Růženec "Cesta"

 
Růženec

"Cesta" [1]

 

Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,
Který přebývá ve veškerém Životě.
Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,
a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona.
Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.
Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha.
Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Čas se změnil

 

Otče náš

1. Doba se změnila a nastoupil Nový Věk. Světy se přiblížily jeden k druhému. A to, co se ještě před pár lety, dokonce i v minulém roce, zdálo být nesplnitelným snem, se nyní stává skutečností. Získáváme možnost hovořit prostřednictvím mnohých a tuto možnost využíváme.
Situace na Zemi se stále stupňuje. Zvyšuje se úroveň vibrací planety. 

Zdrávas, Maria

2. Na Zemi přicházejí nové energie. A většina lidstva cítí tyto energie v podobě nemožnosti a nesmyslnosti dále bloudit ve tmě těmi cestami, kterými lidstvo kráčelo dlouhá a dlouhá tisíciletí.
Projevuje se to jako pocit nespokojenosti, upřímné touhy a očekávání něčeho, co se každou chvíli musí stát. 

Zdrávas, Maria

3. Nejcitlivější lidé ztratili zájem o své všední záležitosti. Zdá se, že nic z toho, co bylo dříve důležité a bylo smyslem jejich života, dnes již nemá sebemenšího významu. Všechno, čím se zabývali dříve – nesmyslné trávení času s kamarády, sledování nekonečných seriálů, honba za novými tretkami – jakoby ztratilo jakýkoliv význam. Všechno to připomíná sváteční pozlátko, které zůstalo na místě včerejší oslavy. Dnes už to všechno postrádá smysl.

Zdrávas, Maria

4. Nejcitlivější lidé ve svém srdci pociťují příchod Nového Světa, toho, jenž musí přijít místo starého a odumírajícího. A ať se lidské vědomí snaží sebevíce zachovat navyklé životní zásady, které byly starou tradicí, ať již náboženskou, společenskou nebo rodinnou, bude to všechno smeteno větrem nastávajících změn. Nemá smysl se těmto změnám bránit. Protože všechno na tomto světě je podřízeno Božským cyklům. A ve skutečnosti je svobodná vůle omezena časovými a prostorovými hranicemi.

Zdrávas, Maria

5. Lidské smrtelné vědomí, ohraničené materiálním světem, předpokládá, že všechno v tomto světě je podřízeno vůli člověka či vůli lidských vůdců.
Ne! Je čas kameny rozhazovat. Je čas kameny sbírat.
Když se rakovinný nádor usadí v lidském organismu, tak se zdravý organismus začíná zbavovat nemocných buněk. A stejná zákonitost existuje i v tomto Vesmíru.

Zdrávas, Maria

6. Jestliže se jakákoliv lidská civilizace soustřeďuje pouze na uspokojování osobních zájmů, když přemýšlí jen o získávání potěšení tohoto světa, musí být taková civilizace zničena, stejně tak, jako rakovinný nádor musí být odstraněn chirurgickou cestou.
A odpor je v tomto případě nesmyslný. To, co nemůže přijmout Nové Vědomí, principy Všeobecného Blaha, Dobra, Spolupráce, Božského vedení, bude smeteno z povrchu Země, stejně tak jako nedávné zemětřesení a tsunami zahubily několik set tisíc lidí během několika hodin.

Zdrávas, Maria

7. Přestaňte se zaměřovat na získávání požitků na tomto světě. Existují mnohem významnější požitky, které jsou dostupné těm, kteří otevřou svá srdce a rozum pro vibrace Vyšších Světů.
Není nic mimo vás, co byste potřebovali. Veškeré Božské vědomosti a dokonalost leží uvnitř vás. Hledejte tento poklad ve svém srdci, hledejte tuto bránu k nesmírnému bohatství, které je uvnitř vás.

Zdrávas, Maria

8. Ale za vstup bude třeba zaplatit. Cena vstupu – vaše ego. Musíte se rozloučit s pomíjivou částí svého „já“, se všemi nahromaděnými elektronovými vazbami, které vás, doslova jako lany, připoutávají k Zemi, k hmotné rovině této planety.
A ta touha, kterou mnozí z vás cítí již nyní, je jistým znakem toho, že vás již unavily požitky zdejšího světa a jste připraveni na styk se světy jemnohmotnými.

