Růženec Míru

Růženec Míru [1]

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Vyznání Víry

 

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,

Který přebývá ve veškerém Životě.

Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,

a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona.

Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.

Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha..

Amen!

 

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Učení o nenásilí


Otče náš

 

1. Celá historie vývoje lidstva je trvalou válkou a bojem o moc, kontrolu a bohatství tohoto světa. Nepřetržitá série vražd, násilí, válek, katastrof, utrpení.

 

Zdrávas, Maria

 

2. Přišel jiný cyklus. Vědomí lidstva musí být povzneseno na další úroveň evolučního vývoje. A stejně jako v době výměny Čtvrté Rasy za Pátou, probíhají nekonečné války a nepřátelství.

 

Zdrávas, Maria

 

 

3. Ale tyto války mají ještě ničivější charakter. Desítky milionů lidí se staly oběťmi poslední světové války a díky moderním komunikačním prostředkům jsou všechny země okamžitě zapojeny do jakéhokoliv vzniklého konfliktu.

 

Zdrávas, Maria

 
 

4. Svět se podobá sudu se střelným prachem, kdy stačí jedna jiskra, aby byla celá planeta roztrhána na kousky. Za těchto podmínek je na prvním místě odmítnutí projevovat násilí v jakékoli formě. A především se musíte vzdát násilí ve vaší vědomí.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Stejně tak, jako temná noc před rozbřeskem, tak tyto poslední globální války s jejich mnohamilionovými oběťmi musí odejít do nenávratna. Země již není schopna vydržet žádnou globální válku. Proto jsem přišel, abych vám dal toto Učení o nenásilí a o nepoužívání násilí.

 

Zdrávas, Maria

 
 

6. Existoval určitý cyklus rozvoje lidstva, který trval mnoho stovek tisíc let, během něhož bylo přípustné použít násilí. A karmická zodpovědnost při vraždě ve válce a konfliktech nebyla tak těžká, jakou se stává ve vaší době.

 

Zdrávas, Maria
 
 

7. A nyní vám musím říct, že v souladu s novou etapou kosmického vývoje vaší planety přichází doba, kdy si zapíšete karmický dluh nejen při spáchání fyzické vraždy, ale i když chcete zničit své nepřátele jen ve své mysli.

 

Zdrávas, Maria

 
 

8. Přišel čas nového Exodu. Exodu pro novou lidskou Rasu, která již přišla a stále přichází do vtělení, aby nahradila starou Pátou Kořenovou Rasu. A přišel čas vykonat Exodus i ve svém vědomí, oddělit se ve svém vědomí od všeho starého, přežitého.

 

Zdrávas, Maria

 
 

9. Pro lidi nové Rasy bude charakteristické především odmítání násilí v jakékoliv podobě. Neznamená to, že násilí zmizí v brzké době ze Země. Ne. Stejně tak, jako bylo třeba mnoho let, aby vyrostlo několik generací lidí, kteří by si nepamatovali na zemi hříchu Atlantidu v období tohoto Exodu, stejně tak bude potřeba výměna mnoha generací lidí, než se lidstvo bude schopno zříct násilí a pocitu boje, především ve svém vědomí. Budou celá území, obydlená lidmi s novým vědomím, a budou území, na kterých bude převládat staré vědomí a staré myšlení.

 

Zdrávas, Maria

 

 

10. A postupně území, kde převládá staré myšlení, budou jedno po druhém pokryty vodou. A objeví se nové země, které budou osidlovat lidé, patřící k nové Rase. A rozdíl mezi těmito lidmi a tou Rasou, která žije nyní, bude pouze jeden – zcela nová úroveň vědomí této Rasy a nepřijatelnost jakéhokoli smyslu pro boj a násilí pro tuto Rasu.

 

Zdrávas, Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 


Pocit boje není Božským pocitem 

 

Otče náš

 

1. Tento svět je bojištěm mezi dvěma protichůdnými silami. A do té doby, dokud z vědomí posledního jedince nacházejícího se ve vtělení nevymizí jakýkoli pocit boje, bitva bude pokračovat.

 

Zdrávas, Maria

 

2. Představte si dvě vojska připravené k boji. Řady vojáků jsou v bojové formaci. Tváře jsou napjaté. Každý voják jen čeká na příkaz, aby vstoupil do boje . Vaše situace ve světě je podobná stavu  těchto vojáků.

 

Zdrávas, Maria

 

3. Nyní si představte, že se stane zázrak. Přes hrozné mraky, které visí nad bitevním polem, se objeví paprsek slunce, který osvětluje jak bojiště, tak napjaté a ponuré tváře vojáků. 

