Malý Růženec Matky Marie - 12

 
 
Dvanáctý malý Růženec Matky Marie

 

 
Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit [1]

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, milovaná Matko Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi vzpomenout si na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! [2]

 


1.    JÁ JSEM Matka Marie, která tímto přichází k vám. Dnes bych si ráda s vámi pohovořila o vašich potřebách a nezbytnosti času. Mnozí z vás se na mne obrací o pomoc. Mnohým z vás já mohu pomoci. Ale přece jen existuje určitý počet duší, které jsou tak zatížené nadměrným břemenem minulých hříchů, že při mé veškeré touze jim pomoci nemohu. Já i mí andělé se neustále nacházíme ve stavu služby a zvýšené pozornosti k vašim prosbám a pokorným žádostem. A musím vám říct, že dokonce i v tom případě, kdy pomoc nemůže být prokázána v plném rozsahu, uskutečňujeme vše možné, abychom vám ulehčili vaše utrpení.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Slzy pokání, které tak často vidím ve vašich očích v průběhu našeho setkání, napoví mi o vás mnohem víc, než-li vaše slova a dokonce i modlitby.  Nedovedete si ani představit, jakou práci musí vykonat Vzestoupení Mistři, aby si vaše duše mohly uvědomit mnohé své hříchy a kály se z nich. Tehdy, kdy pokání vchází do vašeho srdce, vaše karmické břemeno se sníží na polovinu. A zůstávající polovinu můžete uvolnit vašimi každodenními modlitbami a úsilím, nasměrovaným na zmírnění tíživé situace druhých trpících duší. Věřte mi, že vaše pomoc trpícím duším je neocenitelná v tomto vašem čase.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě obklopující jejich život. Proto dejte těmto duším paprsek naděje. Otevřete své srdce Lásce a pošlete každému trpícímu srdci ve vašem světě částečku vaší Lásky. Vždyť vám to nepřidělá práci? Vždyť vám nebude zatěžko potěšit vaší Láskou kruté srdce politiků, ekonomů, představitelů moci a soukromé struktury? Koneckonců můžete v sobě překonat stereotypy a uvidět, v nejhorších a nenapravitelných zástupcích moci a byznysu srdce lidí, kteří zkrátka  neznají Lásku.
 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.   Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil. Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě. Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absence Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné činy. A pokud by něčí  Láska rozehřála jejich srdce alespoň krátkodobým impulsem Dobra a Světla, pak možno předpokládat, že spoustě a mnohým hrozivým následkům jejich činů bude zabráněno. Protože oni se změní. Impulz Boží energie je schopen rozpustit strach a agresivitu v srdcích nenapravitelných zločinců a odpůrců Boha.
 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    A stává se, že člověk v jeden moment se jakoby probudil ze snu a slzy pokání mu samy tečou po tvářích. A kající se člověk již není schopen škodit druhým lidem, dětem a starcům. Proto v této temné době považujte za práci vypěstovat ve svém srdci Lásku a nasměrovat tuto Lásku těm, kteří, podle vašeho názoru, potřebují tuto Lásku, aby se srdce těchto lidí změnilo. A v tomto případě budeme schopni společným úsilím změnit budoucnost celé planety, jakkoliv by se zdála býti smutnou a neradostnou.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Můžeme našim společným úsilím změnit jakoukoliv situaci na planetě Zemi. Vyzývám vás nelenit a pracovat na sobě, na  svých nedostatcích, těch, které občas stále ještě blokují projev Boží Lásky ve vašich srdcích. Popřemýšlejte o tom, co brání vašim srdcím projevit Lásku. Popřemýšlejte o tom, jak rozpustit led strachu, agresivity, nedůvěry, který doslova spoutal vaše srdce.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    Přemýšlejte, co můžete udělat pro druhé lidi. Nejen pro vaše blízké, ale i pro všechny lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění. Někdy jeden člověk, který má dostatečný vliv ve společnosti, je schopen změnit veřejné mínění a zvrátit negativní tendenci ve světě.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Musíte se upevnit ve víře, a ve vaší víře budete schopni nechat proniknout tak mnoho Lásky ve vašem světě, že se srdce velmi mnoha lidí změní. Všechno, milovaní, lze změnit. S Boží pomocí je všechno možné. Absolutně všechno. Musíte jenom soustředit veškeré své úsilí na to, aby Bůh vešel do vašeho života a vedl všechny vaše činy a skutky. Každý den a ze dne na den.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Nemyslete na ty, kteří zapomněli na Boha a neprojevují dobré lidské vlastnosti. Myslete na Boží Lásku, která každý den stále roste a roste ve vašem srdci. Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  A pokud vám chybí víra a oddanost, vzpomeňte si na mne. Vzpomeňte si na ty tiché chvíle, kdy se vám podařilo zachytit Můj pohled v Mém obraze a kdy jste dostali odpověď na svoji otázku. Vzpomeňte si na tyto minuty tiché radosti z našeho bezprostředního setkání, které jste zažívali jenom občas ve vašem životě. Milovaní, já jsem vždy s vámi! Jsme spolu! Já plně sdílím vaše trápení a utrpení a dělám všechno možné, abych je co nejvíce ulehčila. Ať mír, klid a dobrotivost je neustále s vámi.  JÁ JSEM Matka Marie, milující vás a starající se o vás.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

 

   

___________________________________________________________________________________

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 23. prosince 2014

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství Matky Marie 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net