Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Milovaná Matka Marie
23. prosince 2014

 

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla.

Dnes bych si s vámi ráda pohovořila o vašich potřebách a o tom, co vyžaduje tato doba. Mnozí z vás se na mě obrací o pomoc. Mnohým z vás mohu pomoci.

Existuje však určitý počet duší, které jsou tak zatížené nadměrným břemenem minulých hříchů, že při mé veškeré snaze jim nemohu pomoci. Já i mí andělé jsme neustále ve službě a věnujeme zvýšenou pozornost vašim prosbám a pokorným žádostem.

A musím vám říci, že dokonce i v tom případě, kdy pomoc nemůže být poskytnuta v plném rozsahu, děláme vše možné, abychom vaše utrpení zmírnili.

Slzy pokání, které tak často vidím ve vašich očích při našem setkání, mi o vás napoví mnohem víc, než vaše slova a dokonce i modlitby.

Nedovedete si ani představit, jakou práci musí vykonat Vzestoupení Mistři, aby si vaše duše uvědomily mnohé své hříchy a učinily z nich pokání.

Tehdy, když pokání vchází do vašeho srdce, vaše karmické břemeno se sníží na polovinu. A zbylou polovinu můžete rozpustit vašimi každodenními modlitbami a úsilím, nasměrovaným na odlehčení osudu dalších trpících duší.

Věřte mi, že vaše pomoc trpícím duším je ve vaší době neocenitelná.

Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě obklopujícího života.

Proto dejte těmto duším paprsek naděje. Otevřete svá srdce Lásce a pošlete každému trpícímu srdci ve vašem světě částečku vaší Lásky.

Byla by to pro vás velká práce? Bude vám zatěžko zahřát vaší Láskou krutá srdce politiků, ekonomů, představitelů vlády a obchodních struktur? Vždyť  v sobě můžete překonat stereotypy a spatřit i v nejhorších a nenapravitelných zástupcích moci a byznysu srdce lidí, kteří prostě neznají Lásku.

Velmi mnoho lidí je okouzleno iluzorními silami.

Tito lidé spí a ve spánku vidí děsivé sny, a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.

A to vše jen proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě nedostatek Boha způsobuje to, že velmi mnoho politiků páchá strašné činy. A pokud by něčí Láska rozehřála jejich srdce alespoň krátkodobým impulsem Dobra a Světla, je možné předpokládat, že bude zabráněno mnoha a mnoha hrozným následkům jejich jednání. Protože oni se změní. Impulz Boží energie je schopen rozpustit strach a agresivitu v srdcích nenapravitelných zločinců a odpůrců Boha.

A stává se, že se člověk najednou jakoby probudí ze snu a slzy pokání mu samy tečou po tvářích. A kající se člověk již není schopen ubližovat dalším lidem, dětem a starcům.

Proto v této temné době nemějte zatěžko pěstovat ve svém srdci Lásku a poslat tuto Lásku těm, kteří, podle vašeho názoru, tuto Lásku potřebují, aby se srdce těchto lidí změnila. A tak můžeme společným úsilím změnit budoucnost celé planety, jakkoliv by se zdála být smutná a neradostná.

Naším společným úsilím můžeme změnit jakoukoliv situaci na planetě Zemi.

A žádám vás, abyste nelenili a pracovali na sobě, na svých nedostatcích, které občas stále ještě blokují projev Boží Lásky ve vašich srdcích.

Přemýšlíte o tom, co brání vašim srdcím projevit Lásku?

Přemýšlíte, jak rozpustit krustu strachu, agresivity, nedůvěry, která doslova sevřela vaše srdce?

Popřemýšlejte, co můžete udělat pro druhé lidi. Nejen pro vaše blízké, ale i pro všechny lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění.

Někdy jeden člověk, který má dostatečně velký vliv ve společnosti, je schopen změnit veřejné mínění a zvrátit negativní tendenci ve světě.

Musíte se upevnit ve víře a ve vaší víře budete schopni skrze sebe propustit do vašeho světa tak mnoho Lásky, že se srdce velmi mnoha lidí změní.

Všechno, milovaní, lze změnit.

S Boží pomocí je všechno možné.

Absolutně všechno. Musíte jen soustředit veškeré své úsilí na to, aby Bůh vešel do vašeho života a vedl všechny vaše činy a skutky.

Každý den a den za dnem.

Nemyslete na ty, kteří zapomněli na Boha a neprojevují dobré lidské vlastnosti. Myslete na Boží Lásku, která každý den stále roste a která roste i ve vašem srdci.

Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit.

A pokud vám chybí víra a oddanost, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na tiché chvíle, kdy se vám podařilo zachytit Můj pohled na Mém obraze a dostali jste odpověď na svoji otázku.

Vzpomeňte si na ty minuty tiché radosti z našeho bezprostředního setkání, které jste ve vašem životě zažívali, i když možná jen občas.

Milovaní, jsem vždy s vámi!

Jsme spolu!

Plně sdílím všechna vaše trápení a strádání a dělám všechno možné, abych je co nejvíce zmírnila.

Ať mír, klid a blaženost je neustále s vámi.

 

JÁ JSEM Matka Marie, která vás miluje a stará se o vás.

 

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net