 

Zdrávas, Maria

 

4. Dokážete si alespoň na chvíli představit, že se může stát zázrak, a laskavé paprsky slunce prorážející skrze mraky mohou rozpustit jakékoli nepřátelské pocity v srdcích vojáků? Dokážete si představit, že se vnitřní stav vojáků může změnit? 

 

Zdrávas, Maria

 

5. Jedna myšlenka, jeden impuls ze srdce každého vojáka stačí k tomu, aby vědomí a vnější mysl každého účastníka bitvy získaly vznešenější charakter.


Zdrávas, Maria

 

6. Když jste schopni povznést se ve svém vědomí na jinou, vyšší úroveň, pak si můžete všimnout, že vše, co vás dělí od vašich nepřátel a soupeřů, ztrácí smysl. Protože trnete před touto krásou a všeobjímající Božskou Pravdou, která se náhle otevře vášemu ​​pohledu.

 

Zdrávas, Maria

 

 7. A už nejste schopni zažít žádné nepřátelské pocity. Protože cítíte svou jednotu s každou částí života. A cítíte bolest každé části života. A chápete, že jakýkoli pocit boje, jakýkoli pocit nenávisti a nelibosti nejsou Božskými pocity. 


Zdrávas, Maria

 

8. A lidé, kteří se dostali pod vliv těchto negativních pocitů, si zaslouží jen soucit. A chápete, že těmto lidem můžete pomoci. Jste schopni je obdarovat svým pocitem Lásky, svým porozuměním a dát jim tu částici Božské Energie, která umožní vašim odpůrcům cítit vaši Lásku.


Zdrávas, Maria

 

9. Stejně jako slunce, které září skrz mraky ,je schopno vám někdy dát paprsek naděje a poskytnout vám pocit lásky a soucitu, stejně tak i vy  můžete obdarovat každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, Láskou vašeho srdce. 

 

Zdrávas, Maria

 

10. Věřte mi, pouze Láska je schopna vyhnat všechny negativní projevy z vašeho světa. 

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

.

 

Přestaňte hledat nepřátele vně sebe

 

Otče náš

 

1. Všichni jste vojíny Ducha. Přicházíte do tohoto fyzického světa proto, abyste se srazili s iluzí. Protože takový je teď plán Boha. 

 

Zdrávas, Maria

 

2. Na začátku do sebe iluzi vstřebáváte, dokonce se můžete s touto iluzí úplně ztotožňovat. A teď přichází čas, kdy se musíte s tou iluzi rozloučit a přejít na vyšší stupeň rozvoje vašeho vědomí.

 

Zdrávas, Maria

 

3. A stává se z vás aréna boje těch sil, které iluzi obhajují, a těch sil, které se snaží tuto iluzi překonat. Zdá se vám, že tento boj probíhá ve vašem světě, ale ve skutečnosti boj probíhá uvnitř každého z vás.

 

Zdrávas, Maria

 

4. V tom se skrývá podstata toho zasvěcení, kterým teď procházíte – pochopit, že celý boj se koná uvnitř vás. A dokud se tento boj bude konat uvnitř vás, budete se znovu a znovu vtělovat v tomto fyzickém světě mezi lidmi, uvnitř kterých se tento boj koná stejně jako ve vás. A budete bojovat s vašimi vášněmi, s vašimi nedostatky a nedokonalostmi do té doby, než je úplně porazíte.

 

Zdrávas, Maria

 

5. V tom se skrývá smysl boje, který vedou síly Světla proti silám tmy. Ale tento smysl vám dávám dnes, a to pro vaši úroveň rozvoje vědomí. Ale když se vaše vědomí stane jasným a váš rozum bude průzračný jako křišťálové sklo, dáme vám nové znalosti a nový význam boje.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Proto moje rada pro vás bude: přestaňte vést vnější válku, přestaňte hledat nepřátele vně vás samotných. Každý kdo se k vám přiblížil na fyzické rovině, přiblížil se k vám právě proto, že vaše vibrace mu to dovolily udělat. 