Zdrávas, Maria

9. Všechno, co potřebujete, je prostě udělat volbu a krok do nekonečnosti, odmítnout včerejší sváteční pozlátko a učinit krok směrem k realitě. Zpočátku jeden, poté druhý. A jít dále, bez zastávek, k vašemu reálnému Bytí, k tomu, kým ve skutečnosti jste.
Neexistuje nic mimo vás samých, co by vám bránilo v posunu k vyšší realitě. Bráníte si pouze vy sami.
Skutečně si nemůžete poradit se svým dvojníkem, bloudícím v tomto nereálném světě tisíce a tisíce vtělení?

 

Zdrávas, Maria

10. Nemáte jinou Cestu. Buď musíte udělat jakýkoli krok k nepomíjivé skutečnosti, nebo přestat existovat jako jednotlivci. Zdravý organismus se sám zbavuje rakovinných buněk uvnitř něj. Obrazně řečeno, vy všichni se nacházíte v břiše Boha, a myslíte si, že vám Bůh umožní existovat podle vašich zákonů. Ne, říkám. Jednoduše se osvobodí od všeho, co neodpovídá Jeho Vůli a Jeho Zákonu.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Ukazujeme vám Cestu

  

Otče náš

 

1. Pravda musí být vyložena tak srozumitelně, aby byla pochopitelná dokonce i pro dítě.
Všimli jste si, jaké komplikace se občas vyskytují v těch nebo oněch systémech. Ano, uspořádání vesmíru je velmi složité a pro lidský rozum v současné etapě vývoje sotva pochopitelné.
Proto, i když se snažíme vysvětlit některé věci jednoduše, stejně nejste schopni je pochopit. Proto jsme zvolili jinou cestu. Je to cesta, dávající prostě směr vašemu vědomí, orientující vás správným směrem.

Zdrávas, Maria

2.  Když víte, jakým směrem jít, tak můžete sami předvídat vše, co je nutné vzít s sebou na cestu. Najdete i duchovní nástroje nejvhodnější pro vás, i duchovní praktiky a duchovní metody. Ale nebudete zde už bloudit sem a tam, protože nasměrování, vnitřní orientační mechanismus, kompas vašeho vědomí má správný směr.

Zdrávas, Maria

3.  Příklad může být tento. Vidíte před sebou vrchol, Vrchol Božského Vědomí se zářivou sněhobílou čepicí, která ho pokrývá. Ale když se vydáte na cestu k tomuto vrcholu, tak přijdete do lesa, bloudíte rozsedlinami, škrábete se po skalách a už nevidíte vrchol před sebou.

Zdrávas, Maria

4. Připomíná to to, jako když přicházíte do struktury jakékoliv církve nebo organizace, která má svoje pravidla, ustanovení, dogmata. Doslova jste omotáni nepropustným křovím dogmat a pravidel. Nikdo si už nepamatuje, proč byla tato pravidla ustanovena, ale od vás se chce, abyste tato pravidla bezpodmínečně dodržovali, jinak budete hořet v pekle nebo se vám stanou všechna možná neštěstí vašeho světa.
Ale pokud pamatujete, neustále pamatujete, na Vrchol Božského Vědomí, ke kterému míříte, tak projdete přes tento keř, zachytávající se svými trny o vás, a nic se vám nestane.

Zdrávas, Maria

5. Stejně tak, když vstupujete do hustého lesa, složeného z dogmat staletí existujících náboženství, a už nevidíte za těmito dogmaty a pravidly ani modrou oblohu, tak si vzpomenete na Božský Vrchol, ke kterému míříte, a najdete z tohoto lesa cestu ven.

Zdrávas, Maria

6. Když pokračujete v cestě a začínáte se škrábat na skály a kamenné rozsedliny, poskládané z nových učení, mladých a ještě velmi kluzkých a vratkých, tak si vzpomenete na Božský Vrchol a získáte pomoc a podporu v podobě ruky přítele nebo lana, spuštěného vám vašimi bratry, kteří už vylezli výše.

Zdrávas, Maria

7. Tato učení nejsou pro ty, kteří našli uspokojení na lesním paloučku vedle potoka, naplněném štěbetáním ptáků a létajícími motýly. Tyto paloučky jsou podobné těm učením a sektám, kde vám vštěpují, že musíte směřovat k blaženosti, nacházející se ve vašem světě, musíte všechny milovat, projevovat jen dobré lidské vlastnosti.

