Malý Růženec Matky Marie - 12

 
 
Dvanáctý malý Růženec Matky Marie

 

 
Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit [1]

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě.  Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! 

 

1.  JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla. Dnes bych si s vámi ráda pohovořila o vašich potřebách a o tom, co vyžaduje tato doba. Mnozí z vás se na mě obrací o pomoc. Mnohým z vás mohu pomoci. Existuje však určitý počet duší, které jsou tak zatížené nadměrným břemenem minulých hříchů, že při mé veškeré snaze jim nemohu pomoci. Já i mí andělé jsme neustále ve službě a věnujeme zvýšenou pozornost vašim prosbám a pokorným žádostem. A musím vám říci, že dokonce i v tom případě, kdy pomoc nemůže být poskytnuta v plném rozsahu, děláme vše možné, abychom vaše utrpení zmírnili.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2.  Slzy pokání, které tak často vidím ve vašich očích při našem setkání, mi o vás napoví mnohem víc, než vaše slova a dokonce i modlitby. Nedovedete si ani představit, jakou práci musí vykonat Vzestoupení Mistři, aby si vaše duše uvědomily mnohé své hříchy a učinily z nich pokání. Tehdy, když pokání vchází do vašeho srdce, vaše karmické břemeno se sníží na polovinu. A zbylou polovinu můžete rozpustit vašimi každodenními modlitbami a úsilím, nasměrovaným na odlehčení osudu dalších trpících duší. Věřte mi, že vaše pomoc trpícím duším je ve vaší době neocenitelná.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3.  Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě obklopujícího života. Proto dejte těmto duším paprsek naděje. Otevřete svá srdce Lásce a pošlete každému trpícímu srdci ve vašem světě částečku vaší Lásky. Byla by to pro vás velká práce? Bude vám zatěžko zahřát vaší Láskou krutá srdce politiků, ekonomů, představitelů vlády a obchodních struktur? Vždyť  v sobě můžete překonat stereotypy a spatřit i v nejhorších a nenapravitelných zástupcích moci a byznysu srdce lidí, kteří prostě neznají Lásku.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4.  Velmi mnoho lidí je okouzleno iluzorními silami. Tito lidé spí a ve spánku vidí děsivé sny, a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě. A to vše jen proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě nedostatek Boha způsobuje to, že velmi mnoho politiků páchá strašné činy. A pokud by něčí Láska rozehřála jejich srdce alespoň krátkodobým impulsem Dobra a Světla, je možné předpokládat, že bude zabráněno mnoha a mnoha hrozným následkům jejich jednání. Protože oni se změní. Impulz Boží energie je schopen rozpustit strach a agresivitu v srdcích nenapravitelných zločinců a odpůrců Boha.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5.  A stává se, že se člověk najednou jakoby probudí ze snu a slzy pokání mu samy tečou po tvářích. A kající se člověk již není schopen ubližovat dalším lidem, dětem a starcům. Proto v této temné době nemějte zatěžko pěstovat ve svém srdci Lásku a poslat tuto Lásku těm, kteří, podle vašeho názoru, tuto Lásku potřebují, aby se srdce těchto lidí změnila. A tak můžeme společným úsilím změnit budoucnost celé planety, jakkoliv by se zdála být smutná a neradostná.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6.  Naším společným úsilím můžeme změnit jakoukoliv situaci na planetě Zemi. A žádám vás, abyste nelenili a pracovali na sobě, na svých nedostatcích, které občas stále ještě blokují projev Boží Lásky ve vašich srdcích. Přemýšlíte o tom, co brání vašim srdcím projevit Lásku? Přemýšlíte, jak rozpustit krustu strachu, agresivity, nedůvěry, která doslova sevřela vaše srdce?

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7.  Popřemýšlejte, co můžete udělat pro druhé lidi. Nejen pro vaše blízké, ale i pro všechny lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění. Někdy jeden člověk, který má dostatečně velký vliv ve společnosti, je schopen změnit veřejné mínění a zvrátit negativní tendenci ve světě.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8.  Musíte se upevnit ve víře a ve vaší víře budete schopni skrze sebe propustit do vašeho světa tak mnoho Lásky, že se srdce velmi mnoha lidí změní. Všechno, milovaní, lze změnit. S Boží pomocí je všechno možné. Absolutně všechno. Musíte jen soustředit veškeré své úsilí na to, aby Bůh vešel do vašeho života a vedl všechny vaše činy a skutky. Každý den a den za dnem.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9.  Nemyslete na ty, kteří zapomněli na Boha a neprojevují dobré lidské vlastnosti. Myslete na Boží Lásku, která každý den stále roste a která roste i ve vašem srdci. Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10.  A pokud vám chybí víra a oddanost, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na tiché chvíle, kdy se vám podařilo zachytit Můj pohled na Mém obraze a dostali jste odpověď na svoji otázku. Vzpomeňte si na ty minuty tiché radosti z našeho bezprostředního setkání, které jste ve vašem životě zažívali, i když možná jen občas. Milovaní, jsem vždy s vámi! Jsme spolu! Plně sdílím všechna vaše trápení a strádání a dělám všechno možné, abych je co nejvíce zmírnila. Ať mír, klid a blaženost je neustále s vámi. JÁ JSEM Matka Marie, která vás miluje a stará se o vás.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/12_maliy_rosary_materi_marii.htm

   

___________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 23. prosince 2014

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství Matky Marie 4. ledna 2009

 

* * * 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net