 

Zdrávas, Maria

 

7. A pokud ten člověk vám dělá škodu, uráží vás, nemůžete ho brát jako vašeho osobního nepřítele nebo padlého anděla. Přišel za vámi buď proto, abyste mu mohl vrátit svůj karmický dluh, nebo přišel za vámi, abyste udělal zkoušku. Zkontrolovat, nakolik  jste si osvojili ponaučení, které jste dostali přes naše Učení.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Pokaždé, když se budete chtít pomstít tomu člověku, který vám udělal škodu, potrestat ho, musíte si uvědomit, že to jsem Já přišel k vám v podobě tohoto člověka, abych vás vyzkoušel – jak dobře jste si osvojil naše ponaučení.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Vně vás není nic, s čím byste musel bojovat. Pokud chcete, abych vám ukázal vašeho skutečného nepřítele, podívejte se do zrcadla. Tohle je váš opravdový nepřítel, se všemi jeho tělesnými přáními, egoizmem, sebevědomím a jistotou v tom, že již poznal veškerou Pravdu a může této Pravdě učit ostatní. 

 

Zdrávas, Maria

 

10. Abyste mohl učit Pravdě, musíte hodně pracovat na sobě. Musíte vydržet boj s nereálnou částí sebe samotných, musíte porazit svého strážce prahu, vaše ego. Musíte zvítězit ve vlastním vědomí. Musíte zvítězit ve vlastním boji.

 

Zdrávas, Maria


Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Milujte své nepřátele

 

Otče náš

 

1. Každý zdroj Světla ve vašem hustém světě dráždí a provokuje síly temnoty k aktivním činnostem namířeným proti zdroji Světla.

 

Zdrávas, Maria2. A až na vás ze všech stran začnou útočit síly temnoty, vzpomeňte si na to učení, které jsem dal před 2000 lety. A pokud vás uhodí do levé tváře, stačí použít nejsilnější zbraň všech dob a národů - nastavte druhou tvář.

 

Zdrávas, Maria  


3. Musíte milovat své nepřátele. Musíte žehnat svým nepřátelům. Vaši nepřátelé vám dávají příležitost vyrovnat se se svými karmickými dluhy a vaši nepřátelé vám dávají příležitost poučit se a podstoupit zkoušku. 

 

Zdrávas, Maria

 

4. Vím, že v mnoha situacích bude pro vás obtížné s pokorou a vděčností přijmout všechny výčitky, útoky a hrozby, které na vás směřují. Musíte se však naučit přijímat s pokorou a smířením vše, co vám přijde do cesty.


Zdrávas, Maria5. Vy sami a jen vy sami se rozhodujete, do jaké míry se můžete bránit s pomocí svých úřadů a struktur určených k řešení sporů v konfliktní situaci. Musíte se však naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity. 

 

Zdrávas, Maria

 

6. Lidé, kteří na vás útočí, uráží vás, ubližují vám, ponižují vás, jsou ve své podstatě nešťastní. Člověk, v jehož srdci přebývá Bůh, si nikdy nedovolí ublížit druhému člověku.

 

Zdrávas, Maria

 


7. Takže jediné, co můžete, když na vás zaútočí vaši nepřátelé, je odpustit jim a modlit se za ně. Protože nevědí, co dělají. Jejich vědomí je zastíněno a někdy zcela ovládáno silami temnoty a skutečně si neuvědomují své činy. Pouze člověk zahalený nevědomostí může dovolit silám temnoty jednat skrze něj a konat neblahé činy a ubližovat svatým nevinným. 

 


Zdrávas, Maria

 

 

8. Stává se, že Bůh si vás vybere, abyste vyvolali oheň na sebe a stali se terčem sil temnoty, které působí prostřednictvím jiných lidí a používají je k napadení a zlomyslným útokům. Bůh si vás vybral, aby vám dal test a současně dal příležitost ukázat se silám, které v této situaci strhávají své masky pokrytectví a zbožnosti a odhalují svou zvířecí tvář.


Zdrávas, Maria

 

 

9. Svěřte se do péče Pána. Pán se stará o všechny své ovce. Buďte připraveni obětovat své tělo, ale zachránit svou duši. Pravda je vždy tam, kde uprostřed špíny tohoto světa jsou ty nejvznešenější pocity. Nezapomeňte, že jste zodpovědní pouze za sebe, za své reakce. A bez ohledu na to, jak nespravedlivé se vám zdá zacházení ostatních lidí s vámi, odpusťte jim.

 

 

Zdrávas, Maria


10. Milujte své nepřátele. Neboť jen vaše láska a přímluva někdy mohou zachránit život těmto duším, které jsou posedlé nevědomostí a nevědí, co činí. 
A vaše modlitba za své nepřátele někdy umožňuje zastavit ruku Božské spravedlnosti a dát této duši ještě jednu šanci pokračovat v Životě.