Zdrávas, Maria

8. Nemůže být dokonalost ve vašem světě. A čím víc ze sebe budete dělat svaté, tím bolestnější ráně budete podrobeni. Ráně, která vás probudí ze snu na překrásném paloučku a pobídne vás jít k vrcholu, překonávat sebe, překonávat svoji nedokonalost.

Zdrávas, Maria

9. Během stoupání se budou projevovat všechny vaše staré bolístky, všechna traumata, která jste získali nejen v tomto vtělení, ale i ve vtěleních minulých. Budete pokračovat v postupu vpřed, překonávat bolest těchto traumat, pohmožděnin, ran, nemocí.

Zdrávas, Maria

10. Naším úkolem je ukázat vám cestu, dát vám správný směr a pak půjdete sami, každý svou vlastní cestou. Ale když dostanete správný směr, už nikdy nezabloudíte. Ukazujeme vám Cestu k nejvyššímu vrcholu pochopení Božské Reality. Tady je ta cesta. Jděte. Buďte odvážní a nezastavujte se ve svém rozvoji. Vpřed!

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Jazyk hvězd

  

Otče náš

 

1. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi přibližný a pravděpodobnostní charakter.
Veškeré události v jejich pravděpodobnostní formě jsou založeny již v okamžiku počátku stvoření.

Zdrávas, Maria

2. Ve vašem světě je takový pojem jako Zvěrokruh, znamení Zvěrokruhu. Pro člověka, seznámeného s jazykem hvězd, je všechna přítomnost i budoucnost zapsána v tomto informačním poli, skládajícím se z projevených hvězd.

Zdrávas, Maria

3. Pokud byste jazyk hvězd dokonale ovládali, mohli byste přečíst budoucnost vaší planety, zapsanou tímto univerzálním jazykem Vesmíru. Jenže sotva se ve vaší době najde alespoň jeden světský astrolog, který dokáže tento jazyk hvězd pochopit.

Zdrávas, Maria

4. Skutečné znalosti, které jsou klíčem k jazyku hvězd a dovolují předvídat budoucnost, jsou před současným lidstvem ukryty. Stejně tak, jako je ukryto vědění, umožňující předvídat smrt a znát svou minulost a budoucnost.

Zdrávas, Maria

5. Ale minulost a budoucnost je určena přítomností, každou minutou a sekundou přítomnosti.

Zdrávas, Maria

6 . Ve vašem světě funguje omezení času a prostoru. Ve Vyšších Světech tato omezení nejsou, proto se může dokonalá matrice tvoření projevit v časoprostorových souřadnicích mnoha způsoby, jejichž pravděpodobnost určujete každou minutu svými volbami.

Zdrávas, Maria

7. Proto plán rozvoje Vesmíru, který obsahuje i plán pro vaši planetu, se může v určitém rozmezí měnit, ale toto rozmezí má svoje hranice.

Zdrávas, Maria

8. A pokud se evoluce jakékoliv planety dostane na hranici koridoru, stanoveného pro ni Vyšším Plánem, zasahuje celá Hierarchie Kosmických Bytostí, aby tuto evoluci napravila.    

Zdrávas, Maria

9. S vaší planetou se to stalo už vícekrát. Evoluce se přiblížila k určitému kritickému bodu a byla namířena do původního bezpečného směru. Nebezpečí pro evoluci je spojeno s mírou jejího odtržení od spojení s Vyššími Silami, Hierarchií Vesmíru, Bohem, Božím Zákonem.

Zdrávas, Maria

10. Existují určité kritické body v historii Země, jako každé jiné planety, které jsou určeny Zvěrokruhem a jeho kosmickými cykly, kdy se směr evoluce životních proudů planety ověřuje podle směru a informačního pole Kosmického Zákona. V těchto okamžicích dochází ke korekci rozvoje planety, pokud odchylka od zadaného směru převyšuje kritickou hodnotu.

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Přechodné období

  

Otče náš

 

1. Totéž probíhá ve vašich dnech. Evoluce planety se odklonila od trajektorie, zadané Kosmickým Zákonem, a potřebuje korekci.
My přicházíme pravidelně prostřednictvím různých proroků a poslů, abychom vám připomněli existenci Zákona a nutnost jej následovat.

Zdrávas, Maria

2. A všechna proroctví o konci světa a všemožných katastrofách, která se uváděla v minulosti i dnes, jsou jen připomínkou o nezbytnosti podřídit se Zákonu tohoto Vesmíru.

