Učení o spravedlivých a nespravedlivých válkách

Pallas Athéna
22. prosince 2015


JÁ JSEM Pallas Athéna.

Opět jsem k vám přišla.

Určitě jste na Mne nezapomněli a pamatujete si, že Já jsem členem Karmické Rady.

Jsem známá také jako Bohyně Pravdy.

Kdysi dávno mě lidé uctívali v chrámech, postavených speciálně na moji počest.

Bylo to dávno v mé milované Helladě.

A teď vám chci připomenout, že Já jsem také patronkou spravedlivých válek.

Všechno ve vašem světě má dvojí charakter. Možná se vám bude zdát divné toto ode Mě slyšet, ale kromě nespravedlivých válek jsou i války, které mají spravedlivý charakter.

Proto, než se zúčastníte té či oné války, musíte velmi dobře pochopit motivy, které hýbou vámi a lidmi u moci, kteří rozhodují o rozpoutání války.

Především musíte pochopit, jestli budete v průběhu války hájit zištné zájmy nebo budete bránit svoji zemi, svá obydlí, své rodiny proti vnějšímu nepříteli, který vás ohrožuje a útočí na vaši zemi.

Velmi důležitý je motiv každého vojáka, který se války účastní. A pokud jde do války člověk s jakýmkoliv zištným motivem, taková účast ve válce bude zatěžovat tohoto člověka karmou za nesprávný čin.

Zištným motivem mohou být peníze, sláva, moc, funkce nebo vojenská hodnost a také válečná kořist.

Zákon karmy je velmi složitým Zákonem tohoto Vesmíru. Proto navrhuji rozebrat to, jak se účast v nespravedlivé válce odrazí na státu a jeho lidech, kteří se této války účastní.

Samozřejmě, že se při každé válce projevuje násilí a umírají lidé. Je důležité pochopit, jakou karmu ponese stát, který se účastní nespravedlivé války.

Každý účastník nespravedlivé války nese svou část karmy. Ale každý účastník války má svou matku a své příbuzné. A celá rodina a také další příbuzní člověka, který se války účastní, se s ním podělí o karmu vykonaných vražd a ničení.

Tak se oslabuje rodina i celý rod. Což může být příčinou fyzické a mentální degenerace rodu.

Takovým způsobem se karma nespravedlivé války dotýká i těch lidí, kteří jsou daleko od přímého zapojení do vojenského konfliktu.

Kromě toho existuje i karma státu, který se nespravedlivé války účastní. Tato karma se dotkne veškerého obyvatelstva státu a rozdělí se mezi všechny členy společnosti. To zpravidla vede k přerušení toku Božské energie, určené pro tento stát.

Nedostatek Božské energie se projevuje jako bída, hlad, psychické poruchy značné části obyvatelstva jako schizofrenie, posedlost, deprese, sklon k sebevraždám, agresi.

Pochopitelně, největší část karmy nespravedlivé války dolehne na ty lidi, kteří rozhodují o zahájení takové války.

Nicméně, jak Já jsem řekla výše, karmická zátěž dolehne na každého člověka, žijícího v tomto státu. Protože žádná válka se neuskuteční, pokud nebudou lidé, kteří souhlasí s účastí v této válce z důvodu vlastní zištnosti, kořisti nebo s cílem procvičit se v zabíjení na živých cílech.

Zdravá společnost si nikdy nedovolí zatáhnout sebe do nespravedlivé války, protože si moc dobře uvědomuje zodpovědnost, která dolehne na mnohé generace.

Teď o tom, co se týká spravedlivých válek. V případě, že se voják účastní boje s cílem chránit svůj stát, svoji zemi, svoji rodinu a nemá za cíl svůj vlastní zisk, kořist, pokud je voják připraven obětovat svůj život pro obecné blaho svého státu, v tom případě jsou takové činy vyhodnoceny jako správné a dokonce i v případě smrti vojáka jeho rodinu neoslabují, ale naopak ji energeticky posilují.

Sebeobětování pro záchranu svých bližních může být považováno za nenásilí v případě, že člověk je připraven ze sebe udělat živý štít mezi útočníkem a svými bližními.

Tento nejvyšší čin sebeobětování tvoří dobrou karmu pro celý rod i stát.

Cílem mého dnešního Poselství bylo vysvětlení podstaty spravedlivých a nespravedlivých válek.

Myslím, že v složitých podmínkách současného světa bude pro vás moje Učení užitečné a budete moci ho ve vašich životech uplatnit v praxi.

JÁ JSEM Pallas Athéna.

* * *