na iluzorní svět, pak pracujete proti Bohu a znásobujete iluzi. Pokud jste neustále soustředěni na Vyšší, na Boží svět, pak celá Nebesa vás budou velebit.

Nastal čas, kdy Nebesa čekají na vaši práci.

Prosím, uvědomte si svou odpovědnost a začněte hned teď. Všechny vědomosti již máte. Začněte!

V každém okamžiku tvoříte. Ovládáte svoji energii. Musíte jenom souznít s Bohem, aby vaše proudy energie byly v Božím proudu navždy.

 

JÁ JSEM Šiva!