Zdrávas, Maria

3. Zákon bude respektován nezávisle na vašem přání ho následovat či nikoliv.

Zdrávas, Maria

4. Úkolem Vyšších Sil vždy bylo udržovat lidstvo na kraji propasti, aby nezničilo samo sebe.

Zdrávas, Maria

5. Pomoc, která byla a stále je poskytována, spočívá v rozšiřování vědomí lidstva, pomoci při překonávání vnitřních omezení, která jsou lidem vlastní, a pomoci, spojené s postupem na další úroveň rozvoje vědomí.

Zdrávas, Maria

6. Nyní Země prožívá kritické, přelomové období. A úkolem lidstva je uvědomit si, že kromě fyzické roviny existují i jemnohmotné roviny a člověk je ve své podstatě Velkou Kosmickou Duchovní Bytostí.

Zdrávas, Maria

7.  Potenciál člověka je obrovský. Ale ovládnutí tohoto potenciálu se neuskuteční dříve, než člověk překoná ty své vlastnosti, které ho poutají k fyzické rovině.

Zdrávas, Maria

8. Když pozorujeme některé z vás z naší vzestoupené úrovně, cítíme někdy to stejné, co cítíte vy při pozorování mravence.

Zdrávas, Maria

9. Možná jste se někdy dívali, jak mravenec táhne k mraveništi velké břemeno. Vy ze své úrovně vidíte, která cesta je pro něho nejlepší. Vidíte, že by šlo si cestu zkrátit a dostat se do mraveniště rychleji a s menším úsilím.

Zdrávas, Maria

10. Pokud budete pozorovat mravence, pochopíte naše pocity, které prožíváme, když sledujeme váš rozvoj.
A stejně tak, jako vy na sebe nemůžete vzít úkol mravence, tak my nemůžeme na sebe brát úkoly, stojící před vámi.

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

  

Rovnováha planety

 

Otče náš

 

1. My vám můžeme poskytnout určitou pomoc, a tu poskytujeme neustále, ale pouze v rámci, který umožňuje Zákon.
Jeden ze způsobů poskytované pomoci je připomenutí kosmických termínů a toho, kým ve skutečnosti jste.

Zdrávas, Maria

2. Váš potenciál je obrovský. A na rozdíl od mravence, který v této manvantaře, v tomto období rozvoje Vesmíru, nemůže dosáhnout lidské formy rozvoje, vy ještě do konce této manvantary budete schopni projevit svoji skutečnou Božskou podstatu.

Zdrávas, Maria

3. Proto vynakládáme tolik úsilí, abychom předešli ničení samotné fyzické základny této Země, která vám poskytla přístřeší a dává vám bezpečné podmínky pro pobyt a rozvoj.

Zdrávas, Maria

4. Každé kataklyzma, každá živelná pohroma je výsledkem vašeho nedokonalého vědomí. A opravdu sklízíte plody vaší neposlušnosti, sobectví a tvrdohlavosti, když se setkáváte tváří v tvář s těmito projevy živlů.

Zdrávas, Maria

5. Informační pole lidstva a informační pole Země jsou úzce spojené a propletené.

Zdrávas, Maria

6. Proto každá nedokonalá myšlenka má vliv na celou planetu, oblétá celou zeměkouli a rezonuje s podobnými nedokonalými myšlenkami a pocity.

Zdrávas, Maria

7. Stejně tak myšlenky, obrácené k Blahu, Dobru, pozitivní myšlenky a emoce zvyšují stabilitu celé planety a přispívají k vyrovnávání zemské osy.

 Zdrávas, Maria

8. Abyste mohli žít v klidu a rozvíjet se, miliardy Kosmických Bytostí jsou připraveny sloužit dnem i nocí bez přestání proto, aby vyrovnali a odvrátili mnohé pravděpodobné katastrofy a kataklyzmata.

Zdrávas, Maria

9. V tom může být i vaše pomoc, kterou můžete prokázat Vzestoupeným Sněmům. Meditujte na Dobro, Blaho, Lásku. Udržujte vnitřní klid a mír.

Zdrávas, Maria

10. Každý z vás se musí stát opěrným bodem na Zemi, šiřitelem Světla, přes kterého se uskuteční vyrovnání této planety a příliv Světla, nezbytný pro vzestoupení Země na další úroveň.

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

Amen.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/path.htm 

___________________________________________

[1] Růženec z Poselství Sanata Kumary 4. března 2005, 15. března 2005 a 22. března 2005.

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net