Malý Růženec Matky Marie - 7

Sedmý malý Růženec Matky Marie

 

 

Nezastavujte své modlitby
 
 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, poklekám před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou hodlám jít v tomto životě. Amen[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

 

1. Děkuji všem těm, kteří po celou dobu veškerý svůj volný čas věnujé čtení Růženců. Slíbila jsem, že přijdu a dám vám růži. Mnoho z vás jsem doslova posypala růžemi. A pokud by jste si všimli toho, co se děje kolem vás, očima vaší duše, pak byste mohli vidět, že celá místnost, ve které čtete Růžence, je doslova posetá růžemi.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2. Moje Láska k vám neustále proudila při čtení vašich Růženců. A já cítila vaši Lásku. Nemůžete si představit tu blaženost, kterou zažívám, když dostávám vaši Lásku do svého srdce. Vaše Láska proniká závojem a proudí jako blažené kadidlo a obklopuje mě. Vždy mohu rozlišit, čí srdce mi tuto Lásku posílá, a vždy mohu poslat své požehnání vašemu srdci, vašemu životnímu proudu. Buďte požehnána všechna ta oddaná a soucitná srdce, která najdou čas zastavit se uprostřed shonu dne a dát mi svou Lásku a energii Růžence. 

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3. Nezastavme tento proud Lásky a tuto vzájemnou výměnu energii mezi našimi oktávami. Představte si, že každá vaše modlitba obrácená ke mně, stále více a více ztenčuje závoj mezi našimi světy. A na světě jsou oblasti, kde síla vašich modliteb umožnila komunikaci mezi našimi světy natolik, že můžete cítit mé doteky a vůni růží, kterými vás zasypávám. Milovaní, nezastavujte své modlitby. Stále potřebuji vaši Lásku a vaše modlitby. 

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4. Neumíte si představit, jaký je to nepopsatelný zázrak, který nám Pán dává. S pomocí naší Lásky jsme schopni rozpustit všechny překážky, které leží mezi našimi světy. A není nic vznešenějšího, příjemnějšího a blaženějšího, než komunikace, kterou si můžeme navzájem darovat. Stojíme na opačných stranách hranice, která odděluje naše světy. Samotná hranice se však pod vlivem všepohlcující síly Lásky stále ztenčuje a ztenčuje. Milovaní, žádné  překážky pro sílu Lásky. Láska dokáže tvořit zázraky jak ve vašem světě, tak v našem světě. A Láska je tou  sílou, která má možnost pronikat přes  závoj.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5. Až budete mít chvilku a budete se moci vzdálit od vašeho shonu a stát před mým obrazem, prosím, nemyslete si, že jsem někde daleko. Slyším upřímné volání vašeho srdce. A jsem tam, kde jste vy. Slyším každé vaše slovo, které mi říkáte .Nezávisle na tom ,zda tato slova vyslovujete ve svém srdci nebo je vyslovujete nahlas.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6. A pokud zadržíte dech a podíváte se blíže, můžete dokonce rozeznat moji přítomnost vedle vás v podobě lehkého, sotva rozeznatelného mraku, nebo ucítíte jemnou vůni růží, nebo ucítíte můj dotek. Ráda pozoruji vaše tváře během vaší modlitby. A někdy si dovolím přiblížit se při vašem čtení Růženců a pohladit vás nebo políbit. Vy, mnozí, vnímáte mé doteky a dokonce se mě snažíte zahnat jako otravnou mouchu. Kéž byste ve svém vědomí připustili myšlenku, že to nebyla moucha, ale přišla vás políbit sama Matka Marie. Cítili byste se velmi trapně a směšné.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7. Naše světy jsou mnohem blíže k sobě, než si dokážete představit. A již nyní během modliteb můžete cítit mou přítomnost. Pro lidi na Zemi neexistuje bližší Mistr než já. Reaguji doslova na všechny vaše požadavky. A je mi velmi líto, že někdy je vaše karma tak těžká, že vám nemohu poskytnout pomoc, o kterou žádáte. Pro Boha však není nic nemožného. A až si uvědomíte své minulé chyby na nové úrovni, možná se změní rozhodnutí Karmické Rady a  já vám budu moci pomoci.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8. Prosím vás, nezastavujte kolo modlitby. A pokud nemůžete vzhledem ke své práci věnovat hodně času modlitbám, myslím, že budete mít vždy čas a příležitost vrhnout pohled uprostřed shonu dne  na můj obličej nebo ikonu a poslat mi svou Lásku. Bude to trvat jen pár vteřin. Ale pokud mi během dne můžete poslat vaši Lásku jen několikrát denně, nahradí to pro vás čtení Růženců a modliteb.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9. Vždy mějte u sebe můj obraz. Noste můj obraz s sebou v tašce, v kabelce. Vždy si pamatujte, že tam, kde je můj fokus ve fyzickém světě, tam mohu nastavit svou přítomnost díky energii Lásky, kterou mi posíláte.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10. Buďte trpěliví, milovaní. Čekáni již nebude dlouhé. Vydejte se za úsvitu a zažijte sladkou chvíli, kdy se slunce ještě neobjevilo za obzorem, ale všechno kolem již předvídá tento okamžik východu slunce. Nyní je svět v tomto bodě očekávání východu slunce. Slunce Víry, Slunce Lásky, Slunce Naděje. A rozkvět vašeho vědomí je stejně nevyhnutelný jako úsvit Slunce, který předvídá vaše bytost.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/7_maliy_rosary_materi_marii.htm

___________________________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 13. června 2005

 

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net