Růženec Pána Súrji

 

Vysvětlení k situaci na planetě

Krátký Růženec z Poselství Pána Súrji 25. prosince 2012

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

Otče náš[1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

1. Mnohé na planetě se změnilo, a já musím spokojeně konstatovat tu skutečnost, že se nevyhnutelné změny uskutečnily k lepšímu. Pro mnohé z vás se budou tato moje slova zdát přinejmenším zvláštními, protože necítíte, že se kolem vás stal život lehčím. Naopak se zdá, že temnota se zhušťuje a situace se zhoršuje. Vám se zdá, že není úniku a nechápete, proč Vzestoupení Mistři jásají. 

 

Zdrávas, Maria

 

2. Musím vám prozradit, že vaše chápání situace a naše chápání situace se od sebe liší navzájem. Vnímáte svět pomocí svých životních zkušeností a svých orgánů vnímání reality. A vám se zdá, že se situace vyhrocuje a vše se jen zhoršuje. Z našeho pohledu se vše naopak zlepšuje. Celá otázka je v rozdílu vibrací.


Zdrávas, Maria

 

3. Když se vibrace fyzické roviny navyšují, můžete to vnímat jako zhoršení, můžete mít různé fyzické onemocnění a pociťovat různé bolestné stavy vašeho vědomí, mohou vás sužovat negativní myšlenky a pocity. Milovaní, to je přirozené. Vždy, když lidstvo přecházelo na jinou úroveň vědomí, zpočátku se zdálo, že se všechno kolem zhoršuje. Protože vaše vibrace neodpovídají té nové úrovni, která nyní přichází na planetu. Proto máte pocit, že se vše zhoršuje. V tu samou dobu se nám, z našeho pohledu, podařilo dosáhnout nezvratné změny a ustáleného tempa navýšení vibračního pozadí planety Země.

 

Zdrávas, Maria

 

4. Nyní vyvstává otázka, jak rychle se lidstvo dokáže osvobodit ze svých starých ran a stereotypů chování. Ti jednotlivci, kteří jsou uvnitř sebe orientováni na Nejvyšší realitu a celou svojí podstatou přijali naše Učení a s rozechvěním očekávají každé nové Poselství z našeho světa, pro něž pocit tíhy okolního světa velmi brzy vystřídá pocit lehkosti a obnovy sil. Jejich citlivá povaha snadno zachytí vibrace okolního prostoru, ale tyto vibrace jednoduše neodpovídají jejich vlastním vibracím, což jim působí různé druhy onemocnění a duševní smutek. Je to spíše soucit se světem a převzetí na sebe části břemene světové karmy, než váš vlastní negativní stav vědomí.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Jiní jednotlivci, kteří, bohužel, tvoří větší část lidstva Země, jsou stále orientováni na staré hodnoty a jejich vědomí zatím není připravené přijmout Boha. Právě proto se tito lidé necítí v pohodě. A pokouší se s pomocí osvědčených technik opět snižovat své vibrace a dostat se na pro ně přirozenou vibrační úroveň. Ale to je nemožné, protože vibrační pozadí planety se zvýšilo. Vy nemůžete nesledovat společně s lodi, na které se nacházíte. Plujete do budoucnosti na lodi, která se nazývá planeta Země. A bez ohledu na to, jak jste pobouřeni novým směrem, který následuje naše planeta, musíte se s tím smířit. Protože tento její kurz je načrtnut pro lidstvo Země vůlí Tvůrce tohoto Vesmíru. Pokud nebudete chtít následovat tento kurz, pak máte jedinou možnost - skočit přes palubu a zůstat za palubou historie lidstva, a doplnit skládku neúspěšných dávných civilizací.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Samozřejmě každý dostane ještě nějakou dobu pro tuto vesmírnou možnost rozhodnout se. Kosmické bytosti budou velmi pečlivě pracovat s vaší duší a budou se snažit dát veškeré potřebné pokyny a učení. Pokud někteří z vás upřednostní sledovat svůj směr, poté vás po určitém čase zanecháme samotné a dovolíme zákonu Karmy ukončit svoji práci na obnovu kosmické zákonitosti.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Kosmické milosrdenství je nekonečné, ale ne bezhraniční. Můžeme udělat pro vaše duše nemožné, ale jenom v tom případě, pokud následujete Zákon tohoto Vesmíru. Pokud tvrdošijně budete pokračovat svým směrem, pak se budete muset rozloučit s nadějí na naši pomoc a podporu. Ani jednu jednotku kosmické energie nebudeme více vynakládat na podporu toho, co dobrovolně podřídilo sebe silám smrti a pekla.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Proto tak nevzhledně a nepříjemně vypadá planeta v současnosti. Protože v přechodné době, kdy se Světlo ještě více promíchalo s temnotou, je velmi těžké žít. Proto my přicházíme a přinášíme vysvětlení k situaci na planetě. Pokud víte to, co se děje, pak můžete jednat s větší rozhodností a porozuměním. Vyzbrojujeme vás poznatky o probíhajících procesech. A tyto poznatky a naše pomocná ruka, kterou nabízeme skrze světy, prokazuje neocenitelnou pomoc duším těch lidí, kteří jsou v souladu s evolucí.


Zdrávas, Maria

 

9. Pakliže odtahujete svou ruku, nepřejete si vzít nabízenou pomocnou ruku, pak se budeme pokoušet ještě a ještě přicházet a přinášet vám Učení do té doby, pokud okno Boží příležitosti se nezavře. Kdy k tomu dojde, to vám neřeknu. Ale vy si musíte být neustále vědomi, že Boží příležitost se může ukončit kdykoliv a proto využijte každého okamžiku vašeho pobytu na Zemi pro dobro vaší duše.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Velice doufám, že mé dnešní Poselství poslouží pro vás jako pravý mezník v zuřícím moři života na planetě Zemi. A společně budeme schopni přežít tuto přechodnou dobu a dočkat se těch šťastných časů, kdy ztichnou všechny bouře a hromobití a laskavé slunce se objeví zpoza mraků. Chci, abyste stále drželi uvnitř sebe jenom pozitivní náladu. Nedovolte ničemu, co se bude dít ve vašem světě, vyvést vás ze stavu rovnováhy a vnitřního pokoje. Tak prokážete neocenitelnou pomoc nejen své duši, ale i mnohým evolucím planety Země. Já JSEM Súrja.


Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_surii_25.12.2012.htm 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net