 

Zdrávas, Maria

 


Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Jste duchovní vojáci 

 

Otče náš

 

1. Jste vojáci v tomto světě, duchovní vojáci, a vedete nepřetržitou bitvu. Tato bitva začala v momentě začátku iluzorního projevení a skončí, až vesmír zakončí cyklus své existence a projevené světy budou smrštěny. Do té doby bude pokračovat tato bitva mezi silami světla a temnoty, stojícími proti sobě navzájem a přecházejícími mezi sebou.

 

Zdrávas, Maria

 

2. Věčný pohyb, věčná snaha a věčný odpor rozvoje. Vtělené lidstvo má různé úrovně vědomí. A různé úrovně vědomí chápou tuto bitvu různě a různě se snaží této bitvy účastnit. 

 

Zdrávas, Maria

 

3. Vše je skutečně určeno vědomím člověka. Zkuste ve středověku říci rytíři, chystajícímu se k pochodu na obranu hrobu Hospodina, že bitvu probíhající v tomto světě chápe nesprávně. Zkuste v naší době říci atentátníkům, že bitvu probíhající v tomto světě chápou nesprávně. Zkuste říci těm lidem, kteří získali učení od předešlého posla a snaží se slovem konat soud na této Zemi, že nesprávně pochopili tuto bitvu.

 

Zdrávas, Maria

 

4. Můžete si představit, jak skončí vaše pokusy přesvědčit tyto různé lidi, že se mýlí. Je to jejich úroveň uvědomění Božské Reality. A jsou připraveni upřímně obětovat v životě mnoho, dokonce i život samotný, pro vítězství těch sil, které podporují. Problém je v tom, že úroveň vědomí těchto lidí určuje to, jaké síly ve skutečnosti podporují. 

 

Zdrávas, Maria

 

5. A pokud by měli vědomí Buddhy nebo Krista, pochopili by, že jakýkoliv projev boje na fyzických nebo jemnohmotných rovinách myšlenek a citů přispívá k násobení iluze. 

 

Zdrávas, Maria

 

6. A ty dvě síly, bojující proti sobě v tomto projevení, jsou síly iluzorní, zaměřené na zvětšení iluze, a síly Reálného Božského světa, zaměřené na smrštění iluze. Tato bitva na Nebesích bude trvat do té doby, dokud existuje projevení vesmíru, do té doby, dokud existují projevené světy.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Tato bitva, přenesená do roviny vědomí nyní žijících lidí, je jimi vnímána dle míry jejich vědomí. Jejich chování v této bitvě je v úplné shodě s těmi energetickými, karmickými nánosy, které získali v minulosti. A ti rytíři, kteří byli připraveni pobít vyznavače jiné víry ve své, jak se jim zdálo, spravedlivé bitvě za Krista, nyní bojují slovem a pokračují spoutáváním sil temnoty a bojují proti nim trochu jinými způsoby.

 

Zdrávas, Maria

 

8. A když jim řeknete, že postupují nesprávně z pohledu učení Buddhy a Krista, tak vám nikdy neuvěří. Protože to je jejich úroveň vědomí. A ta energie, kterou má jejich elektronový obal, se musí vyčerpat. Ona se k nim bude vracet znovu a znovu v různých vtěleních do té doby, dokud se jejich vědomí nezvýší na takovou úroveň, že začnou chápat skutečný smysl bitvy, probíhající v tomto světě.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Tato bitva bude existovat do té doby, dokud vědomí lidstva bude tuto bitvu připouštět uvnitř svého lidského vědomí.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Svět je odrazem vědomí člověka. A takový jednotlivec, který dosáhne vědomí Buddhy, který v meditaci dosáhne stavu nirvány, pochopí, že v tomto stavu není žádný boj. V tomto stavu je přítomna pouze láska, harmonie, blaženost, radost. Všechny Božské kvality, nezkažené nízkým stavem lidského vědomí.

 

Zdrávas, Maria 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

_____________________________________________________________________________________

 

1 ] Růženec sestaven T.N. Mikušinou na základě Diktátů: 

Přišel čas nového Exodu, který musíte vykonat ve svém vědomí" Mojžíš, 1. dubna 2005

„Vaše vědomí je jediným omezením vaší Božské svobody“, Milovaný El Morya, 21. června 2005; 

„Zvu vás do své Školy Mystéri", Pán Majtréja, 28. března 2005

„Musíte se naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity", Milovaný Ježíš, 5. června 2005;

"Pijte Nektar Božské Energie", Milovaný Súrja", 14. března 2005.

 

 
 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net