Vysvětlení k situaci na planetě

Pán Súrja
25. prosince 2012

 

JÁ JSEM Súrja, který opět přišel za vámi v tento den.

Přišel jsem z daleka, ze vzdálených prostorů vesmíru. Potřeboval jsem určitou dobu, abych se mohl přizpůsobit a naladit se na vibrace planety Země.

Od doby mého posledního Poselství  se mnohé na planetě změnilo, a já musím spokojeně konstatovat tu skutečnost, že se nevyhnutelné změny uskutečnily k lepšímu. Pro mnohé z vás se budou tyto moje slova zdát přinejmenším zvláštními, protože necítíte, že se kolem vás stal život lehčím. Na druhou stranu se zdá, že temnota se zhušťuje a situace se zhoršuje.

Vám se zdá, že není úniku a nechápete, proč Vzestoupení Mistři jásají.

Musím vám prozradit, že vaše chápání situace a naše chápání situace se od sebe liší navzájem. Vnímáte svět pomocí svých životních zkušeností a svých orgánů vnímaní reality. A vám se zdá, že se situace vyhrocuje a vše se jen zhoršuje.

Z našeho pohledu se vše naopak zlepšuje.

Celý problém je v rozdílu vibrací. Když se vibrace ve fyzické rovině navyšují, můžete to vnímat jako zhoršení, můžete mít různé fyzické onemocnění a pociťovat různé bolestné stavy vašeho vědomí, mohou vás sužovat negativní myšlenky a pocity.

Milovaní - to je přirozené. Vždy, když lidstvo přecházelo na jinou úroveň vědomí, zpočátku se zdálo, že se všechno kolem zhoršuje. Protože vaše vibrace nejsou v souladu s novou úrovní vědomí, která nyní přichází na planetu.

Proto máte pocit, že se vše zhoršuje. V tu samou dobu se nám přece jen z našeho pohledu  podařilo dosáhnout nezvratné změny a ustálený pohyb navýšení vibračního pozadí planety Země.

Nyní vyvstává otázka, jak rychle se lidstvo dokáže osvobodit ze svých starých ran a stereotypů chování.

Ti jednotlivci, kteří jsou uvnitř sebe orientováni na Nejvyšší realitu a celou svojí podstatou přijali naše Učení a s rozechvěním očekávají každé nové Poselství z našeho světa, pro něž pocit tíhy okolního světa velmi brzy vystřídá pocit lehkosti a obnovy sil. Jejich citlivá povaha snadno zachytí vibrace okolního prostoru, ale tyto vibrace jednoduše neodpovídají jejich vlastním vibracím, což jim způsobí  různé druhy onemocnění a duševní smutek. Je to spíše soucit se světem a převzetí na sebe části břemene světové karmy, než váš vlastní negativní stav vědomí.

Jiní lidé, kteří, bohužel, tvoří velkou část lidstva na Zemi, jsou stále orientováni na staré hodnoty a jejich vědomí zatím není připravené přijmout Boha. Právě proto se tito lidé necítí být v pohodě. A pokouší se s pomocí osvědčených technik opět snižovat své vibrace a dostat se na pro ně přirozenou vibrační úroveň. Ale to je nemožné, protože vibrační pozadí planety se zvýšilo.

Vy nemůžete nesledovat směrem lodi, na které se nacházíte. Plujete do budoucnosti na lodi, která se nazývá planeta Země. A jako by jste nebyli pobouřeni novým směrem, který nasleduje vaše planeta, ale musíte se s tím smířit. Protože tento její kurz je načrtnut pro lidstvo Země vůlí Tvůrce tohoto Vesmíru.

Pokud nebudete chtít následovat tento kurz, pak máte jedinou možnost - skočit přes palubu a zůstat za palubou historie lidstva, a doplnit skládku neúspěšných dávných civilizací.

Samozřejmě každý dostane ještě nějakou dobu tuto vesmírnou možnost rozhodnout se. Kosmické bytosti budou velmi pečlivě pracovat s vaší duší a budou se pokoušet přinést veškeré potřebné pokyny a učení.

Pokud někteří z vás upřednostní sledovat svůj směr, poté vás po určitém čase zanecháme samotné a dovolíme zákonu Karmy ukončit svoji práci na obnovu kosmické zákonitosti.

Kosmické milosrdenství je nekonečné, ale ne bezhraniční. Můžeme udělat pro vaše duše nemožné, ale jenom v tom případě, pokud následujete Zákon tohoto Vesmíru.

Pokud tvrdošíjně budete pokračovat ve svém směru, pak se budete muset rozloučit s nadějí na naši pomoc a podporu.

Ani jednu jednotku kosmické energie nebudeme více vynakládat na podporu toho, co dobrovolně podřídilo sebe silám smrti a pekla.

Proto tak nevzhledně a nepříjemně vypadá planeta v současnosti. Protože v přechodné době, kdy se Světlo ještě přemísťuje s temnotou, je velmi těžké žít. Proto my přicházíme a přinášíme vysvětlení k situaci na planetě. Pokud víte to, co se děje, pak můžete jednat s větší rozhodností a porozuměním.

Vyzbrojujeme vás poznatky o probíhajících procesech. A tyto poznatky a naše ruka pomoci prodloužena skrze světy, prokazuje neocenitelnou pomoc duším těch lidí, kteří jsou v souladu s evolucí.

Pakliže odtahujete svou ruku, nepřejete si vzít nataženou ruku pomoci, pak se budeme pokoušet ještě a ještě přicházet a přinášet vám Učení do té doby, pokud okno Boží příležitosti se nezavře.

Kdy k tomu dojde, to vám neřeknu. Ale vy si musíte být neustále vědomi, že Boží příležitost se může ukončit kdykoliv a proto využijte každého okamžiku vašeho pobytu na Zemi pro dobro vaší duše.

Velice doufám, že mé dnešní Poselství poslouží pro vás jako pravdivý mezník v pokračujícím zuřícím moři života na planetě Zemi.

A společně budeme schopni přežít tuto přechodnou dobu a dočkat se těch šťastných časů, kdy stichnou všechny bouře a hromobití a laskavé slunce se objeví zpoza mraků.

Chci, abyste stále drželi uvnitř sebe jenom pozitivní postoj. Nedovolte ničemu, co se bude dít ve vašem světě, vyvést vás ze stavu rovnováhy a vnitřního pokoje.

Tak prokážete neocenitelnou pomoc nejen své duši, ale i mnohým evolucím planety Země.

Já JSEM Súrja.