Ježíšův Růženec

 
Obracím se k těm z vás, kteří cítí osobní blízkost se mnou

Krátký Růženec z Poselství Milovaného Ježíše ze dne 21. března 2005.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

Modlitba Otče náš  [1 ]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. JÁ JSEM Ježíš. Vy víte, že v době mého vtělení se mnoho lidí přicházelo podívat na zázraky, které jsem dělal, mnohem méně lidí si však přicházelo poslechnout mé učení, a jenom 12 nejbližších učedníků bylo schopno přijmout v té nebo jiné míře tajné znalosti, které jsem hlásal. Tyto znalosti se dost odlišovaly od náboženských přesvědčení té doby. Ale já jsem je vyučoval, protože jsem musel zasít semena Pravdy v srdcích alespoň pár svých stoupenců.

Zdrávas, Maria

2. Obracím se na ty z vás, kteří cítí zvláštní blízkost se mnou – vězte, že jsem otevřený ke kontaktu s vámi ve vašem srdci. Přicházím ke každému, kdo mě volá a kdo připravil svůj chrám pro můj příchod. Nemusíte se bát a nenechte se odradit, pokud se naše komunikace neuskuteční okamžitě. Potřebuji, aby vaše vibrace dosáhly určitého stupně čistoty, pak můžu být přítomen ve vás a komunikovat s vámi.

 

Zdrávas, Maria

3. Vaše touha po naší komunikaci vytváří určitý magnet, a já budu mít příležitost sestoupit do vašeho srdce pro vnitřní komunikaci. Pokud si pozorně pročtete i tu verzi Evangelia, která je nyní k dispozici, pak zjistíte, že jsem nikdy nevyzýval k dodržování vnějšího rituálu. Vyzýval jsem následovat Cestu, která leží ve vašich srdcích. A učil jsem vás, abyste připravili svůj chrám pro příchod ženicha. Váš ženich je vaše Já Krista.

 

Zdrávas, Maria

4. Když dosáhnete určitého stupně čistoty vašich nižších těl, vaší duše, dostanete možnost komunikovat s vaším Já Krista, s vyšší částí vás samotných, a skrze vaše Já Krista dostanete příležitost komunikovat se všemi Vzestoupenými Mistry. Ve skutečnosti nepotřebujete žádného vnějšího posla pro to, aby došlo ke komunikaci mezi námi. Dám vám svou podporu, i odpočinek, i útěchu. Toto vše najdete uvnitř sebe ve vašem srdci.

 

Zdrávas, Maria

5. Přijdu ke všem, kteří na mne čekají, kterým se beze mne stýská. Slibuji vám, že přijdu ke každému z vás a přinesu právě to, po čem vaše srdce nejvíce prahne. Přinesu vám znalosti o vašem Počátku, o tom světě, odkud jste přišli a kam se snažíte vrátit. Připomenu vám vaši první lásku, přinesu vám znalosti o Cestě, která vás přivede Domů k vašemu Otci na Nebesích.

 

Zdrávas, Maria

6. Nevěřte tomu, kdo vám řekne, že toto království je tu nebo tam. Nevěřte těm, kteří vás budou přesvědčovat k budování tohoto království ve vnějším světě, i kdyby se to Království nazývalo Království Boží na Zemi nebo Komunismus. Není třeba jít na konec Světa do Indie, Ameriky nebo Tibetu, abyste toto Království našli. Boží Království je stav vašeho vědomí. A když dosáhnete určité úrovně rozvoje svého vědomí, získáte přístup k tomuto Božímu Království.

 

Zdrávas, Maria

7. Vezměte mě za ruku. Držte ji pevně a já vám ukážu cestu do tohoto Království, vchod do kterého se nachází uvnitř vašeho srdce. Ale první, co musíte udělat sami ze své vůle, je zbavit se těch vlastností, které zatěžují vaše srdce a brání vám spatřit mne i tehdy, když přicházím a stojím přímo před vašima očima. Vy mne nevidíte do té doby, dokud se neosvobodíte od zátěže, která leží na vašich ramenou. Je to břemeno, které se skládá z vašich závislostí na okolním světě.

 

Zdrávas, Maria

8. Přináším vám cvičení, které, slibte mi, budete provádět každý den. Každý den si představujte zářící oslepující Světlo přímo před sebou. Máte touhu splynout s tímto Světlem, stát se s ním jedním. Ale to Světlo vás pálí a vy se k němu nemůžete přiblížit. Protože ve vás je něco, co nepochází ze Světla, co vám brání získat stav, který je vlastní vaší skutečné podstatě Světla, Ohně, Plamene. Přemýšlejte, co vám brání? Co ve vás nepochází ze Světla?

 

Zdrávas, Maria

9. Nesnažte se zbavit všech svých nedokonalostí najednou. Najděte jednu vlastnost ve vás samotných, která, podle vašeho názoru, vám nejvíce brání projevit vaší skutečnou podstatu. Pokud nevíte, jaká je to vlastnost, modlete se ke mně, proste mě a já vám našeptám, jaká je to vlastnost. Ta se projeví ve vašem životě a vy si budete přát zbavit se jí. Musíte chtít zbavit se té vlastnosti nebo škodlivého návyku tak silně, že mne budete ve svých modlitbách neustále prosit, abych vás této vlastnosti zbavil, abych vám pomohl tuto vaší nedokonalost překonat. Můžete jenom prosit, můžete se modlit. A přijde den, kdy se zcela zbavíte této vlastnosti nebo zvyku. Pak začnete s další nedokonalostí.

 

Zdrávas, Maria

10. Odevzdávejte mi všechny své nedokonalosti. Proste mne, vezmu si je všechny. A nebude už nic ve vás samotných, co vám bude překážet vidět mne, když budu stát před vámi. Zůstane jenom vzít vás za ruku a provést tím tajným vchodem do Božího Království, které je skryto v tajném příbytku vašeho srdce. Ale do té doby se budeme setkávat. Já k vám budu přicházet znovu a znovu, dokud mne neuslyšíte a dokud nepocítíte mou Lásku. JÁ JSEM Ježíš, váš přítel a bratr na Cestě.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce

jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. 

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_iisus.htm

_____________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net