Růženec Pána Súrji

 

Vysvětlení k situace na planetě

Krátký Růženec z Poselství Pána Súrji 25. prosince 2012

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

Otče náš[1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

1. Na planetě se mnohé změnilo, a já musím s uspokojením konstatovat, že se uskutečnily nevyhnutelné změny k lepšímu. Mnohým z vás budou tato moje slova znít přinejmenším zvláštně, protože nemáte pocit, že je situace kolem vás snazší. Naopak se vám zdá, že temnota houstne a situace se zhoršuje, že není úniku. A nechápete, proč Vzestoupení Mistři jásají.  

 

Zdrávas, Maria

 

2. Musím vám prozradit, že vaše a naše chápání situace se od sebe navzájem liší. Vnímáte svět pomocí svých životních zkušeností a smyslových orgánů vnímání reality. A tak se vám se zdá, že se situace vyhrocuje a vše se jen zhoršuje. Z našeho pohledu se naopak vše zlepšuje. Rozdílné úhly pohledu jsou dány rozdílem vibrací.


Zdrávas, Maria

 

3. Když se zvyšují vibrace fyzické roviny, můžete to vnímat jako zhoršení, můžete mít různé fyzické nemoci, pociťovat bolestivé stavy vašeho vědomí, přemáhají vás negativní myšlenky a pocity. Milovaní, je to přirozené. Kdykoliv lidstvo přecházelo na jinou úroveň vědomí, zpočátku se zdálo, že se všechno kolem zhoršuje. Vaše vibrace neodpovídají té nové úrovni, která nyní přichází na planetu, proto máte pocit, že se vše zhoršuje. Z našeho pohledu se nám ale jeví, že se konečně podařilo dosáhnout nevratných změn a ustáleného tempa nárůstu vibračního pozadí planety Země.

Zdrávas, Maria

 

4. Nyní vyvstává otázka, jak rychle se lidstvo dokáže osvobodit od svých starých bolestí a stereotypů chování. Ti z vás, kteří jsou ve svém nitru orientováni na Nejvyšší realitu, celou svou podstatou přijali naše Učení a s rozechvěním očekávají každé nové Poselství z našeho světa,  už velmi brzy přestanou cítit tíhu okolního světa, vystřídá ji pocit lehkosti a obnovy sil. Citlivá povaha těchto lidí snadno zachytí vibrace okolního prostoru, ale tyto vibrace natolik neodpovídají jejich vlastním vibracím, že jim působí různé druhy onemocnění a duševní smutek. Jde však spíše o soucit se světem a přijetí části břemene světové karmy, než o váš vlastní negativní stav vědomí.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Jiní jednotlivci, kteří však, bohužel, tvoří větší část lidstva, jsou stále orientováni na staré hodnoty a jejich vědomí zatím není připravené přijmout Boha. Právě proto se tito lidé necítí v pohodě a pokoušejí se pomocí osvědčených technik opět snižovat své vibrace, aby se dostali se na svou přirozenou vibrační úroveň. Ale to není možné, protože vibrační pozadí planety se zvýšilo. Nejde neplout společně s lodí, na níž se nacházíte. Plujete do budoucnosti na lodi s názvem planeta Země. A bez ohledu na to, jak jste pobouřeni novým směrem, kterým se vaše planeta vydala, musíte se s tím smířit. Protože tento její kurz je nastaven pro lidstvo Země vůlí Tvůrce tohoto Vesmíru. Pokud nebudete chtít následovat tento kurz, pak máte jedinou možnost - skočit přes palubu a zůstat v dávnověku historie lidstva, doplnit skládku neúspěšných dávných civilizací.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Každému bude samozřejmě přidělen ještě nějaký čas k rozhodnutí pro tuto vesmírnou příležitost. Kosmické bytosti budou velmi pečlivě pracovat s vaší duší a budou se snažit dát vám veškeré potřebné pokyny a učení. Pokud ale někteří z vás upřednostní pokračování ve svém směru, pak vás po určitém čase zanecháme samotné a dovolíme zákonu Karmy ukončit svoji práci na obnově kosmické zákonitosti.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Kosmické milosrdenství je nekonečné, ale ne bezhraniční. Můžeme udělat pro vaše duše nemožné, ale jenom v tom případě, pokud následujete Zákon tohoto Vesmíru. Pokud tvrdošíjně budete pokračovat svým směrem, pak se budete muset rozloučit s nadějí na naši pomoc a podporu. Ani jednu jednotku kosmické energie nebudeme více vynakládat na podporu toho, co dobrovolně podřídilo sebe silám smrti a pekla.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Planeta v současnosti vypadá tak nevzhledně a nepříjemně. Je to proto, že v přechodné době, kdy se Světlo ještě více promíchalo s temnotou, je velmi těžké žít. Proto přicházíme a přinášíme vysvětlení k situaci na planetě. Pokud víte, co se děje, pak můžete jednat s větší rozhodností a porozuměním. Vyzbrojujeme vás poznatky o probíhajících procesech. A tyto poznatky a naše pomocná ruka, kterou nabízeme skrze světy, prokazuje neocenitelnou pomoc duším těch lidí, kteří jsou v souladu s evolucí.


Zdrávas, Maria

 

9. Třebaže svou ruku odtahujete a nechcete uchopit nabízenou pomocnou ruku, přesto se budeme pokoušet znovu a znovu přicházet a přinášet vám Učení. Až do té doby, dokud se okno Boží příležitosti nezavře. Kdy k tomu dojde, to vám neřeknu. Ale musíte si být neustále vědomi toho, že Božská příležitost může skončit kdykoliv, a proto využijte každého okamžiku vašeho pobytu na Zemi pro dobro své duše.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Velmi doufám, že vám moje dnešní Poselství poslouží jako správné vodítko k pokračování v rozbouřeném moři života na planetě Zemi. A že budeme schopni společně přežít tuto přechodnou dobu a dočkat se těch šťastných časů, kdy ztichnou všechny bouře a hromobití a laskavé slunce vykoukne zpoza mraků. Chci, abyste ve svém nitru stále udržovali jenom pozitivní náladu. Nedovolte ničemu, co se bude dít ve vašem světě, vyvést vás ze stavu rovnováhy a vnitřního klidu. Prokážete tak neocenitelnou pomoc nejen své duši, ale i mnohým procesům vývoje planety Země. Já JSEM Súrja.


Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ překáží vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_surii_25.12.2012.htm 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net