Růženec Svatého Michaela Archanděla

 
Volám vás do budoucnosti!
 

Krátký Růženec dle Diktátu Svatého Michaela A rchanděla

 22. června 2009

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš  [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď Vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

1. JÁ JSEM Archanděl Michael. Přišel jsem obklopený anděly modrého plamene. Nyní a v nadcházejících dnech nastal čas, kdy musíme soustředit své úsilí na pomoc planetě. A to je moje zpráva a varování pro vás. Pečlivě jsem vybral slova a přemýšlel jsem, jak vám sdělit tuto jednoduchou pravdu, že jste vstoupili do věku, kdy byste se měli s Vzestoupenými Mistry dělit o odpovědnost za vše, co se na planetě děje. Nepospícháte převzít tuto odpovědnost, ale převzít odpovědnost za planetu musíte. A to je další úroveň vědomí, na kterou musíte vystoupit.

 

Zdrávas Maria

 

2. Stále vás znepokojuje to, co se děje kolem vás, jste uneseni iluzí, která vás obklopuje doma, v práci, kterou ukazují v televizi. Existují však mnohem důležitější a skutečnější věci, o kterých byste měli začít přemýšlet. Celý svět, fyzický a jemnohmotný plán bytí, se otřásá od mnoha vašich činů, myšlenek a pocitů. A já a další bytosti Světla někdy s chvěním vnímáme každou další vlnu negativní energie, které se lidstvo dopouští ze své nerozumnosti. Pokaždé, když dojde k nekontrolovanému uvolnění negativní energie, je třeba vyvinout úsilí mnoha bytostí Světla k vyrovnání situace, aby důsledky pro fyzickou rovinu nebyly katastrofické.

 

Zdrávas Maria

 

3. Nastal čas, kdy vy, nejlepší představitelé lidské společnosti, musíte s námi, Vzestoupenými Mistry, sdílet odpovědnost za planetu Zemi, za vše, co se na planetě děje. A to je ta úroveň vědomí, které byste měli opravdu dosáhnout v blízké budoucnosti.

 

Zdrávas Maria

 

4. Přestaňte se dívat na lidi kolem sebe a následovat ty vzory, které vidíte kolem vás a na televizních obrazovkách. Protože nastává čas, kdy se musíte řídit pokyny, které dostanete ze svých srdcí. Existují jemnější energie a procesy, které se vyskytují kolem vás na jemnohmotných rovinách. A tyto procesy se ve vás projevují v podobě určitých stavů vědomí.

 

Zdrávas Maria

 

5. Ne vždy to, co se děje na jemnohmotné rovině, může být vámi pochopeno, ne všechno dosáhne vašeho vnějšího vědomí, ale existuje určitá intuice, tušení, předtucha. A pokud jste k sobě upřímní, pokud vstoupíte do svého srdce a ucítíte vibrace jemnějšího plánu, pak budete zřejmě slyšet poplašný zvonek, který zní na planetě Zemi. A tento alarm je signál neklidu. To je ukazatel problémů na planetě.

 

Zdrávas Maria

 

6. Jak lze situaci změnit a co lze nyní udělat, aby opětovné vyvážení sil na planetě znovu otevřelo perspektivu světlé cesty? Myslím, že nebude zbytečné připomenout vám, že bez ohledu na to, jak je to těžké, bez ohledu na to, jak těžké myšlenky a podmínky překonáváte, musíte najít sílu v sobě a říct:

"Vím, že tyto stavy jsou neskutečné. Vím, že iluze je silná, ale jsem připraven postavit proti iluzorním silám veškerou sílu mé Lásky, která proudí z mého srdce. Miluji tento svět. Miluji Boha a Jeho Dílo a nedovolím, aby tento svět byl zničen. Milovaný Archanděli Michaeli a andělé ochrany, žádám vás, abyste použili můj životní proud na pomoc legiím Světla. Vím, že se mé planetě nic nestane, dokud alespoň jeden světlonoš  bude vědomě působit na straně sil Světla.“

 

Zdrávas Maria

 

7. Jakmile nasbíráme dostatečný počet jednotlivců, kteří jsou ve svých srdcích připraveni rozhodně bránit Světlo, můžeme požádat Velké Centrální Slunce a všechny Kosmické Rady o milost, aby Země dostala pomoc a tato pomoc přišla bez prodlení.

 

Zdrávas Maria

 

8. V tento okamžik se rozhoduje velmi mnoho. Většina lidí na změnu vědomí není připravena. Proto jsou nutní dobrovolníci, aby prokázali novou úroveň vědomí, vědomí, které není vázáno na fyzickou a astrální rovinu, ale takové, které je připraveno ke spolupráci s Vyššími světy. A pak, když se najde dostatečný počet jednotlivců schopných prokázat nové vědomí, tehdy se díky jejich úsilím začne měnit vědomí ostatních lidí .

 

Zdrávas Maria

 

9. Všichni jste spojeni na jemnohmotných rovinách bytí. Je zapotřebí vyšší frekvence vědomí, aby tato frekvence zněla jako ladička v prostoru a aby duše těch lidí, které uvízly v iluzi, zajásali a zaměřili svůj pohled na Nebesa. Závidím vám, těm, kteří se nacházíte ve ztělesněni v této velmi obtížné době. Protože na vaší schopnosti udržet své vědomí v čistotě, usilovat o soulad s Vyššími světy, závisí budoucnost planety a závisí miliony duší, které uvízly v iluzi a nevidí průsvit.

Zdrávas Maria

 

 10. Ukažte příklad! Buďte stateční, buďte vytrvalí, buďte kreativní. Vymýšlejte způsoby, které přivedou miliony lidí na novou úroveň vědomí. Zvučte na nejvyšší notě. Buďte příkladem! Volám vás do budoucnosti! JÁ JSEM Archanděl Michael!

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_archangel_michael.htm

_______________________________________________________________________________

 

Michael - Archanděl prvního paprsku

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net