Růženec Pallas Athény

 

Učení o spravedlivých a nespravedlivých válkách


Krátký Růženec z Poselství Pallas Athény 22. prosince 2015 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!
 

Otče náš

Otče náš, jenž Jsi na Nebesích,

posvěť se Jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď Vůle Tvá jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. (3x) 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
 

  1. JÁ JSEM Pallas Athéna. Já jsem členem Karmické Rady. Jsem známá také jako Bohyně Pravdy. Kdysi dávno mě lidé uctívali v chrámech, postavených speciálně na moji počest. Bylo to dávno v mé milované Helladě. A teď vám chci připomenout, že Já jsem také patronkou spravedlivých válek.

Zdrávas Maria

  1. Všechno ve vašem světě má dvojí charakter. Proto se vám bude zdát divné toto ode Mě slyšet, ale kromě nespravedlivých válek jsou i války, které mají spravedlivý charakter. Proto, než se zúčastníte té či oné války, musíte velmi dobře pochopit motivy, které hýbou vámi a lidmi u moci, kteří rozhodují o rozpoutání války.

Zdrávas Maria

  1. Především musíte pochopit, jestli budete v průběhu války hájit zištné zájmy nebo budete bránit svoji zemi, svá obydlí, své rodiny proti vnějšímu nepříteli, který vás ohrožuje a útočí na vaši zemi. Velmi důležitý je motiv každého vojáka, který se války účastní. A pokud jde do války člověk s jakýmkoliv zištným motivem, taková účast ve válce bude zatěžovat tohoto člověka karmou za nesprávný čin. Zištným motivem mohou být peníze, sláva, moc, funkce nebo vojenská hodnost a také válečná kořist.

Zdrávas Maria

  1. Zákon Karmy je velmi složitým Zákonem tohoto Vesmíru. Proto navrhuji rozebrat to, jak se účast v nespravedlivé válce odrazí na státu a jeho lidech, kteří se této války účastní. Ovšem, že se při každé válce projevuje násilí a umírají lidé. Je důležité pochopit, jakou karmu ponese stát, který se účastní nespravedlivé války.

Zdrávas Maria

  1. Nicméně každý účastník nespravedlivé války nese svou část karmy. Ale každý účastník války má svou matku a své příbuzné. A celá rodina a také další příbuzní člověka, který se války účastní, se s ním podělí o karmu vykonaných vražd a ničení. Tak se oslabuje rodina i celý rod. Což může být příčinou fyzické a mentální degenerace rodu.

Zdrávas Maria

  1. Takovým způsobem se karma nespravedlivé války dotýká i těch lidí, kteří jsou daleko od přímého zapojení do vojenského konfliktu. Kromě toho existuje i karma státu, který se nespravedlivé války účastní. Tato karma se dotkne veškerého obyvatelstva státu a rozdělí se mezi všechny členy společnosti. To zpravidla vede k přerušení toku Božské energie, určené pro tento stát. Nedostatek Božské energie se projevuje jako bída, hlad, psychické poruchy značné části obyvatelstva jako schizofrenie, posedlost, deprese, sklon k sebevraždám, agresi.

Zdrávas Maria

  1. Pochopitelně, největší část karmy nespravedlivé války dolehne na ty lidi, kteří rozhodují o zahájení takové války. Nicméně, jak Já jsem řekla výše, karmická zátěž dolehne na každého člověka, žijícího v tomto státu. Protože žádná válka se neuskuteční, pokud nebudou lidé, kteří souhlasí s účastí v této válce z důvodu vlastní zištnosti, kořisti nebo s cílem procvičit se v zabíjení na živých cílech.

Zdrávas Maria

  1. Zdravá společnost si nikdy nedovolí zatáhnout sebe do nespravedlivé války, protože si moc dobře uvědomuje zodpovědnost, která dolehne na mnohé generace.

Zdrávas Maria

  1. Teď o tom, co se týká spravedlivých válek. V případě, že se voják účastní boje s cílem chránit svůj stát, svoji zemi, svoji rodinu a nemá za cíl svůj vlastní zisk, kořist, pokud je voják připraven obětovat svůj život pro obecné blaho svého státu, v tom případě jsou takové činy vyhodnoceny jako správné a dokonce i v případě smrti vojáka jeho rodinu neoslabují, ale naopak ji energeticky posilují.

Zdrávas Maria

  1. Obětovat se pro záchranu svých bližních může být považováno za nenásilí v případě, že je člověk připraven ze sebe udělat živý štít mezi útočníkem a svými blízkými. Tento nejvyšší akt sebeobětování tvoří dobrou karmu pro celý rod i stát. Cílem mého dnešního Poselství bylo vysvětlení podstaty spravedlivých a nespravedlivých válek. Myslím, že ve složitých podmínkách současného světa bude pro vás moje Učení užitečné a budete jej moci ve svých životech uplatnit v praxi. JÁ JSEM Pallas Athéna.

Zdrávas Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. 

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_afina-pallada.htm

 

Video-Růženec Pallas Athény
 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net