Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Milovaná Matka Marie
23. prosince 2014

 

JÁ JSEM Matka Marie, která tímto přichází k vám.

Dnes bych si ráda s vámi pohovořila o vašich potřebách a nezbytnosti času. Mnozí z vás se na mne obrací o pomoc. Mnohým z vás i já mohu pomoci.

 

Ale přece jen existuje určitý počet duší, které jsou tak zatížené nadměrným břemenem minulých hříchů, že při mé veškeré touze jim pomoci nemohu. Já i mí andělé se neustále nacházíme ve stavu služby a zvýšené pozornosti k vašim prosbám a pokorným žádostem.

 

A musím vám říct, že dokonce i v tom případě, kdy pomoc nemůže být prokázána v plném rozsahu, uskutečňujeme vše možné, abychom vám ulehčili vaše utrpení.

 

Slzy pokání, které tak často vidím ve vašich očích v průběhu našeho setkání, napoví mi o vás mnohem víc, než-li vaše slova a dokonce i modlitby.

 

Nedovedete si ani představit, jakou práci musí vykonat Vzestoupení Mistři, aby si vaše duše mohly uvědomit mnohé své hříchy a kály se z nich.

 

Tehdy, kdy pokání vchází do vašeho srdce, vaše karmické břemeno se sníží na polovinu. A zůstávající polovinu můžete uvolnit vašimi každodenními modlitbami a úsilím, nasměrovaným na zmírnění tíživé situace druhých trpících duší.

 

Věřte mi, že vaše pomoc trpícím duším je neocenitelná v tomto vašem čase.

 

Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě obklopující jejich život.

 

Proto dejte tímto duším paprsek naděje. Otevřte své srdce Lásce a pošlete každému trpícímu srdci ve vašem světě částečku vaší Lásky.

Vždyť vám to nepřidělá práci? Vždyť vám nebude zatěžko potěšit vaší Láskou kruté srdce politiků, ekonomů, představitelů moci a soukromé struktury? Koneckonců můžete v sobě překonat stereotypy a uvidět, v nejhorších a nenapravitelných zástupcích moci a byznysu srdce lidí, kteří zkrátka  neznají Lásku.

 

Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil.

 

Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.

 

Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absenci Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné činy. A pokud by čísi Láska rozehřála jejich srdce alespoň krátkodobým impulsem Dobra a Světla, pak možno předpokládat, že spoustě a mnohým hrozivým následkům jejich činů bude zabráněno. Protože oni se změní. Impulz Boží energie je schopen rozpustit strach a agresivitu v srdcích nenapravitelných zločinců a odpůrců Boha.

 

A stává se, že člověk v jeden moment se jakoby probudil ze snu a slzy pokání mu samy tečou po tvářích. A kající se člověk již není schopen škodit druhým lidem, dětem a starcům.

 

Proto v této temné době považujte za práci vypěstovat ve svém srdci Lásku a nasměrovat tuto Lásku těm, kteří, podle vašeho názoru, potřebují tuto Lásku, aby se srdce těchto lidí změnilo. A v tomto případě budeme schopni společným úsilím změnit budoucnost celé planety, jakkoliv by se zdála býti smutnou a neradostnou.

 

Můžeme našim společným úsilím změnit jakoukoliv situaci na planetě Zemi.

 

Vyzývám vás nelenit a pracovat na sobě, na  svých nedostatcích, těch, které občas stále ještě blokují projev Boží Lásky ve vašich srdcích.

 

Popřemýšlejte o tom, co brání vašim srdcím projevit Lásku.

 

Popřemýšlejte o tom, jak rozpustit led strachu, agresivity, nedůvěry, který doslova spoutal vaše srdce.

 

Přemýšlejte, co můžete udělat pro druhé lidi. Nejen pro vaše blízké, ale i pro všechny lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění.

 

Někdy jeden člověk, který má dostatečný vliv ve společnosti, je schopen změnit veřejné mínění a zvrátit negativní tendenci ve světě.

 

Musíte se upevnit ve víře, a ve vaší víře budete schopni nechat proniknout tak mnoho Lásky ve vašem světě, že se srdce velmi mnoha lidí změní.

 

Všechno, milovaní, lze změnit.

S Boží pomocí je všechno možné.

 

Absolutně všechno. Musíte jenom soustředit veškeré své úsilí na to, aby Bůh vešel do vašeho života a vedl všechny vaše činy a skutky.

 

Každý den a ze dne na den.

 

Nemyslete na ty, kteří zapomněli na Boha a neprojevují dobré lidské vlastnosti. Myslete na Boží Lásku, která každý den stále roste a roste ve vašem srdci.

 

Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit.

 

A pokud vám chybí víra a oddanost, vzpomeňte si na mne. Vzpomeňte si na ty tiché chvíle, kdy se vám povede uchytit Můj pohled v Mém obraze a kdy dostanete odpověď na svoji otázku.

 

Vzpomeňte si na tyto minuty tiché radosti z našeho bezprostředního setkání, které jste zažívali jenom občas ve vašem životě.

 

Milovaní, já jsem vždy s vámi!

 

Jsme spolu!

 

Já plně sdílím vaše trápení a utrpení a dělám všechno možné, abych je co nejvíce ulehčila. Ať mír, klid a dobrotivost je neustále s vámi.

 

JÁ JSEM Matka Marie, milující vás a starající se o vás